Friday, March 9, 2018

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀ (၈)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၈ )

ဟုိတုန္းကေလ
က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္သင္ခ်င္တာလက္ထဲမွာလည္းေငြမရွိေတာ့ ဆရာဆီမွာအေႀကြးသင္ခဲ႕ရတယ္

သက္တန္းေႀကးက ၃ ေသာင္း ၃ နွစ္ေလာက္ခြဲေပး
မွေႀကတယ္ ဆရာကဘာမွမေျပာပါဘူး သင္ေပးရွာ
ပါတယ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေတာ့ဂုဏ္သိကၡာက်ခဲ႕ရတာ
ဒီေကာင္ ဘာမွမတတ္ဘူး ေဗဒင္ေတာင္အေႀကြး
နဲ႕သင္တာ ခုေတာင္ေႀကြးက်န္ေတြရွိေသးတယ္

မွတ္မိေသးတယ္ က်ြန္ေတာ္က ၂၀၀၁ ခုမွာသင္တန္း
ေသးေသးေလးတစ္ခုဖြင့္ျဖစ္တယ္
သင္တန္းသား ၆ ေယာက္လာတက္တယ္ ပုတ္ခတ္
တဲ႕လူေတြက တစ္ပုံႀကီး က်ြန္ေတာ္က သင္တန္းကာ
လ ၆ လကုိျပီးေအာင္ဖြင့္ျဖစ္သြားတယ္

သင္တန္းသားေတြလည္း သင္တန္းလည္းျပီး ဇတ္
ေခါင္းလည္းကြဲဘဲ ရီေတာ့ရီရတယ္
အဲဒီတုန္းက လက္ေတြ႕ေတြမ်ားတယ္ ေရႊေပ်ာက္ဆုိ
လည္း ခ်က္ခ်င္းလက္ေတြ႕ေျဖရွင္းရတာ ေဘာ္လုံးပြဲ
ႏွလုံးထီ က်ြန္ေတာ္က အဲဒီလုိင္းကစတက္တာ
လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းျပခဲ႕တာ ကြက္တိေတြႀကီးဘဲ
ေနာက္ေတာ့ ေဟာခန္းမွာေဗဒင္တြက္မည့္သူထက္
မုိးလင္းရင္ေလာင္းကစားလုပ္မည့္သူေတြတန္းစီေန
ေတာ့ ဆရာကလာတားရတယ္ ေမာင္ထြဋ္ရာ
ေဗဒင္ဆရာဘဲလုပ္ပါလုိ႕ --- --- -

အဲဒီကတည္းက ေလာင္းကစား ကိစၥရပ္သြားတာ
အယူေတာ္မဂၤလာပညာ အဲဒီမွာတအားက်ြမ္းက်င္
သြားတာ ခုေတာ့မလုပ္ေတာ့ပါဘူး

တခါတုန္းက က်ြန္ေတာ္လည္းေဗဒင္တတ္ခါစေျမာက္
ႀကြေျမာက္ႀကြျဖစ္ေနတဲ႕အခ်ိန္ လက္ဖက္ေရဆုိင္မွာ
လူတစ္ေယာက္က လက္ေျဖာက္တီးျပီးက်ြန္ေတာ္
ကုိေဗဒင္လာေမးတာ အခ်ိန္က စေနခ်ိန္ႀကီး

၄ လူနဝင္း


၀ စေနခ်ိန္

၆ လွဳ ပ္လွ်ားမွဳ ခုိက္


သူူ႕ေမြးေန႕ ခုနွစ္လည္းမေျပာဘဲ က်ြန္ေတာ္ကုိေဗဒင္
လာေမးတာ လက္ေျဖာက္တီးျပီးေတာ့ စီးပြားလုပ္
ငန္းအဆင္ေျပနုိင္လားတဲ႕ လွဳ ပ္လွ်ားမွဳ ခုိက္ေနတဲ႕
စေနခ်ိန္ သူ႕လွဳ ပ္ရွားေနတာ လက္ေျဖာက္တီးသံ
ခုိက္ေနတာ က်ြန္ေတာ္ဘယ္လုိေျဖမလည္း အကုန္
ကုန္မယ္လုိ႕ေဟာလုိက္တယ္

ခုဆုိရင္အဲလုိေဟာကြက္မ်ိဳ းမေဟာရဲဘူး အဲဒီတုန္း
ကတတ္ခါစဆုိေတာ့ ေျမာက္ကားႀကီးျဖစ္ေနတာ
ဒုိင္းကနဲ ဒုိင္းကနဲ ျပန္ေဟာေနတာ ရုိက္ေပါက္ေတြ
ႀကီးဘဲ မွန္လည္းမွန္တယ္ေလ ဒီလူအကုန္ကုန္တာ
ဘဲ

တခါတစ္ေလ အဂၤဝိဇၨာက တန္ဘုိးရွိတယ္
က်ြန္ေတာ့္အိမ္ရွင္မ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ခါစ အဂၤါတုိင္သေဘာ
အျမစ္အညြန္႕မတြန္႕ေစရ ကစားကြက္ နဲ႕ခေရရြက္ကုိ
၃ ခြက္တစ္ခြက္တင္ျပဳတ္ေသာက္တာ ခ်က္ျခင္းဆီးခ်ိဳ
ႀကတယ္ ခေရက အခါး အဖန္


၄ ေရ အညြန္႕

၃ ဆီးေရာဂါ

၂ ခ အျမစ္


က်ြန္ေတာ္႕ကတေန႕က တေန႕ကအစားမွာတာနဲ႕
ဝမ္းပ်က္သြားတာ ေဆးခန္းလည္းသြားတာေပါ႕
အဂၤဝိဇၨာနည္း ေအာင္လံေတဇ သက်မွီအုန္း နည္း
နဲ႕နွမ္းဆီ ထန္းညက္ ထမင္းစားတာခ်က္ျခင္းသက္
သာတယ္
၄ ဝမ္းေရာဂါ
၀ နွမ္းဆီ ထန္းလွ်က္စေနနံ နွစ္ဆင့္နဲ႕ဝင္သတ္လုိက္မွ ဝမ္းလည္းျငိမ္သြား
တယ္ စတုရန္းသတ္ကြက္က ေကာင္းတယ္ ကြမ္းစား
လုိ႕ထုံးေပါက္လည္းဆီသုတ္လုိက္ရင္ခ်က္ျခင္းသက္
သာတယ္၀ ထုံးေပါက္
၃ ဆီသုတ္ဟုိတုန္းကေတာ့ ေဗဒင္ေဟာရတာရွက္သလုိပါဘဲ
ခုေတာ့လည္း ေနသားက်သြားပါျပီ

No comments:

Post a Comment