Saturday, January 13, 2018

အယေသာေလာကဓံသက္ေရာက္ (သုိ႔) အဂၤါျဂိဳလ္


                                    
    ဤေလာကဓံ (၈)ပါး သကၡတ္ေဗဒင္ပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထံသို႔ အသိဉာဏ္ရင့္က်က္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာတို႔ လာေရာက္ေမးျမန္ၾက၏။ ၎င္းတို႔ ေမးေသာေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ထံမွ တူညီေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ၎င္းေလာကဓံ ပညာရပ္ထဲမွ ေကာင္းကြက္မ်ား မွာ အေရးမႀကီးေသာ္လည္း ဆိုးကြက္မ်ားမွာ မသိဘဲ ေနတာကမွေကာင္းၿပီး သိသြားေသာအခါ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားပိုၿပီး ဥပါ္ဒဏ္ ေၾကာင့္  ဥပါဒ္ျဖစ္ကာပို၍ ဆိုးသြားႏိုင္ပါသလားဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

    ကၽြႏ္ုပ္မွာ ဥပမာေပးေသာအေနျဖင့္ ၎င္းတို႔အား လမ္းခရီးတစ္ခု ထြက္ရာတြင္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မ်ား၊ ခ်ိဳင့္မ်ား၊ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားရွိသည့္ ေနရာတြင္ ရွိသည္ကို ႀကိဳတင္သိျခင္းက ေကာင္းသလား၊ မသိဘဲႏွင့္ သြားတာက ေကာင္းသလားဟု ျပန္ေမးရာတြင္ (သိေတာ့ပိုေကာင္းတာေပါ့ ဆရာရဲ႕၊ ေရွာင္သြားလို႔ရတာေပါ့) ဟု ျပန္ေျဖၾက၏။

    တခ်ိဳ႕က ေဗဒင္ယံုသူမ်ားကို ကဲ့ရဲ႕႐ႈံ႕ခ်ၾက၏။ ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ား ကိုလည္း လိမ္စား ညာစားသည္ဟု ကဲ့ရဲ႕ၾက၏။ ၎င္းတို႔သည္ အမွန္ကို မျမင္ေသး၍ အျမင္မမွႏ္ သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။

    လူ၊ တိရစၦာန္၊ ေရေျမေတာ္ေတာင္ အစရွိေသာေလာက (၃)ပါးတြင္ လူတို႔သည္ ေလာဘ၊ ေမာဟ၊ ေဒါသ၊ မာန မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ကာသံသရာတြင္ က်င္လည္ၾကကုန္၏။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနမ်ားႏွင့္ကင္းလြတ္ကာ အရိယာ တို႔မွာ သံသရာမွလြတ္ၾကသည္။ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ားႏွင့္ဘ၀ကို ျဖတ္သန္း ၾကကုန္ေသာ လူသားတို႔သည္ လူ႔သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဆိုးမ်ားႏွင့္သာ ႀကံဳေတြ႕ရသည္က မ်ား၏။ ၎င္းအဆိုးတို႔မွ ကင္းလြတ္ေစျခင္းအလို႔ငွာ နည္းလမ္းမ်ားကိုပညာ ရွင္မ်ားက ရွာေဖြခဲ့ၾက၏။

    ေလာကဓံ (၈)ပါး သကၡတ္ေဗဒင္ပညာသည္ လူသားတို႔ဘ၀တစ္ ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းရာတြင္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆုံးခ်ိန္ထိ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္၊ ေလွ်ာက္လွမ္း  ႏိုင္ရန္ (ြကငိန)လမ္းညႊန္ပင္ျဖစ္၏။ ရတနာသိုက္တစ္ခုရွာ ေဖြရာတြင္လည္း (ၾဗဏ) ေျမပံုႏွင့္ (ြ႕ႈီႏ) လမ္းညႊန္မပါလွ်င္ စမ္း တ၀ါး၀ါးႏွင့္ ေခ်ာက္ထဲျပဳတ္က်မည္သာျဖစ္၏။ ေလာကဓံ (၈)ပါး သကၡတ္ ေဗဒင္ပညာသည္ သံသရာမွ မလြတ္ကင္းေသးေသာ ပုထုဇဥ္မ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာလမ္းညႊန္ေျမပံုပင္ ျဖစ္၏။

    ၎င္းေလာကဓံ (၈)ပါးတြင္ အယေသာ ေလာကဓံ (သို႔) အဂၤါၿဂိဳဟ္ သက္ေရာက္အားျဖတ္သန္းမည့္ (၇)ရက္သားသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးကိုရည္ ေမွ်ာ္၍ ၎င္းၿဂိဳဟ္ အား အက်ဥ္းမွ်ဖြင့္ဆိုရေသာ္  x x x
    အယေသာေလာကဓံဟုေခၚဆိုေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ အေႁခအရံ ကင္းမဲ့ေသာ  (ပါပ) ၿဂိဳဟ္ႀကီးပင္ျဖစ္
သည္။
    ၎င္းၿဂိဳဟ္၏မူလစြမ္းအားမ်ားမွာ -

(၁)    ျဗဳန္းကနဲ လူေသတတ္ျခင္း၊
(၂)    အလုပ္အကိုင္မ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း၊
(၃)    လက္ရွိစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကေမာက္ကမျဖစ္၍ ရပ္ဆုိင္း သြားျခင္း
(၄)    ျမစ္ကူးေခ်ာင္းခ်ားေ၀းလံေသာ ခရီးမ်ားသြားရျခင္း၊    ၎င္းအဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ သာမာန္လူမ်ား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ႐ုတ္တရက္ပ်က္စီးမႈႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသျဖင့္ အထူးသတိျပဳရပါမည္။ ၎င္းၿဂိဳဟ္သည္ ေလာကဓံ (၈)ပါး၏ အဆိုး နယ္ေျမတြင္ ပထမဦးစြာ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာဆိုေသာ စကားကဲ့သို႔ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကိုပိုင္လွ်င္ က်န္ၿဂိဳဟ္မ်ားအထူးသက္သာခြင့္ရမည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္တြင္ အေၾကာင္း တရားေကာင္းလွ်င္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တြင္ အက်ိဳးတရားေကာင္းမည္။ က်န္ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာလည္း အလားတူပင္ျဖစ္၏။

    ကမၻာ့အေတြးအေခၚရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဒါ၀င္၏ နိယာမအရ ေလာကႀကီး တြင္ သတၱ၀ါေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ဦးေႏွာက္ရွိသူမ်ား သာ အသက္ရွင္၍ က်န္ေသာ သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့၏။ ၿဂိဳဟ္ႀကီး (၈)လံုးတို႔တြင္ ၿဂိဳဟ္၏ သဘာ၀ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ေနတတ္ေသာ (၇)ေန႔သား သမီးတို႔သည္ ၿဂိဳဟ္၏ အက်ိဳးေပးမႈကို ခံစားရမည္ျဖစ္၏။ (ပါပ) ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါသည္ ေသာမၿဂိဳဟ္ မ်ားႏွင့္ လြန္စြာ အက်ိဳးေပးမည္။

    အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ မူလပရိယာယ္မွာ (စိတ္) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္မွာ အစိမ္း ေရာင္ျဖစ္ၿပီး အျခားပရိယာယ္မ်ားမွာ ကုန္လမ္းခရီး၊ ေလေၾကာင္းခရီး၊ ခ်ံဳစပ္၊ ေစ်း၊ ဆိပ္ကမ္း၊ သစ္ငုတ္၊ မီးဖို၊ မီးေလာင္ေပါက္အကႌ်၊ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၊ အမတ္၊ စစ္သူႀကီး၊ ခါးေသာအရသာ၊ ရဲစြမ္းသတိၱ၊ လံု႔လ၀ီရိယ၊ လက္ေအာက္ငယ္သား၊ တလုိင္းလူမ်ိဳး၊ လက္၀ဲၿဂိဳဟ္၊ ကၽြန္ၿဂိဳဟ္၊ ယာယီၿဂိဳဟ္၊ ခ်ံဳပုတ္ႏွင့္အျခားေသာ အဂၤါနံ (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ည) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညတ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

    ၎င္းပရိယာယ္မ်ားထဲမွ (စိတ္) ဆိုေသာပရိယာယ္ေၾကာင့္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ သို႔ ေရာက္ရွိကုန္ေသာ (၇) ရက္သားသမီးတို႔သည္ စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေ၀ဒနာတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ား အထူးသတိျပဳရန္မွာ

(၁)    လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းအားလံုး ရပ္ဆုိင္းသြားျခင္း၊
(၂)    အေၾကာင္းအရာ မယ္မယ္ရရရွာမရဘဲ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေနျခင္း၊
(၃)    လက္ရွိလုပ္ငန္း (သို႔) ေနအိမ္ရွိလူမ်ားႏွင့္ မတည့္ေတာ့ျခင္း၊
(၄)    မိမိအား မွီခိုေနေသာ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား မိမိအားေတာ္ လွန္ျခင္း၊
(၅)    အားကိုးရွာလွ်င္ ဒုကၡေပးသူႏွင့္သာ ေတြ႕ရွိရျခင္း၊
(၆)    စား၍မကုန္ဘဲ အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ လက္ထဲရွိ ေငြမ်ားတတိတိႏွင့္
        ကုန္ျခင္း။

    ၎င္းအဂၤါၿဂိဳဟ္ (အယေသာေလာကဓံ) တြင္ အဂၤါတိုင္၏ ဥပေဒသ အရ ““ခိုက္”” ျဖစ္ေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္၏ ဆြဲအားေၾကာင့္ ေထာင္ေသာင္းမက ေငြေၾကးတို႔ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ စီးပြားေရးကို ျပဳလုပ္ပါက
 ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ 

     ၀
    ၄
    ၁
   -၃-    (အယေသာေလာကဓံ)
    ၆
    ၂    (ခိုက္) ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ (မွားယြင္း)
    ၅

    အဂၤ၀ိဇၨာတိုင္ပညာခန္းတြင္ တိုင္တလံုး၏ အဖ်က္မွာ (ခိုက္) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤါတိုင္၏ အဖ်က္ျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအ၀၀တို႔မွာ မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ေလ ပို၍ဆိုးေလျဖစ္ပါသည္။ မူလ (ပရမတၱ)တရားမွာ ၎င္းအဂၤါခ်ိန္ (သို႔) အဂၤါသတ္ခတ္ သို႔ေရာက္ရွိ လာသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးခက္ခဲျခင္း၊ ေငြဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ေငြေပ်ာက္ျခင္း၊ ေငြလိမ္ခံရျခင္း အစရွိေသာ ပရိယာယ္မ်ားႏွင့္သာႀကံဳေတြ႕ရပါမည္။ ထိုသို႔ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္အစား ေငြ၀င္လာျခင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင္ေျပ လာ ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက အဆိုးျဖစ္ေတာ့မည့္ နိမိတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

    လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳအရြယ္မ်ား အဂၤါၿဂိဳဟ္ခတ္လွ်င္ အလိုလိုစိတ္ေလ၍ မိဘအုပ္ထိန္းမႈကိုမနာခံေတာ့ဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္စိတ္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္ရွာ ပါက အားကိုးရေသာ ေယာက္်ားမ်ိဳးႏွင့္မညားဘဲ အိမ္ေထာင္ေရးဒုကၡ ေရာက္ရ၍ စီးပြားမျဖစ္ဘဲ သားသမီး တို႔လို႔တြဲေလာင္းျဖင့္ မိဘအိမ္သို႔ျပန္ လာၾကရ၏။

    က်ားကေလးမ်ား အဂၤါၿဂိဳဟ္ခတ္ပါက အိမ္မွထြက္ေျပးျခင္း၊ မိဘတို႔၏ ဆံုးမမႈကို မခံဘဲ မေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အရက္၊ ဖဲ၊ ဒုစ႐ိုက္ မ်ိဳးစံုလုပ္၍ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ဘ၀ပ်က္ၾကရ၏။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး က်ား/မ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါက အလုပ္အကိုင္ျပဳတ္ျခင္း၊ စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္ ေတာ့ျခင္း၊ လင္မယား ခဏခဏ စကားမ်ားျခင္း ပထမအလုပ္ျပဳတ္၍ ေနာက္အလုပ္ ရွာၾကပါက အလြယ္ တကူ အလုပ္ရွာမရဘဲ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေရာက္ၾကရ၏။

    ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးလုပ္ ျဖတ္လမ္းမွ ေငြရွာမႈျပဳလုပ္ၾကပါက အခ်ဳပ္အေႏွာင္၊ ေထာင္တန္း၊ အမႈအခင္းမ်ား ေတြ႕ႀကံဳ၍ စီးပြားပ်က္က စိတ္ဆင္းရဲၾကရ၏။ အဂၤါ တုိင္၏ ႀတိရန္းဌာနမွ (ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္) အေတြးအေခၚပ်က္၍ စတုရန္းဌာနႏွင့္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ (ခရီး) သြားလာမႈ မွားယြင္းျခင္း ေမွာင္ခိုကုန္ကူးျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို လုပ္မိပါက အညြန္႔တြင္ရွိေသာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ လူ (ဒုကၡ) ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  အက်ိဳး(၀ ၄ ၁)
    ၀                                                       ၀
    ၄    (အညြန္႔) လူ                               ၄ 
    ၁                                                       ၁

  -၃-    (အယေသာ ေလာကဓံ)          -၃-

  အေၾကာင္း(၆ ၂ ၅)

     ၆    (စတုရန္း) ခရီးစကား                 ၆
    ၂                                                       ၂ 
    ၅    (ႀတိရန္း) ပညာအေတြးအေခၚ     ၅

    အတုလဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္၏ က်မ္းရင္းတြင္ ႀတိ+စတု နင္းၾကမ္းျပဳေလာ့ ပညာခန္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ ႀတိရန္းႏွင့္စတုရန္းတြင္ရွိေသာ ၿဂိဳဟ္နံသင့္ပရိယာယ္မ်ား ၏ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို နင္းထား ဖိထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ တိုင္၏ အေပၚရွိ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ခံစားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

    အလုပ္ႀကီး အကိုင္ႀကီးမ်ားျဖစ္က လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆုိင္း ထားၿပီး စုေဆာင္းထားေသာေငြေၾကးတုိ႔ကို အရင္းအႏွီးျပဳ၍ အလုပ္သစ္ လုပ္ကိုင္ပါက ရင္းႏွီး မႈမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး၍ အရင္းျပဳတ္သည္အထိ ျဖစ္ၾကရ၏။ အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ား ခမ္းနားစြာ မဂၤလာေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ေစ့စပ္ပြဲတြင္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ နယ္လုၾက ၿပီး ရန္ပြား၍ ေသခန္းျပတ္သည္ အထိ မုန္းတီးသြားၾက၏။ ဘုန္းႀကီး၊ ရဟန္းတို႔ အဂၤါၿဂိဳဟ္ခတ္ပါက ဒကာ ဒကာမ မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ၾက၍ ပစၥည္းေလးပါး ရွားပါးသည္အထိ ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း လူ၀င္ လူထြက္မရွိေတာ့ဘဲ တိတ္ဆိတ္ ေျခာက္ေသြ႕သြား၏။ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ေရာက္ရွိလူမ်ား မိမိစိတ္ မိမိသေဘာ အရ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ပို၍ ဆိုး၀ါး၀ါး ခံစားရမည္။

    ၎င္းၿဂိဳဟ္တြင္ က်န္းမာေရးညံ့ၿပီး ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ပါက ေဆး၀ါးရွားပါးျခင္း၊ ေသဆံုးသူမ်ား အသုဘပို႔မည္သူမရွိဘဲ ေသၾကရ၏။ အကုသိုလ္ႀကီးမားေသာ သူမ်ားဆိုလွ်င္ အရပ္က ခ်ေပးရသည့္အထိ ျဖစ္ၾကရသည္။ ရာထူးအရွိန္အ၀ါႀကီးၿပီး ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚသူမ်ား၊ ေရေရလည္လည္ခံၾကရသည္။ ဤၿဂိဳဟ္သို႔ေရာက္ရွိသူ မ်ားကိုယ္စိတ္ (၃)ပါးစလံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိ လႈပ္ရွားအားေကာင္းပါက ပို၍ ခံၾကရသည္။

    (၃)ႂကင္းမ်ားျဖစ္ပါက ခုိက္ရန္ေဒါသမ်ားျဖစ္ၾက၍ (၁)ႂကင္းႏွင့္ (၅)ႂကင္းမ်ား ေဆြမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခုိက္ရန္ေဒါသ အမႈအခင္းမ်ားေၾကာင့္ အတြင္းအုပ္စုမ်ား ကြဲၾကရ၏။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတည့္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ ေလာဘစိတ္မ်ားက ပို၍ ခံၾကရ၏။ မိမိေျပာသမွ် ဆုိသမွ် စကားတို႔ကို မည္သူမွ်အေကာင္းမျမင္ ႐ုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးစလံုး စည္းစိမ္ခံ လိုစိတ္မ်ားေလ ဒုကၡေရာက္ေလျဖစ္သည္။ 

    အိမ္ေဆာက္လွ်င္ အိမ္မၿပီးျပတ္ဘဲ လက္သမားမ်ားေျပာင္းၾကရ၏။ မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳႏိုင္ေသာ စိတ္ကို ေမြးျမဴႏိုင္လွ်င္ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ဆိုးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။
၁။    အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ အျပင္ရန္ (ဦးညိဳ) က် ေရာက္ ေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား စီးပြားေရးပ်က္စီးမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။
၂။    ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားႏွင့္လည္း (ရာဇာ) အတြင္းရန္က်ေရာက္ ေသာေၾကာင့္  အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္း၊ အုပ္စုကြဲျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ ပါသည္။

၃။    စေနသားသမီးမ်ား ဘုမိၼႀကီး၊ ဘုမိၼေလး နယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ က်န္းမာေရး ညံ့ႏိုင္ပါသည္။
၄။    (၀)ႂကင္းမဟာဘုတ္၏ မရဏနယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈအခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
၅။    ေသာၾကာသားသမီးမ်ား (၄)ခြင္ ဘုမိၼနယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈအခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။    နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဤပညာကို ေလ့လာေနသူမ်ား အထူးသတိ ျပဳရန္မွာ လူအမ်ားႏွင့္ပူးတြဲေနလို႔မရသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔၀င္ၿပီဆိုပါက တစ္ေယာက္တည္းေန တစ္စိတ္တည္းထား အတြင္းအျပင္အုပ္စုတို႔အား ဥေပကၡာျပဳႏိုင္လွ်င္ ၎င္းအဂၤါၿဂိဳဟ္ (သို႔) အယေသာေလာကဓံ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ ကင္းလြတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တနဂၤေႏြသားသမီး
၃  ၁၁  ၁၉  ၂၇  ၃၅  ၄၃  ၅၁  ၅၉  ၆၇  ၇၅  ၈၃

တနလၤာသားသမီး
၂  ၁၀  ၁၈  ၂၆  ၃၄  ၄၂  ၅၀  ၅၈  ၆၆  ၇၄  ၈၂

အဂၤါသားသမီး
၁  ၉  ၁၇  ၂၅  ၃၃  ၄၁  ၄၉  ၅၇  ၆၅  ၇၃  ၈၁

ေုဒၶဟူးသားသမီး
၈  ၁၆  ၂၄  ၃၂  ၄၀  ၄၈  ၅၆  ၆၄  ၇၂  ၈၀  ၈၈

ၾကာသပကေတးသားသမီး
၆  ၁၄  ၂၂  ၃၀  ၃၅  ၄၆  ၅၄  ၆၂  ၇၀  ၇၈  ၈၆

ေသာၾကာသားသမီး
၄  ၁၂  ၂၀  ၂၈  ၃၆  ၄၄  ၅၂  ၆၀  ၆၈  ၇၆  ၈၄

စေနသားသမီး
၇  ၁၅  ၂၃  ၃၁  ၃၉  ၄၇  ၅၅  ၆၃  ၇၁  ၇၉  ၈၅


No comments:

Post a Comment