Thursday, December 28, 2017

လေဘာ ေလာကဓံ သက္ေရာက္တနလၤာၿဂိဳလ္ သို႔မဟုတ္ လာေဘာၿဂိဳလ္


တနလၤာၿဂိဳလ္ဟာအလြန္ျဖဴစင္သန္႔႐ွင္းတဲ့ၿဂိဳလ္တစ္လံုးျဖစ္တယ္ ျဖဴစင္သန္႔႐ွင္းေအာင္ျမင္တဲ့ၿဂိဳလ္တစ္လံုးျဖစ္တဲ့အေလ်ွာက္ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္ဆိုလည္းေငြနံၿဂိဳလ္တစ္လံုးျဖစ္တယ္
တနလာၤၿဂိဳလ္သက္ေရာက္ေနတဲ့ ၇ ေန႔သားသမီးေတြဟာ ေငြၿဂိဳလ္ေခၚတဲ့ တနလာၤၿဂိဳလ္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားလဲျဖဴစင္သန္႔႐ွင္းေနဖို႔လိုအပ္တယ္


တနလၤၿဂိဳလ္ထဲေရာက္ေနတဲ့သူေတြအထူးသိျပဳရမယ့္အခ်က္က မေတာ္မတရားေငြတိုးေခ်းစားတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥေတြ ျဖဴစင္တဲ့ေငြေၾကးကို လြန္ကဲတဲ့မတရားေလာဘနဲ႔လုပ္သူေတြ ေဆး၀ါးပစၥည္းေတြကိုေရာေႏွာအတုလုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖဴစင္သန္႔႐ွင္းရမယ့္ေနရာမွာမသန္႔႐ွင္းတဲ့သေဘာ လိမ္ညာေကာက္က်စ္ တစ္ဖက္လူကိုဒုကၡေပးၿပီးမွရေအာင္လုပ္ယူတဲ့သူေတြ အဲ့လိုေငြေၾကးမသန္႔႐ွင္းစြာ၀င္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ထိုပုဂၢိဳလ္အဖို႔ ဥပါဒ္ေဘးဆိုးတစ္ခုခုနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ရေတာ့မယ္လို႔သတိေပးခ်င္တယ္


႐ိုးသားတဲ့ ၇ ေန႔သားသမီးေတြအတြက္ကေတာ့ ထီထိုးပါ မွန္ကန္တဲ့စီးပြားေရးကိုလုပ္ပါ မိမိအသက္က တနလၤာၿဂိဳလ္ထဲကို ၆လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္၀င္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ လက္႐ွိလုပ္ေနတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ေငြေရးေၾကးေရးအေပးအယူလုပ္ငန္းေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ျပန္လည္စုစည္းထိမ္းခ်ဳပ္ဖို႔လိုတယ္
ေ႐ွ႕လာမယ့္အသက္ပိုင္းဟာ အဂၤါၿဂိဳလ္ အလြန္စိတ္ပင္ပန္းတဲ့ၿဂိဳလ္တစ္လံုးကိုကူးေျပာင္းေတာ့မွာျဖစ္တယ္ အဲ့ဒီအသက္ပို္င္းေရာက္သြားမွေတာ့ တနလၤာၿဂိဳလ္ထဲက ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေပးကမ္းခဲ့တဲ့ ေငြေၾကး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လက္၀ယ္ျပန္လည္ရ႐ွိဖို႔ ႐ုတ္တရက္မလြယ္ကူေတာ့ပါဘူး ဒီအခ်က္ကိုႀကိဳတင္သိနားလည္တဲ့အေနနဲ႔ တနလၤာၿဂိဳလ္အသက္ပိုင္းမကုန္ခင္စပ္ၾကားမွာ မိမိအလုပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္ေနတဲ့ေငြေၾကးေတြကိုလည္းျပန္လည္သိမ္းဆည္းရမွာျဖစ္တယ္
တနလၤာၿဂိလ္မွာႀကိဳးစား႐ွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းမ႐ွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေ႐ွ႕လာမယ့္ ၄ႏွစ္ကာလအပိုင္းအျခားမွာ ႐ွာေဖြလိ့ုလည္းမလြယ္ဘူး စိုက္စားစရာလည္းမ႐ွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘပ်က္ႏိုင္တယ္


တနလၤာျဂိုလ္ထဲမွာသတိျပဳရမယ့္အႂကြင္းကေတာ့ ၆ႂကြင္းပဲျဖစ္တယ္ ၆ႂကြင္းဇာတာ႐ွင္ေတြအတြက္က်ေတာ့ ေငြေၾကးရဖို႔မလြယ္ႏိုင္ဘူး ရခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း အေလ်ွာ္အစားျပသာနာေတြ ေတြ႔ၾကံဳၿပီးေတာ့ အ႐ွက္တကြဲကိစၥေတြျဖစ္ေပၚၿပီး ပ်က္စီးဆံုးရံူးႏိုင္တယ္
ေနာက္သတိျပဳရမယ့္ေန႔သားက ဗုဒၶဟူးသားသမီးေတြပဲျဖစ္တယ္ အသက္ ၄၇ ၅၅ မွာ ဘုမၼိႀကီးက်ေနတဲ့သေဘာ႐ွိတယ္ ေငြေၾကးလည္းအလြယ္တကူမရႏိုင္သလို ရလာခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း အမူအခင္းေတြၾကံဳရမယ္ ဘုမၼိရဲ႕သေဘာက ေငြခိုင္ေနရင္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြမွာ ေရာဂါဘယေတြထူေျပာၿပီး ပ်က္စီးဆံုးရံူးႏိုင္တာကိုသတိျပဳရမယ္


တနလၤာၿဂိဳလ္ေရာက္ရင္ က်ိန္းေက်တဲ့သေဘာျဖစ္တဲ့သူတစ္ပါးရဲ႕ေရႊေငြရတနာ ပစၥည္းေတြကိုလည္းလံုျခံဳတဲ့ သေဘာနဲ႔မိမိဆီမွာလာေရာက္အပ္ႏွံတတ္တယ္ အဲ့ဒါဆိုရင္မိမိရမယ့္ေငြေၾကးမရႏိုင္ေတာ့ဘဲ က်ိန္းေက်သြားတတ္သည္
တနလၤာၿဂိဳလ္ထဲေရာက္ေနသူမ်ား သက္ေရာက္မကုန္ခင္မွာ ဆထက္တံပိုးႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါလို႔တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္


တနလၤာၿဂိဳလ္ထဲေရာက္ေနၾကေသာ ၇ေန႔သားသမီးမ်ား၏အသက္အပိုင္းျခားမ်ား

တနဂၤေႏြ      -   ၂ , ၁၀ , ၁၈ , ၂၆ , ၃၄ , ၄၂ , ၅၀ , ၆၆ , ၇၄

တနလၤာ         - ၁ , ၉ , ၁၇ , ၂၅ , ၃၃ , ၄၁ , ၄၉ , ၆၅ , ၇၃

အဂၤါ -             ၈ , ၁၆ , ၂၄ ,၃၆ , ၄၀ , ၄၈ , ၅၆ , ၇၂ , ၈၀

ဗုဒၶဟူး -           ၇ , ၁၅ , ၂၃ , ၃၁ , ၃၉ , ၄၇ , ၅၅ , ၇၁ , ၇၉

ၾကာသပေတး -  ၅ , ၁၃ , ၂၁ , ၂၉ , ၃၇ , ၄၅ , ၅၃ , ၆၉ , ၇၇

ေသာၾကာ -       ၃ , ၁၁ , ၁၉ , ၂၇ , ၃၅ , ၄၃ , ၅၁ , ၆၇ , ၇၅

စေန -             ၆ , ၁၄ ,၂၂ , ၃၀ , ၃၈ , ၄၆ , ၅၄ , ၇၀ , ၇၈

No comments:

Post a Comment