Thursday, January 18, 2018

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္ (ျမန္မာရုိးရာေဗဒင္ပညာရွင္)

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္ဦးစီးေသာ
MHK ျမန္မာရုိးရာေဗဒင္လုပ္ငန္းစုမွ

ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ပါ၍ လုိအပ္ပါက ေအာက္ေဖၚျပပါဖုန္း
နံပတ္မ်ားကုိ၄င္း က်ိဳကၠဆံဘုရားအေနာက္ဖက္မုဒ္
သကၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္သုိ႕၄င္းဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္

၁/ တနွစ္စာကံဇာတာမ်ားကုိစစ္ေဆးေပးျခင္း
၂/ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားျပဳျပင္တုိးခ်ဲ႕ရန္သင့္မသင့္
ကုိေဆြးေႏြးတုိင္ပင္အႀကံေပးျခင္း
၃/ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အခ်ိန္မဂၤလာရက္မ်ားသတ္မွတ္
ေပးျခင္း
၄/ ခြဲစိတ္ မီးဖြားမည့္သူမ်ားအားရက္သတ္မွတ္ေပး
ျခင္း
၅/ ခေလးအမည္ေပးျခင္း
၆/ ကုမၸဏီအမည္ေပးျခင္း ဆုိင္အမည္ေပးျခင္း
၇/ အိမ္ျခံေျမ တုိက္ခန္းေရာင္းဝယ္ငွားမ်ားအ
တြက္ယႀတာစီရင္ေပးျခင္း
၈/ အိမ္ေဆာက္ပနွက္ရုိက္မဂၤျပဳေပးျခင္း
၉/ အိမ္သစ္တက္မဂၤလာျပဳေပးျခင္း
၁၀/ အိမ္ႀကမ္း ေျမႀကမ္းအတုိက္ရွင္းေပးျခင္း
၁၁/ စုန္း နတ္ ဖုတ္ ပေယာဂေနွာက္ယွက္သူမ်ား
ကုိကာကြယ္ရွင္းလင္းေပးျခင္း
၁၂/ က်မ္းမာေရးည႔ံသူမ်ားေဆးမေတြ႕သူမ်ားကုိ
ေဆးေတြ႕ေအာင္ယႀတာျပဳေပးျခင္း
၁၄ / စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ
မ်ားကုိေျဖဆုိခ်ိန္တြင္အေနွာက္အယွက္
ကင္းေအာင္ယႀတာျပဳေပးျခင္း
၁၅/ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေနသူမ်ားအလုပ္အျမန္
ရရွိေအာင္ယႀတာျပဳေပးျခင္း
၁၆/ ကုန္းလမ္းေရလမ္းအျမဲသြားလာလွဳ ပ္လ်ွား
လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားကုိအႏၲရယ္ကင္းလြတ္
ေအာင္ယႀတာျပဳေပးျခင္း
၁၇/ ေလယဥ္ပ်ံ ေမာ္ေတာ္ကား ဆုိင္ကယ္
မီးရထား အစရွိေသာယဥ္ရထားမ်ားအား
လမ္းခရီးအႏၲရယ္ကင္းေအာင္ယႀတာ
ျပဳေပးျခင္း
၁၈/ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္သူမ်ား အလွျပင္ဆုိင္ ဆံသ
တည္းခုိခန္း ေဟာ္တယ္ ေမာ္တယ္မ်ား
စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း မ်ားလူဝင္ေအာင္ယႀတာ
ျပဳေပးျခင္း ဓါတ္ေရမန္းေပးျခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း     ၀၉၉ ၇၀၃၀၄၈၀၁
၀၉ ၇၃၀၂၅၉၉၄       ၀၉ ၂၆၁၂၁၅၄၀၅
က်ိဳကၠဆံဘုရားအေနာက္မုဒ္ သကၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕
www.myathtutkhaung.com
viber com 099 70304801
face book Myat Htut Khaung


No comments:

Post a Comment