Monday, January 15, 2018

ယေသာေလာကဓံသက္ေရာက္ (ရာဟုျဂိဳလ္)


 ၿဂိဳဟ္ႀကီး (၈)လံုးအား အေကာင္းၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အဆိုးၿဂိဳဟ္ႏွစ္ခု ခြဲထုတ္လိုက္ပါက ရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ ကံေကာင္းေသာၿဂိဳဟ္ (၄)ခု ၏ (အစ) ပထမဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာဆို သကဲ့သို႔ ၎င္းယေသာေလာကဓံၿဂိဳဟ္ သည္ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀ေကာင္း မည္၊ ဆိုးမည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ၿဂိဳဟ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ရာဟုၿဂိဳဟ္ (သို႔) ယေသာေလာကဓံ သည္ ဓါတ္အားျဖင့္ (ဓါတ္မ) ျဖစ္ၿပီး ေလဓါတ္ (အၾကမ္း) ေလမုန္းတုိင္း ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္တမ်ိဳးဟိုင္း ဆင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းၿဂိဳဟ္ထဲေရာက္သြားသူတိုင္း မိမိ၏စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္တတ္ ပါသည္။
ရာဟုၿဂိဳဟ္၏ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ

၁။    အေႁခအရံမ်ားျခင္း
၂။    အတြင္းအျပင္ ပူးတြဲလာျခင္း
၃။    စိတ္အလိုလို ေပ်ာ္ရႊင္လာျခင္း
၄။    အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိျခင္း
၅။    အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိတ္ရာမွပြင့္လာျခင္း
၆။    သြားေလရာ လာေလရာ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းျခင္း

    ေလာကဓံ (၈)ပါး ေဗဒင္ပညာကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ ၎င္းရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
    ရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ မိန္းမ မဟုတ္ ေယာက္်ားမဟုတ္၊ ပံုးလိင္၊ နပံုးလိင္ ျဖစ္သည္။ ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ား လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳျဖစ္ပါက မိဘပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ ညံ့လွ်င္ အပ်ိဳရည္၊ လူပ်ိဳရည္၊ ပ်က္တက္သည္။
    ႐ုပ္ေခ်ာေသာ က်ားမ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားေသာေၾကာင့္ ရည္းစား ျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား အရွက္ကြဲေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ သည္။ အရပ္ထဲတြင္ ေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္းေနတတ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား ၎င္းၿဂိဳဟ္ထဲတြင္ တိတ္တိတ္ပံုး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရသည္အထိ ျဖစ္ၾကရသည္။

    အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသူမ်ား ရာဟုၿဂိဳဟ္ (ယေသာ) သို႔ေရာက္ပါက စီးပြားေရး အလုပ္ေနရာ သြားလာလႈပ္ရွားအရပ္ေဒသ၌ တိတ္တိတ္ပံုး အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရသည္။
    ဦးစီး ပဲ့စီး ျဖစ္ေစ ရာဟုခတ္ပါက လင္မယားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုသကၤာ ျဖစ္၍ အ႐ႈပ္ကိစၥအတြက္ ခဏခဏ စကားမ်ားၾကရ၏။ ရဟန္း၊ သံဃာမ်ား ရာဟု ခတ္ပါက ပစၥည္း (၄)ပါး ဒကာ ဒကာမ မ်ားလြန္စြာ ေပါသည္။ သြားလာ၀င္ထြက္မည့္ ေနရာတြင္ အက်င့္သိကၡာပ်က္စီးမည့္ မိန္းမပ်ိဳမ်ား၊ မာတုကာမမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသျဖင့္ စိတ္မႏိုင္သူမ်ား လူထြက္ရသည္အထိျဖစ္ၾကရသည္။

    အရြယ္လြန္ အဖိုးအဖြားမ်ား ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိပါက အတူေန ေသာ သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရး႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ ယေသာသည္ အမွန္အားျဖင့္  ကိေလသာရာဂႏွင့္ ယွဥ္ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ မသိသူမ်ား အတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ မ်ားပါသည္။ ဤေလာကတြင္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ဘဲ တဏွာ ရာဂ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂုဏ္သတင္း သိကၡာမ်ား ထိခိုက္၍ နီးစပ္ရာ အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရွက္တကြဲျဖစ္ ရျခင္းသည္ ၎င္းၿဂိဳဟ္၏ အရွိန္ေၾကာင့္ျဖစ္ ပါသည္။

    ဤၿဂိဳဟ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ သူေဌး၊ သူႂကယ္၊ ကုန္သည္ မွစ၍ အဖိုးႀကီး၊ အဖြားႀကီးမက်န္ မသိသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ အတြက္ ေၾကာက္ စရာေကာင္းေအာင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤၿဂိဳဟ္တြင္ ၎င္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ လူသားအားလံုး၏ အစနယ္ျဖစ္ေသာ ယေသာၿဂိဳဟ္တြင္ ဤကဲ့သို႔ အဖ်က္မ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ပါက က်န္ရွိေသာ အေကာင္းၿဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္ေသာ သုခံ (ေသာၾကာၿဂိဳဟ္)၊ ပႆံသာ (တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္)၊ လာေဘာ (တနလၤာၿဂိဳဟ္)မ်ားအထိ ဒုကၡေတြ႕ၾကရေတာ့ သည္။ အိမ္တအိမ္၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူ ယေသာ (ရာဟုၿဂိဳဟ္) ေရာက္ရွိေနပါက အရြယ္ေရာက္ေသာ သားသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥ ႐ႈပ္ေထြကုန္ၾက၏။

    ဤကိစၥသည္ ႀကီးမားေသာ အဖ်က္စြမ္းအားျဖစ္သည္။ တကယ္ တန္း ရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ ၎င္းကိစၥမ်ားကို လက္မခံပါ။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ တုိက္တာ အေဆာက္အဦး၏ တံစက္ၿမိတ္အတြင္း၌၎င္း၊ အိမ္ ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ တိုးတက္မႈအားလံုး ပိတ္ကုန္ေတာ့သည္။ ထိုၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိ သူမ်ားသည္ တႏွစ္တြင္ (၁၂)လ ရွိသည့္အနက္ အ၀င္ (၄)လ မွစ၍ က်န္(၈)လတြင္ ၎င္းကိစၥမ်ားကို အားေကာင္းစြာ ႀကံဳေတြ႕ၾကရ၏။

    အတြင္းအျပင္ အားလံုးအုပ္စုတို႔၏ အထင္ႀကီးေမွ်ာလင့္ပူးတြဲ လာျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္မႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါက အထက္ပါေရးသားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ၾကရ၏။ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားသည္ ဤၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါက မလွသူမ်ား အလိုလို ေခ်ာလာသည္။ မ်က္ရည္က်၍ ရီၾကရသည္။ မိမိထံသို႔ေရာက္ရွိလာသူ မ်ားသည္ စိတ္မမွန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အရက္၊ ေလာင္းကစား၊ မိန္မ ႐ႈပ္ေထြးသူ မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ရာဟုခတ္ေနသူမ်ားသည္ ႐ုပ္မေဖာက္ျပန္ေသာ္လည္း စိတ္ေဖာက္ ျပန္ၾက သည္။ သြားလာရာ ေနရာမ်ားတြင္ စိတ္ေဖာက္ျပန္စရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ၏။

    ယေသာၿဂိဳဟ္သည္ မိမိမ႐ႈပ္လွ်င္ ပူးတြဲနီးစပ္သူမ်ား ႐ႈပ္ေထြးၾက သည္။ ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အရလြယ္သေလာက္ အကုန္အက် မ်ားသည္။ ေငြေၾကး  စုေဆာင္း၍မရေပ။ ပင္ကုိယ္ဉာဥ္စ႐ိုက္ ပ်က္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ပါက အရက္၊ ေလာင္းကစား၊ အေပ်ာ္အပါးကိစၥမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနတတ္၏။
    လႈပ္ရွား အားေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတစ္ကိုယ္လံုး အၿငိမ္ မေနဘဲ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ (၃)ပါးလံုး လႈပ္ရွားေနတတ္ၾက၏။

    ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္သူမ်ားသည္ ဘုရား၊ တရားကို ေမ့ေလ်ာ့ေန တတ္ၾကၿပီး အရလြယ္သျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားမ်ားရေလ မိမိကိုယ္မိမိအထင္ႀကီး ၿပီး စိတ္ထင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ေလာဘနယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူေတြအားလံုး ေလာဘ ႀကီးေနၾကသည္။ ေတာ္၏ မေတာ္၏ မစဥ္းစား ေတာ့ဘဲ မိမိအက်ိဳးရွိလွ်င္ၿပီးေရာ စိတ္ႏွင့္ ျဖတ္လမ္းစီးပြားေရးမ်ား၊ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးမ်ား၊ မစင္ၾကယ္ေသာ စီးပြားေရး မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးရွာေဖြျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ေခတၱခဏသာ ေကာင္းစား၍ အနာဂတ္တြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေတြ႕ၾကရ၏။

  
  ၁    (အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္)
    ၅
   ၂
 - ၄ -    (လူတစ္ကိုယ္လံုး၀
    ၀
    ၃    (စိတ္) လႈပ္ရွားမႈ
    ၆    


    (ရာဟုသကၡတ္)
    ရာဟုသကၡတ္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအားေကာင္းေသာ ေၾကာင့္ မိမိ၏စိတ္ကိုမထိန္းႏိုင္ဘဲ စိတ္ထင္တုိင္းလႈပ္ရွားမိေသာေၾကာင့္ တိုင္၏မူလ ျဖစ္ေသာ လူတစ္ကိုယ္လံုး ပ်က္စီးကာ (န၀င္း) တြင္ ရွိေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ထိခုိက္ ပ်က္စီးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၎င္းသကၡတ္ကို ေရာက္လာေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္ဘို႔လုိပါ သည္။ မိမိစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွသာ ၎င္းၿဂိဳဟ္အား အႏိုင္ရရွိပါမည္။ ၎င္းနယ္ေျမတြင္ အဂၤါနံ စက္ပစၥည္းမ်ား အက်ိဳးမေပးပါ။ စက္ပစၥည္း မ်ား၀င္ပါက နယ္ေျမ၏ ဒုကၡေပးမႈကို ခံၾကရသည္။

    ရာဟုခတ္ေနသူမ်ားသည္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳ သင့္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ စီးပြားမျဖစ္ ေတာ့ဘဲ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ၾက၍ ၎င္းၿဂိဳဟ္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးၾကရ၏။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ မ်ား ၎င္းသက္ေရာက္တြင္ျဖစ္ေပၚ လာပါက ဖံုးထား၍မရၾကေပ။ မိမိကအသိရွိ၍ ေရွာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အတူေနအုပ္စုမ်ား နီးစပ္ရာလူမ်ားႏွင့္ေဖာက္ျပန္ၾက၏။ အေရး ႀကီးေသာအခ်က္မ်ားမွာ လူ၀င္ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ၀င္လွ်င္ ေရႊမ၀င္ေတာ့ပါ။ ေရႊ၀င္၊ ေငြ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ားကို မိမိေနထိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးအတြင္း ညအိပ္ညေန လက္ခံမိလွ်င္ မိမိရရွိမည့္ ေငြေၾကးမ်ား ပိတ္ကုန္ေတာ့သည္။

    သူတစ္ပါး၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ၀င္ေရာက္ကူညီမႈျပဳလွ်င္ မိမိ၏အခြင့္ အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံး၏ အုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူႀကီးလုပ္၍ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လွ်င္ မိမိ၏ကံ အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ကုန္၏။ အလုပ္အကိုင္ရလြယ္သည္။ အရင္းအႏွီးျပဳ၍ စီးပြားရွာလွ်င္ ျဖစ္ထြန္းသည္။ မိမိတြင္ အရင္းအႏွီးမရွိလည္း ကူညီမည့္သူေပါ၏။ စိတ္သမာဓိပ်က္လွ်င္ ဘ၀ပ်က္မည္။ စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူမ်ား ဘ၀ေအာင္ျမင္မည္။ ရာဟု ခတ္လွ်င္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ (၃)ပါးလံုး ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ မိမိတို႔၏ တိုးတက္မႈ အတြက္ ပူးတြဲလာသမွ်လူအားလံုးအေပၚတြင္ သူ႔အက်ိဳးရွိ ကိုယ့္အက်ိဳး ၾကည့္၍ အက်ိဳးရွိရွိ လုပ္ကိုင္တက္ရမည္။ 

    ရာဟုခတ္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိေနထိုင္ရာ အေဆာက္အဦးအတြင္းသို႔ (အ႐ူး) အ၀င္ထြက္ရွိေနလွ်င္ ၿဂိဳဟ္၏အဖ်က္မွကင္းေ၀းၿပီး အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္မည္။
    ၎င္းရာဟုနယ္ေျမ (သို႔) ယေသာေလာကဓံနယ္ေျမတြင္ အထူးဂ႐ုျပဳ ရန္ ေန႔သားမ်ားႏွင့္ အႂကင္းမ်ားမွာ -

(၁)    ႂကင္းမရဏနယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။
*    ဗုဒၡဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၄x၈ ) ေ၀ရီအျပင္ရန္ မိထားသျဖင့္ အမႈအခင္းမ်ား၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ ထိခုိက္ရွနာမ်ား မီးေလာင္၊ မီးဟပ္၊ ေရေႏြးပူေလာင္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
*    တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘုမိၼႀကီးႏွင့္အတြင္းရန္ ႏွစ္ခုႀကံဳေတြ႕ ေသာၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ျပႆနာေပၚေပါက္ႏုိင္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ မရွိသူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ အုပ္စုကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါ သည္။

*    ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ၄ (ခြင္) ဘုမိၼႏွင့္ ေ၀ရီ အျပင္ရန္ ႏွစ္ခုမိထားၿပီး (၁) ႂကင္းျဖစ္ပါက မရဏနယ္ေျမပါက်ေရာက္သျဖင့္ အထူး သတိျပဳရပါမည္။
    အထက္ပါေန႔သားမ်ားႏွင့္ အႂကင္းပိုင္ရွင္မ်ား ၎င္းသက္ေရာက္သို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး အခက္အခဲေပါင္းစံုႀကံဳေတြ႕ေနပါက စာေရးသူထံသို႔ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
099 70304801       09 73025994

  ၿဂိဳဟ္ႀကီး (၈)လံုးအား အေကာင္းၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အဆိုးၿဂိဳဟ္ႏွစ္ခု ခြဲထုတ္လိုက္ပါက ရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ ကံေကာင္းေသာၿဂိဳဟ္ (၄)ခု ၏ (အစ) ပထမဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာဆို သကဲ့သို႔ ၎င္းယေသာေလာကဓံၿဂိဳဟ္ သည္ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀ေကာင္း မည္၊ ဆိုးမည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ၿဂိဳဟ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ရာဟုၿဂိဳဟ္ (သို႔) ယေသာေလာကဓံ သည္ ဓါတ္အားျဖင့္ (ဓါတ္မ) ျဖစ္ၿပီး ေလဓါတ္ (အၾကမ္း) ေလမုန္းတုိင္း ၿဂိဳဟ္ပရိယာယ္တမ်ိဳးဟိုင္း ဆင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းၿဂိဳဟ္ထဲေရာက္သြားသူတိုင္း မိမိ၏စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္တတ္ ပါသည္။
ရာဟုၿဂိဳဟ္၏ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ

၁။    အေႁခအရံမ်ားျခင္း
၂။    အတြင္းအျပင္ ပူးတြဲလာျခင္း
၃။    စိတ္အလိုလို ေပ်ာ္ရႊင္လာျခင္း
၄။    အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိျခင္း
၅။    အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိတ္ရာမွပြင့္လာျခင္း
၆။    သြားေလရာ လာေလရာ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းျခင္း

    ေလာကဓံ (၈)ပါး ေဗဒင္ပညာကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ ၎င္းရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ ၿဂိဳဟ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
    ရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ မိန္းမ မဟုတ္ ေယာက္်ားမဟုတ္၊ ပံုးလိင္၊ နပံုးလိင္ ျဖစ္သည္။ ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ား လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳျဖစ္ပါက မိဘပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ ညံ့လွ်င္ အပ်ိဳရည္၊ လူပ်ိဳရည္၊ ပ်က္တက္သည္။
    ႐ုပ္ေခ်ာေသာ က်ားမ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားေသာေၾကာင့္ ရည္းစား ျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား အရွက္ကြဲေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ သည္။ အရပ္ထဲတြင္ ေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္းေနတတ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား ၎င္းၿဂိဳဟ္ထဲတြင္ တိတ္တိတ္ပံုး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရသည္အထိ ျဖစ္ၾကရသည္။
    အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသူမ်ား ရာဟုၿဂိဳဟ္ (ယေသာ) သို႔ေရာက္ပါက စီးပြားေရး အလုပ္ေနရာ သြားလာလႈပ္ရွားအရပ္ေဒသ၌ တိတ္တိတ္ပံုး အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရသည္။
    ဦးစီး ပဲ့စီး ျဖစ္ေစ ရာဟုခတ္ပါက လင္မယားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုသကၤာ ျဖစ္၍ အ႐ႈပ္ကိစၥအတြက္ ခဏခဏ စကားမ်ားၾကရ၏။ ရဟန္း၊ သံဃာမ်ား ရာဟု ခတ္ပါက ပစၥည္း (၄)ပါး ဒကာ ဒကာမ မ်ားလြန္စြာ ေပါသည္။ သြားလာ၀င္ထြက္မည့္ ေနရာတြင္ အက်င့္သိကၡာပ်က္စီးမည့္ မိန္းမပ်ိဳမ်ား၊ မာတုကာမမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသျဖင့္ စိတ္မႏိုင္သူမ်ား လူထြက္ရသည္အထိျဖစ္ၾကရသည္။
    အရြယ္လြန္ အဖိုးအဖြားမ်ား ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိပါက အတူေန ေသာ သားသမီး ေျမးျမစ္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရး႐ႈပ္ေထြးၾက၏။ ယေသာသည္ အမွန္အားျဖင့္  ကိေလသာရာဂႏွင့္ ယွဥ္ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ မသိသူမ်ား အတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ မ်ားပါသည္။ ဤေလာကတြင္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ဘဲ တဏွာ ရာဂ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂုဏ္သတင္း သိကၡာမ်ား ထိခိုက္၍ နီးစပ္ရာ အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရွက္တကြဲျဖစ္ ရျခင္းသည္ ၎င္းၿဂိဳဟ္၏ အရွိန္ေၾကာင့္ျဖစ္ ပါသည္။
    ဤၿဂိဳဟ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ သူေဌး၊ သူႂကယ္၊ ကုန္သည္ မွစ၍ အဖိုးႀကီး၊ အဖြားႀကီးမက်န္ မသိသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ အတြက္ ေၾကာက္ စရာေကာင္းေအာင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤၿဂိဳဟ္တြင္ ၎င္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ လူသားအားလံုး၏ အစနယ္ျဖစ္ေသာ ယေသာၿဂိဳဟ္တြင္ ဤကဲ့သို႔ အဖ်က္မ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ပါက က်န္ရွိေသာ အေကာင္းၿဂိဳဟ္မ်ားျဖစ္ေသာ သုခံ (ေသာၾကာၿဂိဳဟ္)၊ ပႆံသာ (တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္)၊ လာေဘာ (တနလၤာၿဂိဳဟ္)မ်ားအထိ ဒုကၡေတြ႕ၾကရေတာ့ သည္။ အိမ္တအိမ္၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူ ယေသာ (ရာဟုၿဂိဳဟ္) ေရာက္ရွိေနပါက အရြယ္ေရာက္ေသာ သားသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥ ႐ႈပ္ေထြကုန္ၾက၏။
    ဤကိစၥသည္ ႀကီးမားေသာ အဖ်က္စြမ္းအားျဖစ္သည္။ တကယ္ တန္း ရာဟုၿဂိဳဟ္သည္ ၎င္းကိစၥမ်ားကို လက္မခံပါ။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ တုိက္တာ အေဆာက္အဦး၏ တံစက္ၿမိတ္အတြင္း၌၎င္း၊ အိမ္ ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ တိုးတက္မႈအားလံုး ပိတ္ကုန္ေတာ့သည္။ ထိုၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိ သူမ်ားသည္ တႏွစ္တြင္ (၁၂)လ ရွိသည့္အနက္ အ၀င္ (၄)လ မွစ၍ က်န္(၈)လတြင္ ၎င္းကိစၥမ်ားကို အားေကာင္းစြာ ႀကံဳေတြ႕ၾကရ၏။
    အတြင္းအျပင္ အားလံုးအုပ္စုတို႔၏ အထင္ႀကီးေမွ်ာလင့္ပူးတြဲ လာျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္မႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါက အထက္ပါေရးသားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ၾကရ၏။ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားသည္ ဤၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါက မလွသူမ်ား အလိုလို ေခ်ာလာသည္။ မ်က္ရည္က်၍ ရီၾကရသည္။ မိမိထံသို႔ေရာက္ရွိလာသူ မ်ားသည္ စိတ္မမွန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အရက္၊ ေလာင္းကစား၊ မိန္မ ႐ႈပ္ေထြးသူ မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ရာဟုခတ္ေနသူမ်ားသည္ ႐ုပ္မေဖာက္ျပန္ေသာ္လည္း စိတ္ေဖာက္ ျပန္ၾက သည္။ သြားလာရာ ေနရာမ်ားတြင္ စိတ္ေဖာက္ျပန္စရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ၏။
    ယေသာၿဂိဳဟ္သည္ မိမိမ႐ႈပ္လွ်င္ ပူးတြဲနီးစပ္သူမ်ား ႐ႈပ္ေထြးၾက သည္။ ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အရလြယ္သေလာက္ အကုန္အက် မ်ားသည္။ ေငြေၾကး  စုေဆာင္း၍မရေပ။ ပင္ကုိယ္ဉာဥ္စ႐ိုက္ ပ်က္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ပါက အရက္၊ ေလာင္းကစား၊ အေပ်ာ္အပါးကိစၥမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနတတ္၏။
    လႈပ္ရွား အားေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတစ္ကိုယ္လံုး အၿငိမ္ မေနဘဲ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ (၃)ပါးလံုး လႈပ္ရွားေနတတ္ၾက၏။
    ၎င္းၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္သူမ်ားသည္ ဘုရား၊ တရားကို ေမ့ေလ်ာ့ေန တတ္ၾကၿပီး အရလြယ္သျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားမ်ားရေလ မိမိကိုယ္မိမိအထင္ႀကီး ၿပီး စိတ္ထင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ေလာဘနယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူေတြအားလံုး ေလာဘ ႀကီးေနၾကသည္။ ေတာ္၏ မေတာ္၏ မစဥ္းစား ေတာ့ဘဲ မိမိအက်ိဳးရွိလွ်င္ၿပီးေရာ စိတ္ႏွင့္ ျဖတ္လမ္းစီးပြားေရးမ်ား၊ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးမ်ား၊ မစင္ၾကယ္ေသာ စီးပြားေရး မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးရွာေဖြျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ေခတၱခဏသာ ေကာင္းစား၍ အနာဂတ္တြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေတြ႕ၾကရ၏။

    ၁    (အိုးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္)
    ၅
   ၂
  - ၄ -    (လူတစ္ကိုယ္လံုး၀
    ၀
    ၃    (စိတ္) လႈပ္ရွားမႈ
    ၆    

    (ရာဟုသကၡတ္)
    ရာဟုသကၡတ္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအားေကာင္းေသာ ေၾကာင့္ မိမိ၏စိတ္ကိုမထိန္းႏိုင္ဘဲ စိတ္ထင္တုိင္းလႈပ္ရွားမိေသာေၾကာင့္ တိုင္၏မူလ ျဖစ္ေသာ လူတစ္ကိုယ္လံုး ပ်က္စီးကာ (န၀င္း) တြင္ ရွိေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ထိခုိက္ ပ်က္စီးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၎င္းသကၡတ္ကို ေရာက္လာေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တည္ၿငိမ္ဘို႔လုိပါ သည္။ မိမိစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွသာ ၎င္းၿဂိဳဟ္အား အႏိုင္ရရွိပါမည္။ ၎င္းနယ္ေျမတြင္ အဂၤါနံ စက္ပစၥည္းမ်ား အက်ိဳးမေပးပါ။ စက္ပစၥည္း မ်ား၀င္ပါက နယ္ေျမ၏ ဒုကၡေပးမႈကို ခံၾကရသည္။

    ရာဟုခတ္ေနသူမ်ားသည္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳ သင့္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ စီးပြားမျဖစ္ ေတာ့ဘဲ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ၾက၍ ၎င္းၿဂိဳဟ္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးၾကရ၏။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ မ်ား ၎င္းသက္ေရာက္တြင္ျဖစ္ေပၚ လာပါက ဖံုးထား၍မရၾကေပ။ မိမိကအသိရွိ၍ ေရွာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အတူေနအုပ္စုမ်ား နီးစပ္ရာလူမ်ားႏွင့္ေဖာက္ျပန္ၾက၏။ အေရး ႀကီးေသာအခ်က္မ်ားမွာ လူ၀င္ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ၀င္လွ်င္ ေရႊမ၀င္ေတာ့ပါ။ ေရႊ၀င္၊ ေငြ၀င္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ားကို မိမိေနထိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးအတြင္း ညအိပ္ညေန လက္ခံမိလွ်င္ မိမိရရွိမည့္ ေငြေၾကးမ်ား ပိတ္ကုန္ေတာ့သည္။

    သူတစ္ပါး၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ၀င္ေရာက္ကူညီမႈျပဳလွ်င္ မိမိ၏အခြင့္ အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံး၏ အုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူႀကီးလုပ္၍ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လွ်င္ မိမိ၏ကံ အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ကုန္၏။ အလုပ္အကိုင္ရလြယ္သည္။ အရင္းအႏွီးျပဳ၍ စီးပြားရွာလွ်င္ ျဖစ္ထြန္းသည္။ မိမိတြင္ အရင္းအႏွီးမရွိလည္း ကူညီမည့္သူေပါ၏။ စိတ္သမာဓိပ်က္လွ်င္ ဘ၀ပ်က္မည္။ စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူမ်ား ဘ၀ေအာင္ျမင္မည္။ ရာဟု ခတ္လွ်င္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ (၃)ပါးလံုး ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ မိမိတို႔၏ တိုးတက္မႈ အတြက္ ပူးတြဲလာသမွ်လူအားလံုးအေပၚတြင္ သူ႔အက်ိဳးရွိ ကိုယ့္အက်ိဳး ၾကည့္၍ အက်ိဳးရွိရွိ လုပ္ကိုင္တက္ရမည္။ 

    ရာဟုခတ္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိေနထိုင္ရာ အေဆာက္အဦးအတြင္းသို႔ (အ႐ူး) အ၀င္ထြက္ရွိေနလွ်င္ ၿဂိဳဟ္၏အဖ်က္မွကင္းေ၀းၿပီး အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္မည္။
    ၎င္းရာဟုနယ္ေျမ (သို႔) ယေသာေလာကဓံနယ္ေျမတြင္ အထူးဂ႐ုျပဳ ရန္ ေန႔သားမ်ားႏွင့္ အႂကင္းမ်ားမွာ -

(၁)    ႂကင္းမရဏနယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။
*    ဗုဒၡဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၄x၈ ) ေ၀ရီအျပင္ရန္ မိထားသျဖင့္ အမႈအခင္းမ်ား၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ ထိခုိက္ရွနာမ်ား မီးေလာင္၊ မီးဟပ္၊ ေရေႏြးပူေလာင္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
*    တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘုမိၼႀကီးႏွင့္အတြင္းရန္ ႏွစ္ခုႀကံဳေတြ႕ ေသာၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ျပႆနာေပၚေပါက္ႏုိင္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ မရွိသူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ အုပ္စုကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါ သည္။

*    ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ၄ (ခြင္) ဘုမိၼႏွင့္ ေ၀ရီ အျပင္ရန္ ႏွစ္ခုမိထားၿပီး (၁) ႂကင္းျဖစ္ပါက မရဏနယ္ေျမပါက်ေရာက္သျဖင့္ အထူး သတိျပဳရပါမည္။
    အထက္ပါေန႔သားမ်ားႏွင့္ အႂကင္းပိုင္ရွင္မ်ား ၎င္းသက္ေရာက္သို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး အခက္အခဲေပါင္းစံုႀကံဳေတြ႕ေနပါက စာေရးသူထံသို႔ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ယေသာေလာကဓံသက္ေရာက္နွစ္မ်ား

တနဂၤေႏြ သားသမီး               ၇         ၁၅     ၂၃      ၃၁    ၃၉     ၄၇     ၅၅     ၆၃    ၇၁

တနလၤာသားသမီးမ်ား            ၆        ၁၄     ၂၂      ၃၀    ၃၈      ၄၆    ၅၄     ၆၂    ၇၀

အဂၤါသားသမီး                        ၅        ၁၃     ၂၁      ၂၉     ၃၇     ၄၅    ၅၃    ၆၁     ၆၉

ဗုဒၵဟူးသားသမီးမ်ား                ၄       ၁၂     ၂၀      ၂၈      ၃၆    ၄၄     ၅၂    ၆၀    ၆၈

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား    ၂      ၁၀       ၁၈      ၂၆     ၃၄    ၄၂     ၅၀    ၅၈     ၆၆

ေသာၾကာ                                ၈      ၁၆      ၂၄       ၃၂     ၄၀    ၄၈    ၅၆     ၆၄    ၇၂

စေနသားသမီးမ်ား                   ၃       ၁၁      ၁၉      ၂၇    ၃၅     ၄၃    ၅၁    ၅၉      ၆၇   

No comments:

Post a Comment