Tuesday, March 13, 2018

၀ိ၀ါဒကြဲျပားျခင္း

ဝိဝါဒကြဲျပားျခင္း
==============
က်ြန္ေတာ္လြန္ခဲ႕တဲ႕အနွစ္ ၂၀ မွာေပါ႕
စာသင္သားဘဝအေတြ႕အႀကဳံေလးတစ္ခု

သက္ရွိသက္မဲ႕နံေကာက္တာနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ျငင္းႀကခုန္ႀကတကယ္ေတာ့လည္းဘ ာမွအားမရခဲ႕

အေတြ႕အႀကဳံအနည္းငယ္ရလာေတာ့မွတေျဖး
ေျဖးသိလာရတာ က်မ္းစာအုပ္နွစ္အုပ္ထြက္ဘုိ႕စာေပါင္းမ်ားစြာေလ့လာခဲ႕ရတာ

စာအုပ္တစ္အုပ္ေစ်းကြက္ထဲေရာက္ဖုိ႕ဆုိတာအဆင္ဆင္ျဖတ္ေက်ာ္ရတာလြယ္တာမွတ္လုိ႕

ကုိယ့္စာအုပ္ေလးတစ္ခ်က္မွားသြားတာနဲ႕ဝုိင္းခ်ီးမြန္းမဲ႕သူထက္ကဲ႕ရဲ႕သူအျပစ္ရွာသူေတြ
ကမ်ားသားလား

က်ြန္ေတာ္ေရးတဲ႕စာမွန္သမ်ွအေထာက္အထားေတြအျပည့္ရွိတယ္ဒီမွာကေရးရတာလြယ္တယ္
စာအုပ္ထဲထည့္ဘုိ႕ေတာ့မလြယ္ဘူး

အတုလဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ွာ္ေရးသားျပဳစုခဲ႕တဲ႕က်မ္းရင္းလကၤာဒုတိယတြဲစာမ်က္နွာ
၁၆၁ ပထမအပုိဒ္ကုိႀကည့္မယ္ဆုိရင္သက္မဲ႕တစိ သက္ရွိမႀကြင္း သိလုိလ်ွင္းေသာ္
အရင္းအကၡရာ နံကုိသာလ်ွင္ ျမဲပင္မွတ္ယူအရင္းတူက နမူဖ်ားမွာ ေကာက္ယူရ၏

ဥပမာ နွင္းဆီဆုိ စေနဘဲေကာက္ယူပါသႀကားကုိ ေသာႀကာနံယူပါ

ဥပမာ ၂ ေအာင္ျမင့္နဲ႕ေအာင္တင့္အေလာင္းအစားလုပ္မယ္ဆုိ
ေရွ႕အရင္းတူေနေတာ့ ေနာက္က၅ ေတး နဲ႕ ဝ ေန ကုိေကာက္ပါလုိ႕
က်မ္းက ဒီလုိဆုိတယ္ စာကုိေသခ်ဖတ္ဘုိ႕လုိပါတယ္ ေနာင္လာေနာင္သားေတြမမွားဘုိ
က်ြန္ေတာ္တုိ႕မွာတာဝန္ရွိပါတယ္အေတြ႕အႀကဳံကသိေသာအသိ

က်မ္းရင္းလကၤာ ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၈၁အပုိဒ္ ၂ မွာ ေဗဒင္ပိဋကတ္ တစ္စပ္တည္း
တည္သည္ အဂၤဝိဇၨာမည္ေသာ အာထဗၺဏေဗဒင္၏တစ္စိတ္သည္ ပိဋကတ္နွင့္စပ္လ်ွက္ရွိ
သည္ဟုျပဌန္းထားျပီး

က်မ္းရင္းလကၤာဒုတိယတြဲ စာမ်က္နွာ ၇၆ပဥၥမက႑ အပုိဒ္မွာ သတိပဌန္ သမၼပဓန္
ဣဒၶိပါဒ္ ဣေၿႏၵဗုိလ္ ေဗာဇၥ်င္ မဂၢင္ ဆုိအပ္ေသာ၃၇ ပါးေသာတရားတုိ႕သည္ေလာကီပညာနွင့္
ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိသည္ဟုလည္းျပဌန္းထားျပန္ပါသည္

တနလၤာ မိတ္ဓါတ္ ၄၅ တနလၤာႀတိစတုက ၄၅တစ္ေယာက္မိတ္ဓါတ္ဆင္တာကုိေနာက္တစ္
ေယာက္မွားေနတယ္ႀတိစတုပါလုိ႕လာေျပာရင္ေနာင္လာေနာင္သားေတြအယူတိမ္းျပီးရွဳပ္သြား
ေရာ

ေသခ်ာေလ့လာမွ ေပါ႕ေပါ႕ေလးနဲ႕လုိက္ေဝဖန္လုိ႕ကေတာ့ထိပ္ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူးဘယ္သူ
ကမွပညာအစစ္ကုိမေပးဘူး အတုိက္အခံနဲ႕ပညာကုိေလ့လာရင္အဆုံးမေရာက္ဘူး

ေဆးပညာမွာလည္း အ႒မုခ ဘဲေဗဒင္လည္းအဌမုခဘဲ အတြင္း ၄ပါး အပေလးပါး ျပားမွ
ေဗဒင္တတ္မွာ


No comments:

Post a Comment