Sunday, May 6, 2018

ေငြနဝင္းပြဲသိေကာင္းစရာ

ဓါတ္  ပညတ္   ပရမတ္  သေဘာ

ဒီေန႕ေတာ့ ေဗဒင္ပညာရဲ႕အတြင္းပုိင္းကုိ အနည္းငယ္ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္  က်ြန္ေတာ္တုိ႕က ဓါတ္သေဘာေလး
ေတြေလ့လာေနေတာ့ ပညတ္နဲ႕ ဓါတ္ ပရတ္သေဘာ
ေလးေတြ မိတ္ေဆြေတြသိေစခ်င္တဲ႕သေဘာပါ

ဒီေန႕ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က သိခ်င္တယ္ဆုိလုိ႕
ရွင္းျပရင္း အမ်ားလည္းသိသြားရင္ပုိေကာင္းမွာဘဲ
လုိ႕ေတြးမိရင္းဒီပုိ႕စ္ေလးတင္ျဖစ္သြားတာပါ

က်ြန္ေတာ္တုိ႕ အခုသုံးေနတဲ႕ ေငြနဝင္းပြဲက လိမ္ေမာ္
သီးေလးအေႀကာင္းကုိစံထားျပီးေျပာႀကည့္ရေအာင္

လိမ္ေမာ္  ဆုိေတာ့  ၄၅  ေပါ႕  ေပါင္းလုိက္ရင္ ၉
ဂဏန္းျဖစ္သြားတယ္ေပါ႕

လိမ္ေမာ္သီးက ႀကာရင္ပုတ္တဲ႕သေဘာ ယုိယြင္း
ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ အေစ႕ေတြကုိျပန္စုိက္ရင္အပင္
ျပန္ေပါက္တဲ႕သေဘာ  ရွင္သန္နုိးႀကားမွဳ ရွိလုိ႕သက္
ရွိသေဘာေလးပါေနတယ္  ဓါတ္သေဘာပါတဲ႕ ၉
နဝင္းေပါ႕

ဟုတ္ျပီ  လိမ္ေမာ္သီးမရရင္ လိမ္ေမာ္ရည္သုံးမယ္
ဒါကပညတ္  အမ်ားကဝုိင္းသတ္မွတ္တာ
လိမ္ေမာ္  ၄၅  ေပါင္းျခင္း ၉ ဘဲ အရည္က ပုံေဆာင္
ခဲ လစ္ကြစ္ သေဘာ ထည့္မတြက္နဲ႕ သူ႕မွာက အ
ေရာင္ေျပာင္းျခင္းေသဆုံးျခင္းရွင္သန္ျခင္းမရွိေတာ့
ဓါတ္မဝင္ဘူး ဒါေပမဲ႕မရွိေတာ့လည္း ပညတ္တင္ျပီး
သုံးေနရတာဘဲ

သူ႕လုိဘဲ  လင္ဗန္း  ပုလင္း ဖေယာင္း ဘီယာ အစရွိ
တဲ႕ ပညတ္တင္ထားတဲ႕ ၉ ေတြအမ်ားႀကီးပါ ဒါေပမဲ႕
ရွင္သန္နုိးႀကားမွဳ မရွိေတာ့ဓါတ္မမည္ဘူးေပါ႕

ပရမတ္သေဘာ ေလးသြားႀကည့္ရေအာင္

၅   ပဥၥပြတ္  ဂဏန္းသခ်ၤာ  ၅


၁  မူလ
၄  စတုရန္း  ဂဏန္းသခ်ာၤ  ၄တုိင္တစ္တုိင္မွာ  ပဥၥပြတ္ ဌာန နဲ႕ စတုရန္းဌာန
ေပါင္းရင္   ၉  ဂဏန္းျဖစ္ေပၚလာတယ္  သူရဇၨ
တုိင္မွာကေတာ့  ၅ နဲ႕ ၄ ဘဲ  ေပါင္းလုိက္ရင္ ၉ ဘဲ
ရတယ္

၆   ပဥၥပြတ္  ဂဏန္းသခ်ၤာ ၆


၂  မူလ
၅  စတုရန္း  ဂဏန္းသခ်ၤာ ၅တနလၤာ တုိင္ကုိႀကည့္လုိက္ေတာ့ ပဥၥပြတ္နဲ႕စတုရန္း
ဌာန ေပါင္းရင္ေတာ့ ၉ ဘဲ  ဂဏန္းအားျဖင့္  ၆+၅
၁၁  ျဖစ္ေနပါတယ္  ဂဏန္းေတြက တုိင္အရေျပာင္း
လည္းေပမဲ႕လည္း ဌာန ကေတာ့ မေျပာင္းပါဘူး

ပရမတ္ သေဘာ ပဥၥပြတ္ +စတု  ၅ ဌန  ၄ဌာနက
ေတာ့မေျပာင္းလည္းတဲ႕အမွန္တရားပါ

ဓါတ္သေဘာ နဲ႕ပညတ္ ထပ္တူက်ေနရင္ေတာ့
အားရွိသြားတာေပါ႕  ဒါေပမဲ႕ တခါတေလ ဓါတ္မမိရင္
ပညတ္နဲ႕သုံးျပီးဓါတ္ဆင္ရတာေလးေတြလည္းရွိတတ္
ပါတယ္

ေငြနဝင္းမွာေတာ့   ပညတ္သေဘာ ဓါတ္သေဘာ
အဂၢိယ သေဘာေလးေတြေပါင္းစပ္ထားပါတယ္
ဒါကုိအရင္လည္းရွင္းျပခဲ႕ျပီးပါျပီ

က်မ္းရင္းလကၤာ တတိယတြဲ စာမ်က္နွာ ၁၄၀ အပုိဒ္
၃ ကုိျပန္ရွင္းျပပါ႕မယ္

ဆင္လည္းတေႀကာင္း ႀကြက္ဂယ္ေလာင္း ေပါင္း၍
အတူႀကံ
က်ားလည္းေႀကာက္ေဘး ပုန္းေရွာင္ေျပး ရပ္ေဝး
ေနရျပန္
ဂဋဳန္လည္းဝင္ က်ားကားရွင္ ႀကြက္ဆင္ရန္ေျပရန္
နဂါးျခေသၤ႕ ပူးကုိေတြ႕ မေရႊ႕ဓါတ္စာဘန္
အနံ႔ထုံျခင္း သုတ္ကာသြင္း ေစာင္းညင္းသီခ်င္းသံ
နံတူလုိက္မွီး ေပါင္း၍နွီး က်ားႀကီးခုန္မပ်ံ
ထက္နံနီးကပ္ တခါထပ္ သတ္မွတ္ေသရျပန္

ဆပြတ္ဝင္လာရင္လည္းသတိထားရတယ္
စတု  ႀတိ  ဝင္လာရင္လည္းသတိထားရတယ္

အေျခခံေလးေတြတင္ျပေပးတာပါ  ဆရာသခင္
ေက်းဇူးရွင္ တုိ႕အေနနဲ႕ ပညာ နုေသးတဲ႕က်ြန္ေတာ္
စာေတြကုိနားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါလုိ႕ ေတာင္းဆုိပါ
တယ္
                                                ျမတ္ထြဋ္ေခါင္
                                  ေဗဒင္အခ်ဳပ္ မဟာဘုတ္နိဒါန္း
                                   က်ိဳကၠဆံဘုရားအေနာက္မုဒ္
                                           ၀၉ ၇၃၀၂၅၉၉၄

No comments:

Post a Comment