Thursday, December 21, 2017

၀ိဇၨာပညာ ဆုိတာ

ဟုိးတုန္းကေပါ႔ေလ

ကၽြန္ေတာ ္ကဟုိတုန္းက ၀ိဇၨာပညာန႕ဲနည္းနည္းစိမ္းေနေတာ႔ သိပ္ျပီးေတာ႔မသိဘူးေပါ႔
ေဗဒင္လုပ္သက္ေလးနည္းနည္းရလာေတာ႔ ကုိယ္လုပ္တ႔ဲပညာရပ္ေတြက၀ိဇၨာေတြရဲ႕အေထာက္အပ႔ံ
အမ်ားၾကီးလုိတယ္ဆုိတာသိလာခ႔ဲပါတယ္


No comments:

Post a Comment