Wednesday, April 4, 2018

မိတ္ေပၚဓါအုပ္ပညာခန္း


မိတ္ေပၚ ဓါတ္အုပ္ ပညာခန္း

          ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ရာ ကမၻာႀကီးသည္ ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ တည္းဟူေသာ ဓါတ္ႀကီး (၄)ပါးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၄င္းတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အညမညသဟဇာတျပဳ၍ ရပ္တည္ေနၾကသည္။
          မဟာဘဒၵေပၚဦးစျဖစ္ေသာအခါကပင္ ကမၻာတည္သည္ႏွင့္တကြ ေအာက္အျပင္ (၀ါယုမဏၭလ) သည္ (၀ါေယာ) ကိုအဓိကျဖစ္ေစသည့္ ထိုအထက္ ဥဒကမဏၭသည္ (အာေပါ)အဓိကျဖစ္ေစသည္။ ထို၏အထက္ လူတို႔၏တည္ေနရာ ဘူမိမဏၭသည္ (ပထ၀ီ) အဓိကျဖစ္ေစသည္။
          ထို၏အထက္ အဇဋာကာသသည္ (ေတေဇာ) အဓိကျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ႏွင့္အတူစြာ သတၱေလာကျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါတို႔၌လည္း ခုႏွစ္ပါးေသာ သတၱာဟတို႔အား အားေလွ်ာ္စြာ အဓိက(၄)ပါး တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ၾက၏။
          ပထ၀ီဓါတ္ အယုတ္အလြန္အရ အစုအပံုအရ ေျမေတြေက်ာက္ေတြ ေတာေတာင္ေတြတစ္စ တစ္စျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ အာေပါဓါတ္အယုတ္အလြန္အရ အစုအပံုအေရ ေခ်ာင္း၊ ျမစ္၊ ပင္လယ္ေတြ သမုဒၵရာေတြ ျဖစ္လာၾက၏။ ေတေဇာဓါတ္အယုတ္အလြန္အရ ပူမႈေအးမႈ ေနလ နကၡတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ၾကသည္။ ၀ါေယာဓါတ္ အယုတ္အလြန္အရ လႈပ္ရွားမႈ ၿငိမ္မႈ ေလမုန္တိုင္း ေလျပည္ တို႔ျဖစ္ေပၚ လာၾကသည္။
          သတၱ၀ါဟုမသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥတု၀ဇီေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဓမၼနိယာမ မျပဳျပင္သည့္အထဲတြင္သာ ပါ၀င္ၾကၿပီး သတၱ၀ါဟုျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ဥတု၀ဇီအျဖစ္ စိတၱ (စိေတၱန နိယ်ေတေလာေကာ) ကမၼအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။
          စိတၱ၊ ကမၼႏွင့္ ဓမၼိနိယာမေတြပါ ေပါင္းစပ္ၾကၿပီး နိယာမ(၅)မ်ိဳးလံုး ျပဳျပင္မႈမွာ ပါ၀င္ၾကေလသည္။ ၄င္းဓါတ္ေပါင္းစုရုပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးလွ်င္ အၾကည္ဓါတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ (အသိ)ဆိုသည့္ (၀ိညာဏ)ဓါတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။
          အသိသေဘာပါသည့္ ရုပ္ကိုသတၱ၀ါဟုေခၚၾကသည္။ လူနတ္ျဗဟၼာကအစ တိရိစၧာန္၊ အပယ္ (၄)ဘံုအထိ သတၱ၀ါဟု ေခၚၾကသည္။ အသိဥာဏ္ရွိေနေသာ လူတို႔သည္ ကမၻာဦးအစမွစ၍ ေတြးေတာၾကံဆ တီထြင္လာၾကသည္မွာ ယေန႔အထိေအာင္ျဖစ္ပါသည္။
          သိပၸံဟုေခၚဆိုေသာ ပညာရပ္မ်ားသည္လည္း ၄င္းဓါတ္ႀကီး(၄)ပါးကို အမွီျပဳ၍ ၾကံစည္ၾကရ ပါသည္။ အလားတူေဆးပညာရပ္တို႔သည္လည္း ဓါတ္ႀကီး(၄)ပါးကို အေျခခံ၍ေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရ ပါသည္။မည္သည့္ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းကိုမဆို သက္ရွိသက္မဲ့ ဓါတ္(၄)ပါးႏွင့္ လြတ္ကင္းသည္မရွိပါ။
          သိပၸံပညာရပ္တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ (ရီမုကြန္ထရိုး) အေ၀းထိန္းခလုတ္တြင္ မည္သည့္ဆက္ သြယ္မႈခလုတ္ႀကိဳးမရွိဘဲ အဖြင့္အပိတ္ျပဳလုပ္၍ရေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖင့္ ေလထုထဲရွိဓါတ္(၄)ပါး အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို သိရွိေနေပမည္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္လည္း ဓါတ္ဆင္ဓါတ္ရိုက္ ပညာခန္း၏ အေျခခံပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
          ဓါတ္တို႔သည္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အညမညျဖစ္ေသာအခါ သာမန္လူတို႔မသိႏို္င္ေသာ စြမ္းအားတစ္မ်ိဳး ေပၚထြက္လာပါသည္။ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္ႀကီမ်ားက ထုိသို႔ေသာဓါတ္ တို႔၏ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို သာမန္ဥာဏ္တို႔ထက္ ျမင့္မားေသာ ၀ိဇၨာဥာဏ္တို႔ျဖင့္ သိရွိခေလသည္။
          အတုလဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာႀကီးအတြဲ (၁) (၂) (၃) တို႔မွ ဓါတ္တို႔၏ ဆက္သြယ္မႈဓါတ္ဆင္ဓါတ္ရိုက္ဥပေဒသ အသံုးခ်နည္းပညာ အပိုဒ္ (၄၀)တြင္ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္လူမ်ား အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနေသာ အပိုဒ္တို႔မွာ

၁။       ဂဠဳန္ေစာင္းလွ်ား က်ားကားလက္ပံ
၂။       ၿတိစတု နင္းၾကမ္းျပဳေလာ့
၃။       ေအာင္လံေတဇ သက္က်မွီအံုး နႏိၵေသနထံုး
၄။       သူ႕ကိုႏုိင္လိုဆကိုခို လိုရာေဆးေဖၚသံုး
၅။       ကက္ကင္း ေသ ရွင္သူ ထက္ေအာက္ျပန္လွန္ကူ နံတူသတ္ကအေသအရ
၆။       ဂဠဳန္ပုန္းခုိက္ ပုတ္သင္မိုက္၊ ကိုက္ေလႏွစ္ပါးေသ
၇။       ျခေသၤ့ ေဟာက္ဟန္ ဆင္ေ၀ွ႕ျပန္ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ကံတကတၱား ျခား၍ ထက္ေအာက္သာ
၈။       မိတ္လိုျပန္ရာ ဥသာ စိန္ပန္း ဒါန္းလွကိုရွာ
၉။       သစ္စိမ့္ ပန္းယ သူရဇၨ ေဆာင္ထ ေကာင္းၾကြယ္ရန္
၁၀။     ေ၀းသူပင္ျပန္ရ နီးလြယ္ေအာင္ၾကံဆ
၁၁။     မင္းကုသကိုေဆာင္မွ ေကာင္းလင့္ရာ ေစတိယကိုေရွာင္မွေၾကာင္းသင့္စြာ
၁၂။     ေအာက္မွာနင္းၾကမ္း ထင္ေဆာင္ပန္း တခန္းယူမွီးၾက
၁၃။     ဓါတ္လာသေဘာ အေႏၱာ ဂေဗၻ စေရ ၀ံေသ
၁၄။     ေအာင္ပ ကုလား ေဆြသား ေနာင္ရင္း မိတ္သြင္းၿပီးကာ ေဆာင္ရာ၏ ပညာခန္းတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

          အထက္ပါပညာခန္းထဲမွ ကြ်ႏ္ုပ္ယခု တင္ျပလိုေသာ (မိတ္)ႏွင့္ (ဓါတ္)တို႔၏ အခ်င္းခ်င္းအညမည သဟဇာတ အေထာက္အပံ့ျပဳ၍ အက်ိဳးကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း အခန္းက႑ကို ေဖာ္ျပပါမည္။ ကမၻာႀကီးကို ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ ဓါတ္တို႔ကို ကမၻာဓါတ္ဟုေခၚသည္။ ၄င္းတို႔မွာ (အေႏၱာ) (ဂေဗၻ) (စေရ) (၀ံေသ)တို႔ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမိတ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဓါတ္တို႔ကို အျပင္မိတ္ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ၄င္တို႔မွာ (ေအာင္ပ) (ကုလား) (ေဆြသား) (ေတာ္ရင္း)တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းမိတ္တို႔ႏွင့္ ဓါတ္တို႔၏ဆက္စပ္မႈမွာ
          တနဂၤေႏြမိတ္မွာ ၾကာသပတးျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ဓါတ္မွာ စေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြ၏ မိတ္ႏွင့္ဓါတ္မွာ ၾကာသပေတးနံအစ စေနအဆံုးျဖစ္ပါသည္

တနဂၤေႏြ        ၾကာသပေတး  မိတ္    ေအာင္ပ        မိတ္    ဓါတ္
တနဂၤေႏြ        စေန             ဓါတ္    အေႏၱာ          ပိ        ေတာက္

          (၅x၀)ကိန္းသည္ ပိေတာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြ၏မိတ္ဓါတ္မွာ ပိေတာက္ညြန္႔ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤ၀ိဇၨာဋီကာႀကီးတတိယတြဲ  စာမ်က္ႏွာ(၃၅)တတိယအပိုဒ္တြင္ တနဂၤေႏြနံကို အလိုရွိလွ်င္ အလိုရွိရာ အရပ္တြင္ ၾကာသပေတးအရင္း စေနဓါတ္ အဖ်ားေပၚေသာ နံကိုထားဟူ၍ ျပဆိုထားေလရာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား အေ၀းသို႔ေရာက္၍ မိမိတို႔ထံ အဆက္အသြယ္မလုပ္ခဲ့ေသာ္ ဤပညာခန္းကို အသံုးျပဳ၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္ ထူးျခားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁။       ျပဳလုပ္လိုသူ၏ ေမြးေန႔မနက္ (၉)နာရီမွ (၁၀)နာရီခြဲတြင္းျပဳလုပ္ရန္
၂။       ျပဳလုပ္လိုသူ၏ ေနအိမ္ရွိ ဘုရားစင္တြင္ သူ၏မိတ္ေပၚဓါတ္အုပ္ အညြန္႔ကိုထိုးရန္
၃။       ျပဳလုပ္လိုသူ၏ ဆပြတ္ေန႔သားမွ ျပဳလုပ္ရန္


ေန႔                         ပန္း              အေရအတြက္            ဆပြတ္ေန႔သား
တနဂၤေႏြေန႔             ပိေတာက္       ၂၉ညြန္႔                   ေသာၾကာ
တနလၤာ                  လက္ပံ          ၃၆ညြန္႔                   စေန
အဂၤါ                       သရက္          ၁၀ညြန္႔                   တနဂၤေႏြ
ဗုဒၶဟူူး                     ကသစ္          ၃၆ညြန္႔                   တနလၤာ
ၾကာသပေတး            အင္ၾကင္း       ၂၁ညြန္႔                   အဂၤါ
ေသာၾကာ                ဇလပ္            ၂၅ညြန္႔                   ဗုဒၶဟူး
စေန                       ၀င္အူ            ၂၃ညြန္႔                   ၾကာသပေတး

မိတ္ေပၚဓါတ္အုပ္ပညာခန္း     ဤတြင္ၿပီး၏။No comments:

Post a Comment