Tuesday, January 2, 2018

နိႏၷာေလာကဓံသက္ေရာက္စေနၿဂိဳလ္ သို႔မဟုတ္ နိႏၵာၿဂိဳလ္


စေနၿဂိဳလ္ကေတာ့႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအလြန္ပင္ပန္းခက္ခဲထိခိုက္ေစတဲ့ၿဂိဳလ္တစ္ၿဂိဳလ္တစ္ၿဂိဳလ္ပဲျဖစ္တယ္ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္သမ်ွ ဥပါဒ္ေဘးေတြ႔ၿပီးေတာ့ အသက္အႏၱရယ္အလြန္နီးတဲ့ၿဂိဳလ္လည္းျဖစ္တယ္

စေနၿဂိဳလ္ထဲမွာသက္ေရာက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲဆိုတဲ့ ဥပါဒ္ေဘးအျပင္ ေရာဂါဘယ သူတစ္ပါးဒုတ္ ဓား လက္နက္ ေထာင္တန္း အမူအခင္းဆိုတဲ့အခ်က္ႀကီးေတြ ပူးတြဲလာတတ္တယ္
မိန္းကေလးေတြဆိုရင္ ဘ၀ဆံုးရံူးတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးအ႐ွက္ကြဲမူေတြ အလြန္သိကၡာက်ႏိုင္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြ အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းတရားေတြလဲပူးတြဲေပါင္းစပ္ေနတတ္တယ္
အမ်ားအားျဖင့္ စေနၿဂိဳလ္ဟာ အသက္အႏၱရယ္ထက္ ၇ ေန႔သားသမီးတို႔ရဲ႕အ႐ွက္သိကၡာကို အလြန္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာသေဘာ႐ွိတယ္


စေနၿဂိဳလ္သက္ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဂုဏ္ရာထူးစည္းစိမ္အ႐ွိန္အ၀ါေတြမမက္ေမာပါနဲ႔ ျဖတ္လမ္းစီးပြားစြန္႔စားတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြရပ္တန္းကရပ္လိုက္ပါ
အဲ့ဒါေတြကိုမျပဳျပင္မထိန္းသိမ္းႏိုင္ရင္ေတာ့ ဥပါဒ္ေဘးဆိုးေတြနဲ႔ေတြ႔ၿပီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပ်က္စးီဆံုးရံူး ထိခိုက္နစ္နာတတ္တယ္


စေနၿဂိဳလ္ထဲေရာက္ေနရဲ႕သားနဲ႔ ဂုဏ္မာနထင္ေပၚမူေတြ႐ွိမယ္ မိမိ
စိတ္ဆႏၵအတိုင္းအရာရာကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းေတြ႐ွိလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဥပၸေစၥဒကံ တစ္ခုခုနဲ႔ၾကံဳဆံုပ်က္စီးတတ္တယ္

စေနၿဂိဳလ္သက္ေရာက္ေနတဲ့မည္သူမဆို မိမိရဲ႕ရာထူးအ႐ွိန္အ၀ါ ဂုဏ္ရာထူး အ႐ွိန္အ၀ါ ဂုဏ္ေငြေၾကးစသည္တို႔နဲ႔မဖိႏွိပ္ဖို႔ မာန္မာနေထာင္လႊားဖို႔ ေဒါသေ႐ွ႕မထားဖို႔ အတတ္ႏို္င္ဆံုးမိမိရဲ႕စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းသည္းခံၿပီး ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စေနၿဂိဳလ္မွာဘာအႏၱရယ္မွမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး


စေနၿဂိဳလ္ထဲေရာက္ေနေသာ ၇ေန႔သား
သမီးတို႔၏အသက္အပိုင္းအျခားမ်ား

တနဂၤေႏြ -         ၅ , ၁၃ , ၂၁ , ၂၉ , ၃၇ , ၄၅ , ၅၃ , ၆၁ , ၆၉
တနလၤာ      -     ၄ , ၁၂ , ၂၀ , ၂၈ , ၃၆ , ၄၄ , ၅၂ , ၆၀ , ၆၈
အဂၤါ -               ၃ , ၁၁ , ၁၉ , ၂၇ , ၃၅ , ၄၃ , ၅၁ , ၅၉ , ၆၇
ဗုဒၶဟူး -            ၂ , ၁၀ , ၁၈ , ၂၆ , ၃၄,၄၂ , ၅၀ , ၅၈ , ၆၆
ၾကာသပေတး     -၈ , ၁၆ , ၄ ,၃၂ , ၄၀ ,၄၈,၅၆ , ၆၄,၇၂
ေသာၾကာ -         ၆ , ၁၄ , ၂၂ , ၃၀ , ၃၈ , ၄၆ , ၅၄ , ၆၂ ,၇၀
စေန                 -၁ , ၉ , ၁၇ , ၂၅ , ၃၃ , ၄၁ , ၄၉ , ၅၇ , ၆၅