Friday, January 26, 2018

စေန သားသမီးမ်ား

စေန သားသမီး (သို) ေသာရီတုိင္၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး ျဖစ္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ထပ္မံတင္ျပသြားပါဦးမည္။

    စေနသားသမီးတို႔၏ မူလအစြမ္းအားမ်ားသည္ အပူေဇာ္ခံရျခင္း၊ ဆရာတဆူလိုေနရျခင္း၊ စာေရးဆရာ၊
 ေဗဒင္ဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ အိုးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ေနထိုင္ရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာျခင္း၊ ပညာတတ္ျဖစ္ျခင္း၊ ပညာမ်ိဳးစံုကိုတတ္ ကၽြမ္းျခင္း၊ သိလြယ္တတ္လြယ္ျခင္း အစရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါလွ်က္ႏွင့္ စေနသားသမီးအမ်ားစုသည္ စိတ္ပူပန္မႈလြန္ကဲျခင္း၊ ႀကိဳတင္ပူပန္တတ္ျခင္း၊ စကားေျပာရာတြင္ ဂၽြတ္ဆတ္ဆတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာမႈ မမွန္ျခင္း၊ 
အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ ေငြေၾကး အသံုးအျဖဳန္းႀကီးျခင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းတရားမမွန္မႈ
 တို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ႏွင့္ ကင္းေ၀းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 
   ၄    (န၀င္း)    လူ
    ၁    (စီးပြား)    အုိးအိမ္၊ အိမ္ေထာင္
    ၅    (စုပ္)    ပညာ၊ အေတြးအေခၚ
  - ၀ -    (မူလ)
    ၃    (နာ)    စိတ္
    ၆    (ခုိက္)    ခရီး၊ စကား
    ၂    (ပ်က္)    ေငြ၊ အႂကား

    စေနတုိင္သည္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ထင္ေပၚမႈ၊ ေလာဘ အစရွိေသာ ပရိယာယ္မ်ားသည္ တုိင္ျဖစ္ပါသည္။ (တ.ထ.ဓ.ဒ.န) အကၡရာပညတ္ ခ်က္မ်ားထဲမွ ထင္ေပၚမႈ (ထ) ဂဏာန္းကို အဓိကထား၍တင္ျပရေသာ္ (စေန) ထင္ေပၚမႈဂဏာန္းအား ပထမဦးဆံုး စတင္ဖ်က္ဆိးသူမွာ (စိတ္) ဟူေသာ အဂၤါဂဏာန္းပင္ျဖစ္ပါ
သည္။ စေနသားသမီးအမ်ားစုသည္ (စိတ္) ပူပန္မႈ လြန္ကဲၾကသည္။ အရာရာကိုေတြးေတာပူပန္တတ္ၾကသည္။ မိမိသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လႊမ္းမိုးမႈ ဒါဏ္ကို ခံႏိုင္လိုစိတ္ မရွိျခင္း၊ ေအာက္က်ခံလို
စိတ္မရွိျခင္း၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ အေျပာအဆိုမခံလိုတဲ့စိတ္ရွိျခင္း၊ ၎င္းစိတ္မ်ားသည္ စေနထင္ေပၚမႈ ဂုဏ္သတင္းမရွိဘဲ အမ်ားလူပံုအလယ္တြင္ ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ားခံၾကရသည္။ ၎င္းစိတ္ကို ထပ္မံ
ဖ်က္စီးေသာ ၿဂိဳဟ္မွာ (ခိုက္)တြင္ ရွိေသာ ေသာၾကာ (၆)ဂဏာန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ (၆)ဂဏန္း၏အဓိပၸာယ္မွာ (ခရီး၊ စကား) ပင္ျဖစ္ပါသည္။

    စေနသားသမီးတို႔သည္ ခရီးသြားရာတြင္ အထိန္းအကြပ္မရွိၾက၊ သြားခ်င္ရာသြား လာခ်င္ရာလာၾကသည္။ အရက္ဆိုင္၊ အေပ်ာ္ခရီး အစရွိ ေသာ မသြားသင့္သည့္ ခရီးမ်ားေၾကာင့္ မိမိအေပၚ မည္သူမွ်အထင္မ
ႀကီး၊ မိမိကလည္း ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာကိုယ္လုပ္ သည္။ ဘယ္သူ႔ကိုယ္မွ ဂ႐ုမစိုက္၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားေနာက္တြင္ မေကာင္းသတင္းေျပာခံရသည္။ေနာက္ထပ္ေသာၾကာၿဂိဳဟ္တစ္ ခုမွာ (စကား)ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 စေနသား သမီးမ်ား စကားေျပာေကာင္းသည္။ ေျပာခ်င္ရာစြတ္ေျပာသည္ တစ္ဖက္သားစကားကို
 နားမေထာင္ သူခ်ည္းနင္းကန္ေျပာေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ႐ိုင္းျပေသာစကားမပါဘဲ တဖက္သားကိုနစ္နာေအာင္ေျပာ သည္။ မိမိ ေတာ္ေၾကာင္း၊ တတ္ေၾကာင္း အတင္းေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားကသူ႔ကို
 အထင္မႀကီး ထိုေသာၾကာ (ခရီး၊ စကား) ၿဂိဳဟ္ကိုထပ္မံ ဖ်က္စီးသူမွာ ႀတိရန္းဌာတြင္ရပ္တည္ေနေသာ (တနလၤာ) ၿဂိဳဟ္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ တနလၤာၿဂိဳဟ္၏ ပရိယာယ္မွာ (ေငြ၊ အႂကား) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စေနသားသမီးမ်ားေငြမရွိလွ်င္ ၿငိမ္ေနၾကသည္။ ေငြရွိလွ်င္ ပ်က္ခ်င္သည္။ ၎င္းေငြကို အေပ်ာ္အပါးတြင္ သံုးခ်င္သည္။ ေလာင္းကစားေနရာတြင္ ေငြကိုေရလိုသံုးသည္။ ေနာက္ထပ္ပရိယာယ္မွာ အႂကားပင္ျဖစ္သည္။ စေနသားသမီးမ်ား အႂကားသန္ သည္။ အတုအေယာင္မ်ားကို အစစ္ဟု လူအထင္ႀကီးလာေအာင္ လုပ္ျပသည္။
 တကယ္မဟုတ္မွန္း အမ်ား သိေသာအခါ မူလစေနဂဏာန္းပ်က္၍ ထင္ေပၚမႈမရွိေတာ့ဘဲ ဂုဏ္သိကၡာ
 က်ရသည္။

    စေနတိုင္၏ (ခိုက္) ဂဏာန္းမွာ ေသာၾကာ (၆)ဂဏာန္းပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ၎င္းခိုက္ဂဏာန္း
 (ေသာၾကာ)၏ ပရိယာယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ စကား သည္ အေကာင္းလြန္၍ အဆိုးသို႔ေရာက္သြားသည့္ 
သေဘာပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ေျပာေသာစကားမွန္သည္ သို႔ေသာ္ တဖက္လူ လက္မခံႏိုင္ပါ။

    (ဥပမာ) အလွဴအိမ္တစ္ခုတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ဟင္းလိုက္ပြဲ လိုက္ခ် ေပးေနရာ ၎င္း၀တ္ထားေသာ ပုဆိုးေပါက္ေနသည္ ကို စေနသား သမီး တစ္ေယာက္ကျမင္ေတာ့ (ေဟ့လူ ခင္ဗ်ားပုဆိုးဖင္ေေပါက္ေ
နတယ္)ဟု လွမ္း၍ ေအာ္ေျပာလိုက္ရာ တဖက္လူမွာ သူ႔အားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ ေပးေသာ ထိုစေနသားအား ေက်းဇူးမတင္ဘဲ မုန္းသြားသည္။ စကားေတြ တအား ေျပာသည္ မွန္တာေတြခ်ည္းပဲ ဒါေပမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ကလက္မခံႏိုင္ပါ။

    တခါတံုးက သာမန္ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူ လူတစ္ေယာက္သည္ လၻက္ရည္ဆိုင္ဖြင့္၍ ေရာင္းခ်ရာ 
သူေဌးႀကီးတစ္ဦးက သူ႔ဆိုင္တြင္ ေစ်းႏႈန္းမေမးဘဲ လၻက္ရည္ ၀င္ေသာက္ေလသည္။ ေငြရွင္းေသာအခါ သူေဌးႀကီးက မင္းတို႔ဆုိင္က ေစ်းႀကီးတယ္ဟု ဆိုင္ရွင္ကိုေျပာလိုက္ရာ ဆုိင္ရွင္က ““ဦးေလးပိုက္ဆံမပါလို႔လား၊ အလကားေသာက္သြားေလ၊ ေနာက္ေန႔လည္းလာေသာက္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေငြမရွိေပမယ့္ 
လူတစ္ ေယာက္ကိုေတာ့ လၻက္ရည္တစ္ေန႔တစ္ခြက္ေတာ့ တုိက္ႏိုင္ပါတယ္ဟု ေျပာလိုက္ေလသည္။ ထိုသူေဌးမွာ သိန္းေထာင္တန္ကားႏွင့္ ခါးမွာလည္း (ဟန္းဖုန္း)ခ်ိတ္ကာ စတုိင္ႀကီးတစ္ခြဲသားႏွင့္ ထိုဆုိင္ရွင္သာမန္လူတစ္ ေယာက္၏ ထိုးႏွက္လိုက္ေသာ စကားဒဏ္ကို (ဆဲ) တာထက္ပင္နာသြား ေလသည္။ 
ထိုဆုိင္ရွင္မွာ (စေန)သား တစ္ေယာက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(စေနသားသမီးမ်ား စကားခုိက္ေနသည္)

    ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာအခါ မိဂဒါ၀ုန္ေတာတြင္ ပဥၥ၀ဂၢီ (၅)ဦးအား ဓမၼစၾကာတရားဦးကို ေဟာပါသည္။ ထိုေန႔သည္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ (စေန) ေန႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

    ၄    (လူတစ္ကိုယ္လံုး အပူေဇာ္ခံရျခင္း)  (န၀င္း)
    ၁
    ၅
  - ၀ -
    ၃
    ၆    (ဓမၼစၾကာတရား)  (ခုိက္)
    ၂

    ဗုဒၶဘုးရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ စေနေန႔တြင္ (ပရမတၱ)တရား မ်ားျဖစ္ေသာ (သစၥာ ၄ ပါး) တရားေတာ္ႀကီးကို ေဟာေတာ္ မူေသာေၾကာင့္လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ သာဓုေခၚၾကကုန္၏။ စေနေန႔တြင္ ခရီးစကား ခိုက္ေနေသာ္လည္း ေကာင္းေသာစကား၊ တန္ဘိုးရွိေသာ စကားမ်ား ေဟာေျပာခဲ့ေသာ ဗုဒၶအား လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါအေပါင္း ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ျပဳခဲ့ေလသည္။ အထက္ပါ ေနေသာ္လည္း ေကာင္းေသာစကား တန္ဘိုးရွိေသာစကားမ်ားေဟာေျပာ ခဲ့ေသာ ဗုဒၶအား လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါအေပါင္း ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳခဲ့ေလသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္း၊ အက်ိဳးတရား မ်ားကို သင္ေလ့လာၾကည့္ပါ ဘုရားရွင္သည္ (ခရီး) ခိုက္ေနေသာ္လည္း တရားေဟာရန္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာသို႔ သြားခဲ့သည့္အတြက္ (ခိုက္) လြတ္ သြားသည္။ (စကား) ခိုက္ေနေသာ္လည္း ဓမၼစၾကာတရားဦးကို သတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔အား သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုျခင္း အလို႔ငွာ ေဟာေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ (ခုိက္) လြတ္ျပန္သည္။ အေၾကာင္း တရားမ်ား ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားတြင္ အပူေဇာ္ခံမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။

    ၄    (ပူေဇာ္မႈခံရျခင္း)  (အက်ိဳးတရား)
    ၁
    ၅
  - ၀ -
    ၃
    ၆    (ခရီး/စကား)  (အေၾကာင္းတရား)
    ၂

    ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ စေနသားတဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စကားကိုေကာင္းေအာင္ေျပာပါ။ ကပ္သီးကပ္ဖဲ့ မေျပာပါႏွင့္၊ စကားေတာင္စားမလုပ္ပါႏွင့္၊ စကားႏုိင္မလုပါႏွင့္၊
 ရိေသာေထ့ ေသာ၊ မထီမဲ့ျမင္စကားမ်ား မေျပာပါႏွင့္၊  တန္ဘိုးရွိေသာစကားမ်ားကိုသာေျပာပါ။ (ခရီး) ကုိလည္း ေကာင္းေသာခရီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရားဖူး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာခရီး၊ လူမႈေရးႏွင့္
 ပတ္သက္ေသာခရီးမ်ားမွအပ အရက္ဆုိင္သို႔သြားျခင္း၊ ဖဲ၀ိုင္းသို႔သြားျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါးအိမ္သို႔သြားျခင္း တုိ႔ကို သင္ေရွာင္ႏိုင္ၿပီဆုိလွ်င္ သင္၏ပတ္၀န္းက်င္လူမ်ား၏ ပူေဇာ္ခံရမႈကို က်ိန္းေသသင္ရရွိပါမည္။

    စေနသားသမီးမ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ပယ္သတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္
(၁)    ေက်ာင္းဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ေဗဒင္ဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဘုန္းႀကီးရဟန္း၊ ပန္းတိမ္ဆရာ၊ တရားေဟာဆရာ အစရွိေသာ အပူေဇာ္ မႈခံရေသာ ဆရာမ်ားအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈကို (န၀င္း) ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိ
ၿပီးလွ်င္ အညြန္႔တြင္ ရွိေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္အရ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထုိင္ရျခင္း၊ အုပ္
စုေသြးသားမ်ားကို ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးႀကီးက်ယ္
က်ယ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ဆပြတ္တြင္ရွိေသာ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ ပရိယာယ္အရ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ပါရဂူ၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕မ်ားရျခင္းတို႔ကို တုိက္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

    တုိင္၏နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ စေနသားသမီး(သို႔)ေသာရီခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ လူသားအားလံုးတို႔သည္ အထက္ပါအေၾကာင္း တရားမ်ားကို ပယ္သတ္ႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးတရားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိကာ စိတ္လည္းခ်မ္းသာ လူလည္းက်န္းမာ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါလိုရာဆႏၵအားလံုးၿပီးျပည့္စံုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။1 comment:

  1. အမွန္​​ေတြခ်ည္​းပါဘဲ

    ReplyDelete