Thursday, December 21, 2017

အဂၤ၀ိဇၨာ နည္းပညာ

အဂၤဝိဇၨာပညာ


က်ြန္ေတာ္တုိ႕အဂၤဝိဇၨာ လုိေခၚလုိက္တာနဲ႕
လူပုံသ႑န္ႀကည့္ေဟာတာလားဆုိျပီးေဝေဝ ဝါးဝါးေတြ နဲ႕အေတြးေတြမွား ကုန္က်တာ

ဓါတ္တုိင္ ဆုိတာမီးလင္းတုိင္ကုိေျပာတာမဟုတ္ပါ
အဂၤဝိဇၨာတုိင္ကုိေျပာတာ
ပထဝီ ဓါတ္တုိင္က ဂုရုတုိင္ သူရဇၨတုိင္ အဲလုိေျပာတာ
စေရဓါတ္ ကေသာႀကာတုိင္
ပထဝီ ဓါတ္က ပူတဲ႕သေဘာ အစာစားရင္ေႀကခ်က္
တဲ႕သေဘာ စကားေျပာတာ ကတာ ခုန္တာ လွဳပ္
လ်ွားတာေတြက ဝါေယာရဲ႕သေဘာ ေလဓါတ္
စေရဓါတ္ကုိေျပာတာ ေသာႀကာတုိင္
သူရဇၨတုိင္ နဲ႕ ေသာႀက တုိင္ နွစ္ခုျပဳ ျပင္ေရာယွက္
ေထာက္ပန္႕ခဲ႕ရင္ အာေပါဓါတ္ကုိ ရတယ္ ေရဓါတ္
ဝံေသဓါတ္ စေျႏၵတုိင္နဲ႕ေသာရီတုိင္နွစ္ခုေပါင္းမွဒီ
ဓါတ္ကုိေတြ႕တာ
ခုိင္မာတဲ႕ပထဝီ ကုိရျခင္ရင္ ေသာႀက စေျႏၵာ ေသာရီ
ေပါင္းမွ သူရဇၨတုိင္က မာသြားတာ စာအုပ္ထဲလုိက္မ
ရွာနဲ႕ က်မ္း ေဖါက္ထားတာ
ပထဝီ ပ်က္ရင္ သည္းေျခပါပ်က္တတ္တယ္ ပထဝီကုိ
အဟာရနဲ႕သည္းေျခက ေစာင့္ေရွာက္တာ ပထဝီ အား
ေကာင္းမွလည္း က်န္ဓါတ္ေတြ အကုန္ေကာင္းမွာ
ပထဝီ ပ်က္ရင္ အာေပါဓါတ္အားႀကီးလာမယ္
အာေပါ ပ်က္ရင္ ေတေဇာအားႀကီးလာမယ္
ေတေဇာဓါတ္ပ်က္ရင္ ဝါေယာဓါတ္အားႀကီးမယ္

တနဂၤေႏြ တုိင္ကုိႀကည့္ရေအာင္၁ အိမ္ အိမ္ေထာင္ အလုပ္အဓိက က်တဲ႕လူတစ္ေယာက္အတြက္ အိမ္ အလုပ္
အိမ္ေထာင္ တည္ျငိမ္ဘုိ႕ ပထဝီ ဓါတ္က ေဆာင္ပန္း
ျဖစ္ေနတယ္
ေအာက္မွာရွိတဲ႕ ေရဓါတ္ မီးဓါတ္ ေလဓါတ္ေတြက
မူလကုိဖ်က္ ခ်င္ေနတယ္
ေခတၲနားပါမည္

သပိတ္၀င္အိပ္၀င္လာဘမုနိဘုရား

သပိတ္၀င္အိပ္၀င္လာဘမုနိဓါတ္ရွင္ေတာ္ဘုရားတည္ထားကုိးကြယ္ျခင္းျဖင္႕စီးပြားလာတ္လာဘကုိတုိးတက္ေစပါသည္
သတ္သတ္လြတ္ ဆြမ္းကပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္
ေမြးေန႕တြင္ သစ္သီးဆြမ္းကပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္

လျပည္႔ေန႕တြင္ေငြန၀င္းပြဲၾကီး ရွယ္နွင္႕အတူသာသနေအာင္သိဒၶိပြဲၾကီးကုိလည္း
ပူေဇာ္ကပ္လွဴနုိင္ပါသည္

၂၀၀ တန္အေဟာမ်ား

၂၀၀ တန္ အေဟာမ်ား

၂၀၀၂ ခုကျဖစ္သည္
ေတြ႕တာကလက္ဖက္ရည္ဆုိင္
အမည္ အန္႕ကူ ၀ ႀကြင္းစေန
ေဟာသည့္စနစ္ စိန္ေခၚပြဲ
ထုိသူမွ ကုိထြဋ္ ခင္ဗ်ားသတင္းႀကားလုိ႕ေဗဒင္ပညာ
ရပ္နဲ႕ တစ္ပတ္အတြင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြေဟာနုိင္
တယ္ဆုိလုိ႕ က်ြန္ေတာ့္ကုိတပတ္အတြင္းဘာျဖစ္
နုိင္သလည္းေဟာျပပါဦး

စေနေန႕ ေသာႀကာခ်ိန္
၄              ၃
၁              ၀
၅              ၄
၀ စေနေန႕ ၆ ေသာႀကာအခါ
၃              ၂
၆              ၅
၂              ၁
ေမးသူသည္ ေျပာေျပာဆုိဆုိ က်ြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ
ေဆးတစ္လုံး ေသာက္လုိက္တာေတြ႕လုိက္ရပါသည္
ရက္ပုိင္းအတြင္းေနအိမ္မွာအလွဴ တစ္ခုလုပ္ရမည္
ဘာသာေရးကိစၥနွင့္ခရီးထြက္ရမည္
တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္သည္

အျဖစ္မွန္ ထုိသူသည္ ၃ ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္
ရဟန္းဝတ္ျပီး ေနအိမ္တြင္ဘုန္းႀကီးမ်ားဆြမ္းကပ္
ကာရဟန္းဝတ္နွင့္ဘုရားဖူးခရီးထြက္သြားပါသည္

လြန္ခဲ႕ေသာ ၁၅ နွစ္က ေဗဒင္တခါတြက္ ၂၀၀
က်ပ္ယူပါသည္

အထက္မွာေဆာင္ပန္းေအာက္မွာနင္းၾကမ္း တစ္ခန္းယုမွီးၾက

ထာဝရ ေဆာင္ပန္းယႀတာ 

အထက္မွာေဆာင္ပန္း ေအာက္မွာနင္းက်မ္း
တခန္းယူမွီးက်

ဤယႀတာ သည္မိမိ၏ ဘဝတစ္ခုလုံး၏ထာဝရယႀတာ ဓါတ္ပန္းျဖစ္ပါသည္ ယုံႀကည္စြာလုပ္ပါက မိမိစီးပြား
လုပ္ငန္းမ်ား တစတစ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွဳ ကုိ႐ွိေစ
ပါသည္
ဒီပညာခန္းကုိ အနုစိတ္ ေဖၚျပလုိက္ရင္က်ြန္ေတာ္
အတြက္ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳ းရွိမွာလည္း အမ်ားအ
တြက္ေရာ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးရွိမွာလည္း
အခ်ိန္ေတြကုန္မယ္ ေဘေတြကုန္မယ္ ကုန္သေလာက္
အမ်ားလည္းအက်ိဳးရွိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုန္ရက်ိဳးနပ္ပါ
ျပီ
နည္းပညာက အထက္မွာေဆာင္ပန္း ေအာက္မွာ
နင္းႀကမ္း တစ္ခန္းယူမွီးႀက ပညာခန္းျဖစ္ပါသည္
အႀကြင္း ၄၉ မ်ိဳ းကုိ အနုစိတ္ေဖၚျပသြားပါမည္
မိမိေမြးဖြားရာ ျမန္မာခုကုိ ၇ ျဖင့္စားျပီးႀကြင္းေသာ
ကိန္းကုိယူပါ
ဥပမာ ၁၃၂၄ ÷ ၇ = ၁ ႀကြင္း
၁ ႀကြင္း ၇ ေန႕အတြက္ အထက္ေဆာင္ပန္း
အဆင္ေျပရာပန္းကုိသုံးပါ

တနဂၤေႏြ သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
တနလၤာ သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
အဂၤါ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
ဗုဒၶဟူး ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ ညြန္႕
ႀကာသပေတး ေဇာ္စိမ္း ဇီး ၈ ညြန္႕
ေသာႀကာ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
စေန ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ ညြန္႕

၂ ႀကြင္း ၇ ေန႕အတြက္ အထက္ေဆာင္ပန္း

အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ

တနဂၤေႏြ သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
တနလၤာ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
အဂၤါ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
ဗုဒၶဟူး အုန္း ၆ ညြန္႕
ႀကာသပေတး သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
ေသာႀကာ ရြက္လွ ၄ ၫြန္႕
စေန အုန္း ၆ ညြန္႕

၃ ႀကြင္း ၇ေန႕အတြက္ အထက္ေဆာင္ပန္း

အဆင္ေျပရာပန္းကုိသုံးပါ
တနဂၤေႏြ ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
တနလၤာ ထန္း တယ္ ဓနိ ၁၀ ညြန္႕
အဂၤါ အုန္း ၆ ၫြန္႕
ဗုဒၶဟူး အုန္း ၆ ညြန္႕
ႀကာသပေတး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
ေသာႀကာ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
စေန ပ်ဥ္းမ ေမျမိဳ႕ ၅ၫြန္႕

၄ ႀကြင္း ၇ ေန႕သားသမီးမ်ားအတြက္ေဆာင္ပန္း

အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ
တနဂၤေႏြ သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ ညြန္႕
တနလၤာ ေဇာ္စိမ္း ဇီး ၈ ညြန္႕
အဂၤါ အုန္း ၆ ညြန္႕
ဗုဒၶဟူး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
ႀကာသပေတး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
ေသာႀကာ ဇီး ေဇာ္စိမ္း ၈ ညြန္႕
စေန အုန္း ၆ ၫြန္႕

၅ ႀကြင္း ၇ ေန႕သားသမီးအတြက္ေဆာင္ပန္း

အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ
တနဂၤေႏြ ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ၫြန္႕
တနလၤာ ထန္း ဓနိ တယ္ ၁၀ ညြန္႕
အဂၤါ ရြက္လွ ၄ ညြန္႕
ဗုဒၶဟူး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ညြန္႕
ႀကာသပေတး ေဇာ္စိမိး ဇီး ၈ ညြန္႕
ေသာႀကာ ေဇာ္စိမ္း ဇီး ၈ ညြန္႕
စေန ရြက္လွ ၄ၫြန္႕

၆ ႀကြင္း၇ ေန႔သားသမီးမ်ားအတြက္ေဆာင္ပန္း
အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ

တနဂၤေႏြ ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ ညြန္႕
တနလၤာ ေဇာ္စိမ္း ဇီး ၈ ၫြန္႕
အဂၤါ အုန္း ၆ၫြန္႕
ဗုဒၶဟူး ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ၫြန္႕
ႀကာသပေတး ဇီး ေဇာ္စိမ္း ၈ၫြန္႕
ေသာႀကာ ရြက္လွ ၄ ညြန္႕
စေန ရြက္လွ ၄ ၫြန္

၀ ႀကြင္း ၇ ေန႕သားသမီးမ်ားအတြက္ေဆာင္ပန္း
အဆင္ေျပရာပန္းသုံးပါ

တနဂၤေႏြ ေမျမိဳ႕ ပ်ဥ္းမ ၅ ညြန္႕
တနလၤာ သီဟုိ သီးညြန္ ႕ ၆ ညြန္႕
အဂၤါ ရြက္လွ ၄ ၫြန္႕
ဗုဒၶဟူး ကန္႕ေကာ္ ၁၅ ၫြန္႕
ႀကာသပေတး သီဟုိ သီးညြန္႕ ၆ၫြန္႕
ေသာႀကာ ရြက္လွ ၄ ၫြန္႔
စေန ပ်ဥ္းမ ေမျမိဳ႕ ၅ ၫြန္႕
ျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္ ေမြးေန႕မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီ
တြင္းျပဳလုပ္ျပီးတစ္ပတ္ျပည့္မွ အသစ္လဲပါ
ေနအိမ္ရွိ ဘုရားစဥ္ တြင္လွဴ ဒါန္းရန္

Download Android Application
အေဆာင္ပညာခန္း

ရတနာဒီပံ ေရႊအုိး
ဆုိင္ငွားျပီးထြက္ခဲ႕ရေသာက်ြန္ေတာ္ဆုိင္ပုိင္
ျဖစ္သြားျခင္း ေနရာတည္တန္႕ခုိင္ျမဲျခင္း
ဆုိင္ျပင္နုိင္ျခင္းတုိ႕ကုိတနွစ္အတြင္းႀကဳံေတြ႕
ခဲ႕ရာ လြန္စြာအံ႔ႀသစရာေကာင္းေသာပညာ
ခန္းျဖစ္ေႀကာင္းကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ပါသည္
သစ္စိမ္႕ပန္းယသူရဇၨ စုိက္ထလြန္ခ်မ္းသာ

သစ္စိမ္႕ပန္းယ နည္းစနစ္

လကၤာကေတာ့ ပုံမွန္ဘဲ
သစ္စိမ္႕ပန္းယသူရဇၨ စုိက္ထလြန္ခ်မ္းသာ
ကုိယ္သုံးတဲ႕အခါ နည္းစနစ္အမ်ားႀကီးကြဲသြားတာ
ဒီတခါေတာ့ ၇ ေန႕အတြက္ ကာ ကု ဖြင့္
ယႀတာထဲက နည္းစနစ္တစ္ခုေပးမယ္
အျပင္နဝင္း အတြင္းနဝင္း ကစားကြက္ထဲက
အျပင္နဝင္းကစားကြက္ေလးကုိလုပ္ႀကည့္ရေအာင္

တနဂၤေႏြ သားသမီး
အျပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အတုိက္အခုိက္မ်ား
လာရင္ မရမ္း ၉ ၫြန္႕ ကုိမိမိေမြးေန႕တနဂၤေႏြေန႕
၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီတြင္းအိမ္ဘုရားမွာလွဴ

တနလၤာသားသမီး
တနလၤာေန႕မနက္ ၉ နာရီ မွ၁၀ နာရီခြဲ မွာ သေျပ
၁၁ ညြန္႕ကုိ ေနအိမ္ဘုရားမွာလွဴ

အဂၤါသားသမီး
အဂၤါေန႕မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲတြင္း ထန္းသီး
တစ္လုံးကုိ အိမ္ဘုရားမွာ ကပ္လွဴ ပါ

ဗုဒၶဟူးသားသမီး
ဗုဒၶဟူးေန႕မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲတြင္း အုန္းနွဲ
၈ ညြန္႕ ကုိအိမ္ ဘုရားမွာလွဴ ပါ

ႀကာသေတးသမီး
ႀကာသပေတးေန႕မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲတြင္း
ႀကက္ဥ ျပဳတ္ ၃ လုံးလွဴ ပါ

ေသာႀကာသားသမီး
ေသာႀကာသားသမီး မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲတြင္း
စိန္ခ်ယ္ ၅ ညြန္႕ကုိ အိမ္ဘုရားမွာလွဴ ပါ

စေနသားသမီး
စေနေန႕မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲတြင္းေနအိမ္ရွိ
ဘုရားစဥ္မွာ ရြက္လွ ၄ ညြန္႕ေဇာ္စိမ္း ၃ ၫြန္႕ကုိ
လွဴ ပါ

၀ိဇၨာပညာ ဆုိတာ

ဟုိးတုန္းကေပါ႔ေလ

ကၽြန္ေတာ ္ကဟုိတုန္းက ၀ိဇၨာပညာန႕ဲနည္းနည္းစိမ္းေနေတာ႔ သိပ္ျပီးေတာ႔မသိဘူးေပါ႔
ေဗဒင္လုပ္သက္ေလးနည္းနည္းရလာေတာ႔ ကုိယ္လုပ္တ႔ဲပညာရပ္ေတြက၀ိဇၨာေတြရဲ႕အေထာက္အပ႔ံ
အမ်ားၾကီးလုိတယ္ဆုိတာသိလာခ႔ဲပါတယ္


ေငြန၀င္းပြဲ ပညာခန္း

၄၆ ႀကိမ္ ေျမာက္ေငြနဝင္းအာဏာစက္ေပးပြဲႀကီး နွင့္သိဒၶိ တင္ပြဲ
ေန႕စြဲ ၂၃. ၁၂ . ၂၀၁၇ စေန ေန႕
မနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ ၁၂ နာရီတြင္း ျပဳ လုပ္ရန္ျဖစ္သည္
ပြဲျပင္ျပီးပါက ပြဲကုိလက္နွစ္ဘက္နွင့္ကုိင္ျပီး
အရဟံ သိဒၶိ ကုိ ၂၇ ေခါက္ရြတ္ဆုိျပီးဘုရားစဥ္မွာ
ကပ္လွဴ ရမည္ျဖစ္ပါသည္

ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္
ေရွးဦးစြာ ေကာ္ပုဂံ အနီ တစ္ခ်ပ္ကုိယူပါ
ျပီးလ်ွင္ အုန္း ၆ ညြန္႕ကုိအျဖားခ်ြန္ျပီးေကာ္ပုဂံအနီ
ေပၚသုိ႕ ႀကယ္ပုံသ႑န္တင္လုိက္ပါ ။
ထုိတင္ထားေသာအုန္း ၆ ညြန္႕ေပၚသုိ႕ လက္ဖက္
၁၀ သားျဖန္႕၍ပုံလုိက္ပါ ျပီးလ်ွင္လိမ္ေမာ္သီးတစ္
လုံးတင္လုိက္ပါ ထုိလိမ္ေမာ္သီးေပၚတြင္ဇီး ၈ ၫြန္႕
စုိက္လုိက္ပါ
ျပီးရင္ ဒီပုိ႕စ္ေအာက္မွာ အာဏာစက္ယူပါ
ဤအာဏာစက္သည္အတည္ျဖစ္သည္႕အတြက္
သင္တုိ႕၏စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္

ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမျပဳရ မထိရ မကုိင္ရ
တပတ္တိတိထားရန္

နကၡတ္ ျမဴ းဂဏန္းအရ ထီထုိးရန္မွာ ၅၁၃ ျဖစ္ပါသည္

ဥႆာစိန္ပန္း ဒါန္းလွကုိရွာ

မန္မာရုိးရာေဗဒင္ပညာ
=============================
ဥသာစိန္ပန္းဒါန္းလွကုိရွာ ပညာခန္း
ဤပညာခန္းကုိ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ၉ႀကိမ္
တိတိ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါက
ျမင္ျမင္သမွ်လူအေပါင္းမိမိအားခ်စ္ခင္ေစျခင္း
မိမိခ်စ္သူသည္ မိမိအားတေန႕မေတြ႕ရမေန
နုိင္ေအာင္ျဖစ္ျခင္း

က်ားမ စန္းပြင့္ျခင္း ကုိယ္ခႏၲာတြင္ပီယဓါတ္ဝင္
ျခင္း အထက္လူႀကီးမ်ား မိမိအားစိတ္ဆုိးေျပေစ
ျခင္း အစရွိေသာပီယဓါတ္ကုိျဖစ္ေစပါသျဖင့္
လုိသူမ်ားသုံးစြဲႀကပါရန္
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္
အဂၤါေန႔မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
သီဟုိ ၆ ညြန္႕ကုိ ဗုဒၶဟူးေထာင့္တြင္လွဴ ပါ
တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္
ဗုဒၶႍဟူးေန႕မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
ရြက္လွ ၄ ညြန္႕ကုိ ႀကာသပေတးေထာင့္တြင္
သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းပါ
အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္
ႀကာသပေတးေန႕ မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ၁၂ နာရီ
အတြင္း ေသာႀကာေထာင့္တြင္ ပ်ဥ္းမ ၅ညြန္႕
ကုိသြားေရာက္လွဴ ဒါန္းပါ
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္
ေသာႀကာေန႕မနက္ ၁၀နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
စေနေထာင့္တြင္ ထန္း၁၀ ညြန္႕ကုိသြားေရာက္
လွဴ ဒါန္းပါ
ႀကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္
စေနေန႕မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ ဇီးညြန္႕ ၈ ၫြန္႕ကုိသြား
ေရာက္လွဴ ဒါန္းပါ
ေသာႀကာသားသမီးမ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြေန႔မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
တနလၤာေထာင့္တြင္ အုန္းညြန္႕ ၆ ညြန္႕ကုိ
သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းပါ
စေနသားသမီးမ်ားအတြက္
တနလၤာေန႕ မနက္ ၁၀ နာရီခြဲမွ ၁၂ နာရီအတြင္း
အဂၤါေထာင့္တြင္ ရြက္လွ ၄ ညြန္႕ကိုသြားေရာက္
လွဴဒါန္းပါေလ
ဤပညာခန္းသည္ လြန္ခဲ႕ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၀၀
ေက်ာ္ခန္႕တြင္အဂၤဝိဇၨာက်မ္းရင္းလကၤာက်မ္းျပဳ
အေက်ာ္ ဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္သုံးစြဲခဲ႕ေသာ
နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယုံယုံႀကည္ႀကည္သုံးစြဲ
ပါက ထူးျခားေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါ
ေႀကာင္း က်ြနု္ပ္၏ အနစ္ ၂၀ သုေသသနျပဳခဲ႕
သမ်ွတင္ျပလုိက္ရပါသည္
ပီယေဆာင္မွလာဘေအာင္မည္

ျမတ္ထြဋ္ေခါင္
09970304801