Friday, March 9, 2018

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀(၁၁)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၁၁ )

ဟုိတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္သင္တန္းသီးျခားအခ်ိန္ေပးျပီး
မတက္နုိင္ေတာ့ေလ ေန႕ခင္းဘက္ဆရာနဲ႕လက္
ဖက္ရည္ဆုိင္မွာသင္ညပုိင္းႀကေတာ့ ခေလးေတြ
စာသင္ဝုိင္းမွာ ေစာင့္တဲ႕အခ်ိန္ သူတုိ႕ကုိေစာင့္တဲ႕
အခ်ိန္စာအုပ္ကေလးကုိဖြင့္ျပီးျပန္ေလ့လာရတယ္

မုိးတြင္းဆုိေတာ့ သူတုိ႕စာက်က္ဝုိင္းကုိေစာင့္ရင္း
ေဗဒင္စာအုပ္ေလးေတြေလ့လာရတာ ပုဆုိးရဲ႕ခါး
ေအာက္ပုိင္းမွာ ေရေတြကစုိလုိ႕ ဒါေပမဲ႕အဲဒီအခ်ိန္
ကခံနုိင္ရည္ရွိပါတယ္ ကုိယ္ကလူငယ္ဘဲ

တစ္ခါတုန္းက က်ဴ ရွင္ေစာင့္တဲ႕မိတ္ေဆြတစ္ဦးက
က်ိဳကၠဆံဘုရားက က်ြန္းပင္ႀကီးမီးေလာင္တဲ႕ကိစၥကုိ
အယူေတာ္ပညာနဲ႕ဆုံးျဖတ္ေပးပါလုိ႕ဆုိတာနဲ႕
ဘေဝါ ပညာခန္းကုိအသုံးခ်ျပီးအေျဖထုတ္ျပခဲ႕ဘူး
ပါတယ္ ဒီလုိပညာခန္းကုိအရင္ကခနခန ဆုံးျဖတ္
ခဲ႕ဘူးပါတယ္
ေနာက္ပုိင္းေတာ့ဒါလုိေဟာကြက္မ်ိဳ းမေဟာေတာ့ပါ

က်ြန္းပင္ဆုိတာ ပညတ္နဲ႕ဆုိက်ြမ္းေလာင္တဲ႕သေဘာ
က်ြန္းပင္ထိပ္ျဖားမီးေလာင္တာ ဘုရားဝင္းဆုိေတာ့
အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္က်ြမ္းေလာင္တာ မီးေတာက္
မီးလွ်ံကေလထဲမွာဆုိေတာ့ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္
ေလေႀကာင္းခရီးအႏၲရယ္ရွိတယ္လုိ႕အေျဖထုတ္ခဲ႕ပါ
တယ္ က်ြန္းက တနလၤာျဂိဳလ္ဆုိေတာ့ျဂိဳလ္သက္အရ
၁၅ ရက္တြင္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္လုိ႕ေျပာလုိက္ပါတယ္

ေနာက္ ၁၅ ရက္အႀကာ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္
ေလေႀကာင္းခရီးပ်က္ႀကတဲ႕ထဲပါသြားပါတယ္
ႀကာေတာ့ႀကာခဲ႕ပါျပီ

တေလာက တေဘာင္တစ္ခုထြက္ပါတယ္

ဗုိလ္ေအာင္ဒင္ ဆုိတဲ႕တေဘာင္ပါ ဒါေပမဲ႕ဒီတေဘာင္
ကုိက်ြန္ေတာ္အေျဖမထုတ္ခဲ႕ပါ ေမးသူက က်ြန္ေတာ့
တပည့္ရဲ႕သမီးပါ အေျဖကတေလာက သူဖါသာသူ
ထြက္သြားပါတယ္ အဲဒီလုိတေဘာင္မ်ိဳးေတြက်ြန္ေတာ္
အေျဖမထုတ္ေတာ့ပါ

ဟုိတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္က သမားဆုိအုိမွ ဟူးရားဆုိပ်ိဳ မွ ကုိယ္က
လူငယ္ဆုိေတာ့ ရဲရဲေတြး ရဲရဲေဟာ ခဲ႕တာ သူငယ္
ခ်င္းတစ္ေယာက္သူ႕အိမ္မွာေလွခါးရင္ပ်ားစြဲတာကုိ
က်ြန္ေတာ္ကုိေမးခဲ႕တယ္ သူေမးတာလည္းႀကည့္ေလ
က်ြန္ေတာ္အလုပ္ကအျပန္ စက္ဘီးလက္ကုိင္ကုိစြဲျပီး
ေမးတာ ေဟ့ ကုိထြဋ္ ေနပါဦးဗ် ခင္ဗ်ားကေဗဒင္
ေတြဘာေတြေလ့လာသူဆုိေတာ့ ေမးရဦးမယ္ဆုိျပီး
သူ႕အိမ္ပ်ားစြဲတာေမးတာ တရားဝင္မဟုတ္ဘူး
ေမွာင္ခုိပုံစံမ်ိဳးနဲ႕ေမးတ

ပ်ားစြဲနမိတ္မွာ အေပါင္း နဲ႕အနုတ္ နွစ္မ်ိဳးဘဲရွိတယ္
အိမ္ေရွ႕ဆုိတာ မဂၤလာ ပ်ားလာစြဲတာ အမဂၤလာ
ခင္ဗ်ားသတိထားပါ အမွဳ အခင္းျဖစ္တတ္တယ္လုိ႕
ေျပာေတာ့ သူကစိတ္ဆုိးတယ္
ေလွခါး ၁၇± ၁၅ ျဂိဳလ္သက္အရ ၃၂ ရက္တြင္းျဖစ္
မယ္လုိ႕အေျဖထုတ္ခဲ႕တာ
တလ အႀကာ ေလာင္းကစားမွဳ နဲ႕သူေထာင္က်သြား
ပါတယ္ ဒါကုိက်ြန္ေတာ္ နမိတ္ဖတ္မေကာင္းတာလုိ႕
သူကစြပ္စြဲပါတယ္
ေနာင္ဆုိဒီလုိေဟာကြက္မ်ိဳး က်ြန္ေတာ္မေဟာေတာ့ပါ
စိတ္လည္းမေကာင္းပါ ေအာ္ ငါ႕ပေယာဂမကင္း
ပါလားဆုိျပီးေနာင္တ ရမိပါတယ္

ဟုိတေလာက အေဝးသင္တပည့္တစ္ေယာက္
viber ကေမးပါတယ္ တနလၤာခ်ိန္မွာ ေျမကိစၥ
က်ြန္ေတာ္က ေျမရွိျပီးေျမမပုိင္တာလုိ႕ေျပာေတာ့
သူက ဆရာဘယ္လုိသိလည္းလုိ႕ပညာပုိင္းကုိ
ျပန္ေမးပါတယ္
၂ တနလၤာ အခါ
၅ ေျမႀကီးသူ႕ေျမက အမွဳ ျဖစ္ေနတာ
ေျမရွိတယ္ ေရာင္းမရ ေပါင္မရ ေနမရ
အဲဒါက စတုရန္းေဟာကြက္ပါ

ဟုိတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္ဆရာသိပ္ျဖစ္ခ်င္တာ သူမ်ား
ေဗဒင္ဆရာႀကီးေတြကုိလည္း အရမ္းကုိအထင္ႀကီး
ခဲ႕တာ ဒီလုိျဖစ္ေအာင္ဘယ္လုိလုပ္မရမလည္းဆုိ
တဲ႕လွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိအျမဲေလ့လာခဲ႕တာ စာေတြအမ်ား
ႀကီးတတ္လုိ႕လား ေဒါက္တာဘြဲ႕ေတြယူလုိ႕လား
တန္ခုိးေတြဘာေတြ အေစာင့္ေတြရွိတာလား

တကယ္ေတာ့ ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ေအာင္
ျမင္မွဳဟာ သီလတန္ခုိးပါဘဲ ဒါန သီလ ဘာဝနာ
၃ မ်ိဳးနဲ႕ ကုိယ္တတ္ထားတဲ႕ပညာနဲ႕ေပါင္းလုိက္ရင္
သာမန္လူေတြမသိတဲ႕ ပါဝါ တမ်ိဳးရရွိပါတယ္

ဟုိးတုန္းက အေႀကာင္းေလးေတြက
ဘဝမွာ မွတ္မွတ္ရရ ေလးေတြပါဘဲ

No comments:

Post a Comment