Friday, December 22, 2017

ဆီ ဆန္ ဆား ေဆး စက္ အဂၤါနံမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းေစရန္

ဆုိင္ခန္း ဆုိင္ကယ္ ဆန္ဆုိင္
ဆီဆုိင္ ေဆးဆုိင္မ်ားအတြက္ဝံေသဓါတ္ဆင္ျခင္း

က်ြန္ေတာ္က ဒီပညာခန္းႀကီးေပးျပီဆုိရင္ ေဗဒင္
ပညာေလ့လာသူ ေတြအေနနဲ႕ အေႏၲာ ဂေဗ႓ စေရ
ဝံေသ ဆုိတဲ႕ ဓါတ္က်မ္း အဂၢိယဓါတ္က်မ္း ေဆးဓါတ္
က်မ္း အင္းပညာဓါတ္က်မ္းေတြြ ပုဂၢလပညတ္ဓါတ္
က်မ္းေတြေလ့လာက်ပါလုိ႕တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္

ေလာကီပညာ စခန္းမွာ ၉ ဂဏန္းဟာ အေတာ္ေလး
အေရးပါတာကုိေတြ႕ရပါတယ္ အဲဒီကေနဘဲအေျခ
ခံျပီးဓါတ္ေတြကုိ ထုတ္သြားတာပါ

ေဗဒင္မွာလည္း နဝင္း ေဆးမွာလည္းနဝင္း အင္းမွာ
လည္းနဝင္း ဓါတ္မွာလည္းနဝင္း ဘုရားမွာလည္းနဝင္း
ဂုဏ္ေတာ္မွာလည္းနဝင္း နကၡတ္မွာလည္းနဝင္း
ျဂိဳလ္မွာလည္း နဝင္း ရုပ္နဝင္း နာမ္နဝင္းစသည္ျဖင့္
နဝင္းကုိ ပညာရွင္မ်ားကုိင္တယ္သုံးစြဲႀကသလုိ
ပညာရွင္မ်ားနွင့္အတူ ပညာသင္ ပညာျမင္မ်ားလည္း
ကုိင္တြယ္သုံးစြဲႀကပါတယ္

နဝင္းမေသ ဓါတ္မေက် ဘူး နဝင္းမပုိင္ ဓါတ္မကုိင္နဲ႕
ဓါတ္လာသေဘာ အေႏၲာ ဂေဗ႓ စေရ ဝံေသ ဆုိတဲ႕
အတုိင္းက်ြန္ေတာ္တုိ႕ကေတာ့ဓါတ္ပညာကုိ လုိက္
စားတဲ႕အခါ က်မ္း ေတြပုိင္ရပါတယ္

နည္းေတြကစာအုပ္ထဲမွာပါျပီးသားပါ ကုိယ္ကရွင္း
လင္းစြာသိဘုိ႕ဘဲလုိပါတယ္ ဒါကလည္းကုိယ္တုိင္
က်င့္ႀကံရင္အလုိလုိျမင္သြားမွာပါ စာအုပ္ေနာက္
လုိက္ရင္ စာႀကည့္တုိက္ဘဲဖြင့္ျဖစ္သြားမွာပါ
ဂ်ပန္ နုိင္ငံ တနုိင္ငံလုံး ဇန္လုိ႕ေခၚတဲ႕ ပါဝါကုိက်င့္
ႀကပါတယ္ စာေရးဆရာလည္းတရားထုိင္ရမယ္
ဆရာဝန္လည္းတရားထုိင္ရမယ္ အားကစားသမား
လည္းတရားထုိင္ရမယ္ သူတုိ႕ရုိိးရာကစားနည္းျဖစ္
တဲ႕ KARATE ကရတဲ႕ ဆုိတဲ႕ပညာကုိ အနွစ္
၂၀ ေလ့လာရင္းသူတုိ႕နုိင္ငံရဲ႕လိွဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိသိခဲ႕
ရပါတယ္ သူတုိ႕ကဘာဘဲလုပ္လုပ္ လုပ္ျပီးတာ
နဲ႕ zen power ဆုိတဲ႕တရားကုိထုိင္ရတယ္ ပုဆစ္
တုတ္ ထုိင္တဲ႕နည္းပါ

ရုပ္ဓါတ္ကုိ နာမ္ဓါတ္နဲ႕ တြဲကစားတာပါ
ကဲပါထားလုိက္ပါေတာ့ ကုိယ္မျမင္တာနဲ႕ကုိသိသ
ေလာက္နဲ႕ပညာရပ္တစ္ခုကုိမဆုံးျဖတ္ေစခ်င္တာပါ
အဂၤါနံနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ ဆီ ဆန္ ဆားေဆး စက္
ဆုိင္ကယ္ ဆုိင္ခန္း အစရွိတဲ႕အဂၤါ နံေတြ ေရာင္း
ခ်င္ပါျပီတဲ႕ ဒီဓါတ္ကုိဆင္ရမွာပါ

ေမြးနံနဝင္းေပၚခ်ိန္တုိ႕ဘာတုိ႕ ညာတုိ႕ သိသေလာက္
ေလးေတြထားခဲ႕လုိက္ ကမ႓ာ ဓါတ္ကုိ ဆင္မွာ
ေမြးနံခုိက္ေနလုိ႕ဒီဓါတ္ဆင္မရဘူး လာမလုပ္နဲ႕
ေန႕တုိင္းထမင္းစားမွာ က်ြန္ေတာ္ကစေနသားတနဂၤေႏြခ်ိန္မွာေမြးနံခုိက္လုိ႕ ထမင္းမစားဘူး အက်ၤီ
မဝတ္ဘူး ဖိနပ္မစီးဘူးဆုိရင္ အဲဒီဓါတ္ႀဆာႀကီး
ကုိအရူးဆုိရဲဖမ္းသြားမယ္

လာျပီ တနလၤာေန႕မနက္ ၇ နာရီခြဲက ၉ နာရီတြင္း
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
ေႀကြပုဂံနွစ္ခ်ပ္ (ထမင္းစားပုဂံ)
သရက္ ၁၀ ရြက္
ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ရြက္
ရြက္လွ ၄ ၫြန္႕

ေရွးဦးစြာ ပုဂံတစ္ခ်ပ္ေပၚမွာကန္႕ေကာ္ ၁၅ ရြက္
ခင္းပါျပီးရင္ေနာက္ထပ္ပုဂံတစ္ခ်ပ္ထပ္တင္လုိက္ပါ
ျပီးရင္သရက္၁၀ ရြက္ကုိ ဝုိက္ျပီးခင္းပါ ျပီးရင္ဖန္ခြက္
တစ္လုံးတင္ပါဖန္ခြက္ထဲကုိေရတဝက္ခန္႕ထည့္ပါ
ျပီးေတာ့ရြက္လွ ၄ ညြန္႕စုိက္ျပီး ဆုိင္ဘုရား အိမ္ဘုရားမွာလွဴ လုိ႕ရတယ္
 ကုိယ္ေရာင္းမည့္ပစၥည္းအမည္ကုိလည္းသရက္မွာေရးထားလုိ႕ရတယ္
ပညာတစိခုကစမ္းရမွာ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္လုပ္ ၃ ပတ္လုပ္လုိ႕မွမထူးရင္ အဲဒီႀကမွေျပာ
 က်ြန္ေတာ္ကေတာ့လူေတြခက္ခဲလြန္းလုိ႕ထုတ္ျပရတာNo comments:

Post a Comment