Saturday, April 28, 2018

MHK ျမန္မာေဗဒင္လုပ္ငန္း

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္
က်ိဳကၠဆံဘုရားအေနာက္ဖက္မုဒ္
သကၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္
ဆက္သြယ္ရန္ )))))
09 73025994 /099 70304801
09 261215405 / 09 421077195
** တနွစ္စာကံဇာတာမ်ားကုိစစ္ေဆးျခင္း
* * စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအသစ္တည္ေဆာက္ရန္
အႀကံညဏ္ေပးျခင္း
** အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ရက္သတ္မွတ္ျပီးမဂၤလာရက္
သတ္မွတ္ေပးျခင္း
** ခြဲစိတ္ေမြးဖြားမည့္သူမ်ားအားရက္သတ္မွတ္ေရြး
ေပးျခင္း
** ခေလးအမည္ေပးျခင္း ကုမ႑ီအမည္ေရြးျခင္း
** အိမ္ျခံေျမ တုိက္ခန္းေရာင္းဝယ္ငွားအတြက္
ယႀတာမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း
** အိမ္ေဆာက္ ပနွက္ရုိက္ အိမ္သစ္တက္မဂၤလာ
မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း
** အိမ္ႀကမ္းေျမႀကမ္းမ်ားကုိရွင္းလင္းေပးျခင္း
** စုန္းနတ္ ပေယာဂ အေနွာက္အယွက္မ်ားရွင္း
လင္းေပးျခင္း
** က်မ္းမာေရးည႔ံသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း
** မီးဖြားရန္ခက္ခဲေသာကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားေမြး
ဖြားရလြယ္ကူေအာင္ယႀတာေပးျခင္း
** ေဆးဝါးဓါတ္စာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုသေသာ္လည္းေဆး
မေတြ႕သူမ်ားကုိ ယႀတာျပဳေပးျခင္း
** စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ခေလးမ်ားကုိယႀတာျပဳေပး
ျခင္းက်မ္းမာေရးအည႔ံကာကြယ္ေပးျခင္း
ဗုဒၶဟူးေန႕တုိင္း ေဟာခန္းပိတ္ပါသည္
တရက္ႀကိဳတင္၍စာရင္းေပးနုိင္ပါသည္

No comments:

Post a Comment