Monday, May 14, 2018

ေဗဒင္ပညာ စိတ္ပညာနဲ႕ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဳးမ်ား

အေမရိကားလုိနုိင္ငံမ်ိဳး ျပင္သစ္လုိနုိင္ငံမ်ိဳး ေတြမွာ
ေတာ့ေဗဒင္နဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ေန႕စဥ္ထုတ္သီတင္း
စာေတြမွာ ေကာ္လန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေရးႀကပါ
တယ္ အေမရိကန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ေဗဒင္ပညာ
ကုိဝါသနာပါႀကျပီး ေန႕စဥ္ဖတ္ရွဳ ႀကေလသည္
ဒါေပမဲ႕ က်ြန္ေတာ္တုိ႕နုိင္ငံလုိေတာ့ယႀတာေတြေခ်
တာသိပ္မေတြ႕ရဘူး သူတုိ႕ဆီမွာျပႆ နာတစ္ခု
ကုိေျဖရွင္းရခက္လာရင္စိတ္ေရာဂါကုဆရာဝန္ေတြ
ဆီမွာ ထြက္ေပါက္အေနနဲ႕သြားႀကပါတယ္
ျဂိဳလ္တုိင္ယႀတာမ်ား
=============
က်ြန္ေတာ္ဆီမွာက ေဗဒင္ဆရာဆီေဗဒင္ေမးမယ္
ျဂိဳလ္တုိင္ေတြမွာယႀတာေခ်မယ္
ေဗဒင္မယုံသူကလည္း ဘုရားေပၚေရာက္ရင္သူ႕ေမြး
နံျဂိဳလ္မွာေရလွဴ တယ္ ပန္းလွဴ တယ္ ေဗဒင္ယုံသူေတြ
ကေတာ့ ျဂိဳလ္တုိင္မွာပန္းေရခ်မ္း ဆီမီးတို႕လွဴ လုိက္
ရင္မေကာင္းတာေတြပေပ်ာက္မယ္လုိ႕ယုံၿကည္
ထားႀကျပန္တယ္
အေနာက္တုိင္းကစိတ္ေရာဂါကုဆရာဝန္ေတြဆီ
သြားရင္ေငြေႀကးကုန္ႀကစရိတ္မ်ားတယ္
ဒီမွာက တစ္ေထာင္ေလာက္နဲ႕မိမိစိတ္ေသာကေတြ
ကုိေျဖေဖ်ာက္လုိ႕ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္
ပါပ ျဂိဳလ္ေတြေခၚတဲ႕ တနဂၤေႏြ စေန အဂၤါ ရာဟု
ျဂိဳလ္ေတြကေတာ့နဂုိရ္ထဲက ဆုိးတယ္လုိ႕နာမည္
ပ်က္ရွိထားေတာ့ ဒီလုိေထာင့္ေတြမွာပုိျပီးလူစည္
တတ္ပါတယ္
ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကေတာ့ျဂိဳလ္တုိင္ေတြမွာဒီလုိပူ
ေဇာ္လုိက္ရင္မေကာင္းမွဳ ေတြပေပ်ာက္လိမ္႕မယ္လုိ႕
တထစ္ခ်ယူဆထားတဲ႕အတြက္ စိတ္ေရာဂါျဖစ္တဲ႕သူ
အေနာက္တုိင္းေလာက္မမ်ားပါဘူး သတ္မွတ္ထား
တဲ႕ယႀတာေတြကုိေခ်ျပီး ရင္လည္း ထုိသူသည္အေတာ္အသင့္ေနသာထုိင္သာရွိသြားျပီးေပ်ာ္ရြင္တဲ႕စိတ္
နဲ႕ျပဳံးရြင္စြာအိမ္ျပန္ႀကပါတယ္ ဒါကေတာ့အေနာက္
နုိင္ငံထက္သာလြန္တဲ႕လုပ္ရပ္တစ္ခုပါဘဲ
ဘာသာယႀတာမ်ား
===========
ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႕ေတာ့ ကံႀကမၼာဆုိး
ေတြဝင္လာခဲ႕ရင္ ပဌန္း ပရိတ္ အစရွိတဲ႕ဂုဏ္ေတာ္
ရြတ္ျခင္းအဓိဌန္ဝင္ျခင္း တရားထုိင္ျခင္း မ်ားျပဳ လုပ္
ခဲ႕ရင္သူတုိ႕ရဲ႕ျပႆ နာတစ္ခ်ိဳ႕တဝက္ဟာ ေျပေပ်ာက္
ေစတယ္လုိ႕ တထစ္ခ်ယုံႀကည္ထားတဲ႕အတြက္အခက္အခဲတစ္ခုခုႀကဳံလာတုိင္း ထုိကဲ႕သုိ႕လုပ္ေဆာင္
ႀကပါတယ္ ထုိကဲ႕သုိ႕ ၉ ရက္ ၁၈ ရက္ ၂၇ ရက္
အဓိဌန္ျပည့္တဲ႕ရက္ေတြမွာလည္း မိမိသည္ တစ္စုံ
တစ္ခုကုိလြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားသကဲ႕သုိ႕
ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ႀက၏ အေနာက္တုိင္းထက္သာလြန္
ေသာ အေႀကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္
ေဗဒင္ဆရာ
=========
အေနာက္တုိင္းကစိတ္ေရာဂါကုဆရာဝန္ေတြကေတာ့
လူနာရဲ႕ ေဝဒနာကုိ နားေထာင္ျခင္း လူနာရဲ႕ေႀကာက္
ရြ႔ံမွဳ ေတြကုိထြက္ေပါက္ေပးတဲ႕အလုပ္ဘဲလုပ္တာပါ
လူနာကသူရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကုိေျပာျပီးရင္ဖြင့္တဲ႕အခ်ိန္မွာနားေထာင္ေပးလုိက္တဲ႕ပညာပါဘဲ သူ႕ရဲ႕ပိတ္
ေလွာင္ေနတဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ေတြျပည့္သြားတဲ႕အခ်ိန္
သူ႕မ်က္နွာက ႀကည္လင္ဝင္းပသြားပါတယ္
ျမန္မာျပည္က ေဗဒင္ဆရာေတြကလည္းဒီနည္းကုိ
ဘဲအပုိင္သုံးပါတယ္ ေဗဒင္ေမးသူကသာ အမ်ားႀကီး
ေျပာသြားတာပါ ေဗဒင္ဆရာကေတာ့ yes or
no အလုိက္သင့္လုပ္ေပးယုံပါ ေဗဒင္ေမးသူေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သူတုိ႕ေျပာခ်င္တာ ရင္ဖြင့္
ခ်င္တာေတြ နားေထာင္ေပးတဲ႕ဆရာကုိေတာ္တယ္
လုိ႕သတ္မွတ္ထားႀကပါတယ္
ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ မိမိအမွားလုပ္မိတဲ႕အေႀကာင္း
အရာေတြအေပၚမွာစိတ္ဖိစီးမွဳ သိပ္မျဖစ္ႀကပါဘူး
ကံႀကမၼာ မေကာင္းေသးလုိ႕ဟုထင္ေနႀကဆဲပါဘဲ
ေဗဒင္ပညာ
========
ကုိယ္ လုပ္တာေအာင္ျမင္ေနခ်ိန္မွာ လူတုိင္းလူတုိင္း
ငါေတာ္လုိ႕ ငါတတ္လုိ႕ ေအာင္ျမင္ေနတာဟုေျပာ
တတ္ႀကျပီး ကုိယ္လုပ္တုိင္းမျဖစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကံ
နိမ္႕လုိ႕ျဖစ္တာပါဟု ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထင္
မွတ္ေနဆဲပါ ပညာရပ္တစ္ခုကုိသိပၸံအျမင္နဲ႕ဆန္းစစ္
ျပီး က်ဆုံးခ်ိန္ နဲ႕ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္ ကုိသိတဲ႕နည္းပညာ
တစ္ခုရွာေဖြျပီး က်ဆုံးခ်ိန္မွာ မိမိလုပ္ခ်င္တာေတြ
ကုိစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ျပီး ေအာင္ျမင္ခ်ိန္မွာအဲဒီအသက္
အပုိင္းအျခားမွာစြန္႕စားလုပ္ကုိင္မယ္ဆုိ ဘဝမွာ
ဆုံးရွဳံးမွဳ ဆုိတာ နည္းသြားမွာပါ
အားလုံးကုိေပ်ာ္ေစခ်င္ပါတယ္
ျမတ္ထြဋ္ေခါင္
ျမန္မာနုိင္ငံစာေရးဆရာမ်ားအဖြဲ႕ဝင္
No comments:

Post a Comment