Thursday, January 11, 2018

၄ ၾကြင္း မဟာဘုတ္

  ကၽြႏ္ုပ္ ယခုဖြင့္ဆိုေသာမဟာဘုတ္ပညာခန္းသည္ အ႒လက္ခြင္၌ ႐ွိေသာ ကိန္းဂဏန္း (ၿဂိဳဟ္) တုိ႔၏ ဆြဲငင္အားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည့္သည္အကြက္တြင္႐ွိေသာ ေန႔သားသမီးကုိ မဆုိလုိဘဲ မဟာဘုတ္ တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳငံုၾကည့္မွသာလွ်င္ အေျဖေပၚမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၄) ႂကင္း ဘဂၤေနရာတြင္ 

လူအပ်က္သေဘာ႐ွိေနသည္။ ေမြးသည့္ ေန႔မွေသသည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ လူတစ္ကိုယ္လံုးပ်က္ေနသည္။
 ပင္ကုိယ္ ေခ်ာလွလွ်င္ ပ်က္စီးေတာ့သည္။ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွ်င္ ေကာင္း၏ (၄) ႂကင္းေယာက်္ားေလးမ်ား အိမ္ေထာင္မႈ ကိေလသာစိတ္မ်ား၏။ လူတစ္ ကိုယ္လုံး အပ်က္ မတည္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ က်ားမအားလုံးတစ္ေနရာတည္း ၾကာၾကာထိုင္၍မရဘဲ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားေနသည္။
    သစ္နင္း သစ္က်ဳိး၊ ၀ါးနင္း၊ ၀ါးက်ဳိးျဖစ္ၾကသည္ (၄)ႂကင္းမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ လူတစ္ကိုယ္လုံးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္စြမ္းမရွိ၊ လူအပ်က္သေဘာ ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဘက္က ေဖာက္ျပန္ ခဲ့လွ်င္ မိမိ၏ကိုယ္ကို အပ်က္ခံ၍ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္/မေတာ္ မစဥ္းစားဘဲ ႀကံဳရာလူႏွင့္ ညားၾက၏။ လူအပ်က္ သေဘာေၾကာင့္ က်ားမ အားလုံး နဂိုရ္ေနထိုင္မႈသည္ ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ရွိၿပီး လွပေအာင္ မိမိကိုယ္ကို မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ပါက ပိုဆိုး၏။ ငယ္ရြယ္သူျဖစ္က ရည္းစားစြန္႔ပစ္ခံရလွ်င္ ႀကဳံရာလူႏွင့္႐ႈပ္ၾက၏။ စိတ္ခံစားမႈ အားေကာင္း ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈ အားနည္းသည္။

(၄)ႂကင္း မရဏဥာဥ္

    မရဏ၏ အဓိပၸာယ္ ခ်ဴခ်ာ၊ ေပ်ာ့ညံ့၊ သည္းမခံႏိုင္။ စေနၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္ ထင္ေပၚ၊ ေလာဘ၊ အထုပ္အထည္)(၄)ႂကင္းႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားကုန္ေသာ က်ားမအားလံုး မူလမဟာ ဘုတ္တြင္ (မရဏ) ေနရာတြင္ စေနၿဂိဳဟ္ရွိ ေနပါသည္။ စေနၿဂိဳဟ္သည္ ထင္ေပၚလုိစိတ္အားႀကီး၍ ေလာဘလည္း ႀကီးပါသည္။
    ထင္ေပၚလိုစိတ္ေၾကာင့္ မည္သည့္အလုပ္ ဘာမဆို ထင္ေပၚမည္ ဆိုလွ်င္ အကုန္လုပ္သည္။ ထိုစိတ္ေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားထဲ၌ ထင္ေပၚသူကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ေပါင္းသင္းၾက၏။ အရက္သမားႏွင့္ေပါင္းလွ်င္ အရက္သမား၊ ပုတီးသမား ႏွင့္ေပါင္းလွ်င္ ပုတီးသမား၊ ေဗဒင္ဆရာ ႏွင့္ေပါင္းလွ်င္လည္း ေဗဒင္ဆရာ လုပ္ၾကျပန္သည္။ ထင္ေပၚေျမာက္ပင့္ေျပာဆိုမႈကို ႏွစ္သက္၏။ အမ်ိဳးသမီး မ်ား မျပင္မဆင္ေနလွ်င္ ၾကည့္၍ေကာင္းသည္။ ျပင္လြန္းလွ်င္ ပံုမက် ပန္းမ က်ျဖစ္တတ္၏။ (၄)ႂကင္းမိန္းမ အကႌ်ထက္ လံုခ်ည္ကို ပိုမက္ေမာၾက၏။ သားသမီးေမြးလွ်င္ လြန္စြာေမြး၍ မေမြးလွ်င္လည္း တစ္ေယာက္မွ မေမြးၾကပါ။ (၄)ႂကင္းမိန္းမမ်ား သားသမီးထက္ လင္သားကို ပိုမက္ေမာ၏။ ပို၍ ဂ႐ုစိုက္ၾက၏။

    (၄)ႂကင္းက်ားမ်ား ဘ၀တြင္ ထင္ေပၚလိုစိတ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုကို ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ မလုပ္ၾကဘဲ ငါးပြတ္ရာ ငါးစာခ်သကဲ့သို႔ ေျပာင္းလည္းလုပ္ကိုင္၍ မည္သည့္လုပ္ငန္းမွ ေအာင္ျမင္မႈမရွိၾကပါ။  ဘုန္းႀကီး၊ ရဟန္းမ်ား၀တ္လွ်င္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္အထိ အက်ိဳးေပး၍ ႐ိုး႐ိုးသာမန္လူမ်ား တပ္မေတာ္(သို႔) ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ လြန္စြာအက်ိဳးေပး၏။ ႀကီးမားေသာရာထူး၊ ရာခံမ်ားရရွိၾက၏။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလုပ္ၾက ပါက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္ အထိ ေအာင္ျမင္ၾက၏။

    က်ားမအားလံုး မိသားစုအေပၚ အႏိုင္ယူလွ်င္ လြန္စြာယူ၍ အ႐ႈံး ေပးလွ်င္လည္း လြန္စြာအ႐ႈံးေပးၾက၏။ မိသားစုအေပၚ အႏုိင္ယူသည္ ျဖစ္ေစ၊ အ႐ႈံးေပး၍ ဆက္ဆံသည္ျဖစ္ေစ ၾသဇာအာဏာမရွိၾကပါ။ ပတ္၀န္း က်င္ လူမ်ား ႏွိမ့္ခ်၍ ေျပာဆိုေသာသူမ်ားကို မေပါင္းဘဲ ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆို သူမ်ားကို ေပါင္းၾက၏။ မိမိေမြးရပ္ေျမ သို႔သြားရန္ လြန္စြာ၀န္ေလးၾက၏။ တစ္ရပ္တစ္ေက်းတြင္ အ႐ိုးထုတ္ၾက၏။ လက္ရွိေနရပ္တြင္ စီးပြားပ်က္ျခင္း၊ တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ဘ၀ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းလွ်င္ အိမ္ေရာင္း၍ ေရွာင္ေျပးၾက ၏။

    (၄)ႂကင္းမိန္းမမ်ား ကေလးလြန္စြာေမြး၍ အိမ္ေထာင္ေရးလံုး၀ နားမလည္ပါ။ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ား ေျမႇာက္ပင့္ ေျပာဆိုသူမ်ား ခ်မ္းသာႂကယ္၀ သူမ်ားႏွင့္ သမီးရည္းစားျဖစ္ၾက၏။ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (၄)ႂကင္းျဖစ္လွ်င္ ၎င္းအိမ္ မွာ ဆူပူေနၾကသည္။ ပစၥည္းငွားရမ္းမႈ၀ါသနာပါၾက၏။ ေႂကးတင္ လွ်င္ လက္ခက္၏။ ေႂကးမဆပ္ႏိုင္က ေရွာင္၍ ေျပးၾက၏။ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ေသသပ္မႈမရွိပါ။ အေလာတႀကီးလုပ္ကိုင္ၾက၏။ အထက္လူကို ေျမႇာက္ပင့္ ၍ ေအာက္လူကို ႏွိမ့္ခ်တတ္၏။

    ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အမႈအခင္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ား အမ်ား ဆံုးေတြ႕ၾကရ၏။ ေထာင္က်လွ်င္ ေသသည့္အထိ ႏွစ္ႀကီးမ်ားက်တတ္၏။ မိသားစုအတြက္ အတၱစိတ္အလြန္ႀကီးသည္။ စေနနံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပစၥည္း မ်ား မတည့္ပါ။ မရဏတြင္ စေနနံရွိသျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွ်င္ ပ်က္စီး သည္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား အထုတ္လုိက္စုမိလွ်င္ ပ်က္စီးစရာမ်ားႀကံဳ၍ ကုန္ေတာ့သည္။ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္လိုပါက (၄)ႂကင္း က်ားမ အားလံုး လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေသသည့္အထိ လုပ္ကိုင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္သည္။ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေပး သည္။ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေနလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ ဆရာသမားမ်ား ကင္းမဲ့ေသာ (၄)ႂကင္းမ်ား ဘ၀ပ်က္ သည္။ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ့္ဆႏၵႏွင့္ ေနႏုိင္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးေရာက္လွ်င္ မဟုတ္ တာ အကုန္လုပ္သည္။ စေနနံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးမေပး ပါ။ အနက္ေရာင္ႏွင့္ မတည့္ပါ။(၄)ႂကင္း က်ား/မတို႔ အထြန္းေနရာတြင္ စိတ္ရွိသည္။ လူတစ္ကိုယ္ လံုး နာရီႏွင့္အမွ် စပ္စုလိုစိတ္အၿမဲ ရွိသည္။

    အထြန္းခြင္၏ အဓိပၸာယ္ စပ္စု၊ ႂကား၀ါ၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္ စိတ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ။
    ေနရာတကာတြင္ စပ္စပ္စုုစုလုပ္ကုိင္တတ္ၾကသျဖင့္ လုပ္ငန္းေပါင္း စံုလုပ္ျခင္း၊ အရိပ္(၃)ပါး နားမလည္ ဘဲ စပ္စုျခင္း၊ စပ္စုသည့္စ႐ိုက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မသက္ဆုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေနရာတကာ စိတ္မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္တြင္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာက ဦးေဆာင္ သူျဖစ္သည္။ ပင္ကိုစိတ္ရင္း ေကာင္းသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုသိုလ္မေရွာင္၊ အကုသိုလ္မေရွာင္၊ စပ္စုလိုစိတ္ေၾကာင့္ ပင္ကိုယ္ရွိေသာ စိတ္ထား ပ်က္စီး၏။

    စိတ္သမာဓိေကာင္းစြာေနထုိင္ေသာ (၄)ႂကင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ သည္။ စိတ္အထြန္းတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးလြယ္သည္။ ဘမဟုတ္ သည့္ျပႆနာမ်ားကို မီးေလာင္မႈႀကီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည္။
    (၄)ႂကင္း က်ား/မ သတင္းစံုေျပာသည္။ (၄)ႂကင္း က်ားမ်ား ျပႆနာျဖစ္သည့္ေနရာကို မေရာက္ေရာက္ ေအာင္သြားသည္။ အစ အေနာက္သန္သည္၊ အတြန္း အတုိက္၊ အတို႔အေထာင္လုပ္တတ္သည္။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ ကက္စက္၊ တီဗြီ၊ အကုန္အစံုနားေထာင္သည္။ ဖတ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ မိမိသည္ အရာရာကိုသိေၾကာင္း သိၿပီးေၾကာင္း ႂကား၏။ သ႔ူေရွ႕တြင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အကုန္ေလ့လာသည္။ ထင္ေပၚမည့္အတတ္မ်ိဳးစံု အကုန္ သင္သည္။ မၿပီးဆံုးပါ။ ဘာသာမ်ိဳးစံု၊ ဓာတ္၊ နတ္၊ စုန္း၊ ပေယာဂ၊ ေဗဒင္၊ ေဆး အကုန္ေလ့လာသည္။ သိသာ သိ၏။ တတ္ေအာင္ မသင္ပါ။    (သိုက္) ဌာန၏ အဓိပၸာယ္ လြဲမွားစြာ ေစ့စပ္မႈ၊ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္ ခရီး၊ စကားလႈပ္ရွား။

    ေသာၾကာသိုက္ဖြားမ်ား ခရီးမ်ားလြဲမွားေနသည္။ စကားမ်ား လြဲမွားေနသည္။ လႈပ္ရွားမႈ အမွန္အကန္ မျဖစ္ဘဲ အခက္ေတြ႕ေနသည္။ (၄)ႂကင္းမ်ား စကားေျပာလွ်င္ မဟုတ္တာ အဟုတ္လုပ္ေျပာသည္။ ႂကား၍ ေျပာသည္။ ခရီးသြားလွ်င္ ဒီေနရာဆို ဟိုေနရာေရာက္သည္။ ေႂကးယူလွ်င္ ေတာင္းရခက္သည္။ (၄)ႂကင္း ေသာၾကာစကားေျပာလွ်င္ သတိထားပါ။ မမွန္တာမ်ား၏။ (၄)ႂကင္းစကားေျပာခ်ိဳသာလွ်င္ ကတိပ်က္၏။ စကားကတိမတည္ဘဲ ေနလွ်င္ ေျပာသလိုမလုပ္လွ်င္ ဘ၀တြင္ က်ဆံုး၏။ ခရီးမွားလွ်င္ မရဏဉာဥ္ (၄)ႂကင္း ေသာၾကာေႂကးယူၿပီး ျပန္မဆပ္ပါ။ (၄)ႂကင္းမ်ား အေပးအကမ္းရက္ေရာေနလွ်င္ ထိုသူထံမွ  လိုခ်င္တာတစ္ ခုရွိေနသည္ဟု မွတ္ပါ။ရာဇခြင္၏အဓိပၸာယ္ မလည္႐ႈပ္ေထြး ပရိယာယ္မ်ား တနလၤာၿဂိဳဟ္ အဓိပၸာယ္ ေငြ၊ အႂကား။    (၄)ႂကင္း က်ား/မတို႔သည္ မူလဇာတာခြင္၌ (၂)ဂဏာန္း တနလၤာ ၿဂိဳဟ္သည္ ရာဇအိမ္တြင္ ရပ္တည္ ေနပါသည္။ အိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္ရာဇ ၏သတိၱႏွင့္ အားတို႔မွာ မလည္႐ႈပ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပရိယာယ္အလြန္မ်ားျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အႂကားပရိယာယ္မ်ားျခင္းႏွင့္ ေငြပရိယာယ္ မ်ားျခင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ပရိယာယ္ျဖင့္ မလည္႐ႈပ္ေထြးၾက၏

။ (၄)ႂကင္း ႂကား၀ါမႈသည္ အျခားအႂကင္းႏွင့္မတူဘဲ အငွားႂကား ႂကားၾက၏။ မိမိ၏ ႂကား၀ါမႈကို ပတ္၀န္းက်င္သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ မိမိကိုယ္တုိင္ ရာဂစ႐ိုက္ေၾကာင့္ မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္၍ ႂကားၾက၏။ မရွိသည္ကို အရွိလုပ္၍ ႂကားၾက၏။ မိမိမပိုင္ေသာ ေရႊ၊ ေငြ၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းတို႔ကို ေပါင္ႏွံ၍ အႂကားအားေကာင္းၾကပါက ဘ၀တြင္ ေထာင္၊ ေဆး႐ံု အလြန္နီးကပ္လွသည္။ (၄)ႂကင္း ပစၥည္း ငွားရမ္းလွ်င္ ပိုင္ရွင္ေတာင္း မွ ျပန္ေပးသည္။ မေတာင္းမခ်င္း ျပန္ေပးေလ့မရွိ။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘ၀တြင္ သမာအာဇီ၀က်စြာ မရွာေဖြဘဲ ေငြရလြယ္ေသာ သမာအာဇီ၀ မဟုတ္သည့္ ျဖတ္လမ္းနည္းမ်ားျဖင့္ လွည့္ပတ္ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ၾကပါက ဘ၀တြင္ ေငြေၾကးမတည္ၿမဲသည့္အျပင္ ထာ၀ရေႂကးမကင္းဘဲ ေငြေၾကးေၾကာင့္ သိကၡာက်ျခင္း၊ အမႈအခင္းျဖစ္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရ၏။ ထိုသို႔ မိမိ၏ရာဇဉာဥ္စ႐ိုက္၏ ခုိင္းေစ ခ်က္မ်ားကို မျပဳျပင္ဘဲ ေနထုိင္ၾက မည္ဆိုပါက ဘ၀တြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္သာ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ျပဳျပင္ ႏိုင္ေသာ သူမ်ား သည္ ဂုဏ္သတင္းလြန္စြာထင္ေပၚ၍ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေနရေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကရ၏။ပုတိအိမ္၏အဓိပၸာယ္ ဖံုးကြယ္၊ ေပ်ာ့ညံ့၊ မေက်ာ္ေစာ။ ၾကာသ ပေတးၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္ ပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ ဘာသာ။

(၄)ႂကင္း က်ား/မ အားလံုးတို႔သည္ ပုတိေနရာတြင္ (၅)ဂဏာန္း ပညာ၊ အေတြးအေခၚ ေရာက္ရွိ ေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လြန္စြာညံ့ဖ်င္းၾက၍ စိတ္ကူးယဥ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကိေလသာကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ကူးျဖင့္ ႀကံစည္ေတြးေတာ မိေနစဥ္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အကုသိုလ္လြန္စြာ ႀကီးမားၾက၏။ လူ မေဖာက္ျပန္ ေသာ္လည္း မေနာေဖာက္ျပန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ (၄)ႂကင္းမ်ား ကာမဂုဏ္ ကိစၥမ်ား အၿမဲေတြးသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ပံုဆိုးပန္းဆိုးႏွင့္ ညားၾက၏။ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္၏ အဓိပၸာယ္တစ္ မ်ိဳးမွာ (ဘာသာ) ျဖစ္သျဖင့္ ဘာသာ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်ာ္ေစာ အပ္ေသာ အေဆာင္၊ လက္ဖြဲ႕၊ အင္း၊ ဓာတ္လံုး၊ အစရွိေသာ သိဒိၶ၀င္အစီအရင္မ်ား လြန္စြာမွ ႏွစ္သက္ၾက၏။ခရီးသြားဟန္လြဲ ရည္းစားမ်ားႀကံဳေတြ႕တတ္ၾက၏။ သားမယား ခင္ပြန္း အေပၚလြန္စြာကတိေပးလြယ္သည္။ ကတိပ်က္လြယ္သည္။ အတူ ေနအိမ္ေထာင္ဘက္ေပၚ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္သည့္ စကားမ်ားဖံုးကြယ္ တတ္၏  

No comments:

Post a Comment