Tuesday, March 27, 2018

ျပန္ေတြးမိေသာအတိတ္

ျပန္ေတြးမိေသာအတိတ္
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလ
[ ]
[ ]ဆရာႀကီး ဦးႀကာျမင့္ကုိတနွစ္တစ္ႀကိမ္ကန္ေတာ့ရာမွ
ဆရာဦးလင္းေအာင္က ဆရာႀကီး၏ က်မ္းမာေရးအေန
အထားအရ တနွစ္ကုိနွစ္ႀကိမ္ကန္ေတာ့ရမည္ဟုသတ္
မွတ္ခဲ႕ရာ က်ြန္ေတာ္အပါအဝင္ဆရာဦးသန္းဝင္းတုိ႕
သည္ ဆရာႀကီး၏ အသက္ ၇၀ ျပည့္နွစ္ေမြးေန႕တြင္
ကုိလင္း ( ဆရာလင္းလင္းခုိင္) ဆရာကုိေအာင္တုိ႕သည္
ဆရာႀကီးအိမ္၏ မ်က္ေစာင္းထုိးလက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္
ဆုံႀကေလသည္
ကုိလင္းမွ ကုိထြဋ္ေရ အဘကေတာ့ ၇၂ နွစ္မွာဘုရားထီးတင္ျပီးဆုံးမယ္လုိ႕ေျပာတယ္ဗ် ခင္ဗ်ားတုိ႕လည္း
လုိတဲ႕ပညာေတြအဘရွိတုန္းယူႀက
ကုိေအာင္နွင့္ ကုိသန္းဝင္းတုိ႕လည္းမ်က္နွာမေကာင္းႀက
ေပ ဆရာႀကီးသည္ သူေသမည့္နွစ္ကုိ ၂ နွစ္ခန္႕ႀကိဳတင္
ျပီးေျပာခဲ႕ေလသည္
ဆရာကန္ေတာ့ပြဲတြင္ မုိးေကာင္းဘုရားမွဆရာမင္းသီဟ ေညာင္ဦးသန္းဝင္း ကုိေမတၲာ က်ြန္ေတာ္တုိ႕အဖြဲ႕က
တစ္ဝုိင္း ဆရာဦးသန္းဝင္းကအေႀကြးအေမြး ကုိေအာင္
တုိ႕ေဇာ္မင္းဟန္တုိ႕ကဧည့္ခံႀကိဳဆုိေရး တာဝန္ယူႀက
သည္
ထုိဆရာကန္ေတာ့ပြဲရက္က ပန္ကာဖြင့္တာေနာက္က်လုိ႕ေဇာ္မင္းဟန္တုိ႕ဆရာႀကီးအဆဲခံလုိက္ရေသးသည္
ထုိအခ်ိန္က ဆရာဦးလင္းေအာင္၏ အေပ်ာ္အပ်က္ေစ
ေမးခြန္းတစ္ခုသည္ က်ြန္ေတာ္တုိ႕အဖြဲ႕၏မေမ႕နုိင္စရာ
စကားတစ္ခုျဖစ္ခဲ႕ရ၏
ဆရာဦးလင္းေအာင္မွ ဆရာႀကီးခင္ဗ်ား နိႏၷာမွာက်ြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကေငြလာေခ်းေနတယ္ေခ်းလုိက္ရမလားဟူ၍ ဆရာႀကီးမွ ေအး''လင္းေအာင္ေရ
ေခ်းလုိက္ကြ ျပီးရင္မင္းဖင္ပါခံလုိက္ဟု ေျပာျပီးျပဳံးစိစိနွင့္
တဖက္သုိ႕လွည့္သြားေသာပုံေလးမွာလြန္စြာခ်စ္စရာေကာင္းပါသည္ အားလုံးကလည္း ဝါးကနဲ ရီႀကပါသည္
က်ြန္ေတာ္တုိ႕၏ဘဝမွာ ထုိရီစကားစကားတစ္ခြန္းသည္
ဘယ္ဘယ္ေတာ့မွမေမ႕နုိင္သည္သင္ခန္းစာတစ္ခုပင္
ျဖစ္ခဲ႕ေလသည္
ဗုိေက်ာ္( ဆရာကုိေက်ာ္ခုိငိ) သီျခားတုိက္ခန္းငွားျပီး
ေဟာခန္းဖြင့္ေတာ့ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ကအဲဒီမွာလည္းနဝင္း
ထုိင္ ဆရာႀကီးအိမ္မွာလည္းထုိင္ျဖစ္ပါတယ္ ကုိေက်ာ္
ခုိင္က စိတ္ေစတနာျဖဴ ပါတယ္ က်ြန္ေတာ့္ကုိလည္းႀကဳံ
ရင္ႀကဳံသလုိမဟာဘုတ္ရဲ႕လိွဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြေျပာျပခဲ႕လုိ႕
ေက်းဇူးရွိခဲ႕ဘူးပါတယ္
သင္တန္းကေတာ့ဆရာဦးခ်စ္တင္ရဲ႕တပည့္ဦးသန္းဝင္း
ဆီမွာဘဲသင္ျဖစ္ပါတယ္ ဆရာဦးသန္းဝင္းနဲ႕ဆရာကုိ
ေအာင္က က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕သင္ဆရာေတြပါ ေက်းဇူးရွိပါတယ္
ဆရာႀကီး အသက္ ၇၁ နွစ္ဆရာကန္ေတာ့ပြဲမွာေတာ့
ေဟ့ လင္းေအာင္ ငါေသသြားရင္မင္းတုိ႕ေတြသူ႕တပည့္
ငါ့တပည့္နဲ႕အားျပိဳင္ႀကလိမ္႕မယ္ ေက်ာ္ခုိင္တုိ႕သန္းဝင္း
တုိ႕မင္းတပည့္ေတြလည္းေခၚခဲ႕ ငါနဲ႕ဓါတ္ပုံရုိက္ထား
အေခြထဲမွာလည္းပါတယ္ ေအးအဲဒါေတြအားလုံးငါ႕တ
[ ]ပည့္ေတြဘဲ မင္းတပည့္ေခၚခဲ႕ဆုိသူကေတာ့က်ြန္ေတာ္
ပါဘဲ
ဆရာႀကီးသည္သုူမေသခင္ ျဖစ္လာမည့္အေႀကာင္းတရားမ်ားကုိလည္းႀကိဳတင္ျပီးအကြက္ခ်ခဲ႕ေလသည္
ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ကြယ္လြန္ခဲ႕ေသာက်န္ရွိေသာ
တပည့္တုိ႕သည္ သူနုိင္ငါနုိင္ျပိဳင္ႀက၍အုပ္စုကြဲသည္ကုိ
ပညာရွင္တုိ႕သိႀကေလသည္
[ ]
[ ]ေဗဒင္ရပ္ဝန္းေတြမွာလည္းရွိသလုိေဆး အဂၢိယ အင္းတုိ႕မွာလည္းအုပ္စုကြဲႀက၏ ေရႊရင္ေက်ာ္ မေနာစိတၱဳပၸ
ပထမံ အစရွိေသာဂုဏ္းဂဏမ်ားလည္းဤသုိ႔ႏွယ္ျဖစ္
ႀကေလသည္
က်ြန္ေတာ္သည္လည္း နကၡတ္ေဗဒင္ အင္း ဟူးရား
ဆန္း လကၡဏာတုိ႕မွ ေလာကဓံေဗဒင္ဘက္သုိ႕ကူး
ေျပာင္းလာရာ ထုိထုိေသာျပႆ နာတုိ႕ကုိႀကဳံေတြ႕ရ
သည္မွာလည္း ထူးျပီးမဆန္းေသာကိစၥမ်ားပင္ျဖစ္ေပ
ဆရာႀကီးသည္ အသက္ ၇၂ တြင္ဆုံး၏ ထုိအခ်ိန္က
က်ြန္ေတာ္၏စီးပြားေရးကိစၥတစ္ခုေႀကာင့္ပိတ္ျဖဴ
ခ်ဳပ္ျပီးမွဘုရားထီးတင္ပြဲမေရာက္ျဖစ္ပါ
အတိတ္က ပညာခရီးက ရွည္ေတာ့ ဤမ်ွ ေလာက္နဲ႕
ခနရပ္နားလုိက္ပါမယ္ ေနာင္ႀကဳံရင္ ကုိလင္း ကုိေက်ာ္
ခုိင္ ကုိေအာင္ ကုိသန္းဝင္း နဲ႕ က်ြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ၁၀ နွစ္
တာ အေတြ႕အႀကဳံေတြ ဆက္ေရးသြားမွာပါ

No comments:

Post a Comment