Friday, March 9, 2018

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀ (၁၀)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၁၀ )

ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္တုိ႕အိမ္ေရွ႕မွာေပါ႕ေဗဒင္ဆရာႀကီး
တစ္ေယာက္ရွိတယ္ သူနဲ႕က်ြန္ေတာ္ကလုိင္းတူတယ္
သူလည္းမဟာဘုတ္ပညာဘဲ သူနဲ႕က်ြန္ေတာ္ကည
တုိင္းပညာရပ္ေတြေဆြးေႏြးျဖစ္ႀကတယ္

တေန႕ေတာ့ က်ြန္ေတာ္ေဟာခန္းကုိ ေကာင္မေလး
တစ္ေယာက္ေရာက္လာတယ္ သူ႕အဖြားကအသက္
၈၀ ေက်ာ္ျပီ ညဆုိရင္မအိပ္ဘူး တညလုံးေလ်ွာက္သြား
ေနတာ တအိမ္လုံးဘယ္သူမွအိပ္လုိ႕မရဘူး ဆရာက
ဖုတ္ထုတ္ တတ္တယ္ဆုိလုိ႕
အင္'' ညီး ကုိဘယ္သူကေျပာလည္း ငါကေဗဒင္
ဆရာေလ ပေယာဂကုဖုတ္ထုတ္ဆရာမွမဟုတ္တ
ဆရာရယ္ မလုပ္ပါန႕ဲကူညီေပးပါ ေကာင္မေလးက
ထပ္မန္ေတာင္းဆုိလာပါသည္
ေအးပါ ဒါနဲ႕သမီးကုိဘယ္သူကဆရာ့အတြင္းေရးေတြ
ေျပာျပလုိက္လည္း သမီးတုိ႕လမ္းထဲကဦးေလးႀကီး
ပါ သူက ဆရာက ျမန္မာရုိးရာပညာေတြအမ်ားႀကီ
သိထားတယ္တဲ႕ သမီးတုိ႕ျပႆ နာကုိေျဖရွင္းနုိင္တာ
သူဘဲရွိတယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္ အင္း'' ဘုိးေတာ္က
ေတာ့အခ်ြန္နဲ႕မေနျပန္ျပီ ေအးေအးသမီးအဖြား
ဝတ္အစားနဲ႔ ဆံပင္ ေျခသည္း လက္သည္း ယူလာ
ခဲ႕ပါ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ေကာင္မေလးအဖြားကုိ
အျမစ္အညြန္႕ပညာခန္းသုံးျပီးလုပ္ေပးလုိက္ပါတယ္
သူ႕အဖြားက အဲ႕ဒီညဘဲသက္သာ သြားတယ္

သက္သာတယ္ဆုိတာ ဆုံးသြားတာပါ

တခါတုန္းကလည္း ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဖုတ္
ဝင္တာ သူ႕ေယာက်ၤားကလာေျပာတာ က်ြန္ေတာ္
ကဖုတ္ထုတ္တယ္ဆုိတာ ဖုတ္ထြက္ရင္ဆုံးသြားမွာ
မင္းတုိ႕လက္ခံနုိင္ရဲ႕လားေမးေတာ့ ရပါတယ္ဆရာ
ရယ္တဲ႔ သူ႕တုန္းကေတာ့ သိပ္မထြက္ခ်င္လုိ႕ခ်ည္မန္း
ကြင္းသုံးလုိက္ရေသးတယ္

ဟုိုတုန္းကေပါ႕ေလ ဆရာကေျပာတယ္ မင္းတုိ႕ကုသုိ
လ္ ရပါတယ္တဲ႕ကူညီေပးလုိက္ပါတဲ႕ ဒါေပမဲ႕ဖုတ္ထုတ္တာ အထုတ္မေတာ္ရင္ကုိယ့္မိသားစုထဲတစ္ေယာက္ ေယာက္ဆီဝင္သြားတတ္တယ္ သတိထားရတယ္

ဟုိးတုန္းကေပါ႕ က်ြန္ေတာ္႕က ဆရာကုိ လက္ဖက္
ေရတစ္ခြက္နဲ႕ကြမ္း ၂၀၀ ဘုိးေန႕တုိင္းဝယ္ျပဳစုတာ
၁၀ နွစ္ေလာက္ႀကာသြားတယ္ တေန႕ေတာ့ဆရာက
ေရႊတိဂုံ ဘုရားမွာမနက္ ၅ နာရီေလာက္က်င့္စဥ္တစ္
ခုဝင္ဘုိ႕လာေခၚတယ္ အဲဒီမွာက်ြန္ေတာ္တုိ႕နွစ္ေယာက္ပုတီးေတြစိတ္ျဖစ္ႀကတယ္ က်ြန္ေတာ္တုိ႕နွစ္ေယာက္သား ေရႊတိဂုံေတာင္ဘက္မုဒ္က ဆင္းလာတာ
သူမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္နဲ႕ ကားဂိတ္မွာဆုံႀကတယ္
ဆရာက သူ႕မိတ္ေဆြကုိေတြ႕တာနဲ႕ ေဟ့လူခင္ဗ်ား
ကုိက်ြန္ေတာ္ေျပာတယ္ အဲ ဒါေတြမလုပ္ပါနဲ႕ဆုိ
တာ ထုိသူမွ ဟုတ္ကဲ႕ပါဆရာ က်ြန္ေတာ္ဆင္ခ်င္ပါ႕
မယ္ဟုေခါင္းငု႔ံကာေျပာပါသည္ က်ြန္ေတာ္မရွင္းသည္မွာ လူကုိေတြ႕တာနဲ႕တန္းေျပာေနတာ ဘာမွန္း
ေတာ့မသိဘူး အဲဒီလူျပန္သြားေတာ့မွ ဆရာ သူက
ဘာလုပ္တာျမင္လုိ႕လည္း က်ြန္ေတာ္ေတာ့ဘာမွ
မေတြ႕ဘူး ေအး အခုဘယ္အခါလည္း
တနဂၤေႏြအခါပါ တုိင္ထူစမ္းကြာ ဟုတ္ကဲ႕ဆရာ


၆ အေရာင္ ေမြးနံ
၁ သူရဇၨ အခါ
အဲဒီေကာင္ မယားငယ္နဲ႕ တည္းခုိခန္းသြားအိပ္ေန
တာ ဗ်ာ'' အေရာင္နဲ႕ေမြးနံ တထပ္တည္းက်ေန
တယ္ အခ်ိန္တုိင္က ခရီးနဲ႕ စုပ္ေရာေနတာ
ေႀသာ္ ဟုတ္''

ဆရာ၏ အဂၤဝိဇၨာပညာသည္အ႔ံမခန္းပါ ၁၀ နွစ္တာ
သူနဲ႕အတူေနခဲ႕ေတာ့ က်ြန္ေတာ္လည္းတစ္စြန္းတစ္
စသိလာတာေပါ႕

ဟုိတုန္းကေပါ႕ေလ က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာေပါက္စ
ဘဝမွာအရမ္းအနွိမ္ခံရတာ ကုိယ္ကလည္းသိသ
ေလာက္ေလးနဲ႕ရပ္တည္တာေပါ႕

တစ္ခါတုန္းကေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္က သူ႕အျမင္
နဲ႕ကုိယ္အျမင္ဆန္းက်င္ တာေတြျဖစ္တာေျပာရဦး
မယ္ တနလၤာ မိတ္ဓါတ္နဲ႕လ ၄၅ အတြဲ ကစား
ကြက္ေျပာျပလုိက္တာ သူဆီေရာက္ေတာ့ က်ြန္
ေတာ့တပည့္ကုိ ႀတိစတု ဘုရားလွဴ ပါတယ္ဆုိျပီး
ေနာက္ကြယ္က အပုတ္ခ်တာ အျမင္ျခင္းမတူတာ
ကုိအတြဲတူတာနဲ႕ေရာျပီးအပုတ္ခ်တာ က်ြန္ေတာ္
ကဘာမွမျပန္မေျပာပါဘူး သက္ႀကီးဝါႀကီးေတြ
အသက္ႀကီးေတာ့ပါဝါေတြက်တတ္ပါတယ္ စဥ္ဆက္
မျပတ္ ေခတ္နဲ႕ညီမွ က်ြန္ေတာ္က လူကပ္ေနာ္
တစ္ခါတစ္ေလ ဝိဇၨာပုိင္းေတြကုိလည္းျပႆ နာျပန္
ရွာတာ ဟုတ္တယ္ေလ ဝိဇၨာလမ္းလုိက္မယ္ဆုိ
ထမင္းအရင္ငတ္လုိက္ဦး ဆုိျပီးသူတုိ႕က်ြန္ေတာ္ကုိ
ျပႆ နာရွာတာ အိမ္ရွင္မဆုိမ်က္ရည္နဲ႕မ်က္ခြက္
ဘဲ ထမင္းငတ္တဲ႕ရက္ေတြမ်ားေတာ့ သူကမိန္းမ
သားခံနုိင္ရည္မရွိဘူး က်ြန္ေတာ္ကုိလည္းမယုံေတာ့
ဘူး အဲဒီမွာက်ြန္ေတာ္က ဝုန္းေတာ့တာ အဘတုိ႕
က်ြန္ေတာ့ကုိ ဝိဇၨာဓါတ္ေတြေပးမွာလား ဒါမွမဟုတ္
က်ြန္ေတာ္ကားထြက္ေမာင္းရမွာလား အဲလုိေျပာ
လုိက္လုိ႕ကေတာ့ တစ္ပတ္အတြင္းက်ြန္ေတာ့္ကုိ
ဆုိင္လခ ရေအာင္လူလႊတ္ေပးတယ္

ေႀသာ္ ဒီလုိနဲ႕ဘဲ အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခဲ႕ပါျပီ

အပုိင္း ၁၁ ေမ်ွာ္ပါ
No comments:

Post a Comment