Monday, January 15, 2018

အလေဘာေလာကဓံသက္ေရာက္(ၾကာသပေတးျဂိဳလ္)
ၿဂိဳဟ္ႀကီး (၈)လံုးတိုင္တြင္ ယၡဳေရးသား ေဖၚျပမည့္ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ သည္ (ကံ)ၿဂိဳဟ္သက္သက္သာ
 ျဖစ္သည္။ ရာဟုၿဂိဳဟ္ (ယေသာ)မွစ၍ စေနၿဂိဳဟ္ (နိႏၡာ)အတြက္တြင္ လံုး၀ဂိတ္ဆံုးသြားေတာ့
 ေငြေရးေၾကးေရး စီးပြားေရးကိစၥ အ၀၀တို႔သည္ အလာေဘာၿဂိဳဟ္တြင္ ငုတ္တုတ္ခံၾကရသည္။

    ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ (သို႔) အလေဘာေလာကဓံၿဂိဳဟ္သည္ အဆိုးဆံုးနယ္၏ အဆိုးဆံုးမွ ေလာကီနယ္အေကာင္းဘက္သို႔ ကူးမည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္သျဖင့္ အလာေဘာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ အဆုိးနယ္၏ ဒုကၡအ၀၀တို႔ကို လက္စသတ္္ သြားေသာ္လည္း ထိုၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ား သည္ မိမိေမြးဖြားရန္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ထားေသာ (သို႔) မိခင္၏ကိုယ္၀န္ အတြင္းမွ ခေလးႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည္၊ ၎င္းၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸါယ္ကို (ပညာ၊ အေမြ)ဟု ဖြင့္ဆုိထားသည္။

    မိခင္၀မ္းထဲရွိ ကေလးသည္ အသက္ရွင္လွ်က္ ရွိေသာ္လည္း မိမိ၏ စိတ္ဆႏၵ ႏွင့္ လႈပ္ရွားမရသူျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အလာဘာၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနသူသည္ မိခင္၏ ၀မ္းတြင္းမွ ခေလးႏွင့္အလားတူ အသက္ရွိေသာ္လည္း လႈပ္ရွား၍ အရဘဲ ငုတ္တုတ္ ခံေနၾကရသည္။အလာေဘာဟုေခၚတြင္ေသာ    
 (ပဋိသေႏၶတိုင္)

    ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ႀကီး

    ၎င္းၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ ဓါတ္အားျဖင့္ (ဂေဗၺ)ဓါတ္ေျမေပ်ာ့ ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားသည္ ႏႈံးေျမတြင္ နစ္သကဲ့သို႔ လႈပ္၍မရ၊ ႐ုန္း၍မရ ေရွ႕တိုး၍မရ၊ ေနာက္ဆုတ္၍မရဘဲ ၿငိမ္ၿငိမ္ေန မွရပါမည္။ မိမိကုိယ္တုိင္႐ုန္းေသာ္ ႏြံ႕၏သေဘာအရ ဆက္၍ နစ္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ မ႐ုန္းဘဲႏွင့္ ၿငိမ္ေနရင္ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ ဟိုဘက္နယ္ေျမ (ယေသာ)ရာဟုၿဂိဳဟ္ေရာက္ရင္ သူအလိုလိုအေပၚ ျပန္ေရာက္လာမွာပါ။ အတိတ္က ကံေကာင္းသူေတြကေတာ့ ဒီနယ္ေျမမွာ ေျမတို႔၊ အေမြတို႔ ရတတ္ၾကပါသည္။
    ၎င္းၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္မ်ားမွာ ပညာ၊ အေတြး အေခၚ ဘာသာ၊ အႀကံအစည္၊ ေျမ၊ ျမင္း၊ မိန္းမႏွင့္အစရွိေသာ ၾကာသပေတးနံ ပညတ္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

    စေနၿဂိဳဟ္ (နိႏၷာ)၏ ေျပာဆိုနိမ့္ခ်မႈမ်ားသည္ အျပင္အုပ္စု၊ အေပါင္း အသင္း မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အလာေဘာ (ၾကာသပေတး)ၿဂိဳဟ္၏ ေျပာဆို နိမ့္ခ်ခံရမႈမ်ားသည္ အတြင္းအုပ္စုႏွင့္ ေသြးသားညီအကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။    ၎င္းၿဂိဳဟ္တြင္ မိမိ၌ရွိေသာ ေငြေၾကး၊ စည္းစိမ္၊ ေရႊ၊ ေငြရတနာ အစရွိေသာ ရွိသမွ် အင္အားႏွင့္ေနာက္ဆံုးထပ္၍ လႈပ္ရွားၾကပါက ေရေရလည္လည္ ကြဲၾက၏။ 

    (လႈပ္ရွားမႈကို အလာေဘာက သတ္သည္။) တည္ၾကည္သူကို အလာေဘာက အက်ိဳးျပဳသည္၊ အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ အခ်က္တခ်က္မွာ မိမိအလာေဘာၿဂိဳဟ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏွစ္တြင္ မိမိအိမ္၏ ေရွ႕ (၇)အိမ္ ေနာက္(၇)အိမ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရွိ ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး အလေဘာသို႔ေရာက္လွ်င္ ေနအိမ္တြင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရွိလွ်င္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ား ပို၍ဒုကၡေရာက္သည္ အလာေဘာ ၿဂိဳဟ္ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ သည္ ကသတ္သည္။

    ၎င္းအိမ္တြင္ မီးဖြားလွ်င္ခေလး(သို႔) မိခင္တဦးဦး အသက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ ေဆး႐ံု၌ မီးဖြားလွ်င္ လြတ္ကင္းသည္။ အလေဘာ ခက္သူသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳပါက ပို၍ဆိုးသည္။ အလေဘာေရာက္သူသည္ ထိုကေလးကဲ့သို႔ အနာဂတ္တြင္ ေမြးဖြား ေတာ့မည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလေဘာကို တတ္ကၽြမ္း နားလည္ ေသာသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ္လည္း၊ လႈပ္ရွားအားေကာင္းလွ်င္ အေပ်ာ္အပါးႀကီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ နလံမထူႏိုင္ေအာင္ ဒုကၡေပး သည္။ အႏွစ္ႏွစ္ အလလက ကြဲကြာေနေသာ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ငယ္ရည္းစား ႏွင့္ ေတြ႕ျခင္း၊ ၎င္းအခ်က္တို႔သည္ နမိတ္ျပ အခ်က္မ်ားျဖစ္၍ အတိတ္ ကာလက မိမိနစ္နာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ ေသာ္ အေမြတို႔ကို ျပန္ရမည့္နမိတ္ျဖစ္သည္။

    နိႏၷာ (စေနၿဂိဳဟ္ႏွင္) အလာေဘာ (ၾကာသပေတး) ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ေမာဟနယ္ ေျမျဖစ္သျဖင့္ ေမာဟဆိုေသာတရားသည္ အသိ၀ိဇၨာကင္းမဲ့ျခင္း ကို ဆိုလိုသည္။၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ား ေမာဟႀကီးလွ်င္ အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔တြင္ ျပႆနာမ်ားတက္ၾကသည္။

    ၾကာသပေတးတုိင္၏ န၀င္းတြင္ (အႂကား) ႏွင့္ (ေငြ)ရွိ၍ တုိင္၏ ဆပြတ္တြင္ အဂၤါ (စိတ္ကူးယဥ္မႈ) ရွိေနေသာ္လည္း တုိင္၏ခုိက္တြင္ (လူတကုိယ္လံုး) ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္ရွိေန၍ လံုး၀လႈပ္၍မရပါ။

    ၂    (ေငြ) အႂကား                     ၂    (န၀င္း) ေအာင္ျမင္မႈ
    ၆    (စကား)                            ၆    (အညြန္႔)
    ၃    (စိတ္ကူးယဥ္မႈ)                   ၃    (ဆပြတ္)
   -၅-                                       - ၅-
    ၁                                           ၁
    ၄    (လူ) ခုိက္                           ၄    (အျမစ္) အက်ဥ္းအက်ပ္ျဖစ္
    ၀                                           ၀

    (ၾကာသပေတးတုိင္တြင္ ““အႂကား”” န၀င္းစီး၍ ““လူခိုက္”” ေနပံု)
    ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တြင္းသို႔ (၆)လ ခန္႔၀င္မိေသာအခါ (စကားခရီး) ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ အညြန္႔တြင္ရပ္တည္မႈေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္း အသင္း တို႔၏ စီးပြားေရး အႀကံေကာင္းေပးမႈမ်ား ႀကံဳရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္၏အျမစ္ၿဂိဳဟ္ (လူခိုက္) ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ကူးႏွင့္သာ ေပ်ာ္ေန ရသည္။

    လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚ၍ မရၾကေပ။ အလာေဘာၿဂိဳဟ္ တြင္ ေငြေၾကးေလာဘႀကီးသူမ်ား ေငြေၾကာင့္ ျပႆနာတက္သည္၊ လုပ္ငန္းမ်ားမေအာင္ ျမင္ဘဲ ေႂကးတင္ၾကရသည္။
    အလေဘာ (ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္)တြင္ ေငြရွာေလ ဒုကၡေရာက္ေလ ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးနယ္ေျမ အ၀င္ (၄)သည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ၎င္းနယ္ေျမသို႔ ေရာက္ၿပီး (၇)လ ေက်ာ္မွ ေရွ႕တြင္ရွိေသာ ရာဟုၿဂိဳဟ္ (ယေသာေလာကဓံ) ေၾကာင့္ လႈပ္ရွား၍ရေတာ့သည္။ ၎င္းၿဂိဳဟ္၏ အလယ္ ၏ (၄)လေက်ာ္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ ေငြမရွိ ဘဲ (အရစ္က်)သို႔ မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္းတို႔၏ ကူညီမႈေၾကာင့္ အေဆာက္အဦး မပါေသာ (ေျမ) မ်ိဳးကို ရရွိတတ္ပါသည္။ ၎င္းေျမမ်ိဳးကို မယူလွ်င္ အလေဘာအခြင့္ အေရး ဆံုး႐ႈံးမည္။ 


အလေဘာေျမျဖစ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ေျမျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ပညာအစစ္အမွန္မ်ား အေတြးအေခၚအသိအျမင္ အမွန္အကန္မ်ား ရရွိၾက၏။ အလေဘာခက္သူမ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးမိဘမ်ား ခ်မ္းသာပါက တနည္းနည္းႏွင့္ အေမြ ရၾက၏ ေျမမႈ၊ အေမြမႈမ်ား ျဖစ္ကအႏိုင္ရ၏။ ထိုကဲ့သို႔ အေမြရစရာ မရွိပါက အတိတ္ကံေၾကာင့္ ထီေပါက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးကူညီျခင္းမ်ား ႀကံဳရ၏။

    တနလၤာၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္ျဖစ္ေသာ (မဂၤလာ) ကိစၥမ်ား           ၾကာသပေတး တုိင္၏ (န၀င္း) တြင္ရွိေသာ္လည္း တုိင္၏ခိုက္တြင္ (၄) ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ လူခိုက္သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ ျပဳလိုပါက မိမိသေဘာဆႏၵႏွင့္ မရဘဲ အုပ္ထိန္း သူတို႔ ဆႏၵျဖင့္ ယူ၍ရသည္။၂    (မဂၤလာၿဂိဳဟ္)
    ၆
    ၃
  - ၅ -    (မူလ)
    ၁
    ၄    (လူခိုက္)
    ၀

    ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တြင္ ေအးခ်မ္းစြာ ျဖတ္သန္းလိုသူမ်ားသည္ မူလတုိင္၏ စတုရန္းအနားတြင္ရွိေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္ အုပ္စု အေပၚတြင္ အႏိုင္ယူလိုေသာ စိတ္မ်ားဖယ္ရွားပါ။ တိုင္၏ (ခုိက္)ဟု ေခၚေသာ အျမစ္ၿဂိဳဟ္ေနရာ တြင္ (၄)ဂဏာန္း ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္ျဖစ္ ေသာ လူတကိုယ္လံုးအက်င့္ပ်က္ျခင္း၊ အရက္၊ ေလာင္းကစား၊ မိန္းမ႐ႈပ္ ေထြးမႈကို လက္မခံပါ၊ တုိင္၏ ႀကိန္းရန္းဌာနတြင္ ရွိေသာ စေနၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္အရ ထင္ေပၚလာသျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။      ၂                                                          ၂
      ၆                                                          ၆
      ၃                                                          ၃
    - ၅ -                                                        ၅-
      ၁     (အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္၊ အုပ္စု)                 ၁
      ၄     (လူ)                                                ၄
       ၀    (ထင္ေပၚမႈ၊ ေလာဘ)                           ၀

    အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ၿပီဆုိပါက တုိင္၏ မူလ (ၾကာသပေတး) အေတြးအေခၚမွန္ၿပီး န၀င္းတြင္ရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ား မိမိ၏ပံုမွန္ လုပ္ငန္းမွ ရရွိၿပီး ၎င္းအလာေဘာနယ္ေျမတြင္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ေရာ ခ်မ္းသာမႈမ်ားရ ရွိပါမည္။ 

    ၎င္းနယ္ေျမသည္ ၂ႂကင္းမဟာဘုတ္၏ မရဏနယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ က်န္းမာေရး အထူးဂ႐ုစိုက္ရန္လိုပါသည္။ ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အတြက္လည္း ဘုမိၼႀကီး/ဘုမိၼေလးနယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပ်က္စီးလြယ္ပါ သည္။

    တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ အျပင္ရန္ ( ၂x၅ ) ေခမာျဖစ္သျဖင့္ အမႈအခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
    စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ၎င္းနယ္ေျမသည္ ( ၀x၅ )ဓမၼာ၊ အတြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္စုၿပိဳကြဲျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္း မ်ားႀကံဳေတြ႕ ႏိုင္ပါသျဖင့္ အစစ အရာရာ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ (၃)ပါးလုံး ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

    နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ အလာေဘာၿဂိဳဟ္(သို႔) ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္သည္ (ပညာ၊ အေတြးအေခၚ) ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္ ေတြးေတာမေနဘဲ မွန္ကန္ေသာ အသိပညာျဖင့္ မိခင္၀မ္းမွ ခေလးေနသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းစြာ ထိမ္း၍ ေငြရသည္ျဖစ္ေစ မရသည္ျဖစ္ေစ ( ၂x၅ ) ဂေဗၻဓါတ္နယ္ေျမတြင္ မိမိ၏ ႐ုပ္၊ နံ ႏွစ္ပါးစလံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေနထိုင္ၾကပါက ၿဂိဳဟ္၏ အက်ိဳးေပးမႈကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

    ၾကာသပေတးတုိင္တြင္ ဒုကၡံသေဘာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ (၄) ဂဏာန္းဗုဒၶဟူး ၿဂိဳဟ္မွာ တုိင္၏ (ခိုက္) ေနရာတြင္ ရွိသျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ သူမ်ား အိမ္ေပၚေခၚတင္ လွ်က္ ၎င္းနယ္ေျမ၏ မိမိရပိုင္ခြင့္မ်ားဆံုး႐ႈံးမည္။

    ၂
    ၆
    ၃
  - ၅ -    ၾကာသပေတးတုိင္ (မူလ)
    ၁
    ၄
    ၀

    တုိင္၏ (ခိုက္) သေဘာမွာ အက်ဥ္းအက်ပ္၊ ႐ံုး၍မရ ျဖစ္ပါသည္။

၇ ရက္သားသမီးမ်ား၏ ၾကာသပေတးသက္ေရာက္မ်ား

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား ၆ ၁၄ ၂၂ ၃၀ ၃၈ ၄၆ ၅၄ ၆၂ ၇၀ ၇၈

တနလၤာသားသမီးမ်ား ၅ ၁၃ ၂၁ ၂၉ ၃၇ ၄၅ ၅၃ ၆၁ ၆၉ ၇၇

အဂၤါသားသမီးမ်ား ၄ ၁၂ ၂၀ ၂၈ ၃၆ ၄၄ ၅၂ ၆၀ ၆၈ ၇၆

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ၃ ၁၁ ၁၉ ၂၇ ၃၅ ၄၃ ၅၁ ၅၉ ၆၇ ၇၅

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား ၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃ ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ၇ ၁၅ ၂၃ ၃၁ ၃၉ ၄၇ ၅၅ ၆၃ ၇၁ ၇၉

စေနသားသမီးမ်ား ၂ ၁၀ ၁၈ ၂၆ ၃၄ ၄၂ ၅၀ ၅၈ ၆၄ ၇၂

No comments:

Post a Comment