Thursday, March 22, 2018

သစ္စိမ္႕ပန္းယပညာခန္း


သစ္စိမ့္ ပန္းယ သူရဇၨ
စိုက္ထ လြန္ခ်မ္းသာ

ဘုန္းေတာ္အနႏၱ ဥာဏ္ေတာ္အနႏၱ တိုႏွင့္ျပည့္စံုေတာမူေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကမၻာ ႏွင့္တကြ ေနစၾကာ၀ဠာ အနႏၱစၾက၀ဠာအား အႏိႈင္းမဲ့အဆံုးအဆမရွိ သိျမင္ခဲ့ပါသည္။
          ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားအရ စၾကာ၀ဠာအနႏၱာတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ လူသားတို႔၏ ေနထိုင္ရာျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြအမွဴးရွိသည့္ ေနအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကမၻာၿဂိဳဟ္ႏွင့္တကြ က်န္ၿဂဳဟ္မ်ားအားလံုးတို႔သည္ စနစ္တက် ဓါတ္ၾကီး (၄)ပါးတို႔ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္စြာဖြဲ႕စည္းေနသျဖင့္ သတၱေလာကၾကီး ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။

          ၄င္းၿဂိဳဟ္ၾကီးတို႔တြင္ (န၀င္း)၌ အေျခခံ၍ အေၾကာင္းအက်ိဳးညီညြတ္စြာ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လြန္စြာ အားေကာင္းေနၾကသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ ေမြးဖြားရာအခ်ိန္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနနကၡတ္သေဘာအရ ေမြးဖြားရာေန႔ရက္လ ခုႏွစ္တို႔သည္ မိမိတို႔ ေမြးဖြားရာအခ်ိန္မွစ၍ ေသသည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ လႊမ္းမိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
          ေလာကတြင္ အင္အားၾကီးေသာအရာသည္ အင္အားနည္းေသာအရာကို ႏုိင္ရိုးဓမၼတာအတိုင္း လူသားသတၱ၀ါတို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ႐ုပ္တရားတို႔၏ ဓါတ္(၄)ပါးတို႔ႏွင့္ လူသတၱ၀ါ တို႔ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာမေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ အားေကာင္းစြာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၄င္းၿဂိဳဟ္ၾကီးတို႔၏ သက္ေရာက္မႈ အစြမ္းသည္ လြန္စြာၾကီးမားလွေပသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေမြးဖြားရာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ တနဂၤေႏြမွစ၍ စေနအဆံုးရွိေသာေန႔မ်ား (သို႔မဟုတ္) ၿဂိဳလ္မ်ားသည္ ဓါတ္(၄)ပါးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူသားသတၱ၀ါတုိ႔အား ထာ၀ရလႊမ္းမိုးေန သည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။

          ၄င္းေမြးေန႔မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေမြးေန႔တိုင္ (အဂၤ၀ိဇၨာ)ၿဂိဳလ္တိုင္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏႐ုပ္ခႏၱာကို အၿမဲတမ္းလႊမ္းမိုးလွ်က္ရွိရာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ေမြးနံတိုင္မ်ားကို ဥာဏ္ရွိသလိုကြန္႔၍ၿဂိဳလ္မ်ားကို အသံုးခ်ပါက ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ရရွိေပလိမ့္မည္။

          အတုလဆရာေတာ္ေရးသားဖြင့္ဆိုသည့္ သစ္စမ့္ ပန္းယ သူရဇၨ စိုက္ထလြန္ခ်မ္းသာဟူေသာ က်မ္းရင္းလကၤာပါ စာပိုဒ္ကို အိႏိၵယျပန္ အရွင္ဣႏၵ၀ံမေထရ္ ေရးသားထားေသာ အဂၤ၀ိဇၨာ အလင္းျပ ဓါတ္ရိုက္က်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၂၇၀)အပိုဒ္ (၂)တြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ - -
          ၄င္းဆပြတ္နံကို ၿတိရန္းအုပ္၍ ေကာင္းစားေစရန္ ဓါတ္ရိုက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးတို႔ ၏ေမြးေန႔ကို အေျခခံ ခရားေစာက္တိုင္ထူလွ်က္ မူလမိမိတို႔၏ နံၿဂိဳလ္အထက္က ဆပြတ္ဂဏန္းကို တိုင္ေအာင္ဆံုးၿတိရန္းဟုေခၚေသာ ဆိုင္ရာဂဏန္းက ဖံုးအုပ္တြဲစပ္ၿပီးလွ်င္ ၄င္းအကၡရာ ႏွစ္လံုးတို႔ အရနံသင့္အလိုက္ ေကာက္၍ ဆိုင္ရာဓါတ္သစ္ပင္မ်ားကို မိမိတို႔၏ ဥပဇာ ၿခံ၀င္းအတြင္း ေန႔ေကာင္း ရက္သာေရြးခ်ယ္လွ်က္ က်က္သေရမဂၤလာ အရပ္ကစိုက္ပ်ိဳးၾကပါက ေလာကီအက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

          ဆရာေတာ္ႀကီးခင္ၾကီးေဖ်ာ္၏ အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာႀကီး ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ (၁၆၉)တြင္
                   ''သစ္စိမ့္ ပန္းယသူရဇၨ စိုက္ထအလြန္းခ်မ္းသာ''
ဟူ၍ ဖြင့္ဆိုထားၿပီး တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ မိမိ၏ ဥပစာၿခံ၀င္းအတြင္း က်က္သေရရွိေသာ သီရိအရပ္တြင္ သစ္စိမ့္ပင္ ပန္းယပင္ ဖလံပင္တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကပါက ၾကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္း ဖြင့္ဆို ထားပါသည္။
          အထက္ပါက်မ္းရင္းလကၤာတို႔ကို အေျခခံ၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဆရာသခင္မ်ား သင္ၾကားထားေသာ သစ္စိမ့္ ပန္းယ သူရဇၨ (၉)န၀င္းပညာခန္းအား ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုသြားပါမည္။

                                                                
                                                                
                   ၆ သစ္(ဆပြတ္)                           
                  -၁-                                            -၁-
                                                                
                                                                
                   ၃ စိမ့္ (ၿတိရန္း)                            

          (သစ္)ဆိုသည္မွာ တနဂၤေႏြမွစ၍ ေရတြက္ေသာ (၆)ခုေျမာက္ (ဆပြတ္)ျဖစ္ၿပီး (စိမ့္)ဆိုသည္မွာ တနဂၤေႏြမွစ၍ ေရတြက္ေသာ္ (၃)ခုေျမာက္ (ၿတိရန္း)ဌာနျဖစ္ပါသည္။
          (ဆ႒မႏွင့္တတိယ)ကို ေပါင္းၾကည့္ပါက သာမန္မ်က္စိႏွင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ၀ိဇၨာဓရနယ ကိုန၀င္း ပညာခန္းျဖစ္ေပၚလာပါသည္။
          ထို႔အတူ (ပန္း)ဆိုသည္မွာ တနဂၤေႏြမွစ၍ ေရတြက္ေသာ္ (၅)ခုေျမာက္ ပဥၥပြတ္ျဖစ္ၿပီး (ဃ)ဆို သည္မွာ (၄)ခုေျမာက္ (စတုရန္း)ျဖစ္ပါသည္။ (ပဥၥမႏွင့္စတုတၳ)ကိုေပါင္းပါက (၉)ဂဏန္း သို႔မဟုတ္ (ကိုးန၀င္း)ျဖစ္ပါသည္။
          အထက္တြင္ဖြင့္ဆိုထားေသာ (၉)န၀င္းပညာခန္းသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုေပါင္း၍ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ပညာခန္းမဟုတ္ဘဲ (ပဥၥပြတ္ႏွင့္စတုရန္း) (ဆပြတ္ႏွင့္ၿတိရန္း)အစရွိေသာ ဌာမ်ားကိုသာ ေပါင္းထားေသာပညာခန္းျဖစ္ပါသည္။
          အထက္မွာ ေဆာင္ပန္းေအာက္မွာနင္းၾကမ္း၊ တစ္ခန္းယူမွီးၾက က်မ္းရင္းလကၤာမွာဖြင့္ဆို ထားေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ေမြးနံတုိင္၏ေအာက္မွ ေန႔မ်ားတြင္ေမြးနံတိုင္၏ အထက္ရွိ(နံသင့္)ပန္းမ်ားကို ယူ၍ တန္ခုိးႀကီးဘုရားတစ္ဆူ၏ ေမြးနံေထာင့္တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

                                                       ၅ (ပ်ဥ္းမ ၁၉ညြန္႔)
                                                      
                   ၆ (သီဟိုဠ္ ၂၁ ညြန္႔)                     (၉)န၀င္း
                   -၁-                               -၁-
                           (၉န၀င္း)                  ၄ (ဗုဒၶဟူးေန႔)
                                                      
                   ၃ (အဂၤါေန႔)                      

          (သစ္စိမ့္)ဆိုသည္မွာ အဂၤါေန႔တြင္ သီဟိုဠ္ (၂၀)ညြန္႔ လွဴဒါန္းရန္ႏွင့္ (ပန္းယ)ဆိုသည္မွာ ဗုဒၶဟူး ေန႔တြင္ပ်ဥ္းမ (၁၉)ညြန္႔ကို လွဴဒါန္းရန္ျဖစ္ပါသည္။
က်န္ေန႔မ်ားအတြက္ ပံုစံျပဇယားတြင္ ၾကည့္ရွဴပါရန္


တနဂၤေႏြ                 အဂၤါေန႔ သီဟိုဠ္(၂၁)                      ဗုဒၶဟူးေန႔ ပ်ဥ္းမ (၁၉)ညြန္႔

တနလၤာ                  ၾကာသပေတး သီဟိုဠ္(၂၁)               ဗုဒၶဟူးေန႔ ေဒါန (၁၀)ညြန္႔

အဂၤါ                       ေသာၾကာေန႔ ေဒါန (၁၀)ညြန္႔            ၾကာသပေတးေန႔ အုန္း (၆)ညြန္႔

ဗုဒၶဟူး                     ေသာၾကာေန႔ ကန္႔ေကာ္ (၁၅)ညြန္႕    စေနေန႔အုန္း (၆)ညြန္႔

ၾကာသပေတး            စေနေန႔ ေဇာ္စိမ္း (၈)ညြန္႔                တနဂၤေႏြေန႔ ကန္႔ေကာ္ (၁၅)ညြန႔္

ေသာၾကာ                တနဂၤေႏြေန႔ ရြက္လွ (၁၇)ညြန္႔          တနလၤာေန႔ ေဇာ္စိမ္း (၈)ညြန္႔

စေန                       တနလၤာေန႔ ပ်ဥ္းမ (၁၉)ညြန္႔             အဂၤါေန႔ ရြက္လွ (၁၇)ညြန္႔


သစ္စိမ့္ ပန္းယ ပညာခန္း ဤတြင္ၿပီး၏။­
No comments:

Post a Comment