Tuesday, January 16, 2018

သုခံေလာကဓံ (ေသာၾကာ )ကၽြႏု္ပ္သည္ ေလာကဓံ(၈)ပါး ေဗဒင္ပညာခန္းအား ေဗဒ၀သနာရွင္ အေပါင္းႏွင့္ ျမန္မာရုိးရာေဗဒင္ ေလ့လာသူအေပါင္းတို႔အား ေရးသားတင္ျပခဲ့ သည္မွာ အ႒လက္ခြင္တပတ္(၈)ခြင္ တိတိ ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ၊ ကၽြႏု္ပ္ေရးသား တင္ျပခဲ့ေသာေလာကဓံ(၈)ပါးသကၡတ္ေဗဒင္ပညာမွာ လူသားတို ့ေမြးဖြားရာ မွာ ေသဆုံးခ်ိန္အထိ ၿဖတ္သန္းရမည့္ အေၾကာင္းအက်ဳိးမလြတ္ေသာ သေဘာႏွင့္ သဘာ၀က်လွေသာေလာကဓမၼမ်ားပင္ ျဖစ္သည္၊ ေလာကဓံ (၈)ပါးအား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ျဖတ္ရန္မွာမဂၢင္ရွစ္ပါးျဖစ္ေသာ

    (၁)    သမၼာအာဇီ၀    (ေကာင္းစြာ အသက္ေမြးျခင္း)
    (၂)    သမၼာသကႍပၸ    (ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း)
    (၃)    သမၼာဒိ႒ိ          (ေကာင္းစြာ ေတြးေခၚယူဆျခင္း)
    (၄)    သမၼာသတိ      (ေကာင္းစြာ သတိ႐ွိုျခင္း)
    (၅)    သမၼာကမၼႏၲ      (ေကာင္းစြာ ေကာင္းေသာအမူျပဳျခင္း)
    (၆)    သမၼာ သမာဓိ   (ေကာင္းစြာ စိတ္ထားတည္ၾကည္ျခင္း
    (၇)    သမၼာ ၀ါယမ    (ေကာင္းစြာ အားထုတ္ျခင္း၊ လံု႕လ၀ိရိယစိုက္ျခင္း)
    (၈)    သမၼာ ၀ါစာ       (ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္း)


    အစရွိေသာ မွန္ကန္ေသာ ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံတို ့ျဖင့္ ေလာကဓံ(၈)ပါးအား အခက္အခဲမရိွ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယၡဳေနာက္ဆုံးတင္ျပရန္က်န္ေနသည့္ သုခံေလာကဓံ၏ မူလအိမ္ရွင္ သခင္ျဂိဳဟ္္မွာ ေသာၾကာျဂိဳဟ္္ျဖစ္ျပီး ျဂိဳဟ္၏ပရိယာယ္မွာ ခရီး၊စကား၊ လႈပ္ရွားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းနယ္ေျမသို႕ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္မွာ မွန္ကန္ေသာခရီး၊ မွန္ကန္ေသာစကားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာက္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

      မမွန္ကန္ေသာ စကားမ်ား သုခံတြင္ေျပာဆိုမိပါက အမႈအခင္း မ်ားၾကံဳေတြ ့ႏုိင္ျပီး၊ မမွန္ကန္္ေသာ ခရီးမ်ားကိုသြားမိပါက ကားတိုက္ျခင္၊   ကားေမွာက္ျခင္း၊ေလယာဥ္ပ်ံပ်က္ၾကျခင္း၊ ရထားေမွာက္ျခင္း၊ ရန္ျဖစ္၍ ေဆးရုံေရာက္ျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။မွန္ကန္ေသာ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုမိၾကပါက စီးပၸားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္သြက္မႈရရွိျပီးလွ်င္ လူခ်စ္ လူခင္ေပါျခင္း မွန္ကန္ေသာ ခရီးကိုသြားရျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသို ့ ပညာေတာ္ သင္သြားရျခင္း ၊ ဘုရားဖူးထြက္ရျခင္း အစရွိေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ာကိုသာ ၾကံဳေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။

 သုခံေလာကဓံ(ေသာၾကာျဂိဳဟ္)တြင္ မဂၢင္(၈)ပါး၏ ရပ္တည္မႈသည္ (သမၼ၀ါစာ) ျဖစ္ၾကေသာေၾကင့္ စကားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွားမပါရန္ အထူးဂရုစိုက္ရန္ လိုပါသည္။
  စာဖတ္ပရိတ္သတ္ၾကီးႏွင့္ ေဗဒင္၀ါသနာရွင္ အေပါင္းတို့အား ထပ္မံ၍တင္ျပပါရေစ။    သုခံေလာကဓံ(သို ့)ေသာၾကာျဂိဳဟ္သည္ ေလာကဓံ(၈)ပါး နယ္ေျမတြင္ ေကာင္းေသာနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ျပီး ယေသာျဂိဳဟ္ႏွင့္သေဘာ ထားျခင္း တူေသာ(ေလာဘ)နယ္ေျမတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။သုခံျဂိဳဟ္တြင္ တဏရာဂႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားသည္ ရာဟုျဂိဳဟ္ ကဲ့သို ့ တိတ္တိတ္ပုံးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေျပာင္ကျမင္း ေသာျဂိဳဟ္ ျဖစ္ပါသည္။သုခံျဂိဳဟ္တြင္ေတြ့ရေသာ ကိေလသာႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ပုဂိၢဳလ္တို ့သည္မိမိအိမ္(သို ့)မိမိေနထိုင္ရာသို ့၀င္ထြက္သြားလာသူတို႔ ႏွင့္ ေဖါက္ျပန္ၾက၏။

    ၎င္းသုခံျဂိဳဟ္တြင္ ေသာၾကာတိုင္ထူလိုက္ပါက အေတြးအေခၚႏွင့္ ဆိုင္ေသာၾကာသာပေတးျဂိဳဟ္သည္(ခိုက္) ေနရာတြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အေတြးေခၚပိုင္းမ်ား တယူသန္ျဖစ္သြားၾကျပီး (ရုပ္)ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္(ဆပြတ္)ဌာနအိမ္ေထာင္ေရး ေနရာတြင္ရွိေသာ ေၾကာင့္လူခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ(စုပ္)စီးေနၾကပါသည္။(စိတ္) အဂႍါျဂိဳဟ္သည္လည္းန၀င္းတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ကိုယ္လြတ္ႏွင့္ အသိကင္းမဲ့့စြာ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေၾကာင့္ က်ဳးလြန္ေနၾကပါသည္။အ့ံၾသစရာေကာင္းေသာ အခ်က္တခုမွာ သုခံတြင္ေတြ ့ရေသာ ပုဂိၢဳလ္တို႔ မွာ ခ်စ္စကား၊ၾကိဳက္စကားေျပာရန္မလိုဘဲ အခ်ိန္မေရြး မိမိ၏ေဖာက္ျပန္ မႈကို လက္ခံေနသူျဖစ္၏။

 သုခံခတ္သူအားသမုဒယတရားတို႕ကိုျဖစ္ေစေသာ၀တ္ၾကီး၀တ္ငယ္တို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ထူးျခားေသာအခ်က္တစ္ခုမွာထုိႏွစ္ဦး ေဖာက္ျပန္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ကင္းစြာ သုခံျဂိဳဟ္က (ေခတၲ) ကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။သုခံေလာကဓံ(ေသာၾကာ)ျဂိဳဟ္တြင္ထိုကဲ့သို ့ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကေရွ ့လာမည့္တနဂႍေႏြၿဂိဳလ္ႏွင့့္  တနလၤာၿဂိဳဟ္တို႕တြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံးၾကရ၏ 
    သုခံျဂိဳဟ္တြင္ မိမိရည္ရြယ္သူအားအခ်ိန္မွန္မွန္စိတ္ကူး၍ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ေသာ စိတ္ေမြးျမဴပါက သုခံျဂိဳဟ္၏ရပုိင္ခြင့္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားၾကသည္။

    ၃    (စိတ္)  ခ်မ္းသာမႈ
    ၀
    ၄
   -၆-
    ၂
    ၅
    ၁   (အိမ္ေထာင္) ပ်က္


    ေသာၾကာျဂိဳဟ္တြင္အဂႍါျဂိဳဟ္ (စိတ္) န၀င္းစီးေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈမ်ားရရွိၾက၏။ အဂႍါနံစက္ပစၥည္းမ်ား၀င္လာလွ်င္ေကာင္း၏။ သုခံျဂိဳဟ္၏အ၀င္(၄)လတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ခရီးထြက္ရပါက က်န္(၈)လ တြင္ သုခံအက်ဳိးေပးမည္ခရီးမထြက္ျဖစ္ပါက သုခံျဂိဳဟ္ပိတ္၏။စီးပြားေရး လုပ္းငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သေလာက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းၾက၏။

  အိမ္ေထာင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္သည္ တိုင္ေျခတြင္ရွိေသာ ေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္မေကာင္းပါ။ ေသာၾကာတိုင္၏ ေအာက္ေျခတြင္ ရွိေသာတနလာႍနံႏွင့္ တနေႏြနံပစၥည္းမ်ား၀င္လာလွ်င္သုခံျဂိဳဟ္ပ်က္၏။တနလာႍနံျဖစ္ေသာေၾကာင့္္မ်ား ခုတင္ေအာက္တြင္  ေမြးဖြားပါက သုခံျဂိဳဟ္ ပိတ္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ ့ထြင္ရန္မလိုဘဲ လက္ရွိအတိုင္း လုပ္ကိုင္လွ်င္ အက်ဳိးေပးမည္၊အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား၀န္ထမ္းျဖစ္က နယ္ေျပာင္းရျခင္း၊ ရာထူးတက္ျခင္း၊ယာယီခရီးသြားျခင္းၾကံဳေတြ ့ရ၏။

    စကားခရီးျဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္စကားကတိတည္ျခင္း ႏွင့္ၾကမ္းတမ္း စကားမဆိုရပါ။ခရီးသြားရာတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္တိုက္ဆိုက္ၾကံဳရတတ္၏။ေသာၾကာျဂိဳဟ္၏ မူလပရိယာယ္မ်ားမွာ စကား၊ခရီး၊လႈပ္ရွားမႈ၊သြား၊အလွအပႏွင့္ဆိုင္ေသာပဟစၥမ်ား၊ ေရာယွက္ အေရာင္၊ပုလဲ၊အိပ္ယာအခမ္းအနား၊လမ္းဆံု၊သုုတ္ေသြးအစရွိေသာ ျဂိဳဟ္ပရိယာယ္မ်ား အပါအ၀င္ေသၾကာပညတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

 ၎င္းျဂိဳဟ္တြင္ အထူးသတိျပဳရမည့္ေန႔သားမ်ားမွာ တနလၤာသား ျဖစ္ျပီးေသာၾကာျဂိဳဟ္ႏွင့္ ေသာက (၆x၂) အတြင္းရန္ျဖစ္ျပီး အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး တည္ျငိမ္မႈမရွိဘဲ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းေရာဂါမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ဘုမိၼျဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ၎င္း ေသာၾကာသက္ေရာက္ ေနပါက ခဲြစိတ္ကုသမႈမ်ားခံၾကရ၏။
    ဒုတိယသတိထားရမည့္အခ်က္မွာ ၎င္းနယ္ေျမသည္ ၃ ႂကင္းႏွစ္ တြင္ ေမြးေဖြားသူမ်ားအတြက္ မာရဏနယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။

    မာရဏနယ္ေျမ၏သေဘာသဘာ၀ႏွင့့္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ခရီး ပရိယာယ္ကိုေပါင္းစပ္လိုက္ပါက၎င္းမာရဏနယ္ေျမသို ့ ေရာက္ရွိလာသူ ေန႔သားမ်ားႏွင္ ့အျပင္ရန္က်ေရာက္ေနသာ စေနသားမ်ား (သုတ) အျပင္ရန္ သေဘာေၾကာင့္ လမ္းခရီးသြားလာရာတြင္ ကားေမွာက္ျခင္း၊ ေလွ ေမွာက္ျခင္း၊ ရထားေမွာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ဘုမိၼၾကီး၊ ဘုမိၼေလးနယ္ေျမမ်ားႏွင့္တိုက္ဆိုင္ပါက အထူးသတိထားရန္လိုပါသည္။

    စေနသားသၼီးမ်ားအေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္သတိျပဳရမည္ အခ်က္မွာ(၄) ခြင္ေျမာက္ဘုမိၼနယ္ေျမာက္ဘုမိၼနယ္ေျမလည္းျဖစ္ပါသည္။ဘုမိၼနယ္ေျမသည္ ေရာဂါထူေျပာျခင္းႏွင့့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ၎င္းနယ္ေျမေရာက္ရွိေနေသာ စေနသားအထူးဂရုစိုက္ဖုိ ့လိုပါသည္။နိဂုံးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ေျပာၾကားလိုသည္မွာ ကၽြွႏု္ပ္ေရးသားဖြင့္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ေလာကဓံ(၈)ခြင္လုံးတြင္ ေလာဘ နယ္ေျမ၊ ေဒါသနယ္ေျမ ႏွင့္ ေမာဟ နယ္ေျမမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနေသာေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္၏ အေရးၾကီးေသာစိတ္) ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါက ေလာကဓံ(၈)ခြင္ ေဘးဥပါဒ္ကင္းေ၀းၾကမည္ျဖစ္ ပါသည္။

    ၁
    ၅
    ၂
   -၄-
    ၀        ေလာဘ
    ၃       (စိတ္)    ေဒါသ
    ၆        ေမာဟ မာန
    (ဗုဒၶဟူးတုိင္ (သို႔) လူတစ္ေယာက္တုိင္)

                                                                           

No comments:

Post a Comment