Thursday, March 8, 2018

ေငြန၀င္း

မာန္ နွင့္ ညဏ္
က်ြန္ေတာ္က ေငြနဝင္းပြဲမွာအာဏာစက္ေပးဘုိ႕
လက္ေတာ့တစ္လုံး ၇ သိန္းနဲ႕ထပ္ဝယ္ လုိက္တယ္
ရွင္မ ကေတာ့ဘာမွမေျပာပါဘူး အကုိေကာင္းမယ္
ထင္တာလုပ္ပါတဲ႕
ဒီေန႔လည္း ရွင္မေရ ေငြနဝင္းအာဏာစက္ေပးဘုိ႕
မုိဒန္းမွာေဘ ထည့္ရမယ္လုိ႕ေျပာေတာ့ ၅၀၀၀ တန္
တစ္ကပ္ဝယ္ေပးပါတယ္ ပါရမီျဖည့္တဲ႕ရွင္မပါ
ေက်းဇူးပါ
အမ်ား အတြက္ပါ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႕မယ္လုိ႕ရည္ရြယ္ရင္
အရင္အိပ္စုိက္ရမယ္ဆုိတာသိထားပါတယ္
ဒါေပမဲ႕ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ႕ ပညာ အမ်ားအတြက္
ကုိခ်ျပရမွာ ဘာလုိ႕လည္းဆုိေတာ့ က်ြန္ေတာ့္ဘဝနဲ႕
ယွဥ္ျပီးေျပာခ်င္တာ က်ြန္ေတာ္က အရင္မာန္ဘဲရွိခဲ႕
တာ ညဏ္မရွိခဲ႕ဘူး ငါကဝိပႆ နာတရားလုိက္စား
တာဆုိျပီး ဘာသာေရးနဲ႕ ပညာရပ္ေရာေထြးေနမိလုိ႕
ဆင္းရဲတဲ႕ဘဝမွာအခ်ိန္ေတြႀကာေနခဲ႕တာ
သီအုိရီတစ္ခုလုိျဖစ္ေနတာ
က်ြန္မ ေယာက်ၤားက ေဗဒင္ေတြယႀတာေတြမယုံပါ
လုိ႕ေျပာျပီးလာတြက္ရင္ဒီလူဘဝမွာအခက္အခဲနဲ႕
ႀကဳံေတြ႕မယ္လုိ႕ေဟာႀကည့္မမွားဘူး
က်ြန္ေတာ္လည္းဒီလုိေလာကီပညာေတြကုိဆန္႕က်င္
ခဲ႕တာေလ ဆင္းရဲခဲ႕တာဘဲ
ေဗဒင္ဆရာတေယာက္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ကဘာလည္း
ေငြရဘုိ႕လား လူသားေကာင္းက်ိဳးကုိရွဳ ေထာင့္တစ္ခု
ကေနကူညီေျဖရွင္းဘုိ႕လား ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အရင္ေမး
ေငြရဘုိ႕ဆုိရင္ဒီဆရာဘယ္ေတာ့မွမေအာင္ျမင္ဘူး
စြန္႕လြတ္ျခင္း
စြန္႕တယ္ ဆုိတာ ေပးတာ ေလာဘကုိသတ္မွေပးနုိင္
မွထိေရာက္တာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မထားမွ စြန္႕နုိင္မွာ
လြတ္တယ္ဆုိတာ ခ်ဳပ္မထားတာ အကန္႕အသတ္မရွိ
အဆုံးမရွိ ဆြဲမထားဘူး သံေယာဇဥ္ျဖတ္တာ အဲဒါမွ
လႊတ္လုိ႕ရမွာ
အဲဒီေတာ့ စြန္လြတ္တယ္ဆုိတာ ေပးဆပ္မွဳ တစ္ခု
ဘဲ ကုိယ္ျမတ္နုိးတဲ႕ တန္ဘုိးထားတဲ႕ အရမ္းတန္ဘုိး
ရွိတဲ႕အရာတစ္ခုကုိေပးခ်လုိက္တာ
ခုဆုိရင္က်ြန္ေတာ္တုိ႕ေငြနဝင္းပြဲႀကီးက အရမ္းကုိအ
ဆင္ေျပေနပါျပီ ထီေတြေပါက္ႀက အေရာင္းအဝယ္
ေတြတုိး လာ လုပ္ငန္းေတြအဆင္ေျပႀက အဲလုိ
ေတြျဖစ္လာေတာ့ လူေတြက မာန္နဲ႕တုိက္ႀက ညဏ္
ရွိတဲ႕လူေတြကအဖြဲ႕ထဲထပ္တုိးႀကနဲ႕
မာန္သမားကေတာ့ သူ႕သမုိငိးသူေရးႀက ညဏ္သ
မားကေတာ့အဆင္ေတြေျပႀကေပါ႕
ေရွးတုန္းက ေဗဒင္ပညာဆုိတာ မင္းစုိးရာဇာနဲ႕
သူေဌးေလာက္ဘဲတြက္ႀကတာ ဒီေခတ္မွာ ဆုိရွယ္
မီဒီယာနက္ဝပ္ခ္ ေရာက္ေတာ့အမ်ားလည္းသိခြင့္ရွိပါ
တယ္
ေဗဒင္ပညာက သူေဌးေတြနဲ႕မင္းစုိးရာဇာေတြအတြက္
ဘဲလား ဆင္းရဲသားလူလတ္တန္းလႊာေတြမတြက္
ရေတာ့ဘူးလား ဒါဆုိရင္ေတာ့မတရားဘူး
ဒီဘက္ေခတ္ေရာက္တဲ႕ထိဒီပညာေတြကုိတုိက္
ရုိက္ထိေတြ႕ေနပါလွ်က္နဲ႕ ကုိယ္က ေရွာင္ဖယ္ေနရင္
ေတာ့ xxxx xxx
ညဏ္ကုိသုံးပါ xxx


No comments:

Post a Comment