Sunday, January 28, 2018

ပညာေရး အတြက္အစြမ္းထက္ယႀတာ


မည္သုိ႕ေသာပညာေရးအတြက္မဆုိအသုံးျပဳ
နုိင္ပါသည္
===============
ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

၁ စတီးပုဂံနွစ္ခ်ပ္
၂ ေႀကြပုဂံ အေသးတစ္ခ်ပ္
၃ အင္က်င္း ၂၁ ရြက္
၄ ရြက္လွ ၄ ၫြန္႕
၅ သိီဟုိ ၂၁ ရြက္

ေရွးဦးစြာ စတီးပုဂံတစ္ခ်ပ္ကုိယူပါ
ျပီးလ်ွင္ ရြက္လွ ၄ ညြန္႔တင္လုိက္ပါ
ျပီးလ်ွင္ေနာက္စတီးပုဂံတစ္ခ်ပ္ထပ္တင္ပါ
ထုိပုဂံေပၚသုိ႕ အင္က်င္း ၂၁ရြက္ခင္းပါ
ထုိအင္က်င္းရြက္ေပၚသုိ႕ ေႀကြပုဂံတစ္ခ်ပ္နွင့္ဖန္ခြက္
တစ္လုံးတင္ျပီးေရတဝက္ခန္႕ထည့္လုိက္ပါ
ထုိဖန္ခြက္ထဲသုိ႕သီဟုိ ၂၁ ရြက္ထည့္လုိက္ပါ
ျပီးရင္ဘုရားစဥ္ေပၚသုိ႕တင္လုိက္ပါ
စာေမးပြဲရက္တြင္း ျပီးသည္အထိတင္ထားရန္
ျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္မွာ ႀကာသပေတးေန႕ နံနက္
၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲတြင္းျဖစ္ပါသည္
အရြက္ေျခာက္ပါက ႀကာသပေတးေန႕တြင္အသစ္
ထပ္မန္လဲနုိင္ပါသည္
အဓိဌန္ ယႀတာျဖစ္ပါသည္ ေအာင္ျမင္ႀကပါေစ