Thursday, December 21, 2017

အထက္မွာေဆာင္ပန္းေအာက္မွာနင္းၾကမ္း တစ္ခန္းယုမွီးၾက

ထာဝရ ေဆာင္ပန္းယႀတာ 

အထက္မွာေဆာင္ပန္း ေအာက္မွာနင္းက်မ္း
တခန္းယူမွီးက်

ဤယႀတာ သည္မိမိ၏ ဘဝတစ္ခုလုံး၏ထာဝရယႀတာ ဓါတ္ပန္းျဖစ္ပါသည္ ယုံႀကည္စြာလုပ္ပါက မိမိစီးပြား
လုပ္ငန္းမ်ား တစတစ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွဳ ကုိ႐ွိေစ
ပါသည္
ဒီပညာခန္းကုိ အနုစိတ္ ေဖၚျပလုိက္ရင္က်ြန္ေတာ္
အတြက္ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳ းရွိမွာလည္း အမ်ားအ
တြက္ေရာ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးရွိမွာလည္း
အခ်ိန္ေတြကုန္မယ္ ေဘေတြကုန္မယ္ ကုန္သေလာက္
အမ်ားလည္းအက်ိဳးရွိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုန္ရက်ိဳးနပ္ပါ
ျပီ
နည္းပညာက အထက္မွာေဆာင္ပန္း ေအာက္မွာ
နင္းႀကမ္း တစ္ခန္းယူမွီးႀက ပညာခန္းျဖစ္ပါသည္
အႀကြင္း ၄၉ မ်ိဳ းကုိ အနုစိတ္ေဖၚျပသြားပါမည္
မိမိေမြးဖြားရာ ျမန္မာခုကုိ ၇ ျဖင့္စားျပီးႀကြင္းေသာ
ကိန္းကုိယူပါ
ဥပမာ ၁၃၂၄ ÷ ၇ = ၁ ႀကြင္း
၁ ႀကြင္း ၇ ေန႕အတြက္ အထက္ေဆာင္ပန္း
အဆင္ေျပရာပန္းကုိသုံးပါ

တနဂၤေႏြ သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
တနလၤာ သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
အဂၤါ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
ဗုဒၶဟူး ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ ညြန္႕
ႀကာသပေတး ေဇာ္စိမ္း ဇီး ၈ ညြန္႕
ေသာႀကာ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
စေန ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ ညြန္႕

၂ ႀကြင္း ၇ ေန႕အတြက္ အထက္ေဆာင္ပန္း

အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ

တနဂၤေႏြ သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
တနလၤာ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
အဂၤါ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
ဗုဒၶဟူး အုန္း ၆ ညြန္႕
ႀကာသပေတး သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
ေသာႀကာ ရြက္လွ ၄ ၫြန္႕
စေန အုန္း ၆ ညြန္႕

၃ ႀကြင္း ၇ေန႕အတြက္ အထက္ေဆာင္ပန္း

အဆင္ေျပရာပန္းကုိသုံးပါ
တနဂၤေႏြ ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
တနလၤာ ထန္း တယ္ ဓနိ ၁၀ ညြန္႕
အဂၤါ အုန္း ၆ ၫြန္႕
ဗုဒၶဟူး အုန္း ၆ ညြန္႕
ႀကာသပေတး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
ေသာႀကာ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
စေန ပ်ဥ္းမ ေမျမိဳ႕ ၅ၫြန္႕

၄ ႀကြင္း ၇ ေန႕သားသမီးမ်ားအတြက္ေဆာင္ပန္း

အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ
တနဂၤေႏြ သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
တနလၤာ ေဇာ္စိမ္း ဇီး ၈ ညြန္႕
အဂၤါ အုန္း ၆ ညြန္႕
ဗုဒၶဟူး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
ႀကာသပေတး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
ေသာႀကာ ဇီး ေဇာ္စိမ္း ၈ ညြန္႕
စေန အုန္း ၆ ၫြန္႕

၅ ႀကြင္း ၇ ေန႕သားသမီးအတြက္ေဆာင္ပန္း

အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ
တနဂၤေႏြ ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ၫြန္႕
တနလၤာ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
အဂၤါ ရြက္လွ ၄ ညြန္႕
ဗုဒၶဟူး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
ႀကာသပေတး ေဇာ္စိမိး ဇီး ၈ ညြန္႕
ေသာႀကာ ေဇာ္စိမ္း ဇီး ၈ ညြန္႕
စေန ရြက္လွ ၄ၫြန္႕

၆ ႀကြင္း၇ ေန႔သားသမီးမ်ားအတြက္ေဆာင္ပန္း
အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ

တနဂၤေႏြ ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ ညြန္႕
တနလၤာ ေဇာ္စိမ္း ဇီး ၈ ၫြန္႕
အဂၤါ အုန္း ၆ၫြန္႕
ဗုဒၶဟူး ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ၫြန္႕
ႀကာသပေတး ဇီး ေဇာ္စိမ္း ၈ၫြန္႕
ေသာႀကာ ရြက္လွ ၄ ညြန္႕
စေန ရြက္လွ ၄ ၫြန္

၀ ႀကြင္း ၇ ေန႕သားသမီးမ်ားအတြက္ေဆာင္ပန္း
အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ

တနဂၤေႏြ ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ ညြန္႕
တနလၤာ သီဟုိ သီးညြန္ ႕ ၆ ညြန္႕
အဂၤါ ရြက္လွ ၄ ၫြန္႕
ဗုဒၶဟူး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ၫြန္႕
ႀကာသပေတး သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ၫြန္႕
ေသာႀကာ ရြက္လွ ၄ ၫြန္႔
စေန ပ်ဥ္းမ ေမျမိဳ႕ ၅ ၫြန္႕
ျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္ ေမြးေန႕မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီ
တြင္းျပဳလုပ္ျပီးတစ္ပတ္ျပည့္မွ အသစ္လဲပါ
ေနအိမ္ရွိ ဘုရားစဥ္ တြင္လွဴ ဒါန္းရန္

Download Android Application
No comments:

Post a Comment