Wednesday, April 4, 2018

အၾကားအျမင္ေဗဒင္ပညာ


အၾကားအျမင္ဆိုတာဘာလဲ


တစ္ေန႔၌ ကြ်ႏ္ုပ္၏ေဟာခန္းရွိရာ က်ိဳကၠဆံဘုရားအေနာက္ဖက္မုခ္သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ အလြန္တရာရင္းႏွီး ေသာပန္းထိမ္ဆရာ ရဲေခါင္ဆိုသူႏွင့္အတူ  မ်က္ႏွာစိမ္းတစ္ေယာက္သည္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္တစ္လံုးႏွင့္ ေငြအျပည့္ထည့္ကာေဟာခန္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါသည္။
           ''ဆရာထြဋ္ေရ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒီဘက္ကို ကိစၥတစ္ခုရွိလို႔ လာရင္းနဲ႔ ဆရာကိုသတိရၿပီး ေဟာခန္းဘက္လွည့္၀င္လာတာ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ကိုလည္း ၾကြားထားတာတစ္ခုရွိလို႔ ''ေျပာေျပာ ဆိုဆိုႏွင့္ ေဟာခန္းအတြင္းရွိ ခံုမ်ားတြင္ ၀င္ထိုင္လိုက္ၾကပါသည္။''

          ''ဘာေတြၾကြားထားတာလဲ ေမာင္ရဲေခါင္ရဲ႕''

          ''ဟဲဟဲ ဒီလိုပါဆရာ ငါ့ဆရာက ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေမြးေန႔ေျပာစရာမလိုဘဲ အၾကားအျမင္နဲ႔ ေဟာႏုိင္တယ္လို႔''

          ''ဟာ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာကြာ အဂၤ၀ိဇၨာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ပညာခန္းပါကြ'' မင္းကလည္း (၄)ၾကြင္းလို႔ မေျပာရဘူး တစ္ကယ္ဘဲအၾကြားသန္လိုက္တာ''

          ''မလုပ္ပါနဲ႔ ဆရာရယ္ ကြ်န္ေတာ္ၾကြားၿပီးသားျဖစ္ေနလို႔ပါ သူ႔ကိုတစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္းေလာက္ေတာ့ ေဟာေပးလိုက္ပါ''

          ကြ်ႏ္ုပ္သည္ သကၡ၏ပညာခန္းကိုသာ အဓိကေဟာသူျဖစ္ၿပီးတိုင္ ပညာခန္း(သို႔)အၾကားအျမင္ ပညာာခန္းကို အေလးထားေဟာၾကားသူမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြျဖစ္သူ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိ၏ပညာအားထိခိုက္ေစမည့္ ကိစၥျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ ၄င္းမိတ္ေဆြအားအၾကားအျမင္ပညာခန္းျဖင့္ ေဟာၾကားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါသည္။ ေမာင္ရဲေခါင္၏ မိတ္ေဆြမွာ အက်ီၤအနီေရာင္ ၀တ္ဆင္ လာၿပီး ေဆာင္းလာေသာ ဦးထုပ္မွာအျဖဴေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ထဲတြင္ကိုင္ေဆာင္လာေသာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အတြင္းမွာလည္း ေငြမ်ားအျပည့္ထည့္ထားတာေတြ႕ရပါသည္။

          ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေမာင္ရဲေခါင္၀တ္ဆင္လာေသာ အက်ီ္အနီေရာင္မွာ ပန္းေရာင္ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ သူ႔ေမြးေန႔မွာ ဗုဒၶဟူးသားျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ကြ်ႏ္ုပ္နဂိုရ္ထဲက သိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
          ၄င္းတို႔ႏွစ္ေယာက္ ကြ်ႏ္ုပ္ေဟာခန္းတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာေသာအခ်ိန္မွာ အဂၤါေန႔ တစ္နာရီ၄၅ မိနစ္ျဖစ္ပါသည္။

                           ၄(ရဲေခါင္)
                          
                           ၅(ဦးထုပ္)
         -၃-              -၀-
                
                
                ၂(အျဖဴေရာင္)
        (ေန႔)             (အခါ)

          ေန႔အ႒လက္တြင္ အဂၤါေန႔မွစ၍ ေရတြက္လွ်င္(၆)ခုေျမာက္မွာ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ အိမ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းေသာၾကာအိမ္တြင္ စေနၿဂိဳဟ္(စေနတိုင္)လာေရာက္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္းသိလိုက္ရပါသည္။
          ေသာၾကာအိမ္ရွင္သခင္ၿဂိဳဟ္တြင္ စေနတိုင္သက္ေရာက္၍ ရပ္တည္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာအဓိပၸာယ္မ်ားမွာ-

          (၁) ခရီးသေဘာ                                     (၂)မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း
          (၃) ဘုန္းႀကီးျခင္း(သို႔)ဘုန္းႀကီး၀တ္ျခင္း         (၄)ျပည္တြင္းျပည္ပခရီး

ေန႔တိုင္ အဂၤါတိုင္၏အေၾကာင္းတရားမ်ား

(၁)အမႈအခင္း                     (၄)ေငြေၾကးျပႆနာ
(၂)ၾကြား၀ါမႈ                       (၅)အိမ္ေထာင္႐ႈပ္
(၃)႐ႈပ္ေထြးမႈ

အခ်ိန္တိုင္(စေနတိုင္)၏သေဘာ

(၁)အပူေဇာ္ခံရျခင္း              (၂)ေထာင္၊ ေဆး႐ံု၊ ဗိုက္
(၃)စီးပြားေရးအမွားလုပ္မိျခင္း  (၄)ကေလး၊ မသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

(အေၾကာင္းအက်ိဳးပညာခန္း)

                                    
                                    
                                    
          -၃-                        -၀-
                                    
          ၂(ခိုက္)                  
                                     ၂(ပ်က္)
          (အေၾကာင္း)             (အက်ိဳး)

          အေၾကာင္းတုိင္မွာ ေငြ(ခိုက္)ၿပီး အက်ိဳးတိုင္မွာ ေငြ(ပ်က္)ေနရာမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့သေဘာကို ၾကည့္လိုက္ရင္ မင္းတို႔အခုကိုင္လာတဲ့ ေငြေၾကေတြဟာ ျပႆနာမကင္းတဲ့ေငြျဖစ္ေနတယ္၊ သူကိုင္လာတဲ့ေငြက သူသံုးရမဲ့ေငြမဟုတ္ဘူး အေလ်ာ္အစားေတြျဖစ္ေနတယ္။ ေဆာင္းလာတဲ့ဦးထုပ္က အျဖဴေရာင္ဆိုေတာ့ ဒီေငြေတြက သူေခါင္းခံထားလို႔ သူစိုက္ရွင္းရမဲ့ ေငြေတြဘဲ။

          ''ကဲ ေျပာပါဦး မိတ္ေဆြႀကီး''

          ''ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ'' ခုဘဲသြားေပးရေတာ့မွာ၊ ကြ်န္ေတာ္သံုးရမဲ့ေငြေတြမဟုတ္ပါဘူး၊ ဆရာေျပာသလိုအေလ်ာ္အစားေငြေတြပါ ျပႆနာကေတာ့ ေလာင္းကစားကိစၥပါ။
          ''အေၾကာင္းတိုင္ (ေန႔တုိင္)မွာ စေနန၀င္းစီးၿပီး ရဲေခါင္ဆိုတဲ့အမည္ ပညတ္(ဗုဒၶဟူး)က အက်ိဳးတိုင္မွာ န၀င္းစီးေနရာရယ္ သုခံ ေလာကဓံမွာ စေနတိုင္လာရပ္ေနတာရယ္ ေပါင္းစပ္ၾကည့္ လိုက္ရင္ ဒီကမိတ္ေဆြႀကီး ၃ရက္ပုိင္းအတြင္းခရီးထြက္ရမယ္၊ အပူေဇာ္ခံရမဲ့သေဘာဆိုေတာ့ ဘုန္းႀကီး သြား၀တ္မွာေပါ့။ ဟုတ္ရဲ႕လားမိတ္ေဆြ''
          ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ သႀကၤန္အတြင္းရမည္းသင္းဘက္မွာ ရဟန္းသြား၀တ္မွာပါ။
          အေၾကာင္းတိုင္ေန႔တိုင္မွာ (ေငြခိုက္) အက်ိဳးတိုင္ေန႔တိုင္မွာ ေငြပ်က္ေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီကမိတ္ေဆြႀကီးက ခရီးတစ္ခုထြက္ၿပီးစီးပြားရွာဘို႔ စဥ္းစားေနတယ္ ဥပမာကြာ ႏုိင္ငံျခားမွာ ႐ိႈးေဂ်ာ့လုပ္ တာမ်ိဳးေပါ့''
          ''ဟာ''
၄င္းမိတ္ေဆြႀကီးမွာ ကြ်ႏ္ုပ္အား အ့ံျသေသာမ်က္လံုးျဖင့္ ''ဆရာ''
ဟို ဟို - - - - -
ကြ်ႏ္ုပ္မွဘာလဲ မဟုတ္လို႔လား
          ''ဆရာတစ္ခုခုေတာ့ စီးေနတယ္ထင္တယ္''
          ဟားဟားဟား မဟုတ္ရပါဘူးဗ်ာ တိုင္နဲ႔ဘဲေဟာတာပါ ေျပာပါဦး ကြ်န္ေတာ္ေမးတာ ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ ေငြေခ်းၿပီးႏုိင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ ေခ်းတဲ့ေငြကေတာ့ ဟိုမွာ အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ျပန္ဆပ္မွာပါ။
          ''ဆရာရယ္ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ဆရာပညာကိုေတာ့ ေလးစားသြားၿပီ၊ ခရီးထြက္လို႔ျပန္လာရင္ ဆရာဆီမွာ စီးပြားေရးကိစၥေတြ တိုင္ပင္လို႔ တစ္ေခါက္လာခဲ့ဦးမယ္ဆရာ''
          လာတာကေတာ့ လာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က အၾကားအျမင္ေပါက္ေနတဲ့ ဘိုးေတာ္မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေဗဒင္ပညာနဲ႔ပဲေဟာတာ အဂၤ၀ိဇၨာအၾကားအျမင္အက်ိဳးပညာနဲ႔ဘဲေဟာတယ္။
          ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ ဆရာခုလိုရွင္းျပလိုက္ေတာ့ ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္ဟာေဗဒင္ပညာကို ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ေလ့က်င့္ထားရင္ အၾကားအျမင္ေပါက္တယ္ဆိုတာ သိပါၿပီ။
          ဒါနဲ႔ဆရာ ကြ်န္ေတာ္မရွင္းလို႔ တစ္ခုေလာက္ေမးပါရေစ။
ေမးပါ ေမာင္ရဲေခါင္ ဆရာသိသေလာက္ရွင္းျပပါ့မယ္။
          ေစာေစာပိုင္းက ဆရာရွင္းျပလိုက္တဲ့ ေဟာကြက္ေတြအဂၤ၀ိဇၨာတစ္ခုထဲဘဲလား ဒါမွမဟုတ္ က်င့္စဥ္(စာရဏ)ပိုင္းေတြေကာပါေသးလားဆိုတာ သိခ်င္ေနလို႔ပါ စိတ္မရွိနဲ႔ေနာ္ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ ဆိုလိုတာက အကယ္၍ အဂၤ၀ိဇၨာတိုင္ပညာခန္းသက္သက္ သံုးမယ္ဆိုရင္ ေနာက္လူတစ္ေယာက္က ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီလိုလူမ်ိဳးကိုေဟာရင္ ပံုသဏၭာန္နဲ႔ ေဟာကြက္ထြက္ပါ့မလားလို႔ပါ။
ဒီေမးခြန္းက ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းပါဘဲ ေမာင္ရဲေခါင္
          ဆရာအေနနဲ႔ ေဗဒင္ေဟာတဲ့ေနရာမွာ ပညာသက္သက္နဲ႔ဘဲေဟာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာဘာသာေရးလုပ္ေနတဲ့ အာနပါနက်င့္စဥ္နဲ႔ ေရာယွက္မထားပါဘူး။ အက်င့္ပိုင္းနဲ႔ေဟာကြက္ မဟုတ္ပါဘူူး။
          က်င့္စဥ္အပိုင္းကိုစိတ္တည္ၿငိမ္မႈရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ အဂၤ၀ိဇၨာတိုင္ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ရင္ တျခားသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႐္ိုး႐ိုးေဟာကြက္နဲ႔ေတာ့ မတူပါဘူး။ ထူးျခားတဲ့ေဟာကြက္ေတြရမွာပါ။
          ဆရာအခုလိုရွင္းျပလိုက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တစ္ခုေတြးမိတာက တခ်ိဳ႕ဆရာေတြ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အၾကားအျမင္ေတြရတဲ့ပံုစံလုပ္ၿပီး ေဟာေနတာ ခုနက ဆရာေျပာသလို အဂၤ၀ိဇၨာတိုင္ေတြဘဲလားလို႔
          တစ္ေက်ာင္းတဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္းပါဘဲ ေမာင္ရဲေခါင္ သူတို႔ေဟာကြက္ေတြက သူတို႔အပိုင္းပါ။
          ဆရာအေနနဲ႔ကေတာ့ ေဟာကြက္ကို ပံုေသမထားပါဘူး။
အဓိကသံုးတဲ့ေဟာကြက္ေတြကေတာ့

၁။       အဂၤ၀ိဇၨာပိုင္း
၂။       အ႒လဂ္ခြင္ပိုင္း
၃။       အယူေတာ္မဂၤလာပိုင္း
၄။       ေလာကဓံပညာပိုင္း
၅။       သကၡတ္ပညာပိုင္း
၆။       မဟာဘုတ္ပညာပိုင္း

          အားပါးပါး မ်ားလွေခ်လားဆရာရယ္ နည္းတာမ်ားတာက အဓိကမဟုတ္ပါဘူး ေမာင္ရဲေခါင္ တခုတည္းေဟာလို႔လည္းရပါတယ္ ကြ်မ္းက်င္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။
          ေက်းဇူးပါဘဲ ဆရာရယ္ ဆရာနဲ႔ေတြ႕ေတာ့မွဘဲ အၾကားအျမင္(အဂၤ၀ိဇၨာ)ပညာအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရေတာ့တယ္။
          ခြင့္ျပဳပါဦးဆရာရယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သြားစရာကိစၥေလးေတြရွိလို႔ ေနာက္ရက္မွဘဲ မရွင္းတာေလးေတြ ထပ္ေမးဘို႔တစ္ေခါက္လာခဲ့ရဦးမယ္။
          ''လာခဲ့ပါဗ်ာ လာခဲ့ပါ ပညာအတြက္ဆိုရင္ ထာ၀ရတံခါးဖြင့္ထားပါတယ္''
          ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေဟာခန္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားေသာ ေမာင္ရဲေခါင္ႏွင့္ သူ၏မိတ္ေဆြတို႔ ႏွစ္ေယာက္အား စိတ္ထဲမွ ေၾသာ္ ေဗဒင္ပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားအားလံုး အမွန္ကို ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔။

No comments:

Post a Comment