Monday, December 25, 2017

ျပႆနာဒသနမ်ား

စာအုပ္ထဲမွခုန္ထြက္သြားေသာပညာရပ္မ်ား
ပညာခန္းေလးေတြေပါ႕ေနာ္
အမ်ားသိရေအာင္ေပါ႕ ယထာဘူယက်က်ေလး
ဆရာတစ္ေယာက္ကေျပာတယ္ ဟုိအခ်ိန္မွာဟုိဟာ
မလုပ္နဲ႕ ဒီအခ်ိန္မွာဒါမလုပ္နဲ႕ က်ြန္ေတာ္မွာေနစရာ
ေတာင္မရွိေတာ့ဘူး
စေနသား ငွက္ေျပာသီးမစားရ၅ ေျပာ
၀ စေနသား


၂ ငွက္

ငတ္ျပီ က်ြန္ေတာ္က ငွက္ေပ်ာသီးႀကိဳက္တယ္
ႀကာသပေတးသားသမီးနွင္းဆီမလွဴ ရ၃ ဆီ
၅ ႀကာသပေတးသား


၀ နွင္း

သာစည္ပင္းယေဇာက္ထုိးဆုိျပီး ဆရာတစ္ေယာက္
ကနွင္းဆီရာသက္ပန္မလွဴ ရဆုိပါလား
က်ြန္ေတာ္ကုိလာေမးတာ လွဴ ခ်င္ရာလွဴ ပါ ဘုရားလွဴ
တာအျပစ္မရွိပါ ဓါတ္ဆင္တဲ႕အခါမွာသာဂရုစုိက္ပါ
ဟုနည္းမွန္လမ္းမွန္ျပသခဲ႕ပါသည္
စားခ်င္ရာစား ေနထုိင္မေကာင္းတဲ႕အခါမွသာသတိ
ထားဘုိ႕ေျပာႀကားလုိက္ပါသည္
ခက္သည္ အရမ္းခက္ေနသည္
လြယ္ေနတာကုိ ခက္ေအာင္လုိက္လုပ္ႀကသည္
ေသာႀကာသား အုန္းရည္မေသာက္ရတဲ႕
ေခ်ာင္းသာမွာသြားေျပာရင္အရုိက္ခံရမွာေသခ်ာတယ္
ေရကူးေနတဲ႕သူေတြကစားေနတဲ႕သူေတြ ထဲမွာေသာ
ႀကာသားသမီးေတြအမ်ားႀကီးဘဲေလ၄ ရည္
၆ ေသာႀကာသားသမီး


၁ အုန္း

ဓါတ္ပညာသေဘာ
က်ြန္ေတာ္နဲ႕တပည့္တစ္ေယာက္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္
မွာထုိင္ေနတုန္း တပည့္ ခုေနဒုိ႕ထုိင္ေနတဲ႕စားပြဲကုိ
တဆုိင္လုံးကလူေတြဝုိင္းႀကည့္ေအာင္ဘာလုပ္ရင္
ရမလည္းလုိ႕ေမးရာ တပည့္မွမသိပါဟုေျပာပါသည္
ပထဝီ ဓါတ္နဲ႕လုပ္ရင္ရပါတယ္ဟုေျပာျပီးက်ြန္ုေတာ္က
တေတာင္ဆစ္နဲ႕ေျမပုဂံ ေရေႏြးပုဂံကုိတုိက္ခ်လုိက္ရာ
ဂြမ္းကနဲမည္ျပီးတဆုိင္လုံးရွိလူမ်ားက်ြန္ေတာ္တုိ႕ ဝုိင္းကုိလွည့္ႀကည့္ႀကပါသည္
ပုဂံ ၅၂ ေဗဂတ္ ဓါတ္တု မိတ္
ဒါဆုိရင္အလုပ္လာအပ္တဲ႕ တပည့္ေတြကုိေအာင္ျမင္
ေအာင္ ဂေဗ႓ဓါတ္ကုိဘယ္လုိစီရင္မလည္း
အေျခခံေလးေတြပါ ဒါေတြသိမွဓါတ္ဆင္လုိ႕ရမွာ
စာအုပ္ေတြေခါင္းအုန္းအိပ္ ကုိယ္နည္းနည္းေလးသိ
တာနဲ႕ဘဝင္ေလဟတ္ျပီး
ဟုိလူလုပ္တာမွားတယ္ ဒီလူလုပ္တာမွားတယ္
ေသသြားတဲ႕ဆရာတစ္ေယာက္ကုိေတာင္အပုတ္ခ်
ေနလုိက္ႀကတာ ဆရာလုိ႕အမည္ခံထားတာ
သဒၵါ သီလ သုတ ဇာဂ ပညာ ဘယ္လုိလည္း
ဆရာလုပ္မွာလား ေစ်းသည္လုပ္မွာလား
ဖါးသည္ငါးသည္လုပ္မွာလား
ဟုိလူေသခ်င္းဆုိးေသမယ္ ဒီလူေသခ်င္းဆုိးေသမယ္နဲ႕
ေဗဒင္ဆရာေတြလုပ္ျပီး ဖရုႆ ဝါစာေတြေျပာေန
ႀကတာလူႀကားလုိ႕မေကာင္းပါဘူး
သူမ်ားမွားေနတာလုိက္ႀကည့္ေနမဲ႕အစားကုိယ္မွန္ဘုိ႕အရင္က်ိဳးစားပါလုိ႕ ပညာရွင္တေယာက္အေန
ေစတနာထားျပီးသြန္သင္ဆုံးမလုိက္ပါတယ္
ရည္ညြန္းသူသိျပီးလုိက္နာက်င့္သုံးေအာင္ျမင္ပါေစ
No comments:

Post a Comment