Saturday, June 30, 2018

န၀င္းစီးျခင္း

နဝင္းစီးျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူး

ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္း ေဗဒင္ပညာသည္သိဒၶိတန္ခုိးရွင္ ေလာကီဝိဇၨာ ထြက္ရပ္ေပါက္ေရွးပညာ
ရွင္ဆရာႀကီးမ်ား၏ လက္ေတြ႕ ပြဲေတြ႕အသုံးျပဳထားခဲ႕ေသာ မဟာဘုတ္ မဟာအဆုံးအပုိင္းအျခားမရွိက်ယ္
ဝန္းနက္ရွိဳင္းေသာ ဘုတ္ ပထဝီ အာေပါ ေတေဇာဝါေယာ အာကာသဓါတ္ဓါတ္ႀကီးငါးပါး ကုိအေျခခံထားျပီး
ကုိးနဝင္းဓါတ္ နဝင္းစီးပညာနွင့္ ဓါတ္ခဏ္းဖြင့္ေဗဒင္ပညာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဥပါဒ္ေဘးမ်ားနွင့္အခက္
အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနေသာ လူသားသတၲဝါမ်ားအားဓါတ္သက္ဝင္ေနေသာ ခႏၱာကုိယ္ႀကီးကုိ ကုိယ္စား ကုိယ္ငွား
ကုိယ္ပြားမ်ားခြဲ၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဘက္ဝင္အညြန္႕ အခက္မ်ားနွင့္ ႀတိနဝင္း ေဒြးနဝင္း ကုိးနဝင္း
စြမ္းအားႀကီးမားသည့္ ဓါတ္သက္မ်ားသြင္းျပီး ဥပါဒ္ေဘးဆုိးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ျပဳ ေစ
သည့္အျပင္ တန္ခုိးစြမ္းအား ႀကီးမားလာေသာေကာင္းက်ိဳး သုခ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ကုိ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေစပါသည္
ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆးပညာသည္ ႏြယ္မ်က္သစ္ပင္သစ္ဥ သစ္ဖုမ်ားနွင့္ အညြန္႕အခက္အရြက္မ်ားကုိ
ထုေထာင္း၍ေသာလည္းေကာင္း က်ိဳခ်က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳရသကဲ႕သုိ႕ က်ြန္ုပ္တုိ႕၏
နဝင္းစီးပညာတြင္လည္း ႏြယ္မ်က္သစ္ပင္အညြန္႕အခက္အရြက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထားေသာေႀကာင့္
ေဆးပညာနွင့္မဟာဘုတ္ပညာတုိ႕သည္ ထပ္တူထပ္မ်ွတူညီေနသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္
ထုိ႕ေႀကာင့္ ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္းပညာတြင္အသုံးျပဳထားေသာ အညြန္႕အခက္ အရြက္မ်ားသည္
ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဘက္ဝင္သည္ ဆုိသည့္စကားအဓိပၸါယ္အရ ဝိဇၨာဓရ ေဗဒတၱနယေဆးပညာနည္းအရ
ေဆးပညာနွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဗဒင္ပညာပင္ျဖစိပါသည္
နဝင္းစီးပညာသည္ ျမန္မာျပည္မွာသာရွိပါသည္ကမ႓ာေပၚတြင္မည္သည့္နုိင္ငံမွမရွိပါ
တန္ခုိးစြမ္းအားႀကီးမားေသာ မည္သည့္ ပညာမဆုိပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားနွင့္စြမ္းအားရွင္မ်ား အေစာင့္အေရွာက္
မ်ား တည္မွီေနသည္ကုိ နားလည္ထားသင့္ေပသည္

မူရင္းပညာတီထြင္သူမွာ ဆရာၾကီးဦးၾကာျမင္႕ျဖစ္ပါသည္

ေဟာခန္းတြင္တလလ်ွင္ လူဦးေရ ၇၀၀ ခန္႕ ပုံမွန္
နဝင္းစီးႀကပါသည္

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္(က်ိဳကၠစံဘုရားအေနာက္မုဒ္ သကၤန္းကၽၽြန္းျမိဳ႕နယ္)
099 70304801 ။ 09 73025994 ။ 09 261215405

No comments:

Post a Comment