Thursday, December 21, 2017

သပိတ္၀င္အိပ္၀င္လာဘမုနိဘုရား

သပိတ္၀င္အိပ္၀င္လာဘမုနိဓါတ္ရွင္ေတာ္ဘုရားတည္ထားကုိးကြယ္ျခင္းျဖင္႕စီးပြားလာတ္လာဘကုိတုိးတက္ေစပါသည္
သတ္သတ္လြတ္ ဆြမ္းကပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္
ေမြးေန႕တြင္ သစ္သီးဆြမ္းကပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္

လျပည္႔ေန႕တြင္ေငြန၀င္းပြဲၾကီး ရွယ္နွင္႕အတူသာသနေအာင္သိဒၶိပြဲၾကီးကုိလည္း
ပူေဇာ္ကပ္လွဴနုိင္ပါသည္

No comments:

Post a Comment