Thursday, December 28, 2017

ပႆံသာ ေလာကဓံ

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ပသံသာၿဂိဳလ္
======================

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ထဲေရာက္ေနၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြခံစားႏိုင္မလဲဆိုရင္ နံပါတ္ တစ္ အဓိကအခ်က္က ဂုဏ္ရာထူး႐ွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဂုဏ္ရာထူးတတ္မယ္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာမယ္ လူေလးစားၾကည္ညိဳလာမယ္
ဒုတိယအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္ အေဆာက္အဦးေတြရႏိုင္တယ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္တယ္ ၀ယ္ႏိုင္တယ္

တတိယအခ်က္ကေတာ့ မဂၤလာျပဳရတယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါတဲ့မဂၤလာေဆာင္တယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ ေကာင္းေသာအိမ္ေထာင္ဖက္ ေကာင္းေသာမိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အလုပ္ေကာင္း အဲ့လိုအက်ိဳးတရားေတြရ႐ွိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္

မဂၤလာၿဂိဳလ္သက္ေရာက္ေနတဲ့ ၇ ေန႔သားသမီးတိုင္းဟာ မိမိမဂၤလာၿဂိဳ္လ္သို႔ ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ေတာ့ကုန္ဆံုးသည့္တိုင္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ အမဂၤလာျဖစ္ေစတတ္တဲ့ တိတ္တိတ္ပုန္းလင္ငယ္ မယားငယ္ ယူတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတြ မေတာ္မတရားလုပ္တဲ့ လိမ္ညာေကာက္က်စ္မူမ်ိဳးေတြ မလုပ္ဖို႔အထူးအေရးႀကီးတယ္
ထိုအျဖစ္မ်ိဳးေတြကိုလုပ္ျဖစ္လ်ွင္ တနဂၤေႏြဆိုတဲ့ပသံသာၿဂိဳလ္ရဲ႕အက်ိဳးတရားေတြကိုရာခိုင္ႏူန္းအျပည့္ခံစားရေတာ့မွမဟုတ္ဘူး သန္႔႐ွင္းတဲ့ၿဂိဳလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ မေတာ္မတရား ေလာဘ သေဘာမ်ိဳးေတြ တိုက္ၿပီး မိမိရဲဂုဏ္သိကၡာ အခြင့္အေရး အာဏာတို႔နဲ႔ တစ္ဖက္လူကိုပ်က္စီးေစတဲ့စိတ္ေစတနာေတြ အျပဳအမူေတြ အေျပာအဆိုေတြ အၾကံအစည္ေတြလုပ္ခဲ့ရင္ေတာ့ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္အတြင္းမွာပဲ အင္း လက္ဖြဲ႔ မႏၱရား ေဆး၀ါးတို႔နဲ႔ျပန္လည္စီရင္ျခင္း ကိုခံရတဲဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတြ ၾကံဳေတြ႔ၾကရမယ္

အမွန္ေတာ့ဒီၿဂိဳလ္ဟာ အဲ့လိုေဘးဒုကၡေတြက်ေရာက္ရမယ့္ ၿဂိဳလ္တလံုးမဟုတ္ဘူး ဘာေၾကာင့္က်ေရာက္ရတာလဲဆိုေတာ့ ဂုဏ္ မာန္မာ တရားေတြျမင့္မားလာလို႔ပဲ
တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ထဲေရာက္ေနတဲ့မည္သူမဆို ေစာ္ကားေမာ္ကားစိတ္ မာန္မာနေထာင္လႊားတဲ့စိတ္ ဆန္႔က်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြမေမြးဘဲ ႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ သန္႔သန္႔႐ွင္း႐ွင္း လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ အလြန္အံ့ျသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဂုဏ္ရာထူး အဆင့္စည္းစိမ္ကိုခံစားၾကရမွာျဖစ္တယ္
ေနာက္တစ္ခ်က္အေရးႀကီးတာကတနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ေရာက္ေနတဲ့မည္သူမဆို အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္ဆိုရင္ လင္ေကာင္း မယားေကာင္းေတြလည္းရႏိုင္တယ္ ဘယ္ေလာက္ထိေကာင္းလဲဆိုရင္ အမိနဲ႔တူေသာမယား အဖနဲ႔တူေသာခင္ပြန္း ေမတၱာတရားအားႀကီးတယ္ ျဖဴစင္တယ္ သန္႔႐ွင္းတယ္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့အားေတြမ်ားတဲ့အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ိဳးေတြရႏိုင္တယ္

သတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ ၅ႂကြင္းဇာတာ႐ွင္ေတြက်ေတာတနဂၤ့ေႏြၿဂိဳလ္ကမာရဏၿဂိဳလ္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ စိတ္ဆင္းရဲမူေတြဆက္တိုက္ၾကံဳရေတာ့မယ္ အိုးကြဲအိမ္ကြဲ ကိစၥေတြေပၚလာမယ္ မိသားစုအေရးခင္းေတြေပၚမယ္ လင္ကြဲမယားကြဲကိစၥေတြေပၚမယ္ ဂုဏ္စည္းစိမ္ရာထူးေတြ ႐ုတ္တရက္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးရတတ္တယ္

အဂၤါသားသမီးေတြလည္းအတူတူပဲ ဒါေပမဲ့ သူတို႔သတိထားရမယ့္အသက္အပိုင္းအျခားက ၃၉ ၄၇ ၅၅
တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မွာမိမိရဲ႕တိုးတက္ရာတိုးတတ္ေၾကာင္းကိုတည္ေဆာက္ပါ အခ်ိန္မျဖဳန္းပါနဲ႔ အိမ္ေထာင္မဂၤလာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္လဲစိတ္ခ်မ္းသာရမယ္ ရာသက္ပန္အိမ္ေထာင္ေရးကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္

တနဂၤေႏြျဂိဳလ္ထဲတြင္ေရာက္ေနေသာ
၇ေန႔သားသမီးမ်ား၏အသက္အပိုင္းအျခားမ်ား

တနဂၤေႏြ        ၉   ၁၇    ၂၅   ၃၃    ၄၉    ၅၇    ၆၅   ၇၃

တနလၤာ -     ၈ , ၁၆ , ၂၄ , ၃၂ , ၄၀ , ၄၈ , ၅၆ , ၆၄ , ၇၂

အဂၤါ -          ၇ , ၁၅ , ၂၃ , ၃၁ , ၃၉ , ၄၇ , ၅၅ , ၆၃ , ၇၁

ဗုဒၶဟူး        -၆ , ၁၄ , ၂၂ , ၃၀ , ၃၈ , ၄၆ , ၅၄ , ၆၂ , ၇၀

ၾကာသပေတး       -၄ , ၁၂ , ၂၀ , ၂၈ , ၃၆ , ၄၄ , ၅၂ , ၆၀ ,၆၈

ေသာၾကာ             ၂ , ၁၀ , ၁၈ , ၂၆ , ၃၄ , ၄၂ , ၅၀ , ၅၈ ,

 စေန -                ၅ , ၁၃ , ၂၁ , ၂၉ , ၃၇ , ၄၅ , ၅၃ , ၆၁ , ၆၉

No comments:

Post a Comment