Tuesday, December 26, 2017

ဓါတ္ပညာသေဘာ

အပူ အေအး ခြဲျခင္း

ေလာကဓံ ၈ ပါးေဗဒင္ပညာမွာ
ဒါမွမဟုတ္ သကၡတ္ေဗဒင္ပညာမွာအဌလက္
၈ ခြင္မွာ ပါပျဂိဳလ္ ေသာမျဂိဳလ္နွစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ႕ျဂိဳလ္
၈ ခြင္ဟာသူ႕ေနရာနဲ႕သူအံဝင္ခြင္ႀကရွိေနပါတယ္

သင္ရုိးေဟာင္းမွာေတာ့ တနလၤာ ဗုဒၶဟူး ႀကာသပ
ေတး ေသာႀကာ ေသာမျဂိဳလ္ ေတြကေတာ့အေကာင္း
လုိ႕ေဟာျပီး ပါပ ျဂိဳလ္ျဖစ္တဲ႕ တနဂၤေႏြ အဂၤါ စေန
ရာဟု ပါပ ေလးခြင္ကေတာ့အဆုိးလုိ႕သတ္မွတ္ထား
ပါတယ္

ေလာကဓံ ၈ ပါးပညာမွာေတာ့ ရာဟု ေသာႀကာ
တနဂၤေႏြ တနလၤာ အေကာင္း အဂၤါ ဗုဒၶဟူး စေန
ႀကာသပေတး အဆုိး ဆုိျပီး အေကာင္း ၄ ခြင္အဆုိး
၄ ခြင္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္

က်ြန္ေတာ္ေလ့လာႀကည့္ေတာ့ ျဂိဳလ္ ၈ ခြင္လုံးဆုိး
ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္
ေသာမျဂိဳလ္ေတြမွာလည္း အေအးလြန္ကဲမွဳ ျဖစ္လာ
ရင္ဆုိးတာပါဘဲ ပါပျဂိဳလ္ ေတြမွာလည္း အပူလြန္
ကဲလာရင္ျပႆ နာျဖစ္တာပါဘဲ
က်ြန္ေတာ္တုိ႕က ဓါတ္သေဘာေလ့လာႀကည့္ေတာ့
တူတဲ႕ဓါတ္ေပါင္းမွ အဆင္ေျပမွာပါ

၈ ကြက္လုံးအတြက္ကေတာ့ျဖည္ကြက္ေတြရွိပါတယ္
မီးမွာကားေျမ ေရနဲ႕ေလ မိတ္ေဆြမစပ္ ပဋိဃတ္
မီးဓါတ္နဲ႕ေလ ေျမနဲ႕ ေရ မိတ္ေဆြေတာ္ႀကသဟာယ
မီးနဲ႕ေလ ေျမနဲ႕ေရ ဓါတ္က တဲ႕ေတာ့ျဖည္လုိ႕ရတယ္
ဒီေနရာမွာ က်ြန္ေတာ္တုိ႕မဟာဘုတ္ပညာနဲ႕ျပန္ခ်ိန္
မယ္ဆုိ မီးဓါတ္နဲ႕ယွဥ္တဲ႕အႀကြင္း ကုိယ္ေရာက္ေန
တဲ႕နယ္ေျမဓါတ္သေဘာ ဒါေတြခ်ိန္ႀကည့္ရမယ္
ဒါမွမဟုတ္လည္း ကုိယ္အႀကြင္းနဲ႕ မတဲ႕တဲ႕ေနရာ
၅ ႀကြင္းဗုဒၶဟူးျဂိဳလ္သက္ေရာက္ ေျမဓါတ္နဲ႕ေရ
မိတ္ေဆြေတာ္တယ္ အရမ္းမဆုိးဘူး ကယ္လုိ႕
လြယ္တယ္

အပူ အေအး ကုိသိတာနဲ႕ ဓါတ္ဆင္တဲ႕အခါဘာ
လုပ္ေပးရမယ္ဆုိတာသိတယ္
ေနာက္ျပီး မီးနဲ႕ေရမတဲ႕ဘူး ေျမမတဲ႕ဘူး မတဲ႕
ဓါတ္သေဘာေတြျဖစ္လာရင္ တဲ႕တဲ႕ဓါတ္ေတြ
ျပန္ေပးရတယ္

ဓါတ္လာသေဘာ ကုိသိမွ ဓါတ္ကစားလုိ႕ရတယ္
ဟုိးတုန္းက အေျခခံေတြမွာ ေမြးနံ နဝင္းေပၚခ်ိန္
တုိ႕ဘာတုိ႕ လုပ္ေနလုိ႕မရဘူး အတၲ ပုိင္း ပရပုိင္း
နွစ္မ်ိဳးကုိခြဲသိဘုိ႕လုိတယ္

မုိးတြင္းမုိးရြာတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႕မဆုိင္ဘူး
ကုိယ္ေရာက္တဲ႕သက္ေရာက္မွာ မိုးရြာမွ ကုိယ္နဲ႕
ဆုိင္တာ ဥပမာ ေငြျပႆ နာ ဆုိပါဆုိ႕ ဂေဗ႓ဓါတ္
ပထဝီ ပ်က္ျပီ ေဆးပညာမွာလည္း ပထဝီ ပ်က္ရင္
အကုန္လုိက္ပ်က္တာ လူေတြမွာလည္းေငြေႀကးခက္
ျပီဆုိတာနဲ႕ အကုန္ေတာက္ေလ်ွာက္ပ်က္ေတာ့တာ
စိတ္ဓါတ္ပုိင္းပါယုိယြင္းပ်က္စီးကုန္တာ

နာမ္ဓါတ္ပ်က္ရင္ ရုပ္ဓါတ္ပါပ်က္ပါတယ္
ေဗဒင္ပညာရဲ႕အေျခခံေလးကုိအမ်ားသိရန္ဗဟုသု
တပုိင္းပါ အားလုံးေအာင္ျမင္ႀကပါေစ


No comments:

Post a Comment