Friday, November 23, 2018

နတ္ေတာ္ ျပာသုိ တပုိ႕တြဲ တစ္ေပါင္းလမ်ားအတြက္ (၇)ရက္သားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

က်မ္းမာေရး            အစာအိမ္အူလမ္းေက်ာင္း  သားအိမ္ ေရာဂြမ်ားျဖစ္တတ္၏
စီးပြားေရး              အလုပ္အေျပာင္းအေရႊ႕ရွိ၏
အိမ္ေထာင္ေရး       အိမ္ေထာင္ဘက္နွင္႕ခတၱခနခြဲခြာကိန္းရွိပါသည္


တနလၤာသားသမီးမ်ား   

က်မ္းမာေရး            ပုံမွန္အေနအထားရွိ၏
စီးပြားေရး               ေငြေၾကးအနည္းငယ္ခက္ခဲမည္
အိမ္ေထာင္ေရး        အနည္းငယ္ရွဳပ္ေထြးေနမည္


အဂၤါသားသမီးမ်ား

က်မ္းမာေရး           ဒူးနာတတ္သည္
စီးပြားေရး             စီးပြားေရးအသစ္လုပ္ရန္ၾကံစည္ေနတတ္သည္
အိမ္ေထာင္ေရး      မိမိခ်စ္သူနွင္႔အတူခရီးထြက္ရတတ္သည္

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား 

က်မ္းမာေရး         ၀မ္းဗုိက္နွင္႕ပတ္သက္ေသာေရာဂါရတတ္သည္
စီးပြားေရး           လုပ္ငန္းၾကီးေသာ္လည္းေအာင္ျမင္မွုမရွိေသးပါ
အိမ္ေထာင္ေရး     အိမ္ေထာင္ဘက္နွင္ခတၱခြဲခြာရတတ္သည္

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

က်မ္းမာေရး          အာရဳံေၾကာေရာဂါျဖစစ္တတ္၏
စီးပြားေရး             ျပင္ပအတုိက္အခံရွိသည္
အိမ္ေထာင္ေရး      စိတ္၀မ္းကြဲတတ္သည္

ေသာၾကာ           

က်မ္းမာေရး           ပုံမွန္အေနအထားရွိသည္
စီးပြားေရး              စီးပြားလုပ္ငန္းနွင္႕႕ခရီးသြားရတတ္သည္
အိမ္ေထာင္ေရး       ပုံမွန္အေနအထားရွိသည္

စေနသားသမီးမ်ား

က်မ္းမာေရး            ပုံမွန္အေနအထားရွိသည္
စီးပြားေရး               ယေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရမည္
အိမ္ေထာင္ေရး        ရွဳပ္ေထြးေနတတ္သည္