Thursday, December 21, 2017

အေဆာင္ပညာခန္း

ရတနာဒီပံ ေရႊအုိး
ဆုိင္ငွားျပီးထြက္ခဲ႕ရေသာက်ြန္ေတာ္ဆုိင္ပုိင္
ျဖစ္သြားျခင္း ေနရာတည္တန္႕ခုိင္ျမဲျခင္း
ဆုိင္ျပင္နုိင္ျခင္းတုိ႕ကုိတနွစ္အတြင္းႀကဳံေတြ႕
ခဲ႕ရာ လြန္စြာအံ႔ႀသစရာေကာင္းေသာပညာ
ခန္းျဖစ္ေႀကာင္းကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ပါသည္
No comments:

Post a Comment