Monday, December 25, 2017

ျပႆနာဒသနမ်ား

ဘဝင္မက်ခဲ႕ေသာျပႆ နာမ်ား

ဟုိတုန္းကေတာ့ စမ္းတဝါးဝါးေပါ႕
က်မ္းရင္းလကၤာအပုိဒ္ ၄၀ အဂၤဝိဇၨာက်မ္းေတြစုံ
ေအာင္ေလ့လာခဲ႕တာေပါ႕
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကုိအျပစ္မဆုိဝ႔ံပါဘူး
ကုိယ္တုိင္ ကလည္းညဏ္နည္းတာကုိး က်မ္းထဲေရး
ထားတဲ႕စာေတြက လိွဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြနဲ႕ေလ လူတုိင္း
လုိက္လုပ္လုိ႕ေအာင္ျမင္ခဲ႕ရင္ေလာကမွာေဗဒင္ဆရာ
မရွိေတာ့ဘူး စာအုပ္တစ္အုပ္ေကာင္းရင္သိန္းတရာ
လည္းေပးဝယ္ရမွာ စာအုပ္ထဲေရးထားတာအကုန္
ျဖစ္ေနတာေလ
ဂဋန္ပုန္းခုိက္ ပုတ္သင္မုိက္ ကုိက္ေလနွစ္ပါးေသ
ဆုိလုိေကာင္းလုိက္တာ လူသတ္လုိ႕ရတယ္ဆုိဘဲ
အဂၤဝိဇၨာပညာက လူသတ္တဲ႕ပညာလား ေခတ္
ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ႕လူေတြက ေဗဒင္ဆရာေျခာက္တာ
နဲ႕ ေသးျဗန္းျဗန္းထြက္သြားမယ္
တခါက ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္က က်ြန္ေတာ္ကုိ
ေႀကာက္မလားဆုိျပီးလာေျခာက္တာေျပာရဦးမယ္
ဓါတ္ပုံေတြအျမဲရုိက္တဲ႕ ဓါတ္ဆရာႀကီးေပါ႕
စေန သားတစ္ေယာက္ကတဲ႕ စေနေန႕တနဂၤေႏြခ်ိန္
မွာ လက္ဖက္ လိမ္ေမာ္ ပြဲကုိတင္လုိက္ရင္ဂဋဳန္ပုန္း
ခုိက္မိသတဲ႕ဗ်ာ သြားမစမ္းနဲ႕ ေသခ်င္းဆုိးနဲ႕ေသမယ္
ဘာလား ညာလား အာဘြား
ကဲတခါထဲ ရွင္းလုိက္ရေအာင္
၄ လက္      ၅
၁             ၂
၅              ၆
၀ စေနသား ၁
၃              ၄
၆              ၀ ေမြးနံခုိက္
၂              ၃

သူေျပာသလုိဆုိရင္ျမန္မာျပည္တျပည္လုံးမွာရွ္ိတဲ႕
လက္ဖက္ဆုိင္ေတြ လိမ္ေမာ္သီးေရာင္းတဲ႕ဆုိင္
ိေတြအကုန္ပိတ္ရမယ္ ဒီအခ်ိန္ဆုိ အကုန္ပိတ္းးးး
ေဗဒင္ပညာ ကုိမေတာက္တေခါက္တတ္ရင္
လူသားအားလုံးအတြက္အႏၲရယ္ရွိပါတယ္
က်ြန္ေတာ္ကေတာ့စေနသားစစ္စစ္ႀကီးပါ
အဲဒီအခ်ိန္မွာေငြ နဝင္းပြဲႀကီးတင္လာတာအနွစ္
၂၀ ရွိပါျပီ ေငြအဝင္ႀကမ္းပါတယ္ ေငြေတြဝင္ပါတယ္
ခင္ဗ်ာ သူေျပာသလုိ ဂဋဳန္ပုန္းခုိက္မိတယ္ဆုိလြန္ခဲ႕
တဲ႕အနွစ္ ၂၀ ကက်ြန္ေတာ္ေသပါျပီဗ်ာ
ကဲပါဒါေတြထားလုိက္ပါေတ့ာလုိင္းေပၚမွာပညာရွင္နဲ႕
ပညာလုိသူေတြအမ်ားႀကီး ဗဟုသုတေလးေတြေျပာ
ရေအာင္ ဥမိသာအံ႔ ကိန္း အင္ဘူးေသးေသးညဏ္
နွင့္ေတြးေလာ့ ဂဋဳန္ပုန္းခုိက္ ေဆးက်မ္းအဂၢိယက်မ္း
ေတြနဲ႕တြဲကစားထားတာ
တနဂၤေႏြျဂိလ္မွာ ဦးေခါင္း အိမ္ အလုပ္ အိမ္ေထာင္
ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္ေတြကဒီလုိလာတယ္
UP နဲ႕ DOWN မွာေတာ့တုိင္ေအာက္ေရာက္ရင္
[ _ ] မုိင္းနပ္ အနုပ္ယူတယ္
ႀကည့္လုိက္ရေအာင္
၂ စေျႏၵာတုိင္

၁ ခုိက္


တနဂၤေႏြခုိက္တယ္ ဦးေခါင္းလုိ႕ယူရင္ေခါင္းကုိက္တယ္ အလုပ္လုိ႕ယူရင္အလုပ္ျပဳတ္မယ္ အိမ္ေထာင္လုိ႕
ယူရင္အိမ္ေထာင္ကြဲမယ္ ဒီလုိယူမယ္
ဥမိသာအံနဲ႕ေျဖရွင္းမယ္
က်ြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ဘဝင္မက်တာ အဂၤဝိဇၨာပညာ
စာေတြထဲတနဂၤေႏြသားပ်က္စီးလုိေသာ္ ဘာလုပ္
ဒီလုိဆုိရင္ဒီပညာက လူသတ္လုိ႕ရျပီလား စာအုပ္ထဲ
ဲမွာ က်မ္းျပဳေတြကလူသတ္နည္းကုိဒဲ႕ႀကီးျပထားတာ
လားဒါဆုိလူေတြအကုန္လုိက္သတ္ကုန္မွာေပါ႕
လုပ္ႀကည့္ သူမေသဘဲ ကုိယ္ေသသြားမယ္
ဓါတ္ခုိက္သြားမွာ
မေတာက္တေခါက္ေဗဒင္တတ္ရင္ဆရာကုိယ္တုိင္
ဓါတ္ခုိက္တတ္တယ္
အုိင္ထဲျမေရႊေငြ ႀကံပါလူ႕အေသြး က်မ္းရင္းလကၤာ
အပုိဒ္ ၄၀ တက္မယ္ ဆုတ္မယ္ နည္းမ်ိဳးစုံရွိတယ္
ဥသာစိန္ပန္ဒါန္းလွကုိရွာ ကစားကြက္ကုိ ၄၉ ခြင္
ကုိယ္တုိင္ကစားတာ ၄၉ ရက္ တိတိ ဘာမွျဖစ္မလာ
ဘူး နည္းနည္းဘဲသိသာတယ္
မေက်နပ္ဘူးထပ္ေလ့လာတယ္ ေျပာင္းကစားႀကည့္တယ္ေျပာင္းျပန္ ၄၉ ရက္ မရဘူး
 ေနာက္တစ္မ်ိဳး ၄၉ရက္
ဘဝင္က်သြားတယ္ ဓါတ္ဆုိတာဒီလုိ
၈၁ ရက္ဓါတ္ပညာကစားကြက္ဆုိ မုိးတြင္းႀကီး
သူမ်ားယႀတာေပးဘုိ႕ ကုိယ္ကုိတုိင္မုိးစုိခံျပီးစာအုပ္ထဲ
ကပညာကုိအျပင္ကုိကုိေရာက္ေအာင္ထုတ္ခဲ႕တာ
ေဗဒင္ပညာဆုိတာ အပူအေအး အနီးအေဝးကုိသိမွ
စြမ္းအားရွင္ျဖစ္မွာ
No comments:

Post a Comment