Tuesday, December 26, 2017

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္

ျမန္မာနုိင္ငံစာေရးဆရာမ်ားအဖြဲ႕ဝင္၏
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း
====================


စာေရးသူသည္ ေကာဇာသကၠရဇ္ ၁၃၂၄ တေပါင္းလ
ဆုတ္ ၇ ရက္တြင္ ပဲခူးတုိင္း အင္းတုိင္ျမိဳ႕နယ္ အဖဦး
စုိးဝင္း အမိေဒၚမိမိစံတုိ႕မွေမြးဖြားသန္႕စင္ခဲ႕ပါသည္

၁၉၈၀ တြင္အားကစားေလာကသုိ႕ဝင္ေရာက္ခဲ႕ျပီး
၁၉၈၃ တြင္ကရာေတးဒုိ အငယ္တန္းနည္းျပကုိ
ေအာင္ျမင္ခဲ႕ျပီး ၁၉၈၅ တြင္အႀကီးတန္းနည္းျပကုိ
ေအာင္ျမင္ခဲ႕ပါသည္ ၁၉၈၆ တြင္ေရႊပ်ံလြားကရာေတး
ဒုိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ႕ျပီး ၁၉၈၉ခု
နွစ္တြင္ ေအာင္ဆန္းကြင္းအားကာတြင္ကရာေတးဒုိ
နည္းစနစ္မွဳး အျဖစ္တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ႕ပါသည္
၁၉၉၀ တြင္ကရာေတးဒုိအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဒုိင္လူႀကီး
လက္မွတ္ရခဲ႕ျပီး ၁၉၉၁ တြင္တပ္မေတာ္ကုိယ္ခံပညာ
နည္းျပ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိယ္ခံပညာနည္းျပအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ပါသည္

၁၉၉၂ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္
ကရာေတးဒုိဆပ္ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠဌ အျဖစ္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခဲ႕ျပီး ၁၉၉၅ တြင္အားကစားေလာကမွ
အနားယူကာ
ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္မွ ဆရာႀကီးဦးေရႊေသြးထံမွ နကၡတ္
ေဗဒင္ ဆန္းေဗဒင္ လကၡဏာေဗဒင္ သုံးတန္ေပၚနိစ္
ဂဏန္းေဗဒင္ ဟူးရားေဗဒင္တုိ႕ကုိသင္ယူတတ္ေျမာက္
ခဲ႕ျပီး ၁၉၉၇ တြင္ေတာင္ဥကၠလာပ ၄ ရပ္ကြက္မွ
ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္ပညာရွင္ဆရာႀကီးဦးႀကာျမင့္
၏တပည့္ ဆရာဦးသန္းဝင္းထံတြင္ မဟာဘုတ္ပညာ
ေလာကဓံ ၈ ပါးပညာ အဂၤဝိဇၨာပညာ ဓါတ္ဆင္ဓါတ္
ရုိက္ပညာ နဝင္းစီးပညာ တုိ႕ကုိ ၁၀ နွစ္ဝန္းက်င္ခန္႕
ေလ့လာသင္ယူခဲ႕ပါသည္

၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ နကၡတၲေရာင္ခ်ည္ မဂၢဇင္းတြင္ဆရာ
ျမတ္ထြဋ္ေခါင္ ကေလာင္ျဖင့္ ေဗဒင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ
ေဆာင္းပါး ၈ ပုဒ္ ဂမ႓ီရမဂၢဇင္းတြင္ေဗဒင္ပညာရပ္
ဆုိင္ရာေဆာင္းပါး ၅ ပုဒ္ ဓနသိဒၶိဂ်ာနယ္တြင္ ၁၀ ပုဒ္
ေဗဒင္ပညာစာစဥ္တြင္းေဆာင္းပါး ၁၀ ပုဒ္ ဂမ႓ီရဆန္း
က်ယ္မဂၢဇင္းတြင္းေဆာင္းပါးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕
ေရးသားခဲ႕ျပီး

၂၀၁၅ ခုနွစ္မွစျပီးဂမ႓ီရ က်င့္စဥ္မ်ားကုိေလ့လာလုိက္စားခဲ႕ရာ ၂၀၁၆ ခု ၂၀၁၇ နွစ္မ်ားတြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ထူဆန္းေသာ ဓါတ္ပညာ ေရေျမေလမီး ဓါတ္တုိ႕
၏ အံ႔ႀသဘြယ္ရာ ပညာ ရပ္မ်ားကုိထုိးထြင္းသိျမင္ခဲ႕ျပီး
၇ ရက္သားသမီးတုိ႕အခက္အခဲေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ ကူညီေပးနုိင္ခဲ႕ပါသည္

No comments:

Post a Comment