Sunday, May 6, 2018

အခ်စ္ေရးအတြက္ယၾတာ

အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ယႀတာ

မည္သူမဆုိ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားတြင္စိတ္ဖိစီးမွဳ မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ႕ပါကေအာက္ပါယႀတာကုိျပဳ
လုပ္နုိင္ပါသည္

မိမိကုိယ္တုိင္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားလုိျခင္း ေျပာသမ်ွစကား
တုိ႕ေအာင္ျမင္ေစျခင္းသြားေလရာလာေလရာတုိင္း
တြင္လူခ်စ္လူခင္ေပါေစလုိပါကလည္း ဤယႀတာကုိ
အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္ ပီယဓါတ္ဝင္သည့္ယႀတာျဖစ္ပါ
သည္

တနဂၤေႏြသားသမီး

အဂၤါေန႕ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ၇ နာရီခြဲတြင္းျပဳလုပ္ရန္
သီဟုိ ၆ ညြန္႕
အေမြးတုိင္ ၉ တုိင္
ေရ ၃၆ ခြက္
တံခြန္ကုကၠားတစ္စုံ ကုိ ဗုဒၶဟူးေထာင့္တြင္သြား
ေရာက္လွဴ ဒါန္းရန္

တနလၤာသားသမီး

ဗုဒၶဟူးေန႕ ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ၇ နာရီခြဲတြင္းျပဳလုပ္ရန္
ရြက္လွ ၄ ညြန္႕
အေမြးတုိင္ ၉ တုိင္
ေရ ၃၆ ခြက္
တံခြန္ကုကၠားတစ္စုံကုိ ႀကာသပေတးေထာင့္တြင္
သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းရန္

အဂၤါသားသမီး

ႀကာသပေတးေန႕ညေန၄နာရီခြဲမွ ၇ နာရီခြဲတြင္းျပဳလုပ္ရန္
ေမျမိဳ ၅ ညြန္႕
အေမြးတုိင္ ၉ တုိင္
ေရ ၃၆ ခြက္
တံခြန္ကုကၠားတစ္စုံ ကုိ ေသာႀကာေထာင့္တြင္သြား
ေရာက္လွဴ ဒါန္းရန္

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ေသာႀကာေန႕ညေန၄နာရီခြဲမွ၇ နာရီခြဲတြင္းျပဳ လုပ္ရန္
နွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္
အေမြးတုိင္ ၉ တုိင္
ေရ ၃၆ ခြက္
တံခြန္ကုကၠားတစ္စုံတုိ႕ကုိ စေနေထာင့္တြင္သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းရန္

ႀကာသပေတးသားသမီး

စေနေန႕ညေန ၄နာရီခြဲမွ ၇ နာရီခြဲတြင္းျပဳလုပ္ရန္
ေဇာ္စိမ္း ၈ ညြန္႕
အေမြးတုိင္ ၉ တုိင္
ေရ ၃၆ ခြက္
တံခြန္ကုကၠားတစ္စုံ တုိ႕ကုိတနဂၤေႏြေထာင့္တြင္သြား
ေရာက္လွဴ ဒါန္းရန္ျဖစ္ပါသည္

ေသာႀကာသားသမီး

တနဂၤေႏြေန႕ညေန၄ နာရီခြဲမွ ၇ နာရီခြဲတြင္းျပဳလုပ္ရန္
အုန္း ၆ ၫြန္႕
အေမြးတုိင္ ၉ တုိင္
ေရ ၃၆ ခြက္
တံခြန္ကုကၠားတစ္စုံတုိ႕ကုိတနလၤာေထာင့္တြင္သြား
ေရာက္လွဴ ဒါန္းရန္

စေနသားသမီး

တနလၤာေန႕ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ၇ နာရီတြင္းျပဳလုပ္ရန္
ရြက္လွ ၄ ညြန္႕
အေမြးတုိင္ ၉တုိင္
ေရ ၃၆ ခြက္
တံခြန္ကုကၠားတစ္စုံတုိ႕ကုိ အဂၤါေထာင့္တြင္သြားေရာက္လွဴဒါန္းရန္

ေရ ၃၆ ခြက္မွာ သပၸါယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္
က်မ္းရင္းလကၤာထဲမွာအဆင္ျမင့္ပညာခန္းတစ္ခုျဖစ္
ပါသည္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါက ၉ ပတ္ျပည့္
လ်ွင္ အဓိဌန္ေအာင္ျပီး ထူးျခားေသာပီယဓါတ္ကုိရ
ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္

No comments:

Post a Comment