Thursday, December 21, 2017

ဥႆာစိန္ပန္း ဒါန္းလွကုိရွာ

မန္မာရုိးရာေဗဒင္ပညာ
=============================
ဥသာစိန္ပန္းဒါန္းလွကုိရွာ ပညာခန္း
ဤပညာခန္းကုိ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ၉ႀကိမ္
တိတိ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါက
ျမင္ျမင္သမွ်လူအေပါင္းမိမိအားခ်စ္ခင္ေစျခင္း
မိမိခ်စ္သူသည္ မိမိအားတေန႕မေတြ႕ရမေန
နုိင္ေအာင္ျဖစ္ျခင္း

က်ားမ စန္းပြင့္ျခင္း ကုိယ္ခႏၲာတြင္ပီယဓါတ္ဝင္
ျခင္း အထက္လူႀကီးမ်ား မိမိအားစိတ္ဆုိးေျပေစ
ျခင္း အစရွိေသာပီယဓါတ္ကုိျဖစ္ေစပါသျဖင့္
လုိသူမ်ားသုံးစြဲႀကပါရန္
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
အဂၤါေန႔မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
သီဟုိ ၆ ညြန္႕ကုိ ဗုဒၶဟူးေထာင့္တြင္လွဴ ပါ
တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္
ဗုဒၶႍဟူးေန႕မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
ရြက္လွ ၄ ညြန္႕ကုိ ႀကာသပေတးေထာင့္တြင္
သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းပါ
အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
ႀကာသပေတးေန႕ မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ၁၂ နာရီ
အတြင္း ေသာႀကာေထာင့္တြင္ ပ်ဥ္းမ ၅ညြန္႕
ကုိသြားေရာက္လွဴ ဒါန္းပါ
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ေသာႀကာေန႕မနက္ ၁၀နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
စေနေထာင့္တြင္ ထန္း၁၀ ညြန္႕ကုိသြားေရာက္
လွဴ ဒါန္းပါ
ႀကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
စေနေန႕မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ ဇီးညြန္႕ ၈ ၫြန္႕ကုိသြား
ေရာက္လွဴ ဒါန္းပါ
ေသာႀကာသားသမီးမ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြေန႔မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
တနလၤာေထာင့္တြင္ အုန္းညြန္႕ ၆ ညြန္႕ကုိ
သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းပါ
စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
တနလၤာေန႕ မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
အဂၤါေထာင့္တြင္ ရြက္လွ ၄ ညြန္႕ကိုသြားေရာက္
လွဴဒါန္းပါေလ
ဤပညာခန္းသည္ လြန္ခဲ႕ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၀၀
ေက်ာ္ခန္႕တြင္အဂၤဝိဇၨာက်မ္းရင္းလကၤာက်မ္းျပဳ
အေက်ာ္ ဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္သုံးစြဲခဲ႕ေသာ
နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယုံယုံႀကည္ႀကည္သုံးစြဲ
ပါက ထူးျခားေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါ
ေႀကာင္း က်ြနု္ပ္၏ အနစ္ ၂၀ သုေသသနျပဳခဲ႕
သမ်ွတင္ျပလုိက္ရပါသည္
ပီယေဆာင္မွလာဘေအာင္မည္

ျမတ္ထြဋ္ေခါင္
09970304801
No comments:

Post a Comment