Thursday, March 22, 2018

အတြင္းရန္အျပင္ရန္ျပႆနာမ်ား


အတြင္းရန္၊ အျပင္ရန္ျပႆနာမ်ား

ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာရပ္မွာ
ဓမၼာ၊ ေသာက၊ အင္း၀၊ ရာဇာ
အိမ္ေထာင္ဘက္မသက္မရွည္ရာဆိုတဲ့
အိမ္ေထာင္ရန္ (အတြင္းရန္) ဆိုတာရွိသလို
ဦးညိဳ၊ ေခမာ၊ သုတ၊ ေ၀ရီ၊ ရန္စီစီဆိုတဲ့
အျပင္ရန္ဆိုတာလည္းရွိပါတယ္။
အဲဒီအတြင္းရန္ႏွင့္ အျပင္ရန္ေတြဟာ
ဘယ္လိုဆိုတာကို သိရန္အလုိ႔ငွာ- - - -

အတြင္းရန္၊ အျပင္ရန္ျပႆနာမ်ား

အတြင္ရန္၊ အျပင္ရန္ဆိုသည္မွာ - - -

          ၿဂိဳဟ္ အိပ္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) သက္ေရာက္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အတြင္းရန္ဆိုသည္မွာ- - - -

          ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္း က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း၊ မိသားစုအတူေနမ်ား စိတ္၀မ္းကြဲရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ အေ၀းသို႔ေရႊ႕ ေျပာင္းခံရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ပါသည္ခြဲစိတ္ကုသမွဳခံရျခင္းမ်ားလည္းၾကဳံရတတ္၏။

အတြင္းရန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာၿဂိဳလ္မ်ားမွာ - - - -

          ဓမၼာ              ေသာက                  အင္း၀           ရာဇာ ျဖစ္သည္။
          (၀+၅)          (၆+၂)                    (၁+၄)           (၈+၃)

အျပင္ရန္ဆိုသည္မွာ- - - -

          ခႏၶာကိုယ္အျပင္ပိုင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ကားတိုက္ခံရျခင္း၊ ေလွ(သို႔)သေဘာၤေမွာက္ျခင္း ေလယာဥ္ပ်ံပ်က္ရျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ရျခင္း၊ အမႈအခင္းျဖစ္ရျခင္း၊ ခုိးမႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား ႀကံဳရျခင္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ ပါသည္။
မီးေလာင္မီးဟတ္ျခင္း ၊ေနအိမ္မီးေလာင္ျခင္းအျမင္႔မွျပဳတ္ၾကျခင္း၊ဆုိင္ကယ္၊ဆုိက္ကားမ်ားတုိက္ခံရျခင္း၊
လုပ္ငန္းတြင္းထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားရ၍ေျချပတ္ လက္ျပတ္ျဖစ္ျခင္းမ်ားလည္းၾကဳံေတြ႔နုိင္ပါသည္။

အျပင္ရန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာ - - -

          ဦးညိဳ             ေခမာ            သုတ            ေ၀ရီ ျဖစ္သည္။
          (၁+၃)          (၂+၅)          (၆+၀)          (၄+၈)

ဓမၼာ (၀+၅)အတြင္းရန္

ဓမၼာဆိုသည္မွာ

စေနသားသမီးမ်ား ၾကာသပေတးသက္ေရာက္ခ်ိန္

၂   ၁၀   ၁၈   ၂၆   ၃၄   ၄၂   ၅၀   ၅၈   ၆၆   ၇၄

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား စေနသက္ေရာက္ခ်ိန္

၈   ၁၆   ၂၄   ၃၂   ၄၀   ၄၈   ၅၆   ၆၄   ၇၂        ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

ေသာက(၆+၂)အတြင္းရန္

ေသာကဆိုသည္မွာ

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား တနလၤာသက္ေရာက္ခ်ိန္

၃   ၁၁   ၁၉   ၂၇   ၃၅   ၄၃   ၅၁   ၆၇   ၇၅

တနလၤာသားသမီးမ်ား ေသာၾကာသက္ေရာက္ခ်ိန္

၇   ၁၅   ၂၃   ၃၁   ၃၉   ၄၇   ၅၅   ၆၃   ၇၁   ၇၉      ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အင္း၀ (၁+၄) အတြင္းရန္

အင္း၀ဆိုသည္မွာ

တနဂၤေႏြသမီးမ်ား ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္ခ်ိန္

၄   ၁၂   ၂၀   ၂၈   ၃၆   ၄၄   ၅၂   ၆၀   ၆၈   ၇၆


ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ခ်ိန္

၆   ၁၄   ၂၂   ၃၀   ၃၈   ၄၆   ၅၄   ၆၂   ၇၀            ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

ရာဇာ (၈+၃)အတြင္းရန္

ရာဇာဆိုသည္မွာ

ရာဟုသားသမီးမ်ား အဂၤါသက္ေရာက္ခ်ိန္  ျဖစ္ျပီးထုိေနရာတြင္ဗုဒၶဟူးနွင္႕သာတြက္ပါသည္

၈   ၁၆   ၂၄   ၃၂   ၄၀   ၄၈   ၅၆   ၆၄   ၇၂   ၈၀

အဂၤါသားသမီးမ်ား ရာဟုသက္ေရာက္ခ်ိန္

၅   ၁၃   ၂၁   ၂၉   ၃၇   ၄၅   ၅၃   ၆၁   ၆၉   ၇၇        ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

ဦးညိဳ (၁+၃)အျပင္ရန္

ဦးညိဳဆိုသည္မွာ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အဂၤါသက္ေရာက္ခ်ိန္

၃   ၁၁   ၁၉   ၂၇   ၃၅   ၄၃   ၅၁   ၅၉   ၆၇   ၇၅   ၈၃

အဂၤါသားသမီးမ်ား တနဂၤေႏြသက္ေရာက္ခ်ိန္ကို 

၇   ၁၅   ၂၃   ၃၁   ၃၉   ၄၇   ၅၅   ၆၃   ၇၁   ၇၉       ကုိ ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

ေခမာ (၂+၅)အျပင္ရန္

ေခမာဆိုသည္မွာ

တနလၤာသားသမီးမ်ား ၾကာသပေတးသက္ေရာက္ခ်ိန္

၅   ၁၃   ၂၁   ၂၉   ၃၇   ၄၅   ၅၃   ၆၁   ၆၉   ၇၇

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား တနလၤာသက္ေရာက္ခ်ိန္

၅   ၁၃   ၂၁   ၂၉   ၃၇   ၄၅   ၅၃   ၆၉   ၇၇                ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

သုတ(၆+၀)အျပင္ရန္

သုတဆိုသည္မွာ

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား စေနသက္ေရာက္ခ်ိန္

၆   ၁၄   ၂၂   ၃၀   ၃၈   ၄၆   ၅၄   ၆၂   ၇၀   ၇၈

စေနသားသမီးမ်ား ေသာၾကာသက္ေရာက္ခ်ိန္

၄   ၁၂   ၂၀   ၂၈   ၃၆   ၄၄   ၅၂   ၆၀   ၆၈   ၇၆  ၈၄     ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

ေ၀ရီ(၄+၈)အျပင္ရန္

ေ၀ရီဆိုသည္မွာ

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ရာဟုသက္ေရာက္ခ်ိန္

၄   ၁၂   ၂၀   ၂၈   ၃၆   ၄၄   ၅၂   ၆၀   ၆၈  ၇၄   ၈၂

ရာဟုသားသမီးမ်ား ဗုဒၶဟူးသက္ေရာက္ခ်ိန္                     ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

ရာဟုသားကုိအထက္ပါအတုိင္းသက္ေရာက္ယူပါရန္


          အထက္ေဖာ္ျပပါ အတြင္းရန္၊ အျပင္ရန္ သက္ေရာက္ႏွစ္မ်ားကို ေရာက္ရွိလာေသာ (၇)ေန႔နံသား သမီးအေပါင္းတို႔သည္ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အတြင္းရန္၊အျပင္ရန္ သက္ေရာက္ျပကႆနာ အဓိပၸါယ္ မ်ားအတုိင္း ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုႏွစ္မ်ားတြင္ အထူးဂရုစိုက္ၿပီး ဘာသာတရားႏွင့္ အညီေနထိုင္ပါမွ ျပႆနာအေပါင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းၿပီး စိတၱသုခ၊ ကာယသုခမ်ား ျပည့္စံုၾကလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္၏ေဗဒင္ပညာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ေရးသားတိုက္တြန္း တင္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

အကယ္၍မ်ား ၄င္းအခက္အခဲမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေနပါက က်ိဳကၠစံဘုရားအေနာက္ဖက္မုဒ္ရွိက်ြနု္ပ္၏

ေဟာခန္းသုိ႕လာေရာက္ျပီးအဆင္႕ျမင္႔ယၾတာမ်ားကုိျပဳလုပ္နုိင္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

099 70304801    09 421077195  09 261215405  သုိ႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

(၇)ေန႔သားသမီးမ်ား ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။


No comments:

Post a Comment