Thursday, February 8, 2018

ဘ၀ တစ္သက္တာအေရာင္မ်ား


မိမိဘဝတြင္ အေရးႀကီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ဝတ္ဆင္ရန္
အက်ီၤအေရာင္မ်ား
မိမိဘဝတြင္ဆုိင္ ဆုိင္းဘုတ္ အိမ္ မ်ားတြင္ခ်ယ္သ
ရန္အက်ိဳးေပးအေရာင္မ်ား
အစရွိေသာ ဘဝ၏အေရးတႀကီးအသုံးျပဳ ရန္အေရာင္
မ်ား လုိအပ္ပါက ဤအေရာင္မ်ားကုိအသုံးျပဳနုိင္ပါ
သည္
ေမြးခုနွစ္ျဖင့္ေပးမည္ျဖစ္ပါ၍လြန္စြာတိက်ပါသည္
ဤပုိ႕ကုိရွယ္ျပီးသိမ္းထားပါကသင့္ဘဝအတြက္
တန္ဘုိးရွိေသာစာစဥ္မ်ားအျဖစ္ဘဝတြင္ရပ္တည္
ပါလိမ္႕မည္
ေမြးဖြားရာျမန္မာခုကို ၇ ျဖင့္စားပါႀကြင္းေသာ
ဂဏန္းကုိ အႀကြင္းဟုယူပါ
ဥပမာ ၁၃၂၄÷ ၇ = ၁ ႀကြင္း
၁ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြ ေရယွက္ေရာင္
တနလၤာ ေရာယွက္ေရာင္
အဂၤါ နက္ျပာ
ဗုဒၶဟူး ပန္းေရာင္
ႀကာသပေတး အစိမ္းေရာင္
ေသာႀကာ နက္ျပာ
စေန ပန္းေရာင္
၂ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြ ေရာယွက္ေရာင္
တနလၤာ နက္ျပာ
အဂၤါ နက္ျပာ
ဗုဒၶဟူး အနီေရာင္
ႀကာသပေတး ေရာယွက္
ေသာႀကာ အဝါေရာင္
စေန အနီေရာင္
၃ ႀကြင္း မဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြ အျဖဴ ေရာင္
တနလၤာ နက္ျပာ
အဂၤါ အနီေရာင္
ဗုဒၶဟူး အနီေရာင္
ႀကာသပေတး အျဖဴ ေရာင္
ေသာႀကာ နက္ျပာ
စေန ပန္းေရာင္
၄ ႀကြင္း မဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြ ေရာယွက္
တနလၤာ အစိမ္းေရာင္
အဂၤါ အနီေရာင္
ဗုဒၶဟူး အျဖဴ ေရာင္
ႀကာသပေတး အျဖဴ ေရာင္
ေသာႀကာ အစိမ္းေရာင္
စေန အနီေရာင္
၅ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြ အျဖဴ ေရာင္
တနလၤာ နက္ျပာ
အဂၤါ အဝါေရာင္
ဗုဒၶဟူး အျဖဴ ေရာင္
ႀကာသပေတး အစိမ္းေရာင္
ေသာႀကာ အစိမ္းေရာင္
စေန အဝါေရာင္
၆ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြ ပန္းေရာင္
တနလၤာ အစိမ္းေရာင္
အဂၤါ အနီေရာင္
ဗုဒၶဟူး ပန္းေရာင္
ႀကာသပေတး အစိမ္းေရာင္
ေသာႀကာ အဝါေရာင္စေန အဝါေရာင္

ဝ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္
တနဂၤေႏြ ပန္းေရာင္
တနလၤာ ေရာယွက္
အဂၤါ အဝါေရာင္
ဗုဒၶဟူး အျဖဴ ေရာင္
ႀကာသပေတး ေရာယွက္
ေသာႀကာ အဝါေရာင္
စေန ပန္းေရာင္
ဘဝအတြက္အေရးႀကီးေသာအေရာင္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္

2 comments: