Thursday, January 18, 2018

ေရႊဆုိင္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ေရသန္႕လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္အထူးယႀတာ


ဗုဒၶဟူးေန႕ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲတြင္းျပဳ လုပ္ရန္
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
ကြမ္းသီး ၈ လုံး ကသစ္ ၈ ညြန္႕
ဇီးယုိ ၁၀၀ တန္ ၂ ထုတ္
ပန္းသီးတစ္လုံး
စတီးပုဂံ တစ္ခ်ပ္
ေရွးဦးစြာ စတီးပုဂံေပၚသုိ႕ ဇီးယုိနွစ္ထုပ္ေဖါက္၍
ထည့္ပါ ျပီးလ်ွင္ ၄င္း ဇီးယုိေပၚသုိ႕ပန္းသီးတစ္လုံး
တင္ပါ ပုဂံပတ္လည္တြင္းကြမ္းသီး ၈ လုံးတင္ပါ
ပန္းသီး ကုိအဝ လွပ္၍ စူးျဖင့္ ၈ ေပါက္ေဖါက္ပါ
ထုိအေပါက္ငယ္တြင္း ကသစ္ ၈ ညြန္႕ကုိထုိးလုိက္ပါ
ထုိဓါတ္ကစားကြက္ပညာကုိ တစ္ပတ္တိတိထားပါ
ေနာက္တစ္ပတ္ဗုဒၶဟူး ရက္တြင္အသစ္ျပဳလုပ္ပါ
အေဟာင္းမ်ားကုိစြန္႕ပါ
ဘုရားစင္ သုိ႕မဟုတ္အျမင့္တေနရာတြင္တင္ရန္
လုိရာဆုေတာင္းပါ
ထုိဓါတ္ပညာယႀတာခန္းမ်ားသည္ နုတ္မိန္႕ျဖင့္
အာဏာစက္ေပးထားေသာယႀတာျဖစ္ပါသည္
က်ြန္ုပ္မရုပ္သိမ္းမျခင္းအစြမ္းထက္မည္ျဖစ္ပါသည္
သင္ႀကိဳက္ရင္လုပ္ပါ မႀကိဳက္ရင္ေက်ာ္လုိက္ပါ
သိဒၶိ မဟိဒၶိ ဓါတ္ပညာ အားလုံးသည္ တန္ခုိးရွင္
သိဒၶိရွင္မ်ား၏ေစာင့္ေရွာက္မွဳ မ်ားရွိပါသျဖင့္ သင္၏
ေက်းဇူးတရားသိတတ္မွဳ ခင္ပြန္းႀကီး၁၀ ပါး ကုိရုိေသ
မွဳ တုိ႕ေႀကာင့္အစြမ္းထက္ျမက္မည္ျဖစ္ပါ၍ ထုိယႀတာ
မ်ားျပဳ လုပ္မည္ဆုိပါက ၅ ပါးသီလ ယူရန္ျဖစ္ပါသည္
ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း
က်ြန္ုပ္သည္ စာေရးဆရာေဗဒင္ဆရာဘဝတြင္ခက္ခဲ
မွဳ ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာႀကဳ ံေတြ႕ခဲ႕ရပါသည္
Astrology Net work ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္
Online face book မွ မိတ္ေဆြအားလုံးသည္က်ြန္ုပ္
၏ ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ခဲ႕ႀကပါသည္
ထုိ႕ေႀကာင့္ဤကဲ႕သုိ႕ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ယႀတာမ်ား
ကုိေဖၚထုတ္၍ ေပးခဲ႕ပါသည္
ဤပညာခန္းကုိသုေသသနျပဳ လုပ္ခ်ိန္မွာ နွစ္ေပါင္း
၂၀ ႀကာျမင့္ခဲ႕ရာ ေန႕အခ်ိန္ နာရီမ်ားစံတစ္ခုထား၍
အသုံးျပဳ ခဲ႕ပါသည္
တခဏတြင္ကြန္ယက္အျဖစ္ျပန္႕န႔ံခဲ႕ပါက က်ြန္ုပ္က်ိဳ းစား
ရက်ိဳ းနပ္ပါျပီ
၇ ရက္သားသမီးမ်ား ေအာင္ျမင္မွဳ ပန္းတုိင္သုိ႕
သုေသသန ျပဳ လုပ္၍ သြားႀကပါကုန္ေလာ့
မည္သုိ႕ေသာ ဆုိင္မ်ိဳ းမဆုိလူဝင္ေစရန္ ရည္ညြန္းပါသည္


No comments:

Post a Comment