Friday, March 23, 2018

နုစဥ္ကာလ မွ အယူေတာ္မဂၤလာ

  နုစဥ္ကာလ
  ဟုိတုန္းကေပါ႕ေလ လာတြက္တဲ႕သူေတြကုိ ရဲရဲႀကီးေဟာခဲ႕တာေပါ႕ဟူးရားဆုိ ပ်ိဳ မွ ပုိးကနဲေပါက္ကနဲေဟာ
  ခဲ႕တာ တဒုိင္းဒုိင္းနဲ႕
  ဘယ္ေန႕ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ ညာျဖစ္မယ္
  ဘာညာေပါ႕ ေငြရဘုိ႕ထက္ကုိယ့္အစြမ္းျပဘုိ႕ကုိဦးစား
  ေပးျပီးေဟာခဲ႕တာ
  ဒီလုိနဲ႕အနွစ္ ၂၅ ေလာက္ရွိလာေတာ့နည္းနည္းထိမ္း
  လာခဲ႕တယ္
  တေန႔
  လူတစ္ေယာက္က ေဟာကိန္းတစ္ခုထုတ္ခုိင္းလာပါ
  တယ္ သူသိခ်င္တဲ႕သူက သူနဲ႕လည္းမဆုိင္ပါ
  မွားတယ္ မွန္တယ္ေနာက္မွာ အက်ိဳးအျမတ္မရွိ
  မွန္ရင္မွန္တယ္ျဖစ္ျပီး မွားခဲ႕ရင္ ေထာင္ထဲေရာက္
  သြားနုိင္တဲ႕ေဟာကိန္း ******
  ဒီေတာ့ ဒီေဟာကိန္းကုိ က်ြန္ေတာ္ကညဏ္ပူေဇာ္
  ခ သိန္းတစ္ေထာင္ေတာင္းလုိက္တယ္ သူအရမ္း
  အ႔ံႀသ သြားတယ္ ဆရာတဲ႕ဘာလုိ႕ဒီလုိေတာင္းခဲ႕
  ပါသလည္းတဲ႕ က်ြန္ေတာ္က ႀကားထဲကေမးေပးတာ
  ပါတဲ႕ က်ြန္ေတာ္လည္း ဒီေဟာကြက္က မွားခဲ႕ရင္
  ေဗဒင္ေလာက ထဲကက်ြန္ေတာ္ထြက္ရမွာ
  အက်ိဳးမဲ႕႕ေသာ ကုိယ္နွင့္မဆုိင္ေသာ ကုိယ့္အတြက္
  အက်ိဳးမရွိေသာ ကုိယ့္အတြက္အႏၲရယ္ရွိေသာ
  ေဟာကြက္မ်ား ဆက္စပ္မွဳ မ်ားကုိအသက္ႀကီးလာ
  တာနဲ႕အမ်ွ ေရွာင္ရန္လုိပါသည္
  ဦးနုိးသည္ ၁၉ နွစ္မွာ အယူေတာ္အမတ္ျဖစ္ခဲ႕၍
  ဟူးရာဆုိပ်ိဳ မွ ဆုိသည့္အတုိင္း တဒုိင္းဒုိင္းေဟာခဲ႕
  သည္ကမ်ားပါသည္ မွန္ခဲ႕လွ်င္လည္း ဘုရင္မွအသျပာ
  တစ္ေထာင္ ကန္ေတာ့ပါသည္ အခုေခတ္သိန္းတစ္
  ေသာင္းနွင့္တန္ဘုိးတူမည္ဟုလည္းခန္႕မွန္းမိပါသည္
  ကုိယ္လည္းတျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရဘဲ အႏၲရယ္ရွိေသာ
  ေဟာကြက္မ်ားကုိေတာ့ အမတ္ႀကီးဦးေပၚဦး၏
  ေလ်ွာက္ထုံးမ်ားကဲ႕ ေရွာင္လင္သုိင္းနွင့္ေျဖရမွာျဖစ္
  ပါသည္
  တခါတုန္းက ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ခုမွာေဗဒင္ပညာရွင္
  အေပါင္းအားဖိတ္ႀကား၍ အေႀကာင္းအရာတစ္ခု
  ကုိေဟာ အားလုံးဝုိင္း၍ အေျဖထုတ္ခုိင္းခဲ႕ရာက်ြႏု္ပ္
  မွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အား ကံႀကမၼာ ကုိမေဟာပါ ဇာတာ
  ကုိသာေဟာပါမည္ဟု ျပန္ေျဖေပးခဲ႕ပါသည္
  ထုိအခ်ိန္က ထုိေဆာင္းပါး၏စာမူခမွာ ေငြက်ပ္၄၀၀၀
  ပင္ျဖစ္ျပီး ဆန္တျပည္ တစ္ေထာင္ခန္႕ျဖစ္ေနသျဖင့္
  ဆန္ ၄ ျပည္နွင္႕ဘဝရင္းရေသာ ေဟာကိန္းမ်ားကုိ
  က်ြနု္ပ္မေဟာလုိပါ


  အယူေတာ္မဂၤလာေဟာကိန္း
  ဟုိးတုန္းက ဓမၼေစတီမင္းလက္ထက္ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္က မိေက်ာင္းနကၡတ္မိလုိ႕ ေခါင္းေလာင္းအသံမထြက္ဘူးလုိ႕ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ႕ဘူးတယ္
  ဘုရင္က
  ေဗဒင္ဆရာကုိ ေထာင္ထဲပုိ႕လုိက္ပါတယ္
  ေခါင္းေလာင္းျပီးလုိ႕အသံမထြက္ေတာ့မွအခ်ဳပ္က
  လြတ္လုိက္တယ္
  ျပီးေတာ့ မိေက်ာင္းနကၡတ္မိလုိ႕ေရမွာေပ်ာ္မဲ႕ေခါင္း
  ေလာင္းလုိ႕နမိတ္ဖတ္ခဲ႕ျပန္တယ္
  ျမန္မာ ရာဇဝင္မွာေတာ့ ဦးနုိးတုိ႕ မင္းကံစီတုိ႕အေတာ္
  ထင္ရွားခဲ႕ပါတယ္ ဦးေပၚဦးတုိ႕ ကင္းဝန္တုိ႕ကအရမ္း
  မေျပာဘူး
  ငယ္ငယ္တုန္းက အေနာ္ရထာ အေႀကာင္းဖတ္ခဲ႕ဘူး
  တယ္ ဖါးမ ငုိေနတဲ႕နမိတ္ အေနာ္ရထာေသကိန္း
  ဘုရင္က မယုံေတာ့ က်ြဲခတ္လုိ႕ေသတဲ႕အျဖစ္
  အမွန္တရား နဲ႕ အမွားတရာ ေလာကႀကီးမွာပညာ
  စစ္တုိ႕ကြယ္ေပ်ာက္ႀကကုန္၏
  ယုိးဒယား စစ္ပြဲမွာ ဓါတ္တူနံတူနည္း စနည္းနည္းတုိ႕
  နဲ႕ ယုိးဒယားေစ်းမွာ နမိတ္ေကာက္ခဲ႕တဲ႕ဦးနုိး ကုိ
  ခုထိေလးစားေနဆဲပါ
  သိပၸံပညာရွင္ေတြေပၚထြန္းေနဆဲေပမဲ႕ နာဂစ္လုိမုန္
  တုိင္းမ်္ိဳးမတား နုိင္ခဲ႕ေသးပါ ေျမငလ်ွင္တုိင္းတာခ်က္
  ေတြလည္း စမ္းသပ္ကာလပါဘဲ လွဳပ္သြားတဲ႕ေနရာ
  လွဳ ပ္မည့္ေနရာ ႀကိဳတင္သိလည္း မကာကြယ္နုိင္ခဲ႕ပါ
  ပုဂံဘုရားေတြလည္း ငလ်ွင္ဒဏ္ေႀကာင့္ျပိဳခဲ႕တာ
  ငလ်ွင္ေႀကာသိေနေပမဲ႕ မကာကြယ္နုိင္ေသးပါ
  ဗုဒၶရဲ႕သီအုိရီကေတာ့ ေလာကႀကီးကဆန္းႀကယ္တယ္
  လုိ႕ဘဲ အျပားအေနနဲ႕ ေဟာခဲ႕ပါတယ္ သိေနေပမ႕ဲ
  ဗုဒၶလည္း အကုန္လုံးမကယ္နုိင္ခဲ႕ပါ သူ႕သေဘာသူ
  ေဆာင္ေနတာ လြတ္ေျမာက္ေအာင္တရားဘဲက်င့္
  ပါလုိ႕ေျပာခဲ႕တာဘဲ
  ေလာကီပညာ ေတြကေတာ့အဆုံးမသတ္တည္ရွိ
  ေနဆဲပါ သိပၸံရပ္ရင္လည္း ဝိဇၨာပညာကေတာ့ရပ္
  မည္မထင္
  ပိရမစ္လုိေက်ာက္တုံးႀကီးေတြ သိပၸံေခတ္မေရာက္
  ခင္ထဲက ဝိဇၨာနည္းနဲ႕ဖန္းတီးခဲ႕တာ
  အေအးခန္းထက္ျပားရည္နဲ႕စီမံတဲ႕ရုပ္အေလာင္းေတြ
  နွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေအာင္ခံေနေလရဲ႕
  ေရႊတိဂုံေပၚကုိ စဥ္႕ကူးေခါင္းေလာင္းတင္ခဲ႕တုန္းက
  ဝါးလုံးေတြနဲ႕တင္ခဲ႕တယ္ဆုိဘဲ _ ကရိန္းမွမေပၚေသး
  တာ
  ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႕အယူေတာ္မဂၤလာပညာ
  ေဟာကိန္းမထုတ္ရဲေတာ့တဲ႕ေဗဒင္ဆရာ
  ဖါးေအာ္ရင္ မုိးရြာေတာ့မယ္ ဆုိတာနဲ႕နွစ္သိမ္႕
  ပါးရြက္ဆိတ္ေတြအသုိက္ေျပာင္းရင္ေရႀကီးမယ္ဆုိ
  တာနဲ႕ဘဲေက်နပ္
  တြင္းေအာင္သတၲဝါေတြအသုိက္ေျပာင္းရင္ရင္
  ေရႀကီးမယ္ မီးေလာင္မယ္ ဆုိတာေလာက္နဲ႕ဘဲ
  ေျဖသိမ္႕ရေတာ့မွာပါ

No comments:

Post a Comment