Friday, November 23, 2018

နတ္ေတာ္ ျပာသုိ တပုိ႕တြဲ တစ္ေပါင္းလမ်ားအတြက္ (၇)ရက္သားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

က်မ္းမာေရး            အစာအိမ္အူလမ္းေက်ာင္း  သားအိမ္ ေရာဂြမ်ားျဖစ္တတ္၏
စီးပြားေရး              အလုပ္အေျပာင္းအေရႊ႕ရွိ၏
အိမ္ေထာင္ေရး       အိမ္ေထာင္ဘက္နွင္႕ခတၱခနခြဲခြာကိန္းရွိပါသည္


တနလၤာသားသမီးမ်ား   

က်မ္းမာေရး            ပုံမွန္အေနအထားရွိ၏
စီးပြားေရး               ေငြေၾကးအနည္းငယ္ခက္ခဲမည္
အိမ္ေထာင္ေရး        အနည္းငယ္ရွဳပ္ေထြးေနမည္


အဂၤါသားသမီးမ်ား

က်မ္းမာေရး           ဒူးနာတတ္သည္
စီးပြားေရး             စီးပြားေရးအသစ္လုပ္ရန္ၾကံစည္ေနတတ္သည္
အိမ္ေထာင္ေရး      မိမိခ်စ္သူနွင္႔အတူခရီးထြက္ရတတ္သည္

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား 

က်မ္းမာေရး         ၀မ္းဗုိက္နွင္႕ပတ္သက္ေသာေရာဂါရတတ္သည္
စီးပြားေရး           လုပ္ငန္းၾကီးေသာ္လည္းေအာင္ျမင္မွုမရွိေသးပါ
အိမ္ေထာင္ေရး     အိမ္ေထာင္ဘက္နွင္ခတၱခြဲခြာရတတ္သည္

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

က်မ္းမာေရး          အာရဳံေၾကာေရာဂါျဖစစ္တတ္၏
စီးပြားေရး             ျပင္ပအတုိက္အခံရွိသည္
အိမ္ေထာင္ေရး      စိတ္၀မ္းကြဲတတ္သည္

ေသာၾကာ           

က်မ္းမာေရး           ပုံမွန္အေနအထားရွိသည္
စီးပြားေရး              စီးပြားလုပ္ငန္းနွင္႕႕ခရီးသြားရတတ္သည္
အိမ္ေထာင္ေရး       ပုံမွန္အေနအထားရွိသည္

စေနသားသမီးမ်ား

က်မ္းမာေရး            ပုံမွန္အေနအထားရွိသည္
စီးပြားေရး               ယေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရမည္
အိမ္ေထာင္ေရး        ရွဳပ္ေထြးေနတတ္သည္Saturday, September 1, 2018

အဂၤ၀ိဇၹာအျမင္

ဒီေန႕အဂၤဝိဇၨာအျမင္ေလးေဆြးေႏြး
ႀကည့္ရေအာင္
၅ ပညာအေတြးအေခၚ သမာဒိဌိ


၁×× မူလ

၀ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာန
စာအုပ္ထဲမွာ ေတာ့ဒီပညာကုိမရွာပါနဲ႕ က်ြန္ေတာ့အေတြ႕
အႀကဳံ ကုိေဆြးေႏြးတဲ႕သေဘာပါ
တနဂၤေႏြတုိင္မွာလူတစ္ေယာက္ေဗဒင္လာေမးမယ္ဆုိ
ပါစုိ႕ ေမြးေန႕ေမြးနံ အေရာင္ နမိတ္ကုိေနာက္မွေကာက္
ပါ
ပထမဦးစြာတုိင္တခုလုံးရဲ႕သေဘာကုိအရင္ႀကည့္ပါ
နဝင္းမွာ ပညာအေတြးအေခၚေတြရွိတယ္ သမာဒိဌိ
မွန္ကန္တဲ႕အသိအျမင္ ခုိက္မွာစေန ျဂိဳ လ္ ေလာဘ
ေဒါသ မာန
လာတြက္တဲ႕သူကေျပာတယ္ က်ြန္ေတာ့ကေတာ့စီးပြား
ေရးသမားပါတဲ႕ တရားတာမတရားတာထက္ေငြမ်ားမ်ား
ရမယ္ဆုိရင္ ဝုန္းျပီတဲ႕ ခုိက္ သူစကားေျပာတာကုိ
တုိင္မွာေထာက္ႀကည့္ စေနသေဘာကုိျမင္ရင္နဝင္းမွာ
ရွိတဲ႕ မွန္ကန္တဲ႕အသိအျမင္မရွိေတာ့တာ ႀကာသပေတး
ျဂိဳလ္ပ်က္ျပီ
ေမးလုိက္တယ္ ခင္ဗ်ားကဘာေန႕သားလည္း ႀကာသပ
ေတးသားပါဆရာတဲ႕ ေမြးနံကနဝင္းေနာ္ ေျပာတဲ႕စကား
ကခုိက္ ေျပာေျပာဆုိဆုိဆရာေရွ႕မွာေျခေထာက္ခ်ိတ္
ထုိင္လုိက္တယ္ ခုိက္
ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္းေတြအားလုံးဆုံးရွဳံးနုိင္ပါတယ္လုိ႕ေဟာ
လုိက္ပါတယ္ နဝင္းသမားကုိ အဆုိးေဟာလုိက္တာ
ေနာက္တေယာက္လာတယ္ ဘာေန႕လည္းေမးလုိက္
တယ္ စေန ခုိက္ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ေလာဘအရမ္း
မႀကီးပါတဲ႕ ပညာကုိသာထူးခ်ြန္တတ္ေျမာက္ေအာင္
ေလ့လာမွာပါ ေငြကေတာ့အေရးမႀကီးပါ အခ်ိန္တန္ရင္
သူ႕မွာသူ ပညာကရွာေပးမွာဘဲတဲ႕ နဝင္း
က်ြန္ေတာ္ကေဟာလုိက္ပါတယ္ မင္းမႀကာခင္ေအာင္ျမင္
မွာပါလုိ႕ ခုိက္ေနတဲ႕စေနကုိအေကာင္းေဟာတာေနာ္
စေနျဂိဳလ္ ခုိက္ေနရင္ နိဝါတ မဂၤလာ မာန္မာနကုိနိမ္႕ခ်
မွေအာင္ျမင္နုိင္ပါတယ္ ဒါမွ သမာဒိဌိအျမင္မွန္ျပီး
ေကာင္က်ိဳးခ်မ္းသာရမွာပါ
စတုရန္းမွာလူတစ္ကုိယ္လုံးေရာက္ေနတာ အ ေသဝနာစ
ဗာလာနံ လူမုိက္ကုိေရွာင္ခုိင္းတာ အေပါင္းအသင္းမွား
တတ္တယ္ ခုိက္မွာရွိတဲ႕စေန ေလာဘႀကီးလာရင္ စတု
ရန္းမွာရွိတဲ႕မေကာင္းတဲ႕လူနဲ႕ေပါင္းမိေတာ့မွာ
ပ႑ိတာနဥၥေသဝနာ နဝင္းမွာရွိတဲ႕ ႀကာသပေတးျဂိဳလ္
ပညာရွိသူအသိညဏ္ရွိသူနဲ႕ေပါင္းလုိက္တာနဲ႕စတုရန္း
ကုိသတ္ျပီးသား လူမုိက္နဲ႕ေဝးသြားမယ္
အထက္ေဆာင္ပန္းေအာက္နင္းႀကမ္းကုိအဆင့္ျမင့္ျမင့္
ေတြးေခၚႀကည့္တာ
ႀတိရန္းမွာ အဂၤါျဂိဳလ္ စိတ္ စိတ္မျငိမ္ဘူး သူရဇၨႍတုိင္မွာ
ေဗဒင္လာတြက္သူစိတ္မျငိမ္ဘူး
အာရတီ ဝိရတီ မေကာင္းမွဳ ကုိစိတ္နဲ႕ေတာင္မႀကံစည္
ဘူးလုိ႕ေျပာလာရင္ခုိက္လြတ္သြားျပီ
ဆပြတ္မွာရွိတဲ႕ ေသာႀကာျဂိဳလ္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီး
ေတြသြားရမယ္ ေကာင္းတဲ႕အက်ိဳးခံစားရမယ္ ဆပြတ္
သေဘာ
သစ္စိမ္႕ပန္းယသူရဇၨစုိက္ထလြန္ခ်မ္းသာဆုိတဲ႕အပုိဒ္
ကုိအဆင့္ျမင္ျမင့္ေလးေတြေခၚႀကည့္တာ
ခုိက္မွာစေနေနာ္ ေလာဘေတြသတိထား
သႏၲဳ ဌိ မဂၤလာေလးနဲ႕ခုိက္ျဖဳ တ္လုိက္ေတာ့ ရသမ်ွေလး
နဲ႕ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္နုိင္ပါတယ္တဲ႕ ခုိက္လြတ္သြားတယ္
အညြန္႕မွာရွိတဲ႕ တနလၤာျဂိဳလ္ ေငြေတြေဝါကနဲ႕ဝင္လာ
တာ
ေမြးနံကစေန ေငြေခ်းလုိက္တယ္ ျပန္မရဘူး သူမေျပလည္
လုိေနမွာပါဆရာရယ္တဲ႕ေပးသေလာက္ဘဲယူေတာ့မယ္
ခုိက္လြတ္သြားတယ္ ဟုိက အကုန္ျပန္ေပးတယ္ေက်းဇူး
တင္လုိ႕
သူရဇၨတုိင္ပညာေနာ္ ရဲရဲေတြးမွ ေမြးေန႕ေမြးနံေရာက္
တဲ႕ေနရာဘဲသိရင္ ဂြမ္းသြားမယ္


Friday, August 31, 2018

ေငြန၀င္း (၂)

ေအာင္သိဒၶိေငြအဝင္ႀကမ္းယႀတာ
ေငြန၀င္းပြဲ အမွတ္ (၂)

ျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္ တနလၤာေန႕မနက္( ၉နာရီမွ၁၀နာရီ) ခြဲျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္
တပတ္တိတိထားျပီးေနာက္တပတ္တနလၤာေန႕တြင္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္
ပြဲေဟာင္းကုိမိမိအဆင္ေျပရာတြင္စြန္႕ျပီးပြဲသစ္တင္နိင္ပါသည္( ပြဲတင္ျပီး မကုိင္ရ မထိရ )

လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

အုန္း  ၆ ညြန္႕
ခေရ  ၆ ရြက္
မန္းက်ည္း ၇ ညြန္႕
သရက္ ၁၀ ရြက္


ျပဳလုပ္ပုံအဆင္႕ဆင္႕

ေရွးဦးစြာ ကလပ္တစ္ခုကုိယူပါ ျပီးလွ်င္ကလပ္ေပၚကုိပန္းကန္တစ္ခ်ပ္တင္လုိက္ပါ
ထုိပန္းကန္ေပၚသုိ႕အုန္း  (၆)ညြန္႕ကုိၾကယ္ပုံသ႑န္တင္လုိက္ပါျပီးလွ်င္ထုိအုန္းညြန္႕ေပၚ
သုိ႕ ဖလားတစ္လုံးတင္လုိက္ပါ ထုိဖလားထဲေရထည္႕ပါ ျပီးရင္ဖန္ခြက္တစ္လုံးထည္႕ပါ
ထုိဖန္ခြက္ထဲတြင္မန္က်ည္း (၇)ညြန္႕ထည္႕ပါ ခေရ (၆)ညြန္႕ထည္႕ပါ ဖန္ခြက္နွင္႕ဖလား
ၾကားထဲသုိ႕ သရက္ (၁၀)ရြက္ထည္႕လုိက္ပါ ျပီးရင္ဘုရားစင္မွာဘဲလွဴဒါန္းပါ

မည္သည္႕လုပ္ငန္းမ်ိဳးတြင္မဆုိအသုံးျပဳနုိင္ပါသည္ ေငြ၀င္ေစရန္ႏွင္႕၀င္ေငြတုိးရန္ျဖစ္ပါသည္

ဤယႀတာအား မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္တီထြင္ဟန္ျဖင့္အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိေပးပါက
ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ဘဲ ႀကီးမားေသာအကုသုိလ္ေဘးဆုိးႀကီးမ်ားႀကဳံေတြရမည္ဟုလည္းအသိေပး
ေႀကညာအပ္ပါသည္  တုပ၍နာမည္မႀကီးဘဲ အႏၲရယ္ေဘးဆုိးႀကီးမ်ား တုပေသာဆရာ၏မိသားစုဝင္
မ်ားႀကေရာက္မည္ျဖစ္ေႀကာင္းလည္းသတိေပးအပ္ပါသည္

ဤယႀတာကုိ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္သစၥာျပဳ ျပီးတီထြင္ခဲ႕ပါေသာေႀကာင့္
မည္သည့္ေန႕သားမဆုိ ျပဳလုပ္နုိင္ပါေႀကာင္းေအာင္ျမင္နုိင္ေႀကာင္း အသိ ေပးအပ္ပါသည္
Thursday, August 30, 2018

ေဗဒင္ဆရာဘ၀ (၂၂)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၂၂ )
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
၂၀၀၂ ေလာက္ကျဖစ္မယ္ထင္တယ္
က်ြန္ေတာ္က ေတာင္ဥကၠလာ ၁၀ ရပ္ကြက္ေစ်းထဲ
မွာေဟာခန္းဖြင့္ခဲ႕တာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ေဗဒင္
လာတြက္တယ္ သူ႕သားအတြက္
ဆရာတဲ႕က်ြန္မသားေလးေဆးရုံမွာသတိေမ႕ေနပါ
တယ္တဲ႕အဲဒါ ဆရာနဝင္းပညာနဲ႕ ကူညီလုိ႕ရရင္ကူ
ညီပါတဲ႕ က်ြန္ေတာ္က အခ်ိန္တုိင္ကုိႀကည့္လုိက္ေတာ့
ဗုဒၶအခ်ိန္
၁ လူမမာေန႕သား

၂ လာတြက္သူအေမ
၄ ဗုဒၶအခါ


ေဆးရုံမွာေမ႕ေနတဲ႕ခေလး က ၂၄ ရက္တိတိ
ဆုံးျဖတ္ရခက္သြားပါတယ္ အခ်ိန္တုိင္မွာဒီခေလး
အသက္ရွင္မယ္ လုိ႕အေျဖထြက္တယ္
ေလာေလာဆယ္ေမ႕ေျမာေနခ်ိန္ ၂၄ ရက္
ပညာကုိ တည့္တည့္ႀကည့္ရမွာလား အေျခအေနက
ေတာ္ေတာ္ဆုိးေနတာ ဒါေပမဲ႕မ်က္စိစုံမွတ္ျပီးပညာ
ကုိဘဲႀကည့္ျဖစ္လုိက္ပါတယ္
ဒီမယ္ညီမ ညီမခေလး တပတ္အတြင္းအသက္ျပန္ရွင္
မယ္ သတိျပန္ရမယ္
ရွင္'' ထုိမိန္းခေလး၏ မ်က္ဝန္းအစုံမွ မ်က္ရည္တုိ႕
သည္ တလိမ္႔လိမ္႕ဆင္းလာတာေတြ႕လုိက္ရပါသည္
လက္ထဲတြင္ကုိင္ထားေသာ တစ္ေထာင္တန္တစ္ရြက္
သည္လည္း တုံရီေနတာေတြ႕လုိက္ရပါသည္
ဝမ္းသာလြန္း၍ ထုိမိန္းခေလးအသံမထြက္နုိင္ေတာ့ပါ
ဆ ဆရာ ညဏ္ ညဏ္ တုံတုံရီရီထုိးေပးလာေသာ
ေငြတစ္ေထာင္ကုိသူဘက္သုိ႕ျပန္တြန္းလုိက္ပါသည္
ေငြမလုိပါဘူး ညီမေလးရယ္ လူ႕အသက္ဆုိတာ
တန္ဘုိးမွျဖတ္လုိ႕မရတာ
က်ြန္ေတာ္လည္း ထုိခေလး၏ ဆံပင္ ေျခသဲ လက္သဲ
တုိ႕ျဖင့္ နဝင္းအဆင္ျမင့္ယႀတာ ကုိယ္ပြားေျခလုိက္
ရာ ထုိခေလးမွာ ေနာက္ေန႕မနက္တြင္သတိျပန္ရ
လာပါသည္
ယခုထုိခေလးေလးမွာအရြယ္ေတာင္အေတာ္ႀကီး
ေနပါျပီ ဒါေပမဲ႕ ၂၄ ရက္ေမ႕ေျမာေသာအခ်ိန္ေႀကာင့္
ေက်ာင္းထားလုိ႕ေတာ့မရပါ က်န္ေသာက်မ္းမာေရး
ကိစၥအဝဝ မွာသာမန္လူတစ္ေယာက္အတုိင္းျပန္
ေကာင္းပါသည္
သူတုိ႕မိသားစုသည္ယခုေတာင္ဥကၠလာပ ၅ရပ္ကြက္
မွာေအးခ်မ္းစြာရွိပါသည္
တခါတုန္းကလည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ သူ႕ေယာ
က်ၤား ေသမလား ရွင္မလား လာေမးခဲ႕တာသတိ
ရတုန္းေျပာျပလုိက္ဦးမယ္
အဲဒီေန႕က သူမက သူ႕ေယာက်ၤားက်မ္းမာေရးကုိ
နဝင္းလာလုပ္တာ သူ႕ေယာက်ၤားလည္းနဝင္းလုပ္
ျပီးအျပင္ထြက္အသြား ဆရာတဲ႕ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေဟာေပးပါတဲ႕ သူ႕ေယာက်ာၤး ဒီေတာင္ကုိေက်ာ္
နုိင္ပါ႕လားတဲ႕ အခ်ိန္က ေသာႀကာခ်ိန္ႀကီး
၃ လူမမာေမြးနံ


၆ ေသာႀကာအခါ
၂ ကုိယ္စား မိန္းမ

ညီမ ရယ္ ညီးေယာက်ၤား ရုိက္သတ္လုိ႕ေတာင္မေသ
ပါဘူး ဘယ္လုိျဖစ္ေနတာလည္း က်ြန္ေတာ္ကထုိသုိ႕
ေျပာရာ သူမက ရွဳးတုိးတုိး ဆရာတဲ႕ ဆရာဝန္က
၂၀ ရာခုိင္ႏွဳးံဘဲ တာဝန္ယူေတာ့တာ အေျခအေနမ
ဟန္ဘူး
ေအးပါ ဆရာက်ိဳးစားႀကည့္ပါ႕မယ္ က်ြန္ေတာ္လည္း
နဝင္းပညာ၏ အျမင့္ဆုံး တုိက္ကြက္မ်ား ျဖင့္ကာကြယ္
ေပးလုိက္ရာ ပဲခူး မွတုိင္းရင္းေဆးဆရာတစ္ေယာက္
နွင့္ေတြ႕ျပီး ေရခဲမုန္႕စားျခင္း မုန္႕တီေႀကြးျခင္း
မုန္႕ဟင္းခါး ဒံေပါက္ အစရွိေသာ ဓါတ္စာကုသမွဳ
ျဖင့္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ခဲ႕ပါသည္
ထုိသူသည္ ယခုအခါ က်ြန္ေတာ့ေဟာခန္းတြင္ လစဥ္
နဝင္းလာေရာက္ျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိရာ အခ်ိန္ကာလ ၅
နွစ္ခန္႕ရွိပါျပီ
က်ြန္ေတာ့၏ဆရာသခင္ျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီးဦးႀကာျမင့္
သည္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲတစ္ခုတြင္ေျပာႀကားခဲ႕သည္
မွာ မင္းတုိ႕ေမးေမးေနတဲ႕ နဝင္း ပညာတကယ္စြမ္း
လားဆုိတဲ႕စကားကုိ ငါက တဲ႕တဲ႕ျပန္ေျဖျပမယ္
စြမ္းတယ္ကြ သစၥာ အေရးႀကီးတယ္ ဆရာအေပၚ
တာ သစၥာရွိပါ မင္းတုိ႕လုပ္တဲ႕နဝင္းစြမ္းကုိစြမ္းရ
မယ္ ခုေတာ့ကြာ မင္းတုိ႕ဟာက သင္ေတာ့နဝင္း
တပ္ထားတဲ႕ဆုိင္းဘုတ္ကနဝင္း လုပ္ေတာ့တျခား
အဲဒီမွာတင္ရွဳပ္ကုန္တာ
ဒါက ဆရာႀကီးရဲ႕ဆုံးမစကားပါ

ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
ေဗဒင္တခါတြက္ ၂၀၀ က်ပ္နဲ႕ရင္းနွိီးတဲ႕မိတ္ေဆြေတြကုိေဟာခဲ႕တာေပါ႕
လြန္ခဲ႕ေသာအနွစ္ ၃၀ ဆိုတာ တခ်ိဳ႕ အာက်ယ္ေနတဲ႕
ဆရာ့ဆရာ့ႀကီးေတြ သူသိသူတတ္ သူနတ္ ဓါတ္ပုံ
ဆရာႀကီးေတြအဲဒီအခ်ိန္ နုိ႕ဗူးစုိ႕တုန္း က်ြန္ေတာ္တုိ႕
သုိင္းေလာကမွာ က်ားက်ား နဲ႕ကန္ေက်ာက္ေနခ်ိန္
သူတုိ႕ေတြက ဝါးဝါးနဲ႕ ပုခက္ထဲမွာရွိေနတုန္း
အဂၤဝိဇၨာ ေဆးပညာ
က်ြန္ေတာ္ကုိတုိင္ သုေသသနလုပ္ခဲ႕တဲ႕ တုိင္ပညာ
ခန္း တစ္ခုေျပာျပရဦးမယ္ အဲဒီတုန္းက အမ်ိဳးသမီး
တစ္ေယာက္က ညဏ္ပူေဇာ္ခ ၂၀၀ နဲ႕ေဗဒင္လာ
တြက္တယ္ သူခေလးရနုိင္မရနုိင္
ခေလးတစ္ေယာက္ရမရ ကုိအဂၤဝိဇၨာပညာနဲ႕စစ္
ေတာ့မယ္ဆုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ကသားအိမ္ပုိင္းမွာရွိ
တဲ႕ ပထဝီ ေတေဇာ အာေပါ ဝါေယာ ဓါတ္ေတြကုိ
အရင္စစ္ရတယ္ ျပီးမွ နွလုံးပုိင္းကုိျပန္စစ္ရတယ္
စပန္းလုိ႕ေခၚတဲ႕ သားဥပုိင္းေတြကုိစစ္ရတယ္
မ်ိဳးဥ ေကာင္းတယ္ သားအိမ္မေကာင္းရင္လည္း
ခေလးမရနုိင္ဘူး
ေဆးကုတဲ႕အပုိင္းက က်ြန္ေတာ္တုိ႕အလုပ္မဟုတ္
ဘူး က်ြန္ေတာ္ကေျပာတယ္ သားအိမ္အားနည္းတယ္
ခေလးမရနုိင္ပါလုိ႕ သူကေျပာတယ္ အခုသူ႕မွာကုိယ္
ဝန္ ၃ လ ရွိေနပါတယ္တဲ႕ ဆရာ့ေဗဒင္မွားပါတယ္
လုိ႕ေျပာျပီး ၂၀၀ တန္တစ္ရြက္ထုတ္ကာ မ်က္နွာ
ေႀကာတင္းတင္းျပန္ထြက္သြားပါတယ္ ေနာက္ ၄
လေလာက္အႀကာမွာ သူ႕မိတ္ေဆြကလာေျပာပါ
တယ္ ဆရာတဲ႕ သူ႕သူငယ္ခ်င္းခေလးအဖတ္မတင္ပါတဲ႕ ကုိယ္ဝန္ပ်က္သြားပါတယ္တဲ႕ သားတစ္ျဖစ္ျပီး
မွပ်က္တယ္ဆုိေတာ့ သူလည္းအေတာ္ခံစားလုိက္ရပါတယ္ သင္တန္းမွာေတာ့ ကုိယ္ဝန္နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕
နဝင္းပညာေတြလည္း သင္ခဲ႕ဘူးပါတယ္
ဆုိလုိတာက ပညာရပ္တစ္ခုဟာဘယ္ေတာ့မွမျပီး
ဆုံးပါဆရာဆုိတာ ပညာအားလုံးကုိသိျပီးတတ္ျပီး
သားျဖစ္ေနရင္ေတာ့တစ္ေနရာမွာအသုံးဝင္မွာပါဘဲ
တခါတုန္းကလည္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရင္သား
ကင္ဆာပါဆုိျပီးနဝင္းလာလုပ္တယ္ က်ြန္ေတာ္က
ေျပာတယ္ရုိးရုိးတန္းတန္းရင္သားနာတာပါဘာမွ
စုိးရိမ္စရာမလုိပါလုိ႕ေျပာေတာ့သူကလက္မခံဘူး
သမားေတာ္ ၆ ေယာက္ေလာက္နဲ႕စစ္မွဘဲသူအေျဖ
မွန္ထြက္သြားတယ္ ရင္သားကင္ဆာမဟုတ္ပါတဲ႕
က်ြန္ေတာ္တုိ႕ တုိင္ပညာမွာ ၉၆ ပါးေသာေရာဂါနဲ႕
ဘဲဓါတ္ ၄ ပါးဘဲဆက္စပ္ေနတာ၄ လူတစ္ေယာက္ျဂိဳလ္သက္အားလုံးကုိေပါင္းလုိက္ရင္ ၉၆
ရပါတယ္
ဒါက အေျခခံပါ ဥတု ၆ မ်ိဳး မွာ ေသြးသလိပ္သည္း
ေျခ ထပ္ခြဲထားပါေသးတယ္ ေဆးလမ္းေႀကာင္း
ေရာက္မွာစုိးလုိ႕ထပ္မရွင္းေတာ့ပါဘူး အဂၤဝိဇၨာ
ပညာကုိဘဲဆက္ေျပာမွာပါ
ေဗဒင္ ေဆး အဂၢိယ အင္း အားလုံးကုိတုိင္ပညာက
ဘဲခ်ဳပ္ထားတာပါ

Monday, July 30, 2018

က်ြန္ေတာ္ ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၇ )
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ က်ြန္ေတာ္ကေဗဒင္ေဟာခန္းဖြင့္မယ္ဆုိျပီး အိမ္က ခေလးေတြစာႀကည့္စားပြဲကုိထမ္း
ခ်လာတာ မွတ္မိေသးတယ္ ေစ်းထဲကသူငယ္ခ်င္းက
ေလ အျမင္မေတာ္ေတာ့ ကုိထြဋ္ရာ ခင္ဗ်ားဒုကၡမေသး
ပါလား က်ြန္ေတာ္အိမ္မွာ ထုိင္ခုံတစ္ခုံရွိတယ္လာယူ
ပါ က်ြန္ေတာ္တုိ႕လည္းမသုံးဘူး ခင္ဗ်ားထုိင္တဲ႕ေကာ္
ခုံထက္ေတာ့သာတယ္
ေနာက္ေန႕သူ႕အိမ္ကုိသြားေတာ့ သူကအိမ္ထဲကခုံ
တစ္ခုံထုတ္လာတယ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားေလးဘက္
ေထာက္ေလာက္ကျဖစ္မယ္ထင္တယ္ ဒါကအေရး
မႀကီးဘူး ထုိင္ခုံက ဖင္ထုိင္တဲ႕ေနရာမွာပ်ဥ္ျပားမရွိ
တာခက္တာ ဒါကအေရးမႀကီးပါဘူး ပ်ဥ္ျပန္ခင္းရ
တာဘဲ ဒီလုိနဲ႕အဲဒီခုံႀကီးထမ္းလာတာ အိမ္ေရာက္
ေတာ့ခုံကုိခ် အိမ္ကမသုံးဘဲျပစ္ထားတဲ႕သုံးထပ္သား
အေဟာင္းကုိလႊနဲ႕ျဖတ္ျပန္ခင္း ေဆးမွဳ တ္
လာျပီ ခုံအသစ္နဲ႕ေဗဒင္ဆရာ ဘာေျပာဦးမလည္း
ေဗဒင္စာအုပ္ေတြကလည္း ေစ်းႀကီးလုိက္တာေလ
အကုန္ဝယ္မဖတ္နုိင္ေတာ့ တစ္ခန္းေက်ာ္က ေဗဒင္
ဆရာနဲ႕ စာအုပ္ျခင္းလဲဖတ္ရတယ္
ေက်းဇူး ရွင္ေတြပါ ခုံစုတ္ေလးေပးသနားေတာ္မူ
ခဲ႕တဲ႕သူငယ္ျခင္း စာအုပ္ျခင္းလဲဖတ္ခြင့္ေပးခဲ႕တဲ႕
ေဗဒင္ဆရာ
ဒီလုိနဲ႕ တစ္ေယာက္ကုိ ၂၀၀ က်ပ္ေပါ႕ေနာ္ ေဗဒင္
တြက္ခဲ႕တာ တခ်ိဳ ႕ ကလည္း အဆစ္ေတာင္းေတာ့
မုန္႕ဟင္းခါးေရာင္းသလုိ သူခေလးေတြပါအဆစ္တြက္
ေပးရတယ္ အျပင္စီးပြားေရးတစ္ဖက္ ေဗဒင္တစ္ဖက္
ေပါ႕ အိမ္ရွင္မက နားလည္းေပးရွာပါတယ္ သူစုထား
တဲ႕ေငြအခ်ိဳ ႕ထဲကစာအုပ္ေတြဝယ္ဘုိ႕ထုတ္ေပးရွာ
တယ္
စာအုပ္ေတြကလည္းေစ်းႀကီးေတာ့ နည္းနည္းျခင္းစု
ရပါတယ္ ေနာက္ေတာ့ အခန္းကေစ်းတက္ အိမ္ငွား
ဘဝနဲ႕ဆုိေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာ ၁၀ ရပ္ကြက္မွာ
ေျပာင္းေဟာရတယ္ အိမ္ကလည္းနိမ္႕ေတာ့မုိးတြင္း
ဆုိေရဝင္တယ္ ပတ္ဝန္းက်င္က ကူညီႀကပါတယ္
ဒါေပမဲ႕ ကံကမေပးခ်ိန္ဘာမွျဖစ္မလာဘူး ပညာနု
တာလည္းပါတာေပါ႔
ပညာအေတြ႕အႀကဳံေလးလည္းေျပာရဦးမယ္
က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာေပါက္စဘဝမွာ က်ြန္ေတာ္တုိ႕
နားမွာမုတ္ဆိတ္ရွည္ ေယာဂီဝတ္ေဗဒင္ဆရာတစ္
ေယာက္ရွိတယ္ သူကေဗဒင္ကုိဘယ္လုိသင္လာ
လည္းေတာ့မသိဘူး က်ြန္ေတာ္တုိ႕နဲ႕အယူအဆလြဲ
ေနတယ္ တေန႕ အဲဒီေန႕က က်ြန္ေတာ္ကေစ်းက
အျပန္သူက က်ြန္ေတာ့္အေဖဆီေရာက္ေနတယ္
အေဖက က်ြန္ေတာ္ေရာက္ေရာက္ျခင္း ေဟ့ေမာင္
ထြဋ္ မင္းဦးေလးက စေနသက္ေရာက္ထဲေရာက္
ေနလုိ႕ဘုန္းႀကီးသြားဝတ္မလုိ႕တဲ႕ မင္းတုိ႕လွဴ ခ်င္
ရင္လွဴ လုိ႕ရတယ္
က်ြန္ေတာ္က စေနသက္ေရာက္က အည႔ံထဲမွာအေဖ
ဘာလုိ႕ဘုန္းႀကီးဝတ္မွာလည္း
က်ြန္ေတာ္ကထုိသုိ႕ေျပာရာ ထုိေဗဒင္ဆရာႀကီးမွာ
ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ က်ြန္ေတာ္ကုိျပဳံး၍ႀကည့္ေနပါသည္
အဲဒီအႀကည့္ကုိက်ြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္
မင္းငယ္ပါေသးတယ္ကြာ'' ဟူ၍ျပဳံးႀကည့္ႀကည့္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္ က်ြန္ေတာ္လည္းဘာမွမေျပာေတာ့ဘဲ
အိမ္ေပၚတက္လာခဲ႕ပါသည္
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
အခ်ိန္က တစ္လခြဲေလာက္ရွိမယ္ထင္ပါသည္ ထုိေဗဒင္
ဆရာႀကီးေထာင္ႀကသြားသည့္သတင္း ----- -----
က်ြန္ေတာ္လည္းထူးျခားသတင္းျဖစ္၍အေျခအေနကုိ
စုံစမ္းႀကည့္လုိက္ရာ ဘုန္းႀကီးဝတ္နွင့္အိပ္ယာထဲ
အရက္ပုလင္းေတြ႕ျခင္းျဖစ္ပါသည္
သာသနာသန္႕ရွင္းနွင့္ႀကဴံ သြားပါသည္ ေႀသာ္ စေန
သက္ေရာက္မွာ ကံနိမ္႕ေနတာ လူတကာကန္ေတာ့
တာခံခ်င္တာကုိး
ဒါကႀကားျဖတ္အေတြ႕အႀကဳံေလး သတိရလုိ႕ေျပာ
တာပါ
က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ၄
လြယ္အိပ္တလုံးနဲ႕ ေဟာခန္းကျပန္လာတဲ႕က်ြန္ေတာ္ အိမ္ထဲကုိဝင္လုိက္ေတာ့ တအိမ္လုံးတိတ္ဆိတ္ေနတာ
ေတြ႕လုိက္ရတယ္ ေနာက္ေဖးဖက္ဝင္လုိက္ေတာ့
ႀကက္ဥ ၁၀၀ တန္ေသးေသးေလးတစ္လုံးကုိေႀကာ္
ေနတဲ႕သမီးငယ္ကုိေတြ႕လုိက္ရတယ္
က်ြန္ေတာ္လည္းတစ္ခ်က္မ်ွ သူ႕ကုိငွဲ႕ႀကည့္ျပီးအိပ္ခန္း
ထဲဝင္လုိက္ေတာ့ ေစာင္ျခဳံျပီးအိပ္ေနတဲ႕အိမ္ရွင္မကို
ေတြ႕လုိက္တယ္
``ေဟ့ရွင္မ အေစာႀကီးအိပ္ေနတာလား ေနမေကာင္း
လုိ႕လား ဟုေမးလုိက္ပါသည္´´
သူမက တစ္ခ်က္မ်ွပင္ က်ြန္ေတာ္အားလွည့္မႀကည့္ပါ
က်ြန္ေတာ္လည္း သူမအိပ္ေနတာေနမွာပါဟုစိတ္မွ
ေတြးျပီး အသာအယာျပန္ထြက္လာခဲ႕ရာ
အင့္ အဟင့္ ''
ငုိ သံလုိလုိႀကားလုိက္မိသျဖင့္ ေနာက္သုိ႕အသာ
အယာျပန္လွည့္ကာ ေဟ့ ရွင္မ မင္းငုိေနတာလား
က်ြန္ေတာ္ကသူမ၏ ပုခုံးကုိေျဖးေျဖးျခင္းဆြဲလွည့္လုိက္
ရာ သူမမွာ ရုပ္တရက္ ရွဳိက္ႀကီးတငင္နွင့္ က်ြန္ေတာ္႕
ပုခုံးအားကုိင္၍ငုိပါေတာ့သည္
အင္ ဘာျဖစ္လုိ႕လည္းရွင္မ ရယ္ အလန္႕တႀကားရွိ
လုိက္တာ အကုိတဲ႕ ဒီလကုန္ဆုိင္လခေပးရမွာတဲ႕
ရွိတဲ႕ေရြ တစ္က်ပ္သား ကလည္းျပီးခဲ႕တဲ႕ဆုိင္လခ
ေပးခါနီးေရာင္းလုိက္ရလုိ႕ဒီတခါေရာင္းစရာမရွိေတာ့ပါ
တဲ႕ အိမ္မွာလည္း ဆန္ကုန္ေနျပန္ျပီတဲ႕
``ေအးပါကြာရွင္မရယ္ အကုိႀကံပါဦးမယ္´´
အကုိရယ္တဲ႕ အကုိေဗဒင္ေဟာခ ေျခာက္ျပားတပဲ
အလုပ္ကုိစြန္႕လြတ္ျပီး ကားေလးဘာေလးထြက္
ေမာင္းပါလားတဲ႕
`` ဘာ´´
က်ြန္ေတာ္အသံ နည္းနည္းက်ယ္သြားလုိ႕ ရွင္မ လန္႕
သြားတယ္ထင္တယ္ ဇက္ကေလးပုသြားတယ္
သူ႕စကားလြန္သြားမွန္းသိလုိ႕ ငုိမဲ႕မဲ႕မ်က္နွာေလးနဲ႕
ဟုိေလ အကုိကုိယ္ ပုံမွန္ဝင္ေငြေလးရွာဘုိ႕ေျပာတာ
ပါ က်မ ကုိတစ္မ်ိဳးမထင္ပါနဲ႕
က်ြန္ေတာ္သည္လည္း အံကုိတင္းတင္းႀကိတ္ထားသ
ျဖင့္ေမးရုိးႀကီးမ်ားေထာင္ထေနပါတယ္
အေတြးမ်ားစြာနဲ႕ ငါ ေဗဒင္ေလာကကုိေႀကာခုိင္း
ရမွာလား ငါဘာလုပ္ရမလည္း ကားဘဲေမာင္းရမွာ
လား မိသားစုအေရး xxx xxx xxx
ပုတီးကုိ ဆြဲ၍ဘုရားဘက္သုိ႕ေခါင္းငုိက္စုိက္ထြက္
ကာ xxx xxxxx xxxxx
ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ႕ အနွစ္ ၂၀ ပညာ အုပ္ ၁၀၀ ေက်ာ္
ေက်ာ္ ေဗဒင္က်မ္းမ်ား ခဲတံတုိ တစ္ေခ်ာင္း အနား
စုပ္ေနတဲ႕ စာအုပ္
ငါဘာဆက္လုပ္ရမွာလည္း xxxxx xxxxx

ေမ်ွာိပါ
Sunday, July 29, 2018

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ (၁)
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ေဗဒင္ေလာကမွာက က်မ္းျပဳနုိင္မွေစ်းကြက္မွာထုိးေဖါက္နုိင္မွ
က်ြန္ေတာ္တုိ႕လည္းစီနီယာႀကီးေတြကုိ ဆရာႀကီးေတြကုိဘဲအားထားေနရတာ သူတုိ႕ေရးတဲ႕က်မ္းေတြကုိ
ေလ့လာရတာေပါ႕
ဆရာႀကီးဦးႀကာျမင့္တုိ႕ဆရာဦးလင္းေအာင္တုိ႕ကက်ြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕အားကုိးရာဆုိေတာ့သူတုိ႕စာအုပ္ေတြ
ကေတာ့မလြတ္တမ္းဖတ္ခဲ႕ရတာေပါ႕စာသင္ေပးတဲ႕ဆရာကေတာ့နုတ္တုိက္ေလ့က်င့္ေပးခဲ႕ပါတယ္ ဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္တုိ႕နႏၷဝန္
ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အိႏၷိယျပန္အရွင္အိႏၷာဝံသမေထတုိ႕စာအုပ္ေတြကေတာ့ က်မ္းျပဳအေနနဲ႕ေလ့လာခဲ႕
ပါတယ္ ေရးဟန္စတုိင္ကေတာ့ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းေငြဥေဒါင္း ဆရာမင္းသိခၤ ဆရာေမာင္ထင္ အစရွိတဲ႕စာေရးဆရာႀကီးေတြရဲ႕ေရးဟန္ကုိယူခဲ႕ပါတယ္
ဆရာမင္းသိခၤဆုိလုိ႕သတိရတုံးအမွတ္တရေလးေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္ က်ြန္ေတာ္ကဆရာ့ကုိေဗဒင္ပညာ
ရွင္အေနနဲ႕သိခဲ႕တာမဟုတ္ပါဘူး စာေရးဆရာတေယာက္အေနနဲ႕သိခဲ႕တာပါ အဲဒီတုန္းက ၁၉၇၉
ခုနွစ္မွာပန္းခ်ီဆရာ ကာတြန္းသုတနဲ႕က်ြန္ေတာ္တုိ႕က ေတာင္ဥကၠလာပဘုရားထိပ္က တရုပ္ႀကီးလက္
ဖက္ရည္ဆုိင္မွာအျမဲတန္းလက္ဖက္ရည္ေသာက္ေနႀကတာ တေန႕ႀကေတာ့ကုိသုတနဲ႕အတူ လူတေယာက္ပါလာတယ္ အသက္ ၄၀ေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္ကုိသုတက ေဟ့ေမာင္ထြဋ္ ဒီဆရာဝတၳဳေတြငါရုပ္ျပဆြဲေနတာကြ သူနာမည္ကုိေအာင္ထြန္း လုိ႕ေခၚ
တယ္ စာေရးတဲ႕ကေလာင္က မင္းသိခၤဘဲ ခုငါတုိ႕မနုစာရီ ဇတ္လမ္းကုိရုပ္ျပစေရးမွာ က်ြန္ေတာ္တုိ႕က
လူငယ္ေတြဘဲရွိေသးေတာ့ ဆရာမင္းသိခၤ၏ စတုိင္ကုိထုိစဥ္ကတဲကလုိက္မမွီခဲ႕ပါ ဆရာသည္သူ၏
ဇတ္ေကာင္ထဲကပုံစံအတုိင္း ဆံပင္ရွည္ထားသည္မုတ္ဆိတ္ထားသည္ အျဖဴ ဝတ္သည္ ဆာဒူးတစ္
ေယာက္ပုံစံ ကုိသုတ တုိ႕က်ြန္ေတာ္တုိ႕က ေဘာင္းဘီရွည္ ကုိက်ပ္ အက်ၤီနဲ႕ ထုိအခ်ိန္က လက္ဖက္ရည္
ဆုိင္မွာက်ြန္ေတာ္တုိ႕တစ္သုိက္ စာေပနဲ႕ပန္းခ်ီပညာတစ္နွစ္ေလာက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ႀကသည္
က်ြန္ေတာ္က ပန္းခ်ီနဲ႕စာေရးတာဝါသနာထုံေနေတာ့သူတုိ႕က က်ြန္ေတာ္အတြက္ေတာ့ သူရဲေကာင္းေတြ
ပါဘဲေနာက္ပုိင္းေတာ့ ကုိေအာင္ထြန္းနဲ႕မဆုံျဖစ္ေတာ့ပါက်ြန္ေတာ္လည္းအစုိးရတာဝန္နဲ႕နယ္ေျပာင္းရတယ္ေလ
ေဗဒင္ေလာကထဲေရာက္ျပန္ေတာ့စာေရးတဲ႕ပုိးေလးေတြျပန္ႀကြလာေတာ့ ဂ်ာနယ္ေတြမဂၢဇင္းေတြမွာ
၁၅ နွစ္ေလာက္ေရးျဖစ္ပါတယ္ပန္းခ်ီပညာကေတာ့အလွမ္းေဝးသြားခဲ႕တယ္စုိင္းလားရွဳိးတုိ႕ ဧကရဇ္ပန္ခ်ီအုပ္စုက သက္နုိင္တုိ႕
နဲ႕ကေတာ့ နွစ္အေတာ္ႀကာတြဲျဖစ္ခဲ႕တယ္မဟာဘုတ္က်မ္းစထြက္ျပီး ေနာက္က်ြန္ေတာိကုိေဗဒင္
ေလာကမွာလူသိမ်ားခဲ႕ပါတယ္ အဂၤဝိဇၨာက်မ္းကေတာ့ထြက္တာမႀကာေသးဘူး ယႀတာလက္စြဲက်မ္းေရးေနတဲ႕အခ်ိန္မွာေတာ့ လုံးဝအခ်ိန္မေပးနုိင္ေတာ႔တာနဲ႕စာမူေတြရပ္ထားတာ တနွစ္ေက်ာ္သြားျပီ
ေနာက္ပုိင္းစာေရးဘုိ႕လုံးဝမလြယ္ေတာ့တာ စာေရးဆရာႀကီးေတြကုိေလးစားတယ္ သူတုိ႕မအားတဲ႕
ႀကားဘယ္အခ်ိန္စာေရးသြားတာလည္းလုိ႕စာေရးတဲ႕အလုပ္ကုိခုံမင္ခဲ႕လုိ႕ ေငြရလည္းေရး
မရလည္းေရးခဲ႕တာ ၁၀ စုနွစ္တစ္ခုပါဘဲေဗဒင္ေလာကမွာထုိးေဖါက္ဘုိ႕နည္းစနစ္ေတြအမ်ား
ႀကီးေလ့လာခဲ႕ပါတယ္ အမ်ားႀကီးလည္းေတြ႕ရွိခ႕ဲဲ႕ပါတယ္ ဒီနည္းေတြကုိက်မ္းစာအုပ္အျဖစ္ေျပာင္းလည္းဘုိ႕ကေတာ့အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ေပးရဦးမွာပါ

က်ြန္ေတာ္ ေဗဒင္ဆရာဘဝ ၂၆
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္က အပတ္စဥ္ ၃ သင္တန္း
ကုိ ေတာင္ဥကၠလာပ ၁၀ ရပ္ကြက္ထဲကသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အိမ္မွာဖြင့္ျဖစ္တယ္ ညပုိင္းသင္တာ
လူကေတာ့ ၆ ေယာက္ လူႀကီးပုိင္းေတြဘဲ လူငယ္ဆုိလုိ႕သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ဘဲပါတာ အဲဒီမွာ
အတုိက္အခံေတြတအားေပါတာ တျခားဆရာေတြကလည္းသူသိ သူတတ္နဲ႕ပညာဝင္ျပႀကတာ စိတ္ကုန္
ဘုိ႕ေကာင္းတယ္ ေနာက္ေတာ့ဒီတပည့္ေတြလည္းဘုိးေတာ္ေယာင္ ေနာက္လုိက္သြားႀကတယ္
သူတုိ႕က အဂၤဝိဇၨာပညာကုိ မရွင္းတာ၆ မူလ
၂ စတု

၁ ႀတိ
က်ြန္ေတာ္က ေသာႀကာတုိင္မွာႀတိစတု ကုိျပတယ္
ဒီတုိင္ရဲ႕ မူကုိဘဲႀကည့္ရမွာ
၂ ပဥၥပြတ္


၅ မူလ
၁ စတုရန္း

ႀကာသပေတးတုိင္မွာ သာစည္ပင္းယေဇာက္ထုိး
ျဖစ္ေနတာ ဒါနဲ႕သြားခ်ိန္ရင္မွားျပီ
ႀကာသပေတး မိတ္က တနဂၤေႏြ ဓါတ္က တနလၤာဒီအတြဲလည္းဒီလုိဘဲ မိတ္နဲ႕ ဓါတ္ကစားရင္
သာစည္ပင္းယေဇာက္ထုိးကုိ သြားမခ်ိန္နဲ႕ တစ္ခုကုိအသုံးျပဳ ရင္ေနာက္တစ္ခုနဲ႕မခ်ိန္နဲ႕ က်ြန္ေတာ္တုိ႕
က ပညာရွင္လုိင္း ပညာရွင္ျဖစ္ဘုိ႕ဂဏန္းေတြစုန္ဆန္သိဘုိ႕လုိတယ္
ဒီလုိနဲ႕ တပည့္ေတြလည္း ငါးသုိင္းမ်ားျပီး ဟင္းဟုန္တဲ႕အျဖစ္ကုိေရာသြားပါတယ္ ONE WAY ဆုိရင္
ေတာ့ထူးခ်ြန္တာေပါ႕
အဲဒီ ၁၀ ရပ္ကြက္မွာ ေဟာခန္းဖြင့္ျဖစ္တယ္ ရီေတာ့ရီရတယ္ က်ြန္ေတာ္ကစားပြဲခုံမရွိလုိ႕ လက္ဖက္ရည္
ဆုိင္က စားပြဲအပုတလုံးကုိအေဟာင္းေစ်းနဲ႕ရွာဝယ္တပည့္တစ္ေယာက္က ေစ်းထဲက ပိတ္စတကုိက္စဝယ္
ျပီးလာဖုံးေပး ဆုိင္းဘုတ္ကုိဗီနုိင္းဆြဲ အဲလုိနဲ႕ဟုိတစဒီတစ နဲ႕ေဟာခန္းေလးျဖစ္သြားတယ္
စဖြင့္တဲ႕အခ်ိန္က မုိးရာသီဆုိေတာ့ လမ္းကေရေတြကေဟာခန္းထဲဝင္လာေတာ့ ေဗဒင္စားပြဲ အစုတ္ကေလး
ကုိကဗ်ာ ကရာ ကုတင္ေပၚတင္စာအုပ္ေတြေရာဘဲညေရာက္ေတာ့ ကုတင္ေပၚ အကုန္တက္ေနရတယ္
ဖိနပ္ေတြ ေရေမ်ာလုိ႕ လုိက္ဆယ္ရေသးတယ္မနက္ေရက်သြားေတာ့ ရြ႔ံႏွစ္ေတြက်န္ခဲ႕တာ ေဗဒင္
ေဟာရင္ ကုတင္ေပၚတက္ေဟာရတယ္ ဟာသေတြျဖစ္လုိ႕
က်ြန္ေတာ္လည္းေျခေအးဝမ္းေရာင္ျဖစ္ျပီးေဆးခန္းေရာက္သြားတယ္ အဲဒီတုန္းက အမ်ိဳးသမီးကလက္
ဖက္ရည္ဆုိင္ဖြင့္ေတာ့ က်ြန္ေတာ္ေဟာခန္းလူမရွိရင္သူ႕ဆုိင္မွာဝုိင္းကူ ဧည့္သည္လာေတာ့စက္ဘီး
နဲ႕ျပန္ေျပး ေဘးခန္းကလူေတြမွာထားရတယ္စီးပြားလုပ္ငန္းေတြစြန္႕ျပီးေဗဒင္ေလာက အျပီးတုိင္
ဝင္ဘုိ႕ေျပာတုိင္း အိမ္ရွင္မနဲ႕စကားမ်ားရတယ္ရွင့္ေဗဒင္ေဟာခ ၆ ျပားတပဲနဲ႕ မိသားစုမေလာက္င
ဘူး ဆုိတဲ႕စကား
က်ြန္ေတာ္က စာေရးတာဝါသနာပါတယ္ စာမူခတလကုိ တပုဒ္ ၄၀၀၀ နွစ္ပုဒ္ပါရင္ ၈၀၀၀ အိမ္ရွင္
မကရီတယ္
ေနာက္ေတာ့ က်ြန္ေတာ့ဝါသနာကုိအိမ္ရွင္မေျပာမရေတာ့ မနက္ကုိ ေဟာခန္းဖြင့္ ၁၂ နာရီဆုိသိမ္းျပီး
စီးပြားေရးလုပ္
ေဟာခန္းငွားတဲ႕လခ ေပးခ်ိန္က်ရင္ က်ြန္ေတာ့္ေခါင္းမီးေတာက္တဲ႕အခ်ိန္ဘဲ အိမ္ရွင္မလည္းမေျပာရဲ
တပည့္ေတြဆီလည္းေအာက္က်မခံခ်င္ ျဖတ္သန္းရတဲ႕ဝိဇၨာခရီး ပင္ပန္းလြန္းပါတယ္
က်ြန္ေတာ္က ပညာပါရမီ ရွိေတာ့ ဆရာေကာင္းေတြနဲ႕ဘဲေတြ႕တာ သူတုိ႕က အားေပးပါတယ္
ဒါေပမဲ႕လမ္းကႀကမ္းေတာ့ ခေနာ္ခနဲ႕နဲ႕ဘဲဒီလမ္းကုိဆက္ေလ်ွာက္ခဲ႕ရပါတယ္
ဝိဇၨာလမ္း ဝိဇၨာစခန္းေတြက ဒါးေတာင္ကုိ ေက်ာ္ျပီးမီးပင္လည္ကုိျဖတ္ရတဲ႕အတုိင္းပါဘဲ

Friday, July 20, 2018

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀(၁၅)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၁၅ )
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္တုိ႕ရပ္ကြက္ထဲအင္မတန္လက္ေပါက္ကပ္တဲ႕ ငနဲႀကီးတစ္ဦးရွိတယ္ ေကာက္ညင္းေပါင္းစားျပီး
ပေလႊ မုတ္ရင္ေတာင္ အဲဒီေလာက္လက္ေပါက္မကပ္
ဘူး သူက အရင္ကစက္ခ်ဳ ပ္တာ ခုေတာ့ပန္းထိမ္လုပ္
တယ္ တေန႕ေတာ့သူက က်ြန္ေတာ္ကုိဇာတာစစ္ခုိင္း
တယ္ သူက ၄ ႀကြင္းေသာႀကာ စေနသက္ေရာက္မွာ
အျပင္ရန္ က်ြန္ေတာ္က ခရီးေဝးမသြားဘုိ႕တားလုိက္
တယ္ သူက စပ္ျဖဲျဖဲနဲ႕ သူဆင္ခ်င္ပါ႕မယ္ေပါ႕
ဒီလူႀကီးက်ြန္ေတာ္ေျပာတာကုိယုံသလုိမယုံသလုိနဲ႕
အဲဒီေနာက္တလေလာက္ႀကာေတာ့သူျပန္ေရာက္
လာတယ္ က်ြန္ေတာ္ကုိဘာေျပာတယ္မွတ္လည္း
သူက်ိဳက္ထီးရုိး သြားဘုိ႕မဲေပါက္ပါတယ္တဲ႕ကုိထြဋ္
ပညာနဲ႕ ဘယ္လုိခ်ိန္ဆမွာလည္းတဲ႕
က်ြန္ေတာ္လည္း ဓမၼ နဲ႕ပတ္သက္လုိ႕မတားလုိပါ
သြားပါ ေကာင္းပါတယ္ေပါ႕ ဒါေပမဲ႕သိခ်င္တာတစ္
ခုက မာရဏ ရန္ခတ္ေနတဲ႕ ၄ ႀကြင္းေသာႀကာ ဒီခရီး
မွာဘာျဖစ္တတ္လည္း အရမ္းကုိသိခ်င္ေနတာ
သူသတင္းကုိလည္း အခ်ိန္နဲ႕အမ်ွ ေစာင့္ႀကည့္နား
ေထာင္ေနခဲ႕ပါတယ္
နွစ္ရက္ေလာက္အႀကာ ဖုန္းတစ္ခုဝင္လာပါတယ္
က်ိဳ က္ထီးရုိးကတဲ႕ က်ြန္ေတာ္လည္း သူ႕ဇနီးဆီျမန္
ျမန္သြားလုိက္ပါတယ္ သိခ်င္ေနတာ ဒီသကၡတ္ရဲ႕
အေျဖကုိ
သူ႕မိန္းမက အိမ္ထဲေတာင္မဝင္ရေသးဘူး ကုိထြဋ္
ေရ ျပႆ နာေတာ့ေပၚျပီ ဟင္ '' ဘယ္လုိျဖစ္တာ
လည္းအမႀကိီး ဟုိကုိယ္ေတာ္ေလ က်ိဳ က္ထီးရုိး
ေတာင္ေျခ ကင္ပြန္းစခန္းမွာ မုန္႕ဟင္းခါးစာျပီး
ပါဝါ အေအးေသာက္လုိက္တာ အစာအဆိပ္သင့္
သြားတယ္ ဝမ္းေတြေရွာျပီးက်ိဳက္ထုိ ေဆးရုံေရာက္
ေနတယ္
အင္း အျပင္ရန္မာရဏက ဇာတိျပျပီ အေျဖထြက္
တာက က်ိဳက္ထီးရုိးမေရာက္ေဆးရုံေရာက္သည္
ေပါ႕
ေနာက္နွစ္ရက္ေလာက္ႀကာေတာ့ဒီလူႀကီးေဆးရုံက
ဆင္းလာျပီးက်ြန္ေတာ့ကုိလာေတြ႕တယ္
ကုိထြဋ္ေျပာတာမွန္တယ္တဲ႕ က်ြန္ေတာ္ကံနိမ္႕ေနတာ
အခုအဓိဌန္သြားဝင္မွာတဲ႕ ဘယ္မွာလည္းလုိ႕ေမး
ေတာ့ ရွင္ဥပၸဂုတၲ ကန္ေဘာင္မွာတဲ႕
က်ြန္ေတာ္က အခုေရာက္ေနတဲ႕သက္ေရာက္စေန
မွာ ဘာသာေရးလုပ္ခ်င္ရင္ အိမ္မွာလုပ္ပါ လူသူကင္း
တဲ႕ေနရာမွာ မလုပ္ပါနဲ႕လုိ႕ေျပာေတာ့ သူကစပ္ျဖဲျဖဲ
နဲ႕ရပါတယ္ ကုိယ္ထြဋ္ရယ္ က်ြန္ေတာ္က ဘာသာေရး
လုပ္တာဘဲတဲ႕ က်ြန္ေတာ္မွာ ဘာသာေရးကိစၥကုိ
တားခြင့္မရွိ၍ သြားပါေပါ႕
ဒီလုိနဲ႕ တလေလာက္အႀကာ သူ႕အိမ္ကုိက်ြန္ေတာ္
သြားလည္ေတာ့ ကုိယ္ထြဋ္ေရရွင့္သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ
မရွိဘူး အင္'' ဘယ္သြားလည္းအမႀကီး ဘယ္မွမသြားဘူး ရြာသာႀကီးစိတၱဇ ေဆးရုံကုိပုိ႕လုိက္ရတာ
တရားသြားက်င့္တာေလ ညဘက္ႀကီးဘာျမင္လာ
လည္းမသိပါဘူး ေႀကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႕ ျဖစ္ေန
လုိ႕ ေဆးရုံပုိ႕လုိက္ရတယ္
အင္း -- -- - - - ျဖစ္ရေလ ကုိအဝွာရယ္
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
ရပ္ကြက္ထဲက်ြန္ေတာ္နဲ႕ခင္တဲ႕ ၂ ႀကြင္းေကာင္မေလး
တစ္ေယာက္ ရွိတယ္ တယူသန္တဇြတ္ထုိးေလးေပါ႕
တေန႕ေတာ့သူက က်ြန္ေတာ္႕ရုံးခန္းေရာက္လာခဲ႕ျပီး
ကုိကုိဆရာေရ က်ြန္မေတာ့အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့
မယ္ ေဟ '' ေကာင္းသားဟ မ်က္စိေနာက္သက္
သာတာေပါ႕ အင္- - - -မဟုတ္ဘူးေလ ကုိကုိဆရာ
ကေဗဒင္ဆရာမဟုတ္လား မီးကုိေဗဒင္တြက္ေပးဦး


၀ ေမြးနံ
၂ စေျႏၵာအခါ

၁ အနီေရာင္
စေျႏၵာခ်ိန္ႀကီး သူ႕ေမြးနံ စေန ဝတ္လာတာအနီ
ေရာင္
ညီး ကုိငါေဗဒင္မေဟာခ်င္ဘူး''
ဟင့္အင္း ဟင့္အင္း မရဘူး ကုိကုိဆရာ ခုတြက္
ေပးရမယ္
ေရာ'' ခက္ပါျပီ မိန္းခေလးရယ္ ကဲကဲ ညီးကုိေဟာ
ေပးမယ္ ဒီနွစ္ထဲ အိမ္ေထာင္ျပဳမရဘူး ကြဲကိန္းရွိတယ္
အင္ '' ကုိကုိဆရာကလည္း မိဘျခင္းေတာင္ေျပာျပီး
ျပီ ေအးေလ ညီးက ေဟာဆုိေတာ့ ငါလည္းေဟာ
တာေပါ႕
×××× ×××× ×××× ×××××××××× ×××>
ဒီလုိနဲ႕ ၃ လေလာက္ရွိေတာ့ ေဟာခန္းထဲအမ်ိဳးသမီး
ငယ္တစ္ဦးကုိ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးတြဲဝင္လာတာ
ေတြ႕လုိက္ရတယ္ ေကာင္မေလးႀကည့္ရတာေျခ
ေထာက္မသန္တဲ႕ပုံဘဲ
ဟင္ '' မင္း ! မင္း ! ဟုိတစ္ေယာက္''
ဟုတ္ပါတယ္ ကုိကုိဆရာ ကုိကုိဆရာစကားနား
မေထာင္ခဲ႕လုိ႕ေလ
မဂၤလာေဆာင္ျပီးေဆြျပမ်ိဳးျပ သူ႕အမ်ိဳ းေတြရွိတဲ႕ရြာ
သြားတာ လမ္းမွာ ကားေမွာက္တာ အမ်ိဳ းသားက
ပြဲျခင္းျပီးဆုံးတာ က်ြန္မကေတာ့ ေပါင္မွာစတီးရုိး
ထဲ႕ထားရတယ္
အပုိင္း ၁၆ ေမ်ွာ္ပါ

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀ (၁၇)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၁၇ )
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္ကေဗဒင္ဆရာျဖစ္ကာစေပါ႕
က်ြန္ေတာ္႕ရဲ႕ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္းမခုိင္ဆုိ
တာတစ္ေယာက္ရွိခဲ႕ဘူးတယ္ သူကသူငယ္ခ်င္း
ေတြထဲမွာ နဲနဲေတာ့လန္းတယ္
အရပ္ကနည္းနည္းပုတယ္ ဒါေပမဲ႕ႀကည့္ေကာင္းတယ္
ႀကည့္ေကာင္းမွာေပါ႕ ခႏၲာကုိယ္ကမုိက္တယ္ေလ
စြင့္ကားျပီး ဖြင့္ထြားေတာ့ ပုရိသေတြႀကားေရပန္းစား
ခဲ႕တာေပါ႕ က်ြန္ေတာ္ကသူ႕သူငယ္ခ်င္းဆုိေတာ့
မိခုိင္လုိ႕ဘဲေခၚတာ သူ႕အမည္ရင္းကႀကည္ျဖဴ ခုိင္
တေန႕ေတာ့သူကက်ြန္ေတာ္႕ေဟာခန္းကုိဆုိက္ဆုိက္
ျမိဳက္ျမိဳက္ႀကီးေရာက္လာျပီး ဟဲ႕ ထြဋ္ႀကီး ငါနင့္ဆီ
လာလည္တာ နင္ကေဗဒင္ဆရာျဖစ္ေနျပီဆုိေတာ့
ငါ႕ကုိေဗဒင္တြက္ေပး
အင္း '' မိခုိင္ကေတာ့ငါ႕ကုိလာရစ္ေနျပီ
မရစ္ပါဘူးဟာ ငါ အတည္ေျပာတာ ငါ႕ကုိတြက္ေပး
ပါဟာ မနက္စာငါေႀကြးမယ္ ''
ဟဲဟဲ မနက္စာနင္ေႀကြးမယ္ဆုိ ငါတြက္ေပးမယ္
က်ြန္ေတာ္ကမိခုိင္ကုိတခ်က္ေဝွ႕ျပီးႀကည့္လုိက္ေတာ့
အမယ္'' မုိက္သားဟ ဂ်င္းစကပ္ကုိ တင္းက်ပ္ေန
ေအာင္ဝတ္ထားတာ ခႏၲာကုိယ္အလွေပၚလြင္ေစတယ္
ဟဲ႕ထြဋ္ႀကီး နင္ငါ႕ကုိဘာလုိ႕အဲေလာက္ႀကည့္ေနတာ
လည္း ငါမေနတတ္ေတာ့ဘူး ''
ေအးငါ႕ သူငယ္ခ်င္းမေတြ႕တာ အေတာ္ႀကာျပီ
လွတုန္းဘဲလုိ႕ေျပာမလုိ႕ပါဟာ
က်ြန္ေတာ္လည္းေရာေသာေပါေသာနဲ႕သူမဝတ္ဆင္လာေသာအက်ၤၤီကပန္းေရာင္ စလင္းဘက္ပန္းေရာင္
တုိ႕ကုိအေသအခ်ာမွတ္ထားလုိက္ပါသည္
ေမြးသကၠရဇ္က 23. 1. 1969 ႀကာသပေတး
အခ်ိန္က အဂၤါခ်ိန္ႀကီး ၃ အဂၤါခ်ိန္

၂ အႀကြား ခုိက္
၅ ပန္းေရာင္ ေမြးနံ
ဟဲ႕မိခုိင္ နင့္ေယာက်ၤား အိမ္ေပၚကဆင္းသြားတာ
လား က်ြန္ေတာ္က ထုိသုိ႕ေမးလုိက္ရာ မိခုိင္က
ျပဳံးစိစိနဲ႕ ဟဲ႕မိခုိင္ ငါေမးေနတယ္ေလ''
က်ြန္ေတာ္က စိတ္မရွည္ဟန္နဲ႕ ခတ္ဆတ္ဆတ္ေမး
လုိက္မွ ထြဋ္ႀကီးရယ္ေျဖးေျဖးေျပာပါဟာ သူဆင္း
တာမဟုတ္ဘူး ငါနွင္ခ်လုိက္တာ
ဟင္'' က်ြန္ေတာ့္အယူအဆ နဲ့သူျဖစ္ေနတာက
တူသလုိနဲ႕ မူကြဲေနတယ္ ႀတိရန္းဌာန ကပ်က္စီး
ျခင္းထြက္သြားျခင္း သူက နွင္ခ်လုိက္တာ
သူမအိမ္ေထာင္ေရးက ရင္ေမာစရာ ေယာက်ၤားက
အရက္သမား ခေလးကနွစ္ေယာက္ ခုေတာ့
ကြာမယ္ျပဲမယ္ေပါ႕
ဒါေပမဲ႕ထူးဆန္းတာက သူ႕ကုိယ္က်ြန္ေတာ္တြက္တဲ႕
အခ်ိန္က ဒုကၡံေလာကဓံ သူက ေနာက္တစ္ေယာက္
နဲ႕ထပ္ျပီးအိမ္ေထာင္ျပဳ မွာတဲ႕
ဟဲ႕မိခုိင္ နင္ေယာက်ၤားနဲ႕ကြဲတာကြာတာက ဒီသက္
ေရာက္မွာျဖစ္တတ္တဲ႕သဘာဝဘဲ ဒါေပမဲ႕ဒီကိန္း
မွာေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ေတာ့ ထပ္ကြဲမွာဘဲ
xxxx xxxx xxxx xxxx
မိခုိင္နဲ႕ မေတြ႕တာ ႀကာျပီေပါ႕ သူ႕ကုိတြက္ခဲ႕တုန္း
က 16. 8 .2007 ခုဆုိရင္ သူမ ဘာေတြျဖစ္ေနမွာ
လည္း
ရင္သုိ႕တုိးေဝွ႕ဆဲပါခုိင္ ''
အဲလုိဘဲဗ် ေရွးေဟာင္းေနွာင္းျဖစ္ေတြျပန္ေတြးရင္
ဖီလင္တစ္မ်ိဳးရတယ္
တစ္ခါတုန္းကလည္းရီရတာေျပာျပရဦးမယ္
အိမ္ရွင္မနဲ႕ နွစ္ေယာက္ေလ တနဂၤေႏြေန႕ညေန
ဘက္ႀကီး ကုလားမဂၤလာေဆာင္မွာ ဒန္ေပါက္
သြားစားႀကတာ က်ြန္ေတာ္က ေဟ့ရွင္မ ငါကစေန
ဒန္ေပါက္ကစေန ကုလားဆုိတာစေန ၃ ဆင့္ႀကီး
ငါမသြားခ်င္ဘူး အဲလုိေျပာေတာ့
အိမ္ရွင္မက ရွင္ကလည္းေလ အလကားေနရင္
ဒီ တုိင္ေတြတန္းေတြႀကီးဘဲ လုိက္ခ်ိန္ေနတာ
ဒီေလာက္လူေတြတပုံႀကီးလာေနတာ ရွင့္ႀကမွဘဲ
ခုိက္ ၃ ဆင့္မိတာတုိ႕ဘာတုိ႕ရွဳပ္ေနတာဘဲ၁ တနဂၤေႏြေန႔ညေန ၅ နာရီ

၀ ေမြးနံ ဒန္ေပါက္ ကုလားအိမ္
က်ြန္ေတာ္လည္း ပါခ်ဳပ္ ဒါခ်ဳပ္ ေခတ္စားေနခ်ိန္
ဓါတ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘြဲ႕ခံယူထားေပမဲ႕ ရာထူးႀကီးရင္မယား
စကားနားေထာင္တာေကာင္းတယ္ ဆုိျပီး
ဒန္ေပါက္သြားစားလုိက္တာ ဝမ္းေတာ္လားျပီး
ေဆးခန္းေရာက္သြားေတာ့တာဘဲ ၂ ရက္ ၃ရက္
ေဆးခန္းျပလုိက္မွသက္သာသြားတယ္
ဓါတ္ခ်ဳပ္ႀကီးကေန ဓါတ္ေျပာ့ႀကီး့့ျဖစ္သြားတာ
သတိထားဘုိ႕ေျပာတာေနာ္ ဓါတ္ခုိက္ရင္နတ္တုိက္
တာထက္ဆုိးတယ္
အပုိင္း ၁၈ ေမ်ွာ္ပါ

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀(၁၂)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၁၂ )
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလက်ြန္ေတာ္ကအိမ္အတုိက္ရွင္းယႀတာေတြ
လုိက္လုပ္တာ တကယ္ႀကမ္္းတဲ႕အိမ္ေတြရွင္းခဲ႕ဘူးတယ္
အိမ္ျပန္ေရာက္တာနဲ႕ အႀကီးအက်ယ္ဖ်ားေတာ့တာ

ေဆးမတုိးဘူး ၁၀၈ နဝင္းလုပ္လုိက္မွျပန္ေျဖလုိ႔ရ
တယ္ ဆရာကုိေမးေတာ့ အာဏာစက္ မရွိလုိ႕
အားနည္းလုိ႕ေျပာပါတယ္ အဲဒါနဲ႕က်ြန္ေတာ္လည္း
၁၀၈ အကာ သစ္စိမ္႕တြဲနဝင္းနဲ႕ ကာထားလုိက္မွ
ညိမ္သြားပါတယ္
တေလာက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုေျပာရဦးမယ္
နယ္မွျဖစ္တာ က်ြန္ေတာ္ကုိနယ္ကတစ္ေယာက္ညြန္
လုိက္လုိ႕ဆုိျပီးေရာက္လာတာ ဒီနည္းကုိဆရာဘဲသိ
တယ္ဆုိလုိ႕ေရာက္လာတာလုိ႕ေျပာပါတယ္
အျဖစ္အပ်က္က ဒီလုိ ဒီလုိ
ကုမ႑ီတစ္ခုကနယ္ကုိ ေစ်းကြက္ျဖန္႕ခ်ီေရးအတြက္
အဖြဲ႕လုိက္သြားတာ ဟုိမွာအိမ္တစ္လုံးကုိငွားလုိက္
တယ္ အိမ္ကေရွးအိမ္ႀကီး အဲဒီမွာထူးဆန္းတာက
အိမ္အေပၚထပ္က အခန္းတစ္ခုပိတ္ထားတယ္
အဲဒီအခန္းကုိမဖြင့္ဘုိ႕အဖြဲ႕သားအားလုံးကုိအိမ္ရွင္
ကမွာထားတယ္ အဲဒီမွာ သူတုိ႕ထဲကတစ္ေယာက္
က ၄ ႀကြင္းလားမသိပါဘူး စပ္စပ္စုစုနဲ႕ ေသာ့ေပါက္
ကသြားေခ်ာင္းတယ္
ဟာ'' ထုိသြားေျခာင္းေသာ လူငယ္မွာ ပါးစပ္
အေဟာင္းသားနွင့္ လန္႕သြားပါသည္
ထုိအခန္းတစ္ခန္းလုံးမဂၤလာအခန္းအနားျပင္ထား
တာကုိေတြ႕လုိက္ရျပီး မဂၤလာကုတင္ကုိအဝတ္အျဖဴ
နဲ႕အုပ္ထားတာေတြ႕လုိက္ရပါတယ္ မဂၤလာပစၥည္း
ေတြကုိဘာ႕ေႀကာင့္အခန္းထဲအဝတ္ျဖဴ ေတြအုပ္ထား
တာလည္း ရုပ္ရွင္ထဲမွာေတာ့ႀကည့္ဘူးတယ္
အျပင္မွတကယ္ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ က်က္သီးေမြးညင္း
ထသြားသည္ ထုိလူငယ္ မနက္ေရာက္ေတာ့
ေလျဖတ္သြားပါတယ္
အျဖစ္အပ်က္ကုိက်ြန္ေတာ္နားေထာင္ရင္းဘာလုပ္
ရမည္ကုိ သိလုိက္သည္နွင့္ အလုပ္အပ္ေသာလူငယ္
ကုိခ်က္ခ်င္းအကာအကြယ္လုပ္ေပးလုိက္ပါသည္
သူတုိ႕အားလုံးကုိ ေျခမန္းကြင္း စလြယ္ပညာခန္း
သုံးေပးလုိက္သည္ အိမ္အတုိက္ရွင္းေဆးေတာ္ႀကီး
ေပးကာအိမ္သန္႕ခုိင္းလုိကိရာ ညိမ္က်သြားပါသည္
ထုိအျဖစ္အပ်က္ႀကဳံသူသည္ က်ြန္ေတာ္အေကာင့္
ထဲမွာရွိပါသည္ သူဒီေဆာင္းပါးကုိဖတ္မိပါကခ်က္
ျခင္းသိပါလိမ္႕မည္
ဟုိတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္တတ္ခါစေပါ႕ ဖလမ္းဖလမ္းျဖစ္
ေနတာ သိပ္ကုိေဟာခ်င္ေနတာ
မုိးေတြအရမ္းရြာတဲ႕ညတစ္ညမွာေပါ႕
ဝုန္း ဝုန္း ေဝါ ေဝါ နဲ႕အသည္းအသံရြာေနတာ
က်ြန္ေတာ္လည္းစာေရးေနရာက အိမ္ေရွ႕မွန္တံခါး
ထပိတ္မလုိ႕လုပ္တုန္း
ဟာ ''
ဘာႀကီးလည္းဟ''
နုိင္ငံျခားကားထဲက သူသတ္ေကာင္ပုံစံနဲ႕မုိးကာႀကီး
ျခဳံျပီးျခံဝမွာလူတစ္ေယာက္ရပ္ေနတာ ေတြ႕လုိက္ရ
ပါတယ္
ေဟ့ ဘယ္သူလည္း ပစ္ထည့္လုိက္ရမလား
ေသနပ္ေတာ့မဟုတ္ပါ ေလးဂြျဖစ္ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္သား ကုိင္ေသာေလးဂြကုိလွမ္းျပီးယူလုိက္ျပီး
ေအာ္လုိက္တာ ထုိသူမွ --- ----
ဆရာထြဋ္ က်ြန္ေတာိ ေအာင္ဝင္းပါ ''
ဟာ ကုိေအာင္ဝင္း ညႀကီးမုိးခ်ဳပ္ဘာလာလုပ္တာ
လည္း
စက္ဘီးေပ်ာက္သြားလုိ႕ပါဆရာထြဋ္
ေဟ ''
ဒီအခ်ိန္ႀကီးမွ -- -- --
မဟုတ္ဘူးဆရာထြဋ္ ေန႔ခင္းကတဲက က်ြန္ေတာ္
ေပ်ာက္တာ မသိလုိက္ဘူး အိမ္ေရာက္ျပီးမွသိတာ
က်ြန္ုပ္သည္ အခ်ိန္တုိင္ကုိႀကည့္လုိက္ရာ တနဂၤေႏြ
ခ်ိန္ျဖစ္ေႀကာင္းသိလုိက္ရပါသည္၁ သူရဇၨအခါ ေမြးနံ


၃ စက္ဘီး
အင္တူလက္မ်ွ နဂုိရ္ပ တုိင္မွာ ေနရာအေရြ႕
အေျပာင္း ျဖစ္တာ
ဘယ္မွာေပ်ာက္တာလည္း ကုိေအာင္ဝင္း
ေစ်းထဲမွာပါဆရာ''
လာဗ်ာ ကုိေအာင္ဝင္း က်ြန္ေတာ္တုိ႕ေစ်းေခါင္းရုံး
သြားရေအာင္ ေစ်းပိတ္ေပမဲ႕ ေျပာျပရမွာေပါ႕
ျပန္ရမွာပါ
ထုိညက က်ြန္ေတာ့တုိ႕နွစ္ေယာက္သားေစ်းေခါင္းရုံး
ကုိညဘက္ႀကီးေရာက္သြားရာ ေစ်းေခါင္းရုံးမွသူ႕
စက္ဘီးကုိ ထိမ္းသိမ္းထားေႀကာင္းေတြ႕ရပါတယ္
ကုိေအာင္ဝင္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ ၁၀ ရပ္ကြက္
ေစ်းမွာ ခုထိ ငံျပာေရဆုိင္ဖြင့္တုန္း
က်ြန္ေတာ္က ခုေတာ့ ေဗဒင္ဆရာျဖစ္လုိ႕
အပုိင္း ၁၃ ေမ်ာ္ပါ


ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀(၂)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ(အပုိင္း ၂)
ကုိလႊမ္းမုိးက ငယ္ငယ္တုန္းကစုိးစုိးဘဝနဲ႕ခုံေခါက္ျပီးသီခ်င္းဆုိေတာ့ ဆရာမက လက္ဆစ္ေတြကုိေခါက္
တယ္ ခုခ်ိန္မွာ စတိတ္ရွိဳး ေပၚမွာသီခ်င္းဆုိတဲ႕လႊမ္းမုိးကုိေရွ႕ဆုံးတန္းမွာထုိင္ေနတဲ႕ဆရာမကဘယ္လုိလုပ္
သိမွာလည္း
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
''ေဟ့လူ ကုိျမင့္ေအာင္ႀကီး လာဗ်ာ ခင္ဗ်ားကုိက်ြန္ေတာ္လက္ဖက္တုိက္မယ္"
ဟာ ကုိထြဋ္ ကေတာ့လုပ္ျပီဗ်ာ ခင္ဗ်ား လက္ဖက္ရည္တုိက္ျပီးက်ဳပ္ကုိေဗဒင္တြက္ဦးမွာ ေတာ္ျပီဗ်ာ
မေသာက္ဘူး နားဒုကၡေပးဦးမွာ ဟုတ္တာလည္း
မဟုတ္ဘူး လူတကာကုိလက္ဖက္ရည္တုိက္ျပီးေဗဒင္လုိက္တြက္ေနတာ "'ေတာ္ျပီဗ်ာသြားမယ္''
"ေဟ့လူ ပါဦးဗ်" အာ ဒီလူေတာ့ "'
သုတ္သုတ္ သုတ္သုတ္နဲ႕ထြက္ခြာသြားတဲ႕ ကုိျမင့္ေအာင္ေခၚလုိ႕လည္းမရ
လူတစ္ခ်ိဳ႕က က်ြန္ေတာ္ကုိဘြဲ႕ေပးတယ္ "ေဗဒင္ရူး"တဲ႕ တခ်ိဳ႕ကဆက္လုပ္ပါ အားေပးေနမယ္တဲ႕
တခ်ိဳ႕က လူလိမ္အလုပ္တဲ႕ တခ်ိဳ႕က ဒီေကာင္လုိင္းေႀကာင္ေနျပီတဲ႕ >>>>
တခ်ိဳ႕ကေနာက္ကြယ္မွာ ဘာမွမတတ္ဘဲေလ်ွာက္လုပ္ေနတယ္ ဆုိျပီးအပုတ္ခ် ျပန္တယ္ … …
ဒီလုိနဲ႕ ေန႕မအိပ္ ညမအိပ္ က်မ္းစာေတြႀကားေပ်ာ္ပါးေနခဲ႕ … … …
စိန္ေခၚမွဳ ေတြ တစ္စတစ္စမ်ားလာျပီ တခ်ိဳ႕ က ၂၀၀/ိေပးမယ္ တြက္ေပးပါဟုေျပာလာႀကျပီ တခ်ိဳ႕ကလက္
ဖက္ရည္တုိက္မယ္ ေဟာေပးဟုေျပာလာႀကျပီ…
ဆက္လက္ျပီးက်မ္းစာေတြေနာက္ ေလ်ွာက္က်မ္းစာေတြကုိေဖါက္ သီအုိရီေတြေနွာက္ __ _ _
ပညာရွင္ေပါင္းစုံ လာေရာက္ေတြ႕ႀက အမ်ိဳးမ်ိဳးစမ္းသပ္
ႀက အဲဒီလုိနဲ႕မဟာဘုတ္လက္စြဲက်မ္း ထြက္လာျပီ
ခုေတာ့ က်ိဳကၠဆံဘုရားမွာ ေဗဒင္ေဟာေနတဲ႕ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္ ဆုိတာ ရပ္ကြက္ထဲမွာေဗဒင္ရူး
လုိ႕အမည္ရခဲ႕တဲ႕ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ဆုိတာဘယ္သူသိမွာလည္း ××× ×××× ×××××


ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀(၂၄)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၂၄ )
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္တပည့္တစ္ေယာက္ရွိတယ္က်ြန္ေတာ္နဲ႕အသက္တူ အႀကြင္းတူ ေန႕တူဘဲသူက ကားေမာင္းတယ္ေလ က်ြန္ေတာ္ဆီလာတြက္
တဲ႕အခ်ိန္က တနဂၤေႏြခ်ိန္ႀကီး အဲဒီေန႕က သူ႕အမ်ိဳ းသမီး စေနသမီးက လာတြက္တာ၁ သူရဇၨအခါ

၀ ေမြးနံ သူဇနီးေမြးနံ
ကာယကံရွင္ေမြးနံခုိက္ ကုိယ္စားလွယ္ေမြးနံခုိက္နွစ္ဆင့္ေႀကာင့္ အမွဳ အခင္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္ယေသာေလာကဓံ သကၡတ္အရ မိန္းခေလးတစ္ဦးနဲ႕ပတ္သက္ပါတယ္ လုိ႕ေျပာလုိက္ေတာ့သူ႕အမ်ိဳ းသမီးက ဆရာတဲ႕ ေထာင္ေတြဘာေတြက်နုိင္ပါသလားတဲ႕ က်ြန္ေတာ္က ခုိက္နွစ္ဆင့္ေႀကာင့္ မလြတ္နုိင္ပါ ဒါေပမဲ႕ အတတ္နုိင္ဆုံးကူညီေပးမယ္လုိ႕ေျပာလုိက္ပါတယ္
သူ႕အျဖစ္က ထူးဆန္းတယ္ သူက ကားေမာင္းတာဒီအမ်ိဳးသမီးက ေငြတုိးေခ်းတာ ကားသမားေတြလည္းသူ႕ဆီက ေငြလွဲ႕တယ္ထင္ပါတယ္ တေန႕ဒီအမ်ိဳးသမီးက သူ႕ကုိ အိမ္ထမင္းစားဖိတ္တယ္ သူ႕ေယာက်ၤားမရွိတဲ႕အခ်ိန္ ဒီလူက လည္းလုိက္သြားမိတယ္ အဲဒီ
အကြက္နဲ႕ဘဲ တရားစြဲခဲ႕တာ သူကနဂုိရ္ထဲက သက္ေသေတြဆင္ထားခဲ႕တာ ရန္ညိွဳ းကေတာ့ က်ြန္ေတာ္
လည္းသိပ္မသိဘူးက်ြန္ေတာ္လည္း ကုိယ့္တပည့္ဘက္ကုိအတတ္နုိင္ဆုံး နဝင္းပညာ နဲ႕ ကာ ကု ဖြင့္ ကစားေပးလုိက္တယ္
ဒါေပမဲ႕သူ ေထာင္တနွစ္က်သြားပါတယ္ ထူးဆန္းပါတယ္ နဝင္းတန္ခုိးလား သူ႕ကံလားေတာ့မသိဘူး လြတ္ညိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခ်ိန္နဲ႕ႀကဳံ ေနလုိ႕လပုိင္းနဲ႕ျပန္လြတ္လာတယ္ေျပာခ်င္တာက ပညာသင္ေတြ သတိထား ခုိက္ ၂ဆင့္ကုိသြားျပီး အာမခံနဲ႕ က်မွာဘဲ ကုိယ့္ဘက္ကစကား ခံထားက်ြန္ေတာ္က အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေနျပီ တခါတုန္းကခေလးေလးတစ္ေယာက္ ေခြးကုိက္ခံရတာ က်ြန္ေတာ္ဆီလာအကူအညီေတာင္းတယ္ က်ြန္ေတာ္လည္း ခုိက္နွစ္ဆင့္ကုိမႀကည့္ဘဲ ကူညီလုိက္မိတာေနာက္ပုိင္း ခေလးဆုံးသြားေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲ သူက သတင္းလုိက္ျဖန္႕တာ က်ြန္ေတာ္႕ယႀတာေႀကာင့္ဆုိျပီး ကူညီတာလည္း ကူညီေပါ႕ခုိက္ကုိလည္းမေမ႕နဲ႕
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ခုလုိတေပါင္းလႀကီးဖိနပ္မပါဘဲ က်ြန္ေတာ္ဆီေရာက္လာတာ ေဟ့လူဒီေလာက္ေနပူတာ ခင္ဗ်ား ဘာလုိ႕ဖိနပ္မစီးတာလည္းလုိ႕ေမးေတာ့ က်ြန္ေတာ္ စေနသက္ေရာက္ေရာက္ေနလုိ႕ ေဗဒင္ဆရာက ဖိနပ္မစီးဘဲ ေမြးေန႕မွာတရက္လုံး
ေနခုိင္းတာ က်ြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ား ေႏြရာသီမွာဖိနပ္မစီးဘဲ ေနပူထဲေလ်ွာက္သြားတာ အႏၲရယ္မ်ားပါတယ္ကုိယ့္ညဏ္နဲ႕စဥ္းစားပါလုိ႕ေျပာလုိက္တယ္မႀကာပါဘူး တစ္ပတ္ပါဘဲဲ ဒီလူ ေဆးရုံေရာက္သြားတယ္
သဘာဝ တရားရဲ႕ လိွဳ ႕ဝွက္ခ်က္ဆုိတာရွိတယ္တခါတုန္းက တပည့္တစ္ေယာက္ မိတ္ကပ္လက္ေဆာင္ရတယ္ဆုိျပီး လိမ္းလုိက္တာ မ်က္နွာမွာအဖုအပိန္႕ေတြထြက္လာလုိ႕ ေဆးခန္းသြားလုိက္ရတာဆုိလုိတာက ကုိယ္က စေနသက္ေရာက္ ကံနိမ္႕ေနတာ ပုံမွန္ဘဲသြားပါ မထြင္နဲ႕ မကြန္႕နဲ႕ ေအးေအးေန အကၡရာသခ်ၤာနည္းနဲ႕ႀကည့္ အနုပ္ကုိ အနုပ္နဲ႕ေျခ အေပါင္းကုိအေပါင္းနဲ႕ေျခ ေရႊ႕လုိက္တာနဲ႕အစားခံရမွာဘဲ
အပုိင္း ၂၅ ေမ်ွာ္ပါကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀ (၈)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၈ )
ဟုိတုန္းကေလ
က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္သင္ခ်င္တာလက္ထဲမွာလည္းေငြမရွိေတာ့ ဆရာဆီမွာအေႀကြးသင္ခဲ႕ရတယ္သင္တန္းေႀကးက ၃ ေသာင္း ၃ နွစ္ေလာက္ခြဲေပးမွေႀကတယ္ ဆရာကဘာမွမေျပာပါဘူး သင္ေပးရွာပါတယ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ဂုဏ္သိကၡာက်ခဲ႕ရတာဒီေကာင္ ဘာမွမတတ္ဘူး ေဗဒင္ေတာင္အေႀကြးနဲ႕သင္တာ ခုေတာင္ေႀကြးက်န္ေတြရွိေသးတယ္မွတ္မိေသးတယ္ က်ြန္ေတာ္က ၂၀၀၁ ခုမွာသင္တန္းေသးေသးေလးတစ္ခုဖြင့္ျဖစ္တယ္သင္တန္းသား ၆ ေယာက္လာတက္တယ္ ပုတ္ခတ္တဲ႕လူေတြက တစ္ပုံႀကီး က်ြန္ေတာ္က သင္တန္းကာလ ၆ လကုိျပီးေအာင္ဖြင့္ျဖစ္သြားတယ္သင္တန္းသားေတြလည္း သင္တန္းလည္းျပီး ဇတ္ေခါင္းလည္းကြဲဘဲ ရီေတာ့ရီရတယ္အဲဒီတုန္းက လက္ေတြ႕ေတြမ်ားတယ္ ေရႊေပ်ာက္ဆုိလည္း ခ်က္ခ်င္းလက္ေတြ႕ေျဖရွင္းရတာ ေဘာ္လုံးပြဲႏွလုံးထီ က်ြန္ေတာ္က အဲဒီလုိင္းကစတက္တာလက္ေတြ႕ေျဖရွင္းျပခဲ႕တာ ကြက္တိေတြႀကီးဘဲေနာက္ေတာ့ ေဟာခန္းမွာေဗဒင္တြက္မည့္သူထက္မုိးလင္းရင္ေလာင္းကစားလုပ္မည့္သူေတြတန္းစီေနေတာ့ ဆရာကလာတားရတယ္ ေမာင္ထြဋ္ရာေဗဒင္ဆရာဘဲလုပ္ပါလုိ႕ --- --- -အဲဒီကတည္းက ေလာင္းကစား ကိစၥရပ္သြားတာယူေတာ္မဂၤလာပညာ အဲဒီမွာတအားက်ြမ္းက်င္သြားတာ ခုေတာ့မလုပ္ေတာ့ပါဘူးတခါတုန္းက က်ြန္ေတာ္လည္းေဗဒင္တတ္ခါစေျမာက္ၾကြေျမာက္ႀကြျဖစ္ေနတဲ႕အခ်ိန္ လက္ဖက္ေရဆုိင္မွာလူတစ္ေယာက္က လက္ေျဖာက္တီးျပီးက်ြန္ေတာ္ကုိေဗဒင္လာေမးတာ အခ်ိန္က စေနခ်ိန္ႀကီး
၄ လူနဝင္း


၀ စေနခ်ိန္

၆ လွဳ ပ္လွ်ားမွဳ ခုိက္
သူူ႕ေမြးေန႕ ခုနွစ္လည္းမေျပာဘဲ က်ြန္ေတာ္ကုိေဗဒင္လာေမးတာ လက္ေျဖာက္တီးျပီးေတာ့ စီးပြားလုပ္ငန္းအဆင္ေျပနုိင္လားတဲ႕ လွဳ ပ္လွ်ားမွဳ ခုိက္ေနတဲ႕စေနခ်ိန္ သူ႕လွဳ ပ္ရွားေနတာ လက္ေျဖာက္တီးသံခုိက္ေနတာ က်ြန္ေတာ္ဘယ္လုိေျဖမလည္း အကုန္ကုန္မယ္လုိ႕ေဟာလုိက္တယ္
ခုဆုိရင္အဲလုိေဟာကြက္မ်ိဳ းမေဟာရဲဘူး အဲဒီတုန္းကတတ္ခါစဆုိေတာ့ ေျမာက္ကားႀကီးျဖစ္ေနတာဒုိင္းကနဲ ဒုိင္းကနဲ ျပန္ေဟာေနတာ ရုိက္ေပါက္ေတြႀကီးဘဲ မွန္လည္းမွန္တယ္ေလ ဒီလူအကုန္ကုန္တာဘဲတခါတစ္ေလ အဂၤဝိဇၨာက တန္ဘုိးရွိတယ္က်ြန္ေတာ့္အိမ္ရွင္မ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ခါစ အဂၤါတုိင္သေဘာအျမစ္အညြန္႕မတြန္႕ေစရ ကစားကြက္ နဲ႕ခေရရြက္ကုိ၃ ခြက္တစ္ခြက္တင္ျပဳတ္ေသာက္တာ ခ်က္ျခင္းဆီးခ်ိဳက်တယ္ ခေရက အခါး အဖန္

၄ ေရ အညြန္႕

၃ ဆီးေရာဂါ

၂ ခ အျမစ္
က်ြန္ေတာ္႕ကတေန႕က တေန႕ကအစားမွာတာနဲ႕ဝမ္းပ်က္သြားတာ ေဆးခန္းလည္းသြားတာေပါ႕အဂၤဝိဇၨာနည္း ေအာင္လံေတဇ သက်မွီအုန္း နည္းနဲ႕နွမ္းဆီ ထန္းညက္ ထမင္းစားတာခ်က္ျခင္းသက္သာတယ္၄ ဝမ္းေရာဂါ

၀ နွမ္းဆီ ထန္းလွ်က္

စေနနံ နွစ္ဆင့္နဲ႕ဝင္သတ္လုိက္မွ ဝမ္းလည္းျငိမ္သြားတယ္ စတုရန္းသတ္ကြက္က ေကာင္းတယ္ ကြမ္းစားလုိ႕ထုံးေပါက္လည္းဆီသုတ္လုိက္ရင္ခ်က္ျခင္းသက္သာတယ္၀ ထုံးေပါက္
၃ ဆီသုတ္

ဟုိတုန္းကေတာ့ ေဗဒင္ေဟာရတာရွက္သလုိပါဘဲခုေတာ့လည္း ေနသားက်သြားပါျပီSaturday, June 30, 2018

န၀င္းစီးျခင္း

နဝင္းစီးျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူး

ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္း ေဗဒင္ပညာသည္သိဒၶိတန္ခုိးရွင္ ေလာကီဝိဇၨာ ထြက္ရပ္ေပါက္ေရွးပညာ
ရွင္ဆရာႀကီးမ်ား၏ လက္ေတြ႕ ပြဲေတြ႕အသုံးျပဳထားခဲ႕ေသာ မဟာဘုတ္ မဟာအဆုံးအပုိင္းအျခားမရွိက်ယ္
ဝန္းနက္ရွိဳင္းေသာ ဘုတ္ ပထဝီ အာေပါ ေတေဇာဝါေယာ အာကာသဓါတ္ဓါတ္ႀကီးငါးပါး ကုိအေျခခံထားျပီး
ကုိးနဝင္းဓါတ္ နဝင္းစီးပညာနွင့္ ဓါတ္ခဏ္းဖြင့္ေဗဒင္ပညာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဥပါဒ္ေဘးမ်ားနွင့္အခက္
အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနေသာ လူသားသတၲဝါမ်ားအားဓါတ္သက္ဝင္ေနေသာ ခႏၱာကုိယ္ႀကီးကုိ ကုိယ္စား ကုိယ္ငွား
ကုိယ္ပြားမ်ားခြဲ၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဘက္ဝင္အညြန္႕ အခက္မ်ားနွင့္ ႀတိနဝင္း ေဒြးနဝင္း ကုိးနဝင္း
စြမ္းအားႀကီးမားသည့္ ဓါတ္သက္မ်ားသြင္းျပီး ဥပါဒ္ေဘးဆုိးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ျပဳ ေစ
သည့္အျပင္ တန္ခုိးစြမ္းအား ႀကီးမားလာေသာေကာင္းက်ိဳး သုခ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ကုိ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေစပါသည္
ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆးပညာသည္ ႏြယ္မ်က္သစ္ပင္သစ္ဥ သစ္ဖုမ်ားနွင့္ အညြန္႕အခက္အရြက္မ်ားကုိ
ထုေထာင္း၍ေသာလည္းေကာင္း က်ိဳခ်က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳရသကဲ႕သုိ႕ က်ြန္ုပ္တုိ႕၏
နဝင္းစီးပညာတြင္လည္း ႏြယ္မ်က္သစ္ပင္အညြန္႕အခက္အရြက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထားေသာေႀကာင့္
ေဆးပညာနွင့္မဟာဘုတ္ပညာတုိ႕သည္ ထပ္တူထပ္မ်ွတူညီေနသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္
ထုိ႕ေႀကာင့္ ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္းပညာတြင္အသုံးျပဳထားေသာ အညြန္႕အခက္ အရြက္မ်ားသည္
ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဘက္ဝင္သည္ ဆုိသည့္စကားအဓိပၸါယ္အရ ဝိဇၨာဓရ ေဗဒတၱနယေဆးပညာနည္းအရ
ေဆးပညာနွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဗဒင္ပညာပင္ျဖစိပါသည္
နဝင္းစီးပညာသည္ ျမန္မာျပည္မွာသာရွိပါသည္ကမ႓ာေပၚတြင္မည္သည့္နုိင္ငံမွမရွိပါ
တန္ခုိးစြမ္းအားႀကီးမားေသာ မည္သည့္ ပညာမဆုိပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားနွင့္စြမ္းအားရွင္မ်ား အေစာင့္အေရွာက္
မ်ား တည္မွီေနသည္ကုိ နားလည္ထားသင့္ေပသည္

မူရင္းပညာတီထြင္သူမွာ ဆရာၾကီးဦးၾကာျမင္႕ျဖစ္ပါသည္

ေဟာခန္းတြင္တလလ်ွင္ လူဦးေရ ၇၀၀ ခန္႕ ပုံမွန္
နဝင္းစီးႀကပါသည္

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္(က်ိဳကၠစံဘုရားအေနာက္မုဒ္ သကၤန္းကၽၽြန္းျမိဳ႕နယ္)
099 70304801 ။ 09 73025994 ။ 09 261215405

မဟာဘုတ္ပညာ(၁)

ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္းေဗဒင္ပညာ၏အယူအဆမ်ား
-------------------------------------------------------------------------------

က်ြန္ေတာ္တုိ႕လုိက္စားေနတာကမဟာဘုတ္ပညာရဲ႕ဥာဥ္စရုိက္
ဥာဥ္စရုိက္ပညာမွာပထမအရြယ္ရဲ႕ဥာဥ္ဒုတိယအရြယ္၏ဥာဥ္တတိယအရြယ္၏ဥာဥ္ဆုိျပီး၃ပုိင္း
ခြဲထားပါတယ္အဲဒါကျဂိဳလ္စားသက္ေရာက္နဲ႕မဆုိင္ပါဘူးပညာေလ့လာေနသူလူတစ္ခ်ိဳ႕အယူတိမ္း
ျပီးနတ္စိမ္းျဖစ္တတ္ပါတယ္
မေနာဝိဥာဥ္ဆုိတာမိမိစိတ္တြင္းမသိစိတ္ကအဆုိးဥာဥ္ေတြ မေကာင္းတဲ႕စိတ္ဓါတ္ေတြအႀကိမ္ေပါင္း
မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနတာကုိေျပာတာပါလက္ေတြ႕မွာရုပ္တရားကအေျခအေနတစ္ခုေပၚမူတည္ျပီးေျပာင္းလည္းေနတာ
အခြင့္အေရးရလုိ႕လုပ္လုိက္တာနဲ႕အခြင့္မသာလုိ႕အေျခအေနမေပးလုိ႕ ဂုဏ္သိကၡာေႀကာင့္
မလုပ္ျဖစ္တာဘဲကြာပါတယ္
သတၲိရွိရွိနဲ႕ဝန္ခံတတ္ဘုိ႕ဘဲလုိပါတယ္ဝန္ခံလုိက္

တာနဲ႕အတြင္းစိတ္ရွင္းသြားျပီးမေကာင္းတဲ႕စိတ္ေတြေလ်ွာ့ပါးသြားပါတယ္
ဖုန္းကြယ္ေနသ၍ေတာ့ အတြင္းစိတ္ကေပ်ာက္မသြားပါဘူးျမဳံ်ေနတာဘဲရွိတာပါ
ဓါတ္လာသေဘာ အေႏၲာ ဂေဗ႓ စေရ ဝံေသမဟာဘုတ္ပညာကုိေလ့လာမယ္ဆုိဓါတ္သေဘာ
ကုိေတာ့အေျခခံအေနနဲ႕သိရပါမယ္
မီးနဲ႕ေျမ ေရနဲ႕ေလ ဓါတ္မတဲ႕ဘူးမီးနဲ႕ေလ ေျမနဲ႕ေရ ဓါတ္တဲ႕တယ္
တနဂၤေႏြသားသမီး ဆုိတဲ႕ေမြးေန႕ဥာဥ္ကသတ္သတ္ေနာ္ထပ္မေရာနဲ႕ဦးလယ္ကုန္လိမ္႕မယ္
ဥပမာ
၁ ႀကြင္းဘဲထား ဘာဓါတ္လည္းမီးဓါတ္မီးခဲဓါတ္မီးခဲဆုိေတာ့ဘယ္လုိလည္းမီးကုိျမင္ရလားမျမင္
ရဘူးဒါေပမဲ႕အပူရွိန္ရွိလားရွိတယ္ဟုတ္ျပီခြဲထုတ္လုိက္ရေအာင္
ျပာဖုံးေနတာ ဟန္ေဆာင္တာဒီေတာ့ ၁ ႀကြင္းကပရိယာယ္မ်ားတယ္မစားခ်င္ေပမဲ႕အရမ္းႀကိဳက္တယ္ဆုိျပီးစားျပတယ္
မသြားခ်င္ေပမဲ႕အလုိက္သင့္လုိက္သြားတတ္တယ္မျပဳံးခ်င္ေပမဲ႕ျပဳံးျပတတ္တယ္ မခ်စ္ေပမဲ႕လည္းခ်စ္
ဟန္ေဆာင္တတ္တယ္ ႀကင္နာျပတယ္ယုယျပတယ္ နူးည႔ံျပတယ္ ခ်စ္ျပတယ္ အလုိက္သိတတ္
ဟန္ေဆာင္တယ္ ယဥ္ေက်းတဲ႕အမူအရာဟန္ေဆာင္တယ္ အဆင္ျမင့္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္
လူမ်ားေလပုိလုပ္ျပေလဘဲျပာဖုံးတဲ႕မီးခဲတစ္ခုကုိေထာက္ျပတာ စာရွည္မွာစုိး
လုိ႕အက်ဥ္းခ်ဳံးလုိက္တာဆက္ေျပာမယ္ အပူရွိတာမွ အသားဟင္းက်က္သြားတဲ႕အပူမ်ိဳး ေလာဘ ေဒါသ
ေမာဟ မာနအားလုံးကုိျပာနဲ႕ဖုံးလုိက္တာဒါေလာက္ဆုိရပါျပီ ဆုိလုိခ်င္တာ မဟာဘုတ္သင္ခန္းစာကုိ ဓါတ္နဲ႕ေရာပါ
ျဂိဳလ္စားသက္ေရာက္နဲ႕မေရာပါနဲ႕အမွန္တရားကုိသိမွပညာပါရမီဆုိတာျဖစ္ေပၚလာမွာပါ