Saturday, February 23, 2019

2019 မတ္လ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲအတြက္

2019 ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက္အထူးယႀတာ

စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္ရက္တြင္စတင္ျပဳလုပ္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္ အခ်ိန္မလုိပါ ေျဖဆုိမည့္မနက္ ၇ နာရီမွ
၈နာရီႀကားျဖစ္ပါသည္
ဤယႀတာသည္ ၂၀၁၉ အတြက္သာျဖစ္ပါသည္

တနဂၤေႏြသားသမီး

ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚမွာ အုန္း ၆ ညြန္႕တင္ ျပီးရင္
ဖန္ခြက္တင္ဖန္ခြက္ထဲေရထည့္ ျပီးရင္မန္က်ည္း
၇ညြန္႕လွဴပါ ေနအိမ္ရွိဘုရားတြင္လွဴရန္
ေျမပဲ ၁၉ ေစ႕ျဖင့္ဆြမ္းကပ္ပါ ေသာက္ေတာ္ေရ
၅ခြက္လွဴပါ အရဟံသိဒၶိ ၂၇ ေခါက္ရြတ္ပါ

တနလၤာသားသမီး

ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚမွာကန္႕ေကာ္၂ ညြန္တင္ပါ
ျပီးရင္ဖန္ခြက္တင္ပါ ေရထည့္ပါ ျပီးရင္သရက္ ၁၀
ဖန္ခြက္ထဲထည့္လုိက္ပါ ျပီးလ်ွင္ေနအိမ္ရွိဘုရားလွဴ
ပါ သီဟုိေစ႕ ၂၁ ေစ႕ျဖင့္ဆြမ္းကပ္ပါ
ေသာက္ေတာ္ေရ ၅ ခြက္ကပ္ပါ အရဟံသိဒၶိ ၂၇
ေခါက္ရြတ္ပါ

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

ပန္ကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ ဇီး ၈ ညြန္႕လွဴပါ
ျပီးရင္ဖန္ခြက္တစ္ခြက္တြင္ေရထည့္ျပီးထုိပန္းကန္
ေပၚတင္လုိက္ပါ ဖန္ခြက္တြင္းသရက္ ၁၀ ထည့္ျပီး
ေနအိမ္ရွိဘုရားကုိလွဴရန္ ေသာက္ေတာ္ေရ ၅ ခြက္
ႏြားနုိ႕တစ္ခြက္ ဘုရားကုိကပ္ပါ အရဟံသိဒၶိ ၂၇
ေခါက္ရြတ္ပါ

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

ပန္ကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ရြက္လွ ၄ ရြက္ခင္းပါ
ျပီးလ်ွင္ ဖန္ခြက္တစ္လုံးတင္လုိက္ပါ ေရထည့္ပါ
ဖန္ခြက္တြင္းမန္က်ည္း ၇ ညြန္႕ထည့္ျပီးဘုရားကုိ
လွဴပါ ေသာက္ေတာ္ရည္ ၅ ခြက္ကပ္ပါ
အုန္းထမင္းဆြမ္းကပ္ပါ အရဟံသိဒၶိ ၂၇ ေခါက္ရြတ္ပါ

ႀကာသပေတးသားသမီးအတြက္

ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ ပ်ဥ္းမ ၅ ရြက္ခင္းပါ
ျပီးလ်ွင္ ဖန္ခြက္တစ္လုံးတင္ပါ ေရထည့္ပါ
ဖန္ခြက္တြင္းအုန္း ၆ ညြန္႕နွင့္ ထန္း ၁၀ ညြန္႕
ထည့္ျပီး ေနအိမ္ရွိဘုရားမွာလွဴ ပါ ေသာက္ေတာ္ေရ
၅ ခြက္လွဴပါ အရဟံသိဒၶိ ၂၇ ေခါက္ရြတ္ပါ
ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ဘုရားလွဴ ပါ

ေသာႀကာသားသမီးအတြက္

ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚမွာသီဟုိ ၆ ရြက္တင္ပါ
ျပီးရင္ဖန္ခြက္တစ္ခြက္တင္လုိက္ပါ ေရထည့္ပါ
ဖန္ခြက္အတြင္းဇလပ္ ၇ ညြန္႕ထည့္ျပီး
ကုိေနအိမ္ရွိဘုရားတြင္လွဴရန္ ေသာက္ေတာ္ေရ
၅ ခြက္ကပ္ပါ အရဟံသိဒၶိ ၂၇ ေခါက္ရြတ္ရန္
ဇီးသီး ၈ လုံး ဘုရားလွဴပါ

စေနသားသမိီးမ်ားအတြက္

ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ရြက္လွ ၄ ညြန္႕တင္ပါ
ျပီးရင္ဖန္ခြက္တစ္လုံးတင္ပါ ေရထည့္ပါ
ဖန္ခြက္ထဲသုိ႕စြယ္ေတာ္ ၁၀ ညြန္႕ ကုိေနအိမ္ရွိဘုရားလွဴရန္ ေသာက္ေတာ္ေရ
၅ ခြက္လွဴပါ အရဟံသိဒၶိ ၂၇ ေခါက္ရြတ္ပါ
လမုန္႕ ၄ ခုဆြမ္းကပ္ပါ

က်မ္းကုိး

ေတာင္တြင္းႀကီးဆရာေတာ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္
က်မ္းရင္းလကၤာ ပ ဒု တ
အရွင္ဣႏၷာဝံသမေထ အဂၤဝိဇၨာ အလင္းျပ
အျဗင္းဆရာေတာ္ အဂၤဝိဇၨာအလင္းျပ
အဂၤဝဇၨာမဟာဋီကာႀကီး
ပဥၥသာခါ အဌသာခါ ယႀတာက်မ္း
ေဗဒဝိဇၨာ ၉ ေစာင္တြဲ
ဝိဇၨာမယညြန္႕ေပါင္း
ဘားမဲ႕အခါေပးက်မ္း
အရွင္ဣႏၵာဝံသမေထ ဓါတ္ရုိက္က်မ္း
အရွင္နာဂေသန ျဂိဳလ္၈ လုံး နွင့္ကမ႓ာႀကီး

No comments:

Post a Comment