Thursday, December 21, 2017

အဂၤ၀ိဇၨာ နည္းပညာ

အဂၤဝိဇၨာပညာ


က်ြန္ေတာ္တုိ႕အဂၤဝိဇၨာ လုိေခၚလုိက္တာနဲ႕
လူပုံသ႑န္ႀကည့္ေဟာတာလားဆုိျပီးေဝေဝ ဝါးဝါးေတြ နဲ႕အေတြးေတြမွား ကုန္က်တာ

ဓါတ္တုိင္ ဆုိတာမီးလင္းတုိင္ကုိေျပာတာမဟုတ္ပါ
အဂၤဝိဇၨာတုိင္ကုိေျပာတာ
ပထဝီ ဓါတ္တုိင္က ဂုရုတုိင္ သူရဇၨတုိင္ အဲလုိေျပာတာ
စေရဓါတ္ ကေသာႀကာတုိင္
ပထဝီ ဓါတ္က ပူတဲ႕သေဘာ အစာစားရင္ေႀကခ်က္
တဲ႕သေဘာ စကားေျပာတာ ကတာ ခုန္တာ လွဳပ္
လ်ွားတာေတြက ဝါေယာရဲ႕သေဘာ ေလဓါတ္
စေရဓါတ္ကုိေျပာတာ ေသာႀကာတုိင္
သူရဇၨတုိင္ နဲ႕ ေသာႀက တုိင္ နွစ္ခုျပဳ ျပင္ေရာယွက္
ေထာက္ပန္႕ခဲ႕ရင္ အာေပါဓါတ္ကုိ ရတယ္ ေရဓါတ္
ဝံေသဓါတ္ စေျႏၵတုိင္နဲ႕ေသာရီတုိင္နွစ္ခုေပါင္းမွဒီ
ဓါတ္ကုိေတြ႕တာ
ခုိင္မာတဲ႕ပထဝီ ကုိရျခင္ရင္ ေသာႀက စေျႏၵာ ေသာရီ
ေပါင္းမွ သူရဇၨတုိင္က မာသြားတာ စာအုပ္ထဲလုိက္မ
ရွာနဲ႕ က်မ္း ေဖါက္ထားတာ
ပထဝီ ပ်က္ရင္ သည္းေျခပါပ်က္တတ္တယ္ ပထဝီကုိ
အဟာရနဲ႕သည္းေျခက ေစာင့္ေရွာက္တာ ပထဝီ အား
ေကာင္းမွလည္း က်န္ဓါတ္ေတြ အကုန္ေကာင္းမွာ
ပထဝီ ပ်က္ရင္ အာေပါဓါတ္အားႀကီးလာမယ္
အာေပါ ပ်က္ရင္ ေတေဇာအားႀကီးလာမယ္
ေတေဇာဓါတ္ပ်က္ရင္ ဝါေယာဓါတ္အားႀကီးမယ္

တနဂၤေႏြ တုိင္ကုိႀကည့္ရေအာင္၁ အိမ္ အိမ္ေထာင္ အလုပ္အဓိက က်တဲ႕လူတစ္ေယာက္အတြက္ အိမ္ အလုပ္
အိမ္ေထာင္ တည္ျငိမ္ဘုိ႕ ပထဝီ ဓါတ္က ေဆာင္ပန္း
ျဖစ္ေနတယ္
ေအာက္မွာရွိတဲ႕ ေရဓါတ္ မီးဓါတ္ ေလဓါတ္ေတြက
မူလကုိဖ်က္ ခ်င္ေနတယ္
ေခတၲနားပါမည္

No comments:

Post a Comment