Tuesday, January 9, 2018

၁ ၾကြင္း မဟာဘုတ္


 ျမန္မာ႐ုိးရာေဗဒင္ ပညာ၏မူလအစ မဟာဘုတ္ပညာအေၾကာင္း ကို အနည္းငယ္ေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။ ေဗဒင္၀ါသနာပါသူ အားလံုးသိၿပီးသား ျဖစ္ေသာ ေမြးဖြားသည့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ ကိုတည္(၇)ႏွစ္ျဖင့္စားၿပီး အႂကင္းကို ေအာင္၊ လံ၊ ထူ၊ စစ္၊ သူ၊ ႀကီး၊ ပဲြဟု ခ်ရေသာအေျခခံသည္ လြန္စြာနက္႐ႈိင္း ေသာ၊ အင္အား ႀကီးမားေသာ မဟာဘုတ္တစ္ခု အျဖစ္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သာမန္ေဗဒင္အဆင့္ျဖင့္ သိရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

    လူတစ္ေယာက္၏ ေမြးဖြားရာခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မဟာဘူတ (မဟာဘုတ္)သည္ ဓာတ္ေလးပါးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ႐ုပ္ ေကာင္ႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ေမြးဖြား လာျခင္း၏မူလအစသည္ ေဆးပညာအရ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕တရားေတာ္မွာေတာ့ လူတစ္ေယာက္ေမြးဖြားျခင္းသည္ ကံေၾကာင့္ဟုျပ႒ာန္းထားပါသည္။

    လူတစ္ေယာက္ေမြးဖြားရန္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္ဘ၀ကကံ (ကံမၼနိမိတ္)၊ ဂတိနိမိတ္ေၾကာင့္ပဋိ သေႏၶျဖစ္ဖို႔ ကံျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပထမ ေ႐ွးဦးစြာ ကာလလေရၾကည္၊ ဒုတိယအျမဳတ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အသားတစ္၊ အဲဒီကေနမွ မိခင္ရဲ႕အာဟာရေၾကာင့္႐ုပ္ခႏၶာႀကီးေပၚလာတာပါ၊ မိမိေမြးဖြား ေသာေန႕၊ အခ်ိန္၊ ရက္အစ႐ွိတဲ့အရာေတြအားလံုးဟာ အတိတ္က (က)ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ (၁)ႂကင္းတဲ့ခုႏွစ္၊ (၂)ႂကင္းတဲ့ခုႏွစ္၊ ဒါေတြကိုလည္း ကံကဖန္တီးတာပါဘဲ၊ အေမက အစပ္စားရင္ ခ်က္ႀကိဳး ကေန တစ္ဆင့္ပူမယ္၊ စပ္မယ္၊ ေရခဲစားရင္ ေအးမယ္၊ ဒီသေဘာေတြက ဆက္စပ္ေနတယ္၊ မိခင္ရဲ႕ ဉာဥ္ေတြ၊ စ႐ုိက္ေတြ၊ စားတာ ေသာက္တာေတြ မိမိေမြးဖြားမယ့္ ကေလးရဲ႕႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းေတြကို တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ ေနၾကတယ္။ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ (၄)ပါးကဲျပဳျပင္လို႕ ဒီ႐ုပ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတာပါ၊ ေ႐ွးက ကံအေၾကာင္းေတြကို ျပန္ေလ့လာရင္ ဉာဥ္ပညာကြားျခားတဲ့အေၾကာင္းကို ေတြ႕ရပါမယ္။

    မိခင္၊ ဖခင္ေတြ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနႀကီးရင္ ကေလးမွာပါ ေဒါသႀကီးတတ္ပါသည္၊ အမိ၀မ္းထဲက ပဋိသေႏၶတည္းကတည္းက ကြာျခားၿပီးလာခဲ့ပါသည္၊ မိဘေတြက ေလာဘႀကီးရင္ ေမြးလာတဲ့  ကေလးေတြမွာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးစီးပြား႐ွာရခက္ခဲပါတယ္။
    ဒီေတာ့ ေမြးဖြားတဲ့ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္၊ အခ်ိန္အစ႐ွိအရာအားလံုးဟာ တစ္ထပ္တည္းတူေနဦးေတာ့ ဥတုဗီဇက မတူေတာ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ကံကို ဘယ္လိုေလာကီပညာမ်ဳိးနဲ႕မွ အတတ္ေဟာလို႕မရပါဘူး။ ဗုဒၶရဲ႕အဘိဓမၶာ က်မ္းမွာ မိဘႏွစ္ပါးသံ၀ါသျပဳလုိ႕ ကာလေရၾကည္တည္ကတည္းက ၀ိဉာဏ္စိတ္၊ ေစတသိတ္နဲ႔ ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ကလပ္စည္း(၃)မ်ဳိးက တစ္ၿပိဳင္တည္းေပၚလာၿပီး ေယာေက်ာၤးျဖစ္မယ့္ကံ၊ မိန္းမျဖစ္မယ့္ကံဆိုတာ တစ္ခါတည္း ေပၚတာပါ။အဲဒီဟာကိုမွ ေဗဒင္မ်ဳိးစံုက ဘယ္ရက္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေန႔ရယ္ဆိုၿပီး လုိက္တြက္ၾက တာပါ။

    ဘယ္ဇာတာက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သြားတဲ့ ဇာတာ၊ ဘယ္ဇာတာက ထီေပါက္သြားတဲ့ဇာတာ ျဖစ္ၿပီးအေၾကာင္း အရာေတြကိုမီွၿပီးမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သြားတဲ့ဇာတာနဲ႔တူေနလုိ႔၊ ထီေပါက္သြားတဲ့ဇာတာနဲ႔တူေနလို႔ ဒီကေလး လည္း ဒီလုိပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္မယ္၊ ထီေပါက္မယ္ ခန႔္မွန္းတြက္ၾကတာပါ။ က်ိန္းေသ၊ ကိန္းေသဆိုတာ မ႐ွိပါဘူး၊ ဟိုမွာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သြားတဲ့ကေလးရဲဲ႕မိခင္၊ ဖခင္တုိ႕ရဲ႕အေၾကာင္းတရားက ႐ွိေသးတယ္။ ပဋိသေႏၶ တည္တဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔ ေ႐ွးဘ၀က ကံအေၾကာင္း တရားေတြက ႐ွိပါသည္။

    တစ္ေန႔က မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ေမြးဖြားျခင္း၊ မဟာဘုတ္နဲ႔ ပဋိသေႏၶစိတ္အေၾကာင္းတရားေတြကုိ ကၽြႏု္ပ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကသည္။ သူက ေျပာပါတယ္။ ထင္႐ွားတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြဟာ လယ္သမား သားသမီး ေတြကျဖစ္ၾကတယ္တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ အမိ၊ အဖကလယ္သမားေတြပဲ။ ၿမိဳ႕ကလူေတြလုိ အာ႐ုံခံစားမႈသိပ္မမ်ားၾကဘူး။ တီဗီြေတြ၊ ေရခဲေသတၲာ၊  ကာရာအုိေက၊ ႏူိက္ကလပ္၊ အလွအပနဲ႔ အေပ်ာ္အပါးမ်ိဳးစံုေတြ သူတို႔လယ္သမားဘ၀မွာ မေတာင့္တၾကပါဘူး၊အဲဒီေတာ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ နညး္ပါတယ္။ အာ႐ုံ (၆)ပါးအတြက္ ထိခိုက္မႈ မ်ားေလေလ ေလာဘ၊ ေဒါသေတြမ်ားေလပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ဥတုဗီဇစျဖစ္ကတည္းကိုက ဒီတပ္မက္မႈေတြနည္းတဲ ့လယ္သမားမိသားစုမွာ သႏၶတည္တယ္။ ဒီေတာ့့ ေမြးလာတဲ့ သားသမီးေတြမွာ ေလာဘေတြ၊ ေဒါသေတြနည္းေနတယ္၊ ဒါက ဗုဒၶရဲ႕မဟာပဠာန္းက်မ္းထဲမွာ ဆိုထားတာပါ။

    ပရြတ္ပ်ံေတြလာရင္ မနက္ေနပူမယ္၊ ဖားေအာ္ရင္မိုးရြာမယ္ ဆိုတာက ဥတုနိယာမပါ။ ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္းဆိုတဲ့ ဥတုနိယာမနဲ႔ လူတစ္ ေယာက္ရဲ႕ ကံဇာတာ ကံ၊ကမၼနိမိတ္ကို ဆက္စပ္ၿပီး ယူလုိ႔မရပါဘူ။  ပထမဗုိလ္ခ်ဳပ္ဇာတာနဲ႕ တူေနေပမယ့္လည္း ဒီကေလးရဲ႕မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရဆိုတဲ့အေၾကာင္း(၄)မ်ဳိးဟာ တူခ်င္မွတူမွာပါ။
    ျမတ္စြာဘုရားနဲ႕ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာေမြးတဲ့ ဖြားဖက္ေတာ္ေတြကို ေလ့လာလုိ႔ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာေမြးေပမယ့္လည္း အားလံုးဟာ ဘုရားမျဖစ္ၾကပါဘူး။

    ျမန္မာ့႐ုိးရာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာမွာ ဒါေတြကုိမတြက္ပါဘူူး။ မိမိေမြးဖြားလာတဲ့ မဟာဘုတ္ (ဓာတ္ေလးပါးအဖြဲ႕အစည္း) ရဲ႕ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ (အဆးိုဉာဥ္) ေတြကို ႐ွာေဖြၿပီး အဲဒီေတြ႐ွိလာတဲ့အဆုိးေတြကုိ ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ေနထိုင္သြားၾက႐ုံပါပဲ
    အဲဒီေတာ့ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ကိုပဲၾကည့္ရမယ္။ ပစၥဳပၸန္မွာ ေကာင္းေအာင္ေနထိုင္သြားမယ္ဆုိရင္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ေကာင္းလာ မွာပါပဲ။ ယေန႔ကံေကာင္းေနသူကိုၾကည့္ရင္ ဉာဏ္ေကာင္းေနတာ ေတြ႕ၾကရ ပါလိမ့္မည္။
    ကၽြႏု္ပ္ ယခုဖြင့္ဆိုသြားမည္ မဟာဘုတ္ပညာခန္းသည္ ေမြးဖြားရာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကိုတည္ၿပီး (၇)ျဖင့္စား၍ ရ႐ွိေသာအႂကင္းတို႔ကုိ (၁)ႂကင္း မဟာဘုတ္ (၂)ႂကင္းမဟာဘုတ္အစ႐ွိေသာ မဟာဘုတ္ခြင္မ်ား၏ အ႒လက္ခြင္အကြက္တြင္႐ွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ဆိုးျခင္း၊ ေကာင္းျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာ ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္တြင္ မိမိ၏မသိစိတ္ႏွင့္ ကိန္းေအာင္းေနေသာ မာရဏဉာဥ္(အဆိုးဉာဥ္) စိတ္မ်ားကုိေကာင္ေအာင္ျပဳျပင္ၿပီး ေနထိုင္သြားၾကပါက ေလာကတြင္ လူေကာင္း၊ စိတ္ေကာင္း၊ ဉာဏ္ေကာင္း၊ ေကာင္း(၃)ေကာင္းႏွင့့္ျပည့္စံုၾကၿပီး လွ်င္ကံေကာင္းေသာမဟာလူသားမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနထိုင္သြားႏုိင္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁)ႂကင္းေသာခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေသာ (၇)ေန႔သားသမီးမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ပါသည္။ (ဘဂၤ) အကြက္တြင္(၁)ဂဏန္း႐ွိေနပါသည္။ (၁)ဂဏန္း၏အဓိပၸာယ္မွာ အုိး၊ အိမ္၊ အိမေထာင္၊ အုပ္စု၊ အလုပ္၊ ေက်ာင္းအစ႐ွိသည္တုိ႕ျဖစ္ၿပီး၊ ဘဂၤ၏အဓိပၸာယ္မွာ မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း အစ႐ွိသည္တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ဘဂၤ၏အဓိပၸာယ္မွာ ပါဠိစကားျဖစ္ၿပီး တုိက္႐ုက္အဓိပၸာယ္မွာ (အပ်က္) ျဖစ္သည္။ထုိ႕ေၾကာင္႔(၁)ႂကင္း မဟာဘုတ္ခြင္တြင္ ၾကည့္ပါက ဘဂၤေနရာတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္႐ွိသည္။ ၎င္းဘဂၤၿဂိဳဟ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ မဟာဘုတ္႐ွင္တို႕၏ အမိ၀မ္းမွကၽြတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍သတ္မွတ္ရမည္။ ဘ၀တစ္ခု၏ အစကာလျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ဘဂၤခြင္သည္ လြန္စြာအေရး ႀကီးသည္ ဘ၀၏အစသည္ အပ်က္ႏွင္႕စသည္၊ ႐ုပ္တရားတုိ႔သည္(အျဖစ္) ႏွင့္ စ၍ (အပ်က္္)ႏွင့္ဆံုးသည္။ နာမ္တရားတို႔သည္ (အပ်က္) ႏွင့္စ၍ (အျဖစ္)ႏွင့္ဆံုးသည္။ (၁)ႂကင္း က်ား၊မအားလံုးတုိ႔သည္ ေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အမိ၀မ္းမွကၽြတ္သည္ႏွင့္ အုိးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စုပ်က္ စီးေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၁)ႂကင္းႏွစ္ေမြးေသာသူတုိ႔သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကာလတြင္ အမိ၊ အဖမ်ား၊ အိမ္ေျခရာေျခမၿမဲျခင္း(သုိ႔) အလုပ္အကိုင္ မၿမဲျခင္း၊ မိဘမ်ား စိတ္အခန္႔မသင့္၍ ကြဲကြာေနျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကဲြကြာေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေနျခင္း။ ၎င္းကာလမ်ဳိးတြင္ ေမြးဖြားလာၾကသည္။ တနဂၤေႏြသည္ အေႏၲာဓာတ္တြင္ မီးခဲဓာတ္အပ်က္ေနရာတြင္႐ွိသည္။ မီးသည္ အပူဓာတ္ျဖစ္ၿပီး အပူကို လူေတြေၾကာက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္(၁) ႂကင္းတုိ႔သည္ မိဘညီအစ္ကုိေမာင္ႏွင့္မ်ား၏ခ်စ္ခင္မႈကုိ မရၾကေခ်။ ကေလးဘ၀တြင္ အျပင္လူမ်ားက ပို၍ခ်စ္ၾကသည္။ေက်ာင္းေနစဥ္ခဏတြင္အသိဉာဥ္မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသျဖင့္ အေပါင္းအသင္း၊ မိတ္ေဆြတို႔သည္ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ခံစားခ်က္ျခင္းတူညီေသာ လူဆိုး၊ လူေပမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းၾကသည္။ (၁)ႂကင္းမ်ားေခတ္ပညာတတ္ျဖစ္သည္ကနည္းသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရဏဉာဥ္အားမ်ားကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္ေသာသည္ ေခတ္ပညာ တတ္ပါက သူမတူေအာင္ထူးခၽြန္သည္။

    (၁)ႂကင္းေမြးဖြာေသာ ဇာတာ႐ွင္မ်ားအိမ္ေထာင္ျပဳၾကလွ်င္ မိမိထက္ငယ္သူ(သုိ႔) ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ျပဳၾကပါက အိမ္ေထာင္ေရးမတည္ၿငိမ္ဘဲ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားၾကမည္။ မိမိထက္အသက္ႀကီးေသာသူႏွင့္ ပူးတြဲေနထိုင္ေသာ (၁)ႂကင္းမ်ားလြန္စြာေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမားသည္(၁)ႂကင္း (ဘဂၤ) ဉာဥ္အားႀကီးမားေသာသူမ်ား ငယ္စဥ္အခါတြင္ လြန္စြာရည္းစား မ်ားၾကသည္။ အုပ္စုအပ်က္သေဘာေၾကာင့္လည္း ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုႏွင့္ မတည့္ျခင္း၊ ပူးတြဲ၍ေနထိုင္လို႔မရၾကေပ။

    (၁)ႂကင္းအမ်ားစုသည္ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ားကို ပူးတြဲ၍ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေနအိမ္တြင္မွာလည္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အတုိက္အခိုက္၊ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္လည္း သူမွန္၊ ကုိယ္မွန္ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၿပဳိင္ဆိုင္၍ အၿမဲမတည့္ၾကေခ်။ အိမ္ေထာင္ ဖက္ႏွင့္ မၾကာခဏကြဲလုိက္ ေပါင္းလိုက္ျဖစ္ေနၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔(၁) ႂကင္းအားလံုးတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္လုိ သည္။ မိမိဘ၀တြင္ (ဘဂၤ) ကို ပ်က္ၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ မပ်က္ေသးသည္ျဖစ္ေစ တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါက ဘ၀တြင္လြန္စြာတုိးတက္မည္။ ဘဂၤကုိႏုိင္လွ်င္ အဓိပတိကုိရ႐ွိပါမည္။

    ၁။ ငယ္စဥ္အခါတြင္ ေက်ာင္းခဏခဏမေျပာင္းဘဲတည္ၿငိမ္မႈ႐ွိလွ်င္ အဓိပတိတြင္႐ွိေသာ ပညာတတ္မည္။
    ၂။ ငယ္စဥ္အခါတြင္ ရည္းစားခဏခဏမေျပာင္းဘဲ၊ ေက်ာင္းစာ ကုိသာ ႀကိဳးစားပါက အဓိပတိတြင္႐ွိေသာ ပညာတတ္မည္။    ၃။ ဒုတိရအရြယ္တြင္ ဘဂၤတြင္႐ွိေသာ အိမ္ေထာင္တည္ၿငိမ္မႈ႐ွိပါက အဓိပတိတြင္႐ွိေသာ ေျမပိုင္၊ ယာပိုင္ရ႐ွမည္။
    ၄။ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲမေနပါက တုိးတက္မည္။
    ၅။ (၁) ႂကင္း (ဘဂၤ) ေနရာအပ်က္ကို ဆန႔္က်င္၍ အလုပ္အကုိင္ မ်ားကုိ မၾကာခဏမေျပာင္းဘဲ တည္ၿငိမ္စြာႏွင့္ တစ္ခုေကာင္းျပဳလုပ္ပါက ႀကီးပြားခ်မ္းသာမည္။
    ၆။ ေသြးသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပသာနာမတက္ဘဲ၊ …၎င္းအုပ္စုမ်ားကို တတ္ႏုိင္သ၍ ေထာက္ပံ့ပါက ၍မိမိတြင္အုပ္စုမပ်က္ေတာ့ပါ။(မရဏ)ဆုိသည့္စကားမွာ ပါဠိစကားျဖစ္၍ေသဆံုးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ မရဏဆုိသည္မွာ ေမြးသည့္ေန႔မွ ေသဆံုးျခင္း တိုင္ေအာင္ ႐ုပ္တရား၊ နာမ္တရားအားလံုးတို႔အား  ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို မေကာင္းေသာလြန္စြာအကုသုိလ္ႀကီးမားေသာ (ကိုယ္၊ စိတ္၊ႏႈတ္) (၃)ပါးစလံုးတို႔ကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမ္စ႐ုိက္ဟူ၍ေခၚသည္။ မာရဏဆိုသည္မွာ လူသား အားလံုးတုိ႔အား အထူးဒုကၡေပးေသာေနရာျဖစ္သည္။ (၇)ေန႔သား သမီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္၊ စိတ္၊ႏႈတ္ (၃)ပါးလံုး၊ ၎င္းတုိ႔၏ မရဏေနရာ တြင္ သူ၏အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ပံုေဖာ္ထားၾက၏။
    (၁)ႂကင္း၏ မရဏအကြက္႐ွိအဓိပၸာယ္မွာ ခ်ဴခ်ာျခင္း၊ ေပ်ာ့ညံံ့ျခင္း၊ အားမ႐ွိျခင္း၊ သည္းမခံႏုိင္ျခင္း အစ႐ွိသည္တို႔ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ (လူ) လူတစ္ကုိယ္လံုးအစ႐ွိေသာ ပရိယာယ္ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဉာဥ္စ႐ိုက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
    ထို႔ေၾကာင့္ (၁)ႂကင္း က်ား၊ မတို႔သည္ လူတစ္ကုိယ္လံုးဆိုး၍ သူႏွင့္ (ဗဟိဒၶ)ျဖစ္ေသာ လူအားလံုးတို႔သည္ သူ႔ေၾကာင့္ လူဆိုးမ်ားျဖစ္ကုန္ၾက၏။ (၁)ႂကင္းအားလံုးတို႔သည္ မိဘ၊ ဆရာ၊ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္း၊ ေဆြမ်ဳိး၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ လူအားလံုး အက်ဳိးမေပးပါ။
    (၁)ႂကင္းခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူတို႔သည္ မိဘမ်ားစီးပြားပ်က္ခ်ိန္၊ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြားၾက၏။(၁)ႂကင္း တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား မိဘလက္ထက္တြင္ မႀကီးျပင္းဘဲ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ဦးေလး၊ အေဒၚ သားခ်င္းတို႔ႏွင့္ ႀကီးျပင္းၾက၏။ မိဘႏွင့္ အတူေနသာ (၁)ႂကင္းတုိ႔တြင္ သီးျခားစ႐ိုက္၊ ဟန္ပန္႐ွိၾက၏။
    ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ (လူမရဏ)ႏွင့္ လူအဆုိး အက်ဳိးေပးေသာ ေၾကာင့္ လူဆိုး၊ သူခိုးမ်ားကို ခင္တြယ္ေပါင္းသင္းေနမိျခင္း၊ အရက္၊ ဖဲ၊ ေလာင္းကစားသမားမ်ားကို ေပါင္းသငး္မိျခင္း၊ က်ား၊ မ ပညာေရးဆံုးခန္း မတုိင္ခင္္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊ လူအဆိုးေၾကာင့္ တစ္ခုလပ္၊ မုဆုိးဖုိမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊(၁)ႂကင္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အေစာပိုင္းကာလအထိ ကိုယ္ေနခ်င္သလုိ ေနထိုင္တတ္ၾက၏။ (၁)ႂကင္း ႏွစ္မ်ဳိး႐ွိသည္။ တစ္မ်ဳိးသည္ဘာသာေရးလိုက္စားၿပီး ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕၏။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးသည္ ဘာသာေရးမလုိက္စားဘဲ စ႐ုိက္ၾကမ္း၏။

    က်ား၊ မ အားလံုးတုိ႔သည္ မရဏဉာဥ္အားေကာင္းၾကပါက ေငြရ လွ်င္ၿပီးေရာစိတ္ႏွင့္ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ၊ မေရြးေတာ့ဘဲဲ လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ၾကသျဖင့္ လူဆိုး၊ လူမုိက္မ်ားျဖစ္ကုန္ၾက၏။ မရဏဉာဥ္ အားေကာင္းၾကပါက လံုခ်ည္အေပါက္၊ အဖာႏွင့္၀တ္ဆင္ၾကရ၏။ (၁)ႂကင္းမ်ားအားလံုးတို႔သည္ လူတစ္ႏွင့္ၾကာျမင့္စြာ မေပါင္းၾကဘဲ ေကာက္႐ုိးမီးပမာခဏသာေပါင္းသင္းၾက၏။ မရဏခြင္တြင္ (၄)ဂဏန္း၊ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္႐ွိသျဖင့္ လူစုလူေ၀းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား လံုး၀အက်ဳိးမေပးပါ။ ေရႏွင့္ပက္သက္ေသာ သေဘၤာသားလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးမေပးပါ။ ေရႏွင့္ပက္သက္လွ်င္ ေသသည္အထိျဖစ္ၾက၏။ ေရဓာတ္ႏွင့္ ေလဓာတ္မွာ မရဏက်သျဖင့္ ေလျဖတ္ေသာေရာဂါျဖစ္ၾက ရ၏။ လူအဆိုးဘေဘာေၾကာင့္ ႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္း၊ အတီး၊ အမႈတ္၊ အက၊အခုန္လုပ္ငန္းမ်ားအက်ဳိေပးပါ။

    အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးမေပးပါ။ က်ား၊မ အားလံုးတို႔သည္ လူအဆုိးသေဘာေၾကာင့္ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပၾက၏။ ရည္းစားမ်ားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားျခင္း၊ လူကိုအရင္းတည္ရေသာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ သိုက္တူးေသာအက်င့္႐ွိသူသည္ မာရဏဉာဥ္အားႀကီးသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ၀က္သားႏွင့္မတည့္ပါ။ ေရခ်ဳိးမွား၍ေရာဂါရတတ္၏။
    (၁)ႂကင္းေသာ မဟာဘုတ္၏ မာရဏမွာ (လူ)ျဖစ္သာေၾကာင့္ လူအမ်ားႏွင့္ မိမိတစ္ေယာက္ (အမ်ားႏွင့္တစ္ေယာက္) ဇာတာျဖစ္ပါသည္။(အထြန္း)ဉာဥ္ဆိုသည္ မဟာဘုတ္ပိုင္႐ွင္အားလံုးတို႔သည္ ေမြး သည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ တိုးတက္ထြန္းကားေအာင္ ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားအားလံုးတို႔သည္ အသိမဲ့၍လုပ္နည္းမမွန္ေသာေၾကာင့္ မထြန္းသည့္အျပင္စိုက္သြားသည္။ အထြန္းဉာဥ္၏မူလအဓိပၸာယ္မွာ ထင္ေပၚေလာဘ၊ စပ္စုမႈျဖစ္သည္။ (၁)ႂကင္း၏အထြန္းခြင္တြင္ (၀)႐ွိသည့္အတြက္စေန၏ပရိယာယ္မွာ ထင္ေပၚစပ္စုပင္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ထင္ေပၚႏွစ္ထပ္၊ စပ္စုႏွစ္ထပ္ ထပ္ျဖစ္ပါသည္။

        ဆုိလုိသည္မွာ လူသားတုိင္း မိမိ၏အထြန္းခြင္အား ေလာဘႀကီးမားထင္ေပၚလုိစိတ္ႏွင့္ ေနရာတကာစပ္စပ္စုစုျပဳလုပ္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထြန္းေအာင္လုပ္ေလ က်ဆင္းေလျဖစ္သည္။ အထြန္းခြင္ကုိ ဥပကၡာျပဳရမည္။ မိမိ၏အထြန္းခြင္ကုိ ဥပကၡာျပဳႏုိင္လွ်င္ ပုိ၍ေအာင္ျမင္မည္ဟု ေသခ်ာေပါက္မွတ္ယူပါ။ အထြန္းသည္္ ေမြးရာ ပါပင္ကုိယ္ အက်ဳိးေပးျဖစ္သည္။ ပင္ကုိယ္အက်ဳိးေပးကုိ လုပ္ယူ၍မရပါ။ (၁)ႂကင္းအားလံုးထင္ေပၚလုိမႈအထုပ္အထည္ (စေန) ဂဏန္း အထြန္းတြင္ ႐ွိသည့္အတြက္ လူ႔ေလာက လူပံုအလယ္တြင္ အနီးမေ၀းပတ္၀န္းက်င္တြင္ သူ႔တစ္ကုိယ္လံုးထင္ေပၚလုိစိတ္အၿမဲ႐ွိသည္။ ထင္ေပၚလုိမႈ အႏုသယဓာတ္ ေၾကာင့္ (၁)ႂကင္း က်ား၊မ အားလံုးထင္ေပၚလုိေသာ စိတ္ဓာတ္႐ွိသ္ည္။ (၁)ႂကင္းစေနမွာ ထင္ေပၚလိုစိတ္တြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ပါသည္။သိုက္ဆိုသည္မွာ လြဲမွားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေသေသ ခ်ာခ်ာ၊ အကြက္ေစ့ေစ့အမွားမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည္ (၁)ႂကင္းမ်ားသည္ (စိတ္)ေစ့စပ္ေသခ်ာသည္။

    (သုိက္) ခြင္သည္ အလုိခ်င္ဆံုးအရာ၍ အခက္ခဲဆံုးေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ (၁)ႂကင္းမ်ားသည္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိလိုခ်င္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈသည္ တဒဂၤသာျဖစ္သည္။ (၁)ႂကင္းအားလံုး တုိ႔သည္ အနာဂတ္ကုိ ေတြးေတာပူပန္လိုစိတ္ႏွင့္ ပုံစံဇယားခ်ကာ ပူပင္ႀကံစည္ၾကသည္။ စိတ္သည္က်ဥ္းက်ပ္ခက္ခဲေနသည္။ စိတ္လြတ္လပ္မႈ ကို ႐ွာေဖြၾကသည္။ ႐ွာေလခက္ခဲေလျဖစ္သည္။ (၁)ႂကင္း႐ုန္းလွ်င္ အကုန္႐ုန္းသည္။
ေမြးဇာတာ မဟာဘုတ္တြင္ ႐ုပ္၊ နာမ္ႏွစ္ပါး႐ွိသည့္အနက္ နာမ္ခိုင္း သမွ်ကုိ ႐ုပ္ကလိုက္၍လုပ္ၾကရ၏။ နာမ္ခြင္မ်ားကုိႏုိင္နင္းေအာင္ က်င့္သံုးႏုိင္လွ်င္႐ုပ္ခြင္မ်ား၏ ဒုကၡေဘးမွကင္းလြတ္မည္။ ရာဇကို ႏုိင္လွ်င္ရာဇ၏ဒုကၡေဘးမွ ကင္းလြတ္မည္။ ပုတိကုိႏုိင္လွ်င္ ဘ၀ကုိ တုိးတက္ႏုိင္သည္။ အဓိပတိကုိႏုိင္လွ်င္ (ဘဂၤ) အပ်က္ေဘးမွ လြတ္ကင္း မည္။

    မရဏ၊ ပုတိႏွင့္ ရာဇဖြားမ်ားအားလံုးတုိ႔သည္ ဉာဏ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ (၁)ႂကင္းအားလံုးတုိ႔၏ ရာဇခြင္ကုိၾကည့္ပါက ရာဇဆိုေသာ စကား၏အဓိပၸာယ္မွာ (မင္းလုိႂကယ္)၍ မိမိျပဳလုပ္လိုေသာ ဆႏၵအလုပ္ တစ္ခုကုိ တုိက္႐ုိက္မျပဳလုပ္ၾကဘဲ လွည့္ပတ္ေကြ႕ေကာက္ျပဳလုပ္ တတ္သည့္သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ မမွန္ကန္သည့္သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ မမွန္ကန္သည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အႂကင္း(၇)ပါးတြင္ ရာဇခြင္ႏွင့္ ကင္းလြတ္သူဟူ၍မ႐ွိပါ။ ရာဇႏွင့္အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္ေနေသာ (မရဏ) ခြင္၏ခုိင္းသမွ်ကုိ ရာဇခြင္မွလိုက္လုပ္ၾက၏။
    နာမ္၏ခုိင္းေစသမွ်ကုိ ႐ုပ္ကလုိက္၍လုပ္ေသာ္ ႐ုပ္ဒုကၡေရာက္ရ၏။(၇)ရက္သားသမီးမ်ား သက္တမ္းေစ့မေနရဘဲ၊ အရြယ္မတုိင္ခင္ေသဆံုးရျခင္း၏အေၾကာင္းတရားသည္ (ရာဇ) ခြင္၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ (၁)ႂကင္းမ်ားကုိၾကည့္ပါက (ရာဇ) အိမ္တြင္ (ေသာၾကာ)ၿဂိဳဟ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ေသာၾကာ၏ပရိယာယ္မွာ (စကား၊ခရီး) ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ က်ား၊မ အားလံုးစကားကို လွည့္ပတ္၍ေျပာဆိုၾကသည္။ သြားလာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ လွည့္ပတ္ေကြ႕ေကာက္ၾက၏။ ေျပာဆုိမႈႏႈတ္လြယ္သည္။ ကတိေပးလြယ္သည္။ (၁)ႂကင္းမ်ားသည္ လႈပ္႐ွားမႈကုိ ပံုမွန္မလႈပ္႐ွားဘဲ အေျခအေနၾကည့္၍ လႈပ္႐ွားၾက၏။ စကားေျပာလွ်င္ ဦးတည္ခ်က္ ေပ်ာက္ေနၾက၏။ စကားေျပာရာတြင္ လုိရာမေရာက္ဘဲ အဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ေအာင္႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမေျပာဘဲ ေ၀့၀ိုက္၍ေျပာဆုိတတ္ၾက၏။ တစ္ဖက္သားမွ သူတို႕၏စကားကုိ နားမ၀င္ပါ။ စကားေျပာရာတြင္ ႐ွင္းေလ ႐ႈပ္ေလျဖစ္၏။ စကားေၾကာင့္ သကၤာ႐ွင္းရ၏။ ရာဇခြင္၏စ႐ုိက္မ်ား ကုိမေ႐ွာင္ႏုိင္ၾကပါက ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေလျဖတ္ၾကရ၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ (၁)ႂကင္းမဟာဘုတ္ပုိင္႐ွင္မ်ားသည္ စကားကုိ အမွန္တိုင္းေျပာဆိုပါ။ ႏႈတ္ခ်ဳိပါ။ ကတိတည္ပါေစ။ စကားစကားမ်ားမ်ားမေျပာရ။ မဟုတ္တာ ပါမည္ တစ္ေနရာထဲတြင္ တည္ၿငိမ္စြာလုပ္ကုိင္စားေသာက္ပါ။ လုပ္ငန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္းမ်ားသည္ မရဏ၏ခိုင္းေစခ်က္မ်ားကုိ ရာဇမွလုိက္လုပ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ (၁)ႂကင္းမ်ား အိမ္လည္ေသာ္ ရာဇဉာဥ္အဆုိးျဖစ္၏။(၁)ႂကင္း မဟာဘုတ္ခြင္၏ ပုတိေနရာတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ (၂)ဂဏန္းေရာက္႐ွိေနပါသည္။ပုတိဆိုသည့္ ပါဠိစကား၏အဓိပၸာယ္မွာ (အပုိဒ္) ဓာတ္ျဖစ္ပါသည္။

    ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ ေပ်ာံ့ညံ့ျခင္း၊ မေက်ာ္ေစာသင့္ေသာ အရာမ်ားတြင္ ေက်ာ္ေစာျခင္းမ်ားသည္ ပုတိခြင္၏အဓိပၸာယ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၁) ႂကင္း၏ပုတိခြင္ (ေငြ) အႂကားေရာက္႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ဖံုးကြယ္၍ရ႐ွိေသာ ေငြကုိလြန္စြာမက္ေမာသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ စီးပြားတြက္၊ တြက္၍အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အေပၚတြင္ ခ်ဴစား၊ ေျမႇာက္ စားသည္။ ဘ၀တြင္ ေငြေႂကးျပတ္လတ္၍ဆင္းရဲၾကျခင္းမွာ မယူသင့္ေသာ ေငြမ်ားကုိ ယူမိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ မမွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရး ျဖတ္လမ္း မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္မိၾကပါက လြန္စြာအႏၲရာယ္ႀကီးမားသည္။(၁)ႂကင္းမဟာဘုတ္၏ အဓိပတိေနရာတြင္(၅) ဂဏန္းပညာ အေတြးအေခၚေရာက္႐ွိေနေသာေၾကာင့္ မူလအဓိပတိေနရာအကြက္႐ွိ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊ မာနႀကီးျခင္းတုိ႕ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ပါက

    (၁)ႂကင္းမ်ားသည္ လူပံုအလယ္တြင္ မိမိ၏အတတ္ပညာမ်ား၊ အေတြးေခၚမ်ားကို အသံုးခ်ေလ့႐ွိသည္။လူအမ်ားေ႐ွ႕တြင္ အရာရာကို တတ္သိေလမာန္ႏွင့္ ခပ္တည္တည္ေနေလ့႐ွိသည္။ (၁) ႂကင္း မဟာ ဘုတ္ပိုင္႐ွင္မ်ားသည္ ပညာစစ္၊ ပညာမွန္ကုိ တကယ္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါက ဘ၀တြင္လြန္စြာေအာင္ျမင္ၾက၏။
    အဓိပတိခြင္သည္ ဆႏၵာအဓိပတိ၊ စိတၲာအဓိပတိ၊ ၀ီရိယာအဓိပတိ၊ ၀ီမံသာအဓိပတိဟု ဆုိအပ္ေသာ အဓိပတိ(၄) ပါးတုိ႕ျဖင့္ မိမိ၏မယာ ဘုတ္အႂကင္းစ႐ိုက္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအဓိပတိကုိ ပစၥည္းေလးပါး ကပ္၍ႀကိဳးစားၾကပါက ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရ႐ွိၾကရမည္ျဖစ္၏။

    နိဂုံးအေနျဖင့္ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ မဟာဘုတ္အကြက္မ်ား၏အဓိပၸာယ္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီး မေကာင္းေသာ ဉာဥ္စ႐ုိက္မ်ားကုိသိ႐ွိ ၾကၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔၏အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ေနထိုင္ၾကပါ ကရ႐ွိၿပီးေသာ လူ႔ဘ၀တစ္ခုတြင္ အကုသိုလ္ကင္းစြာႏွင့္ ဘ၀ကုိနိဂုံးခ်ဳပ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါက အက်ဳိးတရားးမ်ားသည္္လည္း သူ႔အလုိလုိေကာင္းမြန္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။


၁ ၾကြင္းေမြးဖြားေသာခုနွစ္မ်ား

၁၃၀၃    ၁၃၁၀    ၁၃၁၇    ၁၃၂၄    ၁၃၃၁    ၁၃၃၈    

၁၃၄၅    ၁၃၅၂    ၁၃၅၉     ၁၃၆၆    ၁၃၇၃    ၁၃၈၀

၁၃၈၇     ၁၃၉၄    ၁၄၀၁

No comments:

Post a Comment