Friday, July 20, 2018

ကၽြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘ၀(၁၂)

က်ြန္ေတာ္ေဗဒင္ဆရာဘဝ ( ၁၂ )
ဟုိးတုန္းကေပါ႕ေလက်ြန္ေတာ္ကအိမ္အတုိက္ရွင္းယႀတာေတြ
လုိက္လုပ္တာ တကယ္ႀကမ္္းတဲ႕အိမ္ေတြရွင္းခဲ႕ဘူးတယ္
အိမ္ျပန္ေရာက္တာနဲ႕ အႀကီးအက်ယ္ဖ်ားေတာ့တာ

ေဆးမတုိးဘူး ၁၀၈ နဝင္းလုပ္လုိက္မွျပန္ေျဖလုိ႔ရ
တယ္ ဆရာကုိေမးေတာ့ အာဏာစက္ မရွိလုိ႕
အားနည္းလုိ႕ေျပာပါတယ္ အဲဒါနဲ႕က်ြန္ေတာ္လည္း
၁၀၈ အကာ သစ္စိမ္႕တြဲနဝင္းနဲ႕ ကာထားလုိက္မွ
ညိမ္သြားပါတယ္
တေလာက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုေျပာရဦးမယ္
နယ္မွျဖစ္တာ က်ြန္ေတာ္ကုိနယ္ကတစ္ေယာက္ညြန္
လုိက္လုိ႕ဆုိျပီးေရာက္လာတာ ဒီနည္းကုိဆရာဘဲသိ
တယ္ဆုိလုိ႕ေရာက္လာတာလုိ႕ေျပာပါတယ္
အျဖစ္အပ်က္က ဒီလုိ ဒီလုိ
ကုမ႑ီတစ္ခုကနယ္ကုိ ေစ်းကြက္ျဖန္႕ခ်ီေရးအတြက္
အဖြဲ႕လုိက္သြားတာ ဟုိမွာအိမ္တစ္လုံးကုိငွားလုိက္
တယ္ အိမ္ကေရွးအိမ္ႀကီး အဲဒီမွာထူးဆန္းတာက
အိမ္အေပၚထပ္က အခန္းတစ္ခုပိတ္ထားတယ္
အဲဒီအခန္းကုိမဖြင့္ဘုိ႕အဖြဲ႕သားအားလုံးကုိအိမ္ရွင္
ကမွာထားတယ္ အဲဒီမွာ သူတုိ႕ထဲကတစ္ေယာက္
က ၄ ႀကြင္းလားမသိပါဘူး စပ္စပ္စုစုနဲ႕ ေသာ့ေပါက္
ကသြားေခ်ာင္းတယ္
ဟာ'' ထုိသြားေျခာင္းေသာ လူငယ္မွာ ပါးစပ္
အေဟာင္းသားနွင့္ လန္႕သြားပါသည္
ထုိအခန္းတစ္ခန္းလုံးမဂၤလာအခန္းအနားျပင္ထား
တာကုိေတြ႕လုိက္ရျပီး မဂၤလာကုတင္ကုိအဝတ္အျဖဴ
နဲ႕အုပ္ထားတာေတြ႕လုိက္ရပါတယ္ မဂၤလာပစၥည္း
ေတြကုိဘာ႕ေႀကာင့္အခန္းထဲအဝတ္ျဖဴ ေတြအုပ္ထား
တာလည္း ရုပ္ရွင္ထဲမွာေတာ့ႀကည့္ဘူးတယ္
အျပင္မွတကယ္ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ က်က္သီးေမြးညင္း
ထသြားသည္ ထုိလူငယ္ မနက္ေရာက္ေတာ့
ေလျဖတ္သြားပါတယ္
အျဖစ္အပ်က္ကုိက်ြန္ေတာ္နားေထာင္ရင္းဘာလုပ္
ရမည္ကုိ သိလုိက္သည္နွင့္ အလုပ္အပ္ေသာလူငယ္
ကုိခ်က္ခ်င္းအကာအကြယ္လုပ္ေပးလုိက္ပါသည္
သူတုိ႕အားလုံးကုိ ေျခမန္းကြင္း စလြယ္ပညာခန္း
သုံးေပးလုိက္သည္ အိမ္အတုိက္ရွင္းေဆးေတာ္ႀကီး
ေပးကာအိမ္သန္႕ခုိင္းလုိကိရာ ညိမ္က်သြားပါသည္
ထုိအျဖစ္အပ်က္ႀကဳံသူသည္ က်ြန္ေတာ္အေကာင့္
ထဲမွာရွိပါသည္ သူဒီေဆာင္းပါးကုိဖတ္မိပါကခ်က္
ျခင္းသိပါလိမ္႕မည္
ဟုိတုန္းကေပါ႕ေလ
က်ြန္ေတာ္က ေဗဒင္တတ္ခါစေပါ႕ ဖလမ္းဖလမ္းျဖစ္
ေနတာ သိပ္ကုိေဟာခ်င္ေနတာ
မုိးေတြအရမ္းရြာတဲ႕ညတစ္ညမွာေပါ႕
ဝုန္း ဝုန္း ေဝါ ေဝါ နဲ႕အသည္းအသံရြာေနတာ
က်ြန္ေတာ္လည္းစာေရးေနရာက အိမ္ေရွ႕မွန္တံခါး
ထပိတ္မလုိ႕လုပ္တုန္း
ဟာ ''
ဘာႀကီးလည္းဟ''
နုိင္ငံျခားကားထဲက သူသတ္ေကာင္ပုံစံနဲ႕မုိးကာႀကီး
ျခဳံျပီးျခံဝမွာလူတစ္ေယာက္ရပ္ေနတာ ေတြ႕လုိက္ရ
ပါတယ္
ေဟ့ ဘယ္သူလည္း ပစ္ထည့္လုိက္ရမလား
ေသနပ္ေတာ့မဟုတ္ပါ ေလးဂြျဖစ္ပါတယ္
က်ြန္ေတာ္သား ကုိင္ေသာေလးဂြကုိလွမ္းျပီးယူလုိက္ျပီး
ေအာ္လုိက္တာ ထုိသူမွ --- ----
ဆရာထြဋ္ က်ြန္ေတာိ ေအာင္ဝင္းပါ ''
ဟာ ကုိေအာင္ဝင္း ညႀကီးမုိးခ်ဳပ္ဘာလာလုပ္တာ
လည္း
စက္ဘီးေပ်ာက္သြားလုိ႕ပါဆရာထြဋ္
ေဟ ''
ဒီအခ်ိန္ႀကီးမွ -- -- --
မဟုတ္ဘူးဆရာထြဋ္ ေန႔ခင္းကတဲက က်ြန္ေတာ္
ေပ်ာက္တာ မသိလုိက္ဘူး အိမ္ေရာက္ျပီးမွသိတာ
က်ြန္ုပ္သည္ အခ်ိန္တုိင္ကုိႀကည့္လုိက္ရာ တနဂၤေႏြ
ခ်ိန္ျဖစ္ေႀကာင္းသိလုိက္ရပါသည္၁ သူရဇၨအခါ ေမြးနံ


၃ စက္ဘီး
အင္တူလက္မ်ွ နဂုိရ္ပ တုိင္မွာ ေနရာအေရြ႕
အေျပာင္း ျဖစ္တာ
ဘယ္မွာေပ်ာက္တာလည္း ကုိေအာင္ဝင္း
ေစ်းထဲမွာပါဆရာ''
လာဗ်ာ ကုိေအာင္ဝင္း က်ြန္ေတာ္တုိ႕ေစ်းေခါင္းရုံး
သြားရေအာင္ ေစ်းပိတ္ေပမဲ႕ ေျပာျပရမွာေပါ႕
ျပန္ရမွာပါ
ထုိညက က်ြန္ေတာ့တုိ႕နွစ္ေယာက္သားေစ်းေခါင္းရုံး
ကုိညဘက္ႀကီးေရာက္သြားရာ ေစ်းေခါင္းရုံးမွသူ႕
စက္ဘီးကုိ ထိမ္းသိမ္းထားေႀကာင္းေတြ႕ရပါတယ္
ကုိေအာင္ဝင္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ ၁၀ ရပ္ကြက္
ေစ်းမွာ ခုထိ ငံျပာေရဆုိင္ဖြင့္တုန္း
က်ြန္ေတာ္က ခုေတာ့ ေဗဒင္ဆရာျဖစ္လုိ႕
အပုိင္း ၁၃ ေမ်ာ္ပါ


No comments:

Post a Comment