Saturday, June 30, 2018

န၀င္းစီးျခင္း

နဝင္းစီးျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူး

ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္း ေဗဒင္ပညာသည္သိဒၶိတန္ခုိးရွင္ ေလာကီဝိဇၨာ ထြက္ရပ္ေပါက္ေရွးပညာ
ရွင္ဆရာႀကီးမ်ား၏ လက္ေတြ႕ ပြဲေတြ႕အသုံးျပဳထားခဲ႕ေသာ မဟာဘုတ္ မဟာအဆုံးအပုိင္းအျခားမရွိက်ယ္
ဝန္းနက္ရွိဳင္းေသာ ဘုတ္ ပထဝီ အာေပါ ေတေဇာဝါေယာ အာကာသဓါတ္ဓါတ္ႀကီးငါးပါး ကုိအေျခခံထားျပီး
ကုိးနဝင္းဓါတ္ နဝင္းစီးပညာနွင့္ ဓါတ္ခဏ္းဖြင့္ေဗဒင္ပညာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဥပါဒ္ေဘးမ်ားနွင့္အခက္
အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနေသာ လူသားသတၲဝါမ်ားအားဓါတ္သက္ဝင္ေနေသာ ခႏၱာကုိယ္ႀကီးကုိ ကုိယ္စား ကုိယ္ငွား
ကုိယ္ပြားမ်ားခြဲ၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဘက္ဝင္အညြန္႕ အခက္မ်ားနွင့္ ႀတိနဝင္း ေဒြးနဝင္း ကုိးနဝင္း
စြမ္းအားႀကီးမားသည့္ ဓါတ္သက္မ်ားသြင္းျပီး ဥပါဒ္ေဘးဆုိးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ျပဳ ေစ
သည့္အျပင္ တန္ခုိးစြမ္းအား ႀကီးမားလာေသာေကာင္းက်ိဳး သုခ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ကုိ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေစပါသည္
ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆးပညာသည္ ႏြယ္မ်က္သစ္ပင္သစ္ဥ သစ္ဖုမ်ားနွင့္ အညြန္႕အခက္အရြက္မ်ားကုိ
ထုေထာင္း၍ေသာလည္းေကာင္း က်ိဳခ်က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳရသကဲ႕သုိ႕ က်ြန္ုပ္တုိ႕၏
နဝင္းစီးပညာတြင္လည္း ႏြယ္မ်က္သစ္ပင္အညြန္႕အခက္အရြက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထားေသာေႀကာင့္
ေဆးပညာနွင့္မဟာဘုတ္ပညာတုိ႕သည္ ထပ္တူထပ္မ်ွတူညီေနသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္
ထုိ႕ေႀကာင့္ ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္းပညာတြင္အသုံးျပဳထားေသာ အညြန္႕အခက္ အရြက္မ်ားသည္
ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဘက္ဝင္သည္ ဆုိသည့္စကားအဓိပၸါယ္အရ ဝိဇၨာဓရ ေဗဒတၱနယေဆးပညာနည္းအရ
ေဆးပညာနွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဗဒင္ပညာပင္ျဖစိပါသည္
နဝင္းစီးပညာသည္ ျမန္မာျပည္မွာသာရွိပါသည္ကမ႓ာေပၚတြင္မည္သည့္နုိင္ငံမွမရွိပါ
တန္ခုိးစြမ္းအားႀကီးမားေသာ မည္သည့္ ပညာမဆုိပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားနွင့္စြမ္းအားရွင္မ်ား အေစာင့္အေရွာက္
မ်ား တည္မွီေနသည္ကုိ နားလည္ထားသင့္ေပသည္

မူရင္းပညာတီထြင္သူမွာ ဆရာၾကီးဦးၾကာျမင္႕ျဖစ္ပါသည္

ေဟာခန္းတြင္တလလ်ွင္ လူဦးေရ ၇၀၀ ခန္႕ ပုံမွန္
နဝင္းစီးႀကပါသည္

ဆရာျမတ္ထြဋ္ေခါင္(က်ိဳကၠစံဘုရားအေနာက္မုဒ္ သကၤန္းကၽၽြန္းျမိဳ႕နယ္)
099 70304801 ။ 09 73025994 ။ 09 261215405

မဟာဘုတ္ပညာ(၁)

ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္းေဗဒင္ပညာ၏အယူအဆမ်ား
-------------------------------------------------------------------------------

က်ြန္ေတာ္တုိ႕လုိက္စားေနတာကမဟာဘုတ္ပညာရဲ႕ဥာဥ္စရုိက္
ဥာဥ္စရုိက္ပညာမွာပထမအရြယ္ရဲ႕ဥာဥ္ဒုတိယအရြယ္၏ဥာဥ္တတိယအရြယ္၏ဥာဥ္ဆုိျပီး၃ပုိင္း
ခြဲထားပါတယ္အဲဒါကျဂိဳလ္စားသက္ေရာက္နဲ႕မဆုိင္ပါဘူးပညာေလ့လာေနသူလူတစ္ခ်ိဳ႕အယူတိမ္း
ျပီးနတ္စိမ္းျဖစ္တတ္ပါတယ္
မေနာဝိဥာဥ္ဆုိတာမိမိစိတ္တြင္းမသိစိတ္ကအဆုိးဥာဥ္ေတြ မေကာင္းတဲ႕စိတ္ဓါတ္ေတြအႀကိမ္ေပါင္း
မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနတာကုိေျပာတာပါလက္ေတြ႕မွာရုပ္တရားကအေျခအေနတစ္ခုေပၚမူတည္ျပီးေျပာင္းလည္းေနတာ
အခြင့္အေရးရလုိ႕လုပ္လုိက္တာနဲ႕အခြင့္မသာလုိ႕အေျခအေနမေပးလုိ႕ ဂုဏ္သိကၡာေႀကာင့္
မလုပ္ျဖစ္တာဘဲကြာပါတယ္
သတၲိရွိရွိနဲ႕ဝန္ခံတတ္ဘုိ႕ဘဲလုိပါတယ္ဝန္ခံလုိက္

တာနဲ႕အတြင္းစိတ္ရွင္းသြားျပီးမေကာင္းတဲ႕စိတ္ေတြေလ်ွာ့ပါးသြားပါတယ္
ဖုန္းကြယ္ေနသ၍ေတာ့ အတြင္းစိတ္ကေပ်ာက္မသြားပါဘူးျမဳံ်ေနတာဘဲရွိတာပါ
ဓါတ္လာသေဘာ အေႏၲာ ဂေဗ႓ စေရ ဝံေသမဟာဘုတ္ပညာကုိေလ့လာမယ္ဆုိဓါတ္သေဘာ
ကုိေတာ့အေျခခံအေနနဲ႕သိရပါမယ္
မီးနဲ႕ေျမ ေရနဲ႕ေလ ဓါတ္မတဲ႕ဘူးမီးနဲ႕ေလ ေျမနဲ႕ေရ ဓါတ္တဲ႕တယ္
တနဂၤေႏြသားသမီး ဆုိတဲ႕ေမြးေန႕ဥာဥ္ကသတ္သတ္ေနာ္ထပ္မေရာနဲ႕ဦးလယ္ကုန္လိမ္႕မယ္
ဥပမာ
၁ ႀကြင္းဘဲထား ဘာဓါတ္လည္းမီးဓါတ္မီးခဲဓါတ္မီးခဲဆုိေတာ့ဘယ္လုိလည္းမီးကုိျမင္ရလားမျမင္
ရဘူးဒါေပမဲ႕အပူရွိန္ရွိလားရွိတယ္ဟုတ္ျပီခြဲထုတ္လုိက္ရေအာင္
ျပာဖုံးေနတာ ဟန္ေဆာင္တာဒီေတာ့ ၁ ႀကြင္းကပရိယာယ္မ်ားတယ္မစားခ်င္ေပမဲ႕အရမ္းႀကိဳက္တယ္ဆုိျပီးစားျပတယ္
မသြားခ်င္ေပမဲ႕အလုိက္သင့္လုိက္သြားတတ္တယ္မျပဳံးခ်င္ေပမဲ႕ျပဳံးျပတတ္တယ္ မခ်စ္ေပမဲ႕လည္းခ်စ္
ဟန္ေဆာင္တတ္တယ္ ႀကင္နာျပတယ္ယုယျပတယ္ နူးည႔ံျပတယ္ ခ်စ္ျပတယ္ အလုိက္သိတတ္
ဟန္ေဆာင္တယ္ ယဥ္ေက်းတဲ႕အမူအရာဟန္ေဆာင္တယ္ အဆင္ျမင့္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္
လူမ်ားေလပုိလုပ္ျပေလဘဲျပာဖုံးတဲ႕မီးခဲတစ္ခုကုိေထာက္ျပတာ စာရွည္မွာစုိး
လုိ႕အက်ဥ္းခ်ဳံးလုိက္တာဆက္ေျပာမယ္ အပူရွိတာမွ အသားဟင္းက်က္သြားတဲ႕အပူမ်ိဳး ေလာဘ ေဒါသ
ေမာဟ မာနအားလုံးကုိျပာနဲ႕ဖုံးလုိက္တာဒါေလာက္ဆုိရပါျပီ ဆုိလုိခ်င္တာ မဟာဘုတ္သင္ခန္းစာကုိ ဓါတ္နဲ႕ေရာပါ
ျဂိဳလ္စားသက္ေရာက္နဲ႕မေရာပါနဲ႕အမွန္တရားကုိသိမွပညာပါရမီဆုိတာျဖစ္ေပၚလာမွာပါမဟာဘုတ္ပညာ (၂)

မဟာဘုတ္ပညာ
ေဗဒင္အခ်ဳပ္မဟာဘုတ္နိဒါန္း
အဆင့္ျမင့္မဟာဘုတ္ ဒုတိယပုိင္း
==============================


ဓါတ္ေတြကသူ႕သေဘာသူေဆာင္ေနတာ
မဟာဘုတ္အကြက္မွာလည္းဒီတုိင္းဘဲဓါတ္၄
ပါလုံးညိမ္ေနတာ ကလာပ္စည္းတစ္ခုမျဖစ္ခင္
ထိဘဲ သမၺေဝသီ အျဖစ္ကုိေရာက္မွ ဓါတ္ေတြ
ေပါင္းမိသြားမွ ဘူတအျဖစ္ေရာက္ျပီး ပရမာ
အနုျမဴ မွဳ န္ေတြျဖစ္ကုန္ႀကတာ

အဲဒီမွာဘဲမဟာဘုတ္ပညာရဲ႕အေႀကာင္းအက်ိဳး
သေဘာေတြေတြ႕ရမွာပါ
ေရနဲ႕ေျမေပါင္းမိရင္ ေျမမုန္႕ေတြကခဲျပီးပုံေဆာင္
ခဲျဖစ္မွာ ေရမ်ားရင္ယုိစီးသြားမွာဘဲ
အဲဒါဆုိေျမေျပာ့ဓါတ္ျဖစ္သြားမယ္ မာတယ္ေပ်ာ့
တယ္ဆုိတာ ပထဝီရဲ႕သေဘာမဟုတ္ဘူး
ပထဝီဓါတ္ကေတြ႕ရတဲ႕သခါၤရသေဘာဘဲ

၂ ႀကြင္း၅ ႀကြင္းက ခုနရွင္းထားတဲ႕ေရအနည္း
အမ်ားနဲ႕ဆုိင္တဲ႕မာေႀကာမွဳ ယုိစီးသြားေတာ့
ေျမေပ်ာ့ဓါတ္ ေပါင္းႀကည့္မွအေျဖထြက္မွာ
ဒါကအေပ်ာ့အမာရဲ႕သခ့ၤါရသေဘာကုိေျပာတာ
ေရဓါတ္က ၅ ႀကြင္းအထြန္းကြက္မွာ ၂ ႀကြင္းက
သုိက္အိမ္မွာေပါင္းႀကည့္ရေအာင္

အထြန္းအိမ္မွာ လူ ထြန္းလင္းေတာက္ပ
ေနတာ လူေတြအေႀကာင္းကုိနက္နက္နဲနဲ
ေလ့လာေနတာ သူ႕ေသသနလုပ္ေနတာ
ဘာနဲ႕ေပါင္းတာလည္းဘဂၤအိမ္မွာရွိတဲ႕ႀကာသ
ပေတး ျဂိဳလ္ အေတြးအေခၚအပ်က္နဲ႕လာေပါင္း
တာ အဲဒီမွာယုိစီးမွဳ မ်ားျပီးပ်က္မွာ အပ်က္က
စေတြးတာ လူေတြကုိမယုံေတာ့တာ ယုံမွား
သံသယစိတ္ေတြဝင္တာ ဘာလုပ္လုပ္ဟုတ္ပါ႕
မလားစိတ္ကအရင္ အဲဒီမွာဘုရားအေႀကာင္းကုိ
စေလ့လာတာဘဲ ဘုရားကလည္းလူဘဲ ဘာသာ
မွန္ရဲ႕လား ၅ ႀကြင္းမွန္သမွ်ဘာသာေရးစာအုပ္
မဖတ္တဲ႕ ၅ ႀကြင္းမရွိဘူး ေဗဒင္ဆရာ ၅ ႀကြင္း
ရွားတယ္ ရွိရင္လည္း ကုိယ္လုိက္စားတဲ႕ပညာ
ကုိေတာင္ခနဘဲလက္ခံတာ အထဲမေရာက္ဘူး
အျပင္မွာပ်က္သြားတာ

ေလဓါတ္ကုိႀကည့္လုိက္ပါ ရာဇအိမ္မွာ ေလနဲ႕
ထိလုိက္ရင္ ခုနကေျပာတဲ႕ယုိစီးမွဳက မာသြား
တတ္တယ္ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္သလုိမ်ိဳ း

ပရိယာယ္မ်ားတဲ႕ေလေတြ စိတ္ပရိယာယ္နဲ႕
ပညာအေတြးအေခၚအပ်က္ေပါင္းလုိက္ရင္
ယုံမွားသံသယစိတ္ကပုိႀကီးသြားပါတယ္

၂ ႀကြင္းကေက်ာက္မာဓါတ္ ေရဓါတ္နဲ႕ေပါင္း
လုိက္ႀကည့္လုိက္ေတာ့လြဲမွားတဲ႕စိတ္နဲ႕ပူပန္
တာေတြ ေငြနဲ႕လာေပါင္းျပန္တယ္ ေငြမရွိမွာ
ေႀကာက္တယ္ စုိးရိမ္တယ္ ေငြရွိေတာ့လည္း
ပ်က္ႀကျပန္တယ္

လြဲမွားတဲ႕စိတ္ေတြနဲ႕ေစ႕ေစ႕စပ္စပ္ေငြကုိသုံး
ႀကျပန္တယ္စာရင္းဇယားေတြနဲ႕ျငဳပ္သီးမွဳန္႕
ကစျပီးမီးဖုိေခ်ာင္စာရင္းေတြလုပ္ႀကမေက်နပ္
ဘူးကုိယ္ကုိယ္တုိင္ဝင္ခ်က္ ကိန္းေတြကုိမႀကည့္
နဲ႕ဓါတ္ကုိဘဲႀကည့္

ေလဓါတ္နဲ႕ေပါင္းလုိက္ေတာ့စိတ္ေတြကပုတိ
မွာ ပုတိစိတ္နဲ႕ဘဂၤအိမ္ေက်ာက္မာဓါတ္ေတြ
ေငြေတြက အခ်စ္အတြက္သုံးခ်စ္သူအတြက္
ကုန္ ခ်စ္သူမရွိရင္မကုန္ဘူးခ်စ္သူတစ္ေယာက္
ရတာနဲ႕ေငြကုန္ဘုိ႕စေတာ့တာဘဲ

ရုပ္ပုိင္းက သုိက္ထဲမွာ ေငြကုိအဝတ္အစားနဲ႕
ပတ္သက္ရင္ေကာင္းတာေတြေရြးဝတ္ႀကျပန္
တယ္လူတစ္ကုိယ္လုံးေစ႕ေစ႕စပ္စပ္နဲ႕သပ္သပ္
ရပ္ရပ္ေနႀကျပန္တယ္ ႀကည့္လုိက္တာနဲ႕သိတယ္
ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္သလုိမေနႀကဘူး