Sunday, June 23, 2019

မဟာဘုတ္ ဆုိင္ရာသုတပုိင္း

မဟာဘုတ္နွင္႕ ကုိယ္ေနဟန္ပန္
===================
၁ ႀကြင္းမဟာဘုတ္
မ်က္နွာဝုိင္းေလးနွင့္ခ်စ္စရာေကာင္းျခင္း
တည္တည္တံ႔တံ႔ေနတတ္ျခင္း
လမ္းေလ်ွာက္ပါက သိမ္ေမြ႕စြာေလ်ွာက္တတ္ျခင္း

၂ ႀကြင္းမဟာဘုတ္
မ်က္နွာသြယ္ျပီး မ်က္လုံးမ်က္ေတာင္မ်ားလွပျခင္း
ျမန္မာ့ရုိးရာဝတ္စုံမ်ားကုိနွစ္သက္စြာဝတ္ဆငိျခင္း
ဘာသာေရးကုိင္းရွဳိင္းျခင္း
၃ ႀကြင္းမဟာဘုတ္
မ်က္နွာဝုိင္းျပီး ခ်စ္စရာအလြန္ေကာင္းသည္
အျမဲတမ္းျပဳံးျပဳံးကေလးေနတတ္သည္
ကုိယ္လုံးကုိယ္ေပါက္လွပေက်ာ့ရွင္းသည္
၄ ႀကြင္းမဟာဘုတ္
မ်က္နွာအဝုိင္း အသြယ္နွစ္မ်ိဳးရွိသည္
ဆံေကသာ နက္ေမွာင္ေက်ာ့ရွင္းျပီးေခ်ာေမာ
လွပသူမ်ားျဖစ္သည္ အဝတ္အစားဘာဝတ္ဝတ္
ႀကည့္ေကာင္းသည္
၅ ႀကြင္းမဟာဘုတ္
အရပ္အနည္းငယ္ပုျပီး ကု္ိယ္လုံးလွသည္
မ်က္နွာဝုိင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး အသံအလြန္ေကာင္း
သည္
၆ ႀကြင္းမဟာဘုတ္
မ်က္နွာသြယ္ေသာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ တခိိ်ဳ႕
ေမးရုိးကားသည္ နူးည႔ံစြာေနတတ္သည္
နုတ္ခမ္းအလြန္လွသည္ စကားတုိးတုိးေျပာသည္
၀ ႀကြင္းမဟာဘုတ္
မ်က္နွာသြယ္ေသာအုပ္စုျဖစ္သည္ အရပ္ျမင့္တတ္
ျပီး ျပဳံးခ်ိဳေသာမ်က္နွာပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္တတ္သည္
စကားေျပာႏူးည႔ံသည္ လမ္းေလ်ွာက္ျမန္သည္

မဟာဘုတ္နဲ႕ ေငြေႀကးဆုိင္ရာ
==================
အမ်ိဳးသား မ်ားအတြက္သာ
မန္႕ခ်င္ တုိင္း ဝင္မန္႕လုိ႕ရပါတယ္ အားမနာတမ္း
၁ ႀကြင္း မိန္းမသိတဲ႕ ေငြကတစ္မ်ိး
မိန္းမ မသိတဲ႕ေငြကတစ္မ်ိဳး

၂ ႀကြင္း လက္ထဲ ေငြနည္းနည္းရွိလာတာနဲ႕ရြခ်င္
လာတယ္
၃ ႀကြင္း လက္ထဲေငြျပတ္လာရင္မိန္းမကုိရမ္းခ်င္
လာတယ္ စိတ္တုိျပီးဘယ္သူမွစကား
မေျပာေတာ့ဘူး
၄ ႀကြင္း လက္ထဲေငြရွိလာရင္ေတာ့ KTV တစ္ခါ
ေလာက္သြားလုိက္ခ်င္တယ္
၅ ႀကြင္း လက္ထဲေငြရွိလာရင္သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ
လုိက္ေႀကြးခ်င္တယ္ အိမ္ကမိန္းမမပါ
၆ ႀကြင္း လက္ထဲေငြရွိလာရင္ေတာ့ ျပႆ နာတစ္
ခုေႀကာင့္ျပန္ကုန္ျပန္ေရာ
၀ ႀကြင္း လက္ထဲေငြရွိတာနဲ႕ ဝယ္ခ်င္တာေတြအကုန္
စြတ္ဝယ္တာ

၁ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ကုိသုေသသနျပဳလုပ္ျခင္း
=========================
၁ ႀကြင္း က်ားနဲ႕မ နွစ္မ်ိဳးရွိတယ္
အဲဒီမွာက်ြန္ေတာ္တုိ႕ကေန႕အလုိက္ေတြရဲ႕ဥာဥ္
ေတြနဲ႕ေပါင္းစပ္လုိက္ရင္ က်ား ၇ မ်ိဳး မ ၇ မ်ိဳး
ထြက္လာမယ္ ဒါက အက်ဥ္းပုိင္း အက်ယ္ပုိင္းမွာ
နာရီနဲ႕ျပန္စိတ္လုိ႕ရတယ္

ယခုအပုိင္းမွာက်ားနဲ႕မ နွစ္မ်ိဳးဘဲရွင္းသြားမွာ
၁ ႀကြင္း က်ား ျပႆ နာမ်ား
အဆုိးကုိရွာမွာေနာ္ ဒါမွအဆုိးကုိသိရင္ျပင္လုိက္
တာနဲ႕အကုန္ေကာင္းသြားမွာ
၁ ႀကြင္းေဟ့ ဆုိတာနဲ႕ လူအဆုိး ဆုိတာသိထားရ
မယ္ လူေတြဆုိးေနတယ္ ဘယ္သူေတြလည္း
ဘူဆုိလုိ႕ကေတာ့အကုန္ပါသြားျပီ အေဖ အေမ
ညီအကုိေမာင္နွမ အကုန္ဆုိးေနတာ အကုန္ဆုိတယ္
ဆုိလုိ႕မိဘေတြကုိလူဆုိးလုိ႕သတ္မွတ္မွာလား
ဘယ္သူအေထာက္အပန္႕မွမရဘဲ ကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခ်ြန္
ဇာတာ အဲလုိဆုိလုိတာ ကုိယ္ဘဝကုိကုိယ္ရုန္းတက္
လာရတယ္ အဲဒီေတာ့ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စေတြထုတ္
ရတယ္ ၁ ႀကြင္းမွန္ရင္ညဏ္ေကာင္းတယ္ ဘာလုိ႕
လည္း ကုိယ္စြမ္းမွ ကုိယ္ရမွာ ကူညီမဲ႕သူေပါေနလုိ႕
ကေတာ့အစြမ္းေတြထြက္မလာဘူး
အိမ္ေျပာင္း အလုပ္ေျပာင္း ေက်ာင္းေျပာင္း အဲလုိ
မႀကာခနျဖစ္တဲ႕ဇာတာ အိမ္ေထာင္ေရးကုိႀကည့္
ျပန္ေတာ့လည္းမတည္ျငိမ္မွဳ ကြဲလုိက္ေပါင္းလုိက္
ေတြခနခနျဖစ္တယ္
လာျပီ က်ြန္ေတာ္ကေတာ့အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္း
ပါတယ္တဲ႕ ၁ ႀကြင္း အဲဒါဆုိသူယူတဲ႕မိန္းမက
က်မ္းမာေရး လူမွဳ ေရးအားနည္းေနလိမ္႕မယ္
အဲလုိဆုိလုိတာ
သားသမီးေတြရျပန္ေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးဆုိး
ေနျပန္ေရာ က်ြန္ေတာ့သားသမီးေတြမဆုိးပါဆုိ
ရင္ေတာ့ ဒီခေလး လူစဥ္မမွီ ညဏ္ေရမမွီလုိ႕ဘဲ
မိန္းမဘက္ကအမ်ိဳးေတြ ကုိယ့္အမ်ိဳးေတြမ်ားေလ
ျပႆ နာေတြမ်ားေလဘဲ ကြဲလုိက္ေပါင္းလုိက္
ရန္ျဖစ္လုိက္ျပန္ခ်စ္လုိက္
၁ ႀကြင္းမေတြႀကည့္လုိက္ျပန္ေတာ့ယူတဲ႕ေယာက်ၤား
ကလူျဖစ္ေနျပန္တယ္ ကုိယ္ကလူအဆုိး ဇာတာ
အရက္ေသာက္တတ္သူနဲ႕ညားေလာင္းကစားသမား
အိမ္ေထာင္ရွဳပ္သူနဲ႕ညား အဲလုိမဟုတ္ဘူးက်ြန္မ
ေယာက္က်ားကလူေတာ္လူေကာင္းပါဆုိရင္ေတာ့
ေျခလက္မေကာင္းတဲ႕သူက်မ္းမာေရးည႔ံသူဘဲျဖစ္
ေနလိမ္႕မယ္
သီအုိရီက သီအုိရီဘဲ အေျခအေနေပၚမွာေျပာင္း
လည္းျပီးျဖစ္တာ
အဲဒီေတာ့ ၁ ႀကြင္း က်ားမ အရမ္းေတာ္ပါတယ္
ကုိယ္တုိင္ဆုိးရင္ဆုိး မဆုိးရင္ေဘးလူေတြဆုိး
အဲဒီဒဏ္ခံနုိင္ရင္ေတာ့ ဒီတစ္ႀကြင္းတုိးတက္ျပီ
အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္က်င့္တရားကုိနုိင္ေအာင္ထိမ္း
အမိအဖေစာက့္ေရွာက္
အသုိင္းအဝုိင္းကုိသည္းခံ
ရုိးရုိးက်င့္ ျမင့္ျမင့္ႀကံ
အဲဒီ ၁ ႀကြင္းတုိးတက္တယ္

အႀကြင္း (၇) ပါးရဲ႕စိတ္သေဘာထား
====================
မိန္းခေလးေတြေျပာႀကည့္ရေအာင္
၁ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ အာက်ယ္
၂ ႀကြင္း မဟာဘုတ္ ထင္ရာလုပ္
၃ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ ပစိပစပ္
၄ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ စပ္စပ္စုစု
၅ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ ေငြခင္
၆ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ အတင္းတုတ္
၀ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ ေပၚျပဴ လာ

ဒါကစတာဘာ တကယ္လုိ႕မယူပါနဲ႕
တကဲ႕အစစ္အႀကြင္းကဒီလုိပါ
၁ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ အနစ္နာခံ
၂ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ သံေယာဇဥ္ႀကီး
၃ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ စိတ္သေဘာျဖဴ
၄ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ ကယ္တင္ရွင္
၅ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ အလွဴ ရွင္
၆ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ ေအးေအးေန
၀ ႀကြင္းမဟာဘုတ္ သနားတတ္
ဒါကမွ မိန္းခေလးေတြရဲ႕အႀကြင္း ၇ ပါးစရုိက္အစစ္
ႀကီးပါ အေပၚကစတာကုိပယ္ျပစ္ပါ