Wednesday, October 30, 2019

၃ ၾကြင္း တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္
သက္
    (ရာဇ)
၁၅ (အထြန္း)

၂၁
     (ဘဂၤ)

၂၉
၁၇   (ပုတိ)

၄၆
၁၀ (အဓိပတိ)

၅၆
၁၉   (သိုက္)

၇၅
 (၃)ၾကြင္း တနဂၤေႏြ (ရာဇဖြား)
==================
 
  မူလ                                         သကၡတ္
ၿဂိဳလ္အိပ္ႀကီး
၁၅
၂၁

၁၇
၁၂
၁၉
၁၀
အသက္ (၁) ႏွစ္ မွ (၆) ႏွစ္ တြင္းကံဇာတာ
=========================

ၾကြင္းမဟာဘုတ္မွာ ရာဇ အိမ္မွာတနဂၤေႏြၿဂိဳလ္လာၿပီးရပ္တည္ေနတာေၾကာင့္ ဒီဇာတာရွင္ကေတာ့အသက္ (၁) ႏွစ္မွ (၆) နွစ္တြင္း အမိအဖေတြရဲ႕ ကံအရမ္းေကာင္းတဲ့ၿဂိဳလ္မွာခံစားရတတ္ပါတယ္
အမိအဖေတြက စီးပြားေရးမေျပလည္ရင္လည္းေျပလည္တဲ့ အဖိုးအဖြားေတြနဲ႔ႀကီးျပင္ရတတ္ပါသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္လူခ်စ္လူခင္ေပါၿပီး ဘုန္းတန္ခိုးၾကီးေနျခင္းသည္ ရာဇ အိမ္ရွင္ရဲ႕မင္းစိုးရာဇာဘုန္းကံေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ (၆) နွစ္ အတြင္းမွာေတာ့လက္ညိွဳးညႊန္ရာေရျဖစ္တဲ့ ကာလေတြပါ အိုးအိမ္ရာဇသေဘာေၾကာင့္ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ေနရတတ္ၿပီး အသံုးအေဆာင္ အ၀တ္အစားကအစျပည့္စံုေနတဲ့ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္ထိ
 ===================
ဒီအသက္အပိုင္းအျခာမွာ တနလၤာၿဂိဳလ္ကိုျဖတိမွာျဖစ္ၿပီး မဟာဘုတ္ရဲ႕ ကံဇာတာအရ အထြန္းဆိုတဲ့ အိမ္ရွင္မွာ(၁၅)ႏွစ္တိတိရပ္တည္မွာျဖစ္ပါတယ္ မူလတနဂၤေႏြနဲ႔ တနလၤာၿဂိဳလ္တို႔ဟာ ဥပါဒ္ႀကီးမရိွတဲ့ ဥဒါသိန္ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္တနလၤာၿဂိဳလ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကို (၁၅)ႏွစ္တိတိခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေငြ၊ကား၊ေက်ာက္အစရိွတဲ့တနလၤာနံပစၥည္းေတြမွာတန္ဖိုးႀကီးတဲ့အရာေတြရရိွတတ္ပါတယ၊ငယ္ရြယ္စဥ္မွာျပည့္စံုမွဳရွိတဲ့ဇာတာျဖစ္ပါတယ္၊ေနအိမ္တိုက္တာအေဆာင္အဦးမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊ပညာသင္စဥ္ကာလတြင္ျပည့္စံုစြာသင္ရျခင္း၊ဘုန္းတန္းခိုးႀကီးျခင္း၊ဂုဏ္ထူးမ်ားနွင့္ပညာတတ္ျခင္း ဘြဲ႔လြန္မ်ားတက္ရသည္အထိ ျပည္စံုစြာေနထိုင္ရပါမည္။

အသက္ (၂၁) ႏွစ္မွ (၂၉) ႏွစ္ ကာလ
======================
ဒီအသက္အပိုင္းအျခားကေတာ့ မူလအိမ္ရွင္က မဟာဘုတ္ဇာတာမွာ (ဘဂၤ)နယ္ေျမျဖစ္လို႔ ေနအိမ္မွထြက္ခြာျခင္း၊သို႔မဟုတ္ အမိအဖေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕မွဳျဖစ္ျခင္း၊အတိုက္အခံေပါျခင္း၊အမွဳအခင္းသေဘာမ်ိဳးၾကံဳေတြ႔ျခင္း (၂၉) နွစ္ မေက်ာ္ခင္ ဘဂၤအိမ္ရွင္ၿဂိဳလ္သေဘာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ေသာ္ အိမ္ေထာင္ဘက္မွာ အားကိုးမရေသာ အိမ္ေထာင္မ်ိဳးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္။အိမ္ေထာင္မၿမဲျခင္းေပါင္းလိုက္ကြဲလိုက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားလည္းၾကံဳေတြ႔တ
တ္ပါသည္။

အသက္ (၂၉) ႏွစ္ မွ (၄၆) နွစ္ ကံဇာတာ
 ========================
ထိုအသက္ အပိုင္းအျခားတြင္ ဇာတာရွင္သည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာအရ ပုတိၿဂိဳလ္တြင္ (အင္း၀) အတြင္းရန္ၿဂိဳလ္ျဖင့္ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုကာလတြင္ အမိ၊အဖ၊အဖိုးအဖြားမ်ားေသဆံုးျခင္း၊ေနအိမ္မွခြဲထြက္ရျခင္း အိမ္ေထာင္ေရး မတည္ၿငိမ္ျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးပံုစံမ်ားႏွင့္လည္းဘ၀တြင္းျဖတ္သန္းရတတ္ပါသည္ က်န္းမားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ားလည္းခံရတတ္ပါသည္ စီးပြားေရးပိုင္းမ်ားတြင္ အရမ္းႀကီးဒုကၡမေရာက္ေသာ္လည္း တိုးတတ္မွဳေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္ပါသည္ (၃)ၾကြင္းရာဇဖြားျဖစ္သျဖင့္ ေငြေတာ့လက္ထဲမျပတ္ပါ။

အသက္ (၄၆) ႏွစ္မွ (၅၆) ႏွစ္ ကံဇာတာ
=======================
ထိုအသက္အပိုင္းအျခားတြင္ဇာတာရွင္သည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ စေနၿဂိဳလ္(အဓိပတိ)ျဖစ္သျဖင့္ ကံဇာတာမွာအျမင့္ပိုင္းသို့ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာၿပီး၊ဘုန္းကံျမင့္ျခင္း၊ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာတို႔ျဖင့္ ဘ၀တြင္ျဖတ္သန္းရတတ္ပါသည္၊ေငြအထုတ္အထည္စုမိျခင္း (၁x၀) အေႏၱာ မီးဓါတ္ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ရာထူးတက္ျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊အေမြရျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔တတ္ပါသည္ က်န္းမားေရးအပိုင္းတြင္ သြားေရာဂါ မီးယပ္ေရာဂါမ်ားအျဖစ္မ်ားတတ္ပါသည္။

အသက္ (၅၆) မွ (၇၅) ႏွစ္ထိကံဇာတာ
=======================
ထိုအသက္အပိုင္းအျခားသည္ မူလမဟာဘုတ္ဇာတာတြင္ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္သည္(သိုက္)ၿဂိဳလ္တြင္ရပ္တည္ေနၿပီး မူလတနဂၤေႏြႏွင့္ (၁x၅) ေအာင္ပ မိတ္ၿဂိဳလ္လည္းျဖစ္ပါသျဖင့္ ၿဂိဳလ္ျခင္းသေဘာတူၿပီး ဘ၀တြင္ကံဇာတာအျမင့္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊အေမြရျခင္း၊ထီေပါက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ေျမကြက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း။အိုးအိမ္တိုက္တာမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုေရးသားေသာသကၡတ္ပညာပိုင္းမွာ အမ်ိဳး (၄)ပါး      မင္း၊ကုန္သည္၊လယ္သမား၊လက္လုပ္လက္စား                                                                        အရကြဲလြဲမွဳမ်ားရိွနိုင္ၿပီး၊ ေဒသ(၃)ပါးအရလည္းကြဲလြဲမွဳရွိနိုင္ပါသည္။   

                                                                                  
No comments:

Post a Comment