Sunday, September 15, 2019

ပညတ္န႕ဲ ပရမတ္


ပညတ္နဲ႕ပရမတ္
===========

ခြဲခြဲျခားျခားေလးသိထားေတာ့ပုိေကာင္းတာေပါ႕ေနာ္

ကုိယ္ကတစ္ႀကြင္း နွစ္ႀကြင္း သုံးႀကြင္းအဲဒါေတြက
ပညတ္ေတြဘဲ ေျပာင္းလည္းသြားေနတာ နွစ္တနွစ္
ကူးသြားတုိင္းအႀကြင္းေတြေျပာင္းေနဦးမွာဘဲ

တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဲဒါေတြကလည္း ရက္တစ္ရက္
ကူးတုိင္းေျပာင္းလည္းေနတာဘဲ

မေျပာင္းလည္းဘဲ တည္တန္႕ေနတဲ႕ျဂိဳလ္ေတြက
ဥပမာ တနဂၤေႏြျဂိဳလ္(ပႆံသာေလာကဓံ) ဒီျဂိဳလ္
ကညိမ္ေနတာ ကုိယ္က ခနသြားလည္တာ သြားလည္
တဲ႕ေနရာမွာသူမႀကိဳက္တဲ႕အလုပ္ကုိယ္မလုပ္မ္ိဘုိ႕နဲ႕
သူႀကိဳက္တဲ႕အလုပ္ကုိယ္လုပ္ဘုိ႕ဘဲ

အိမ္တစ္အိမ္ကုိသြားလည္သလုိေပါ႕ သူ႕အႀကိဳက္
ကုိယ္လုိက္ သူမႀကိဳက္တာမလုပ္ခဲ႕ရင္ဒီအိမ္ရွင္က
ကုိယ့္ကုိယ္သေဘာက်မွာဘဲ

ဥပမာ ၅ ႀကြင္းအဂၤါ သားသမီးတစ္ေယာက္ အသက္
၃၉ နွစ္ တနဂၤေႏြသက္ေရာက္မွာ အျပင္ရန္ ဘုမၼိႀကီး
မာရဏ သက္ေရာက္ျဖစ္တဲ႕အတြက္ ရန္ ၃ ခ်က္မိ
ထားတယ္ ေကာင္းခ်က္နည္းေနတယ္

ေဟာကြက္ကုိျပန္ႀကည့္လုိက္ေတာ့ ကား ဆုိင္ကယ္
သေဘၤာအစရွိတဲ႕ယဥ္ ေတြရဲ႕ဥပါဒ္ႀကီးေတြရဲ႕အႏၲရယ္
ရွိေနတယ္ စီးပြားေရးကိစၥေတြနဲ႕အမွဳျဖစ္တတ္တယ္
အိမ္ေထာင္ရွိရင္ကြဲတတ္တယ္ ကုဘုိ႕မလြယ္တဲ႕ေရာ
ဂါေတြဝင္လာတတ္တယ္ ေနအိမ္မီးေလာင္တာတုိ႕
သူခုိးခုိးခံရတာတုိ႕ အုိ စုံေနတာဘဲ တကယ္လားလုိ႕
ျပန္သုံးသတ္ႀကည့္တာ ၈၀% အဲဒီအတုိင္းလုိက္ျဖစ္
ေနတယ္

ေထာင္ေခ်ာက္ေတြဆင္တာကုိဝင္တုိးမိတာမ်ားတယ္

ဒီေနရာမွာမဂၢင္၈ ပါးနဲ႕ ဆရာႀကီးက ျပန္ေျဖထားတယ္
သမၼာအာဇီဝ တဲ႕ေကာင္းစြာ အသက္ေမြးပါတဲ႕
ေလာကီနဲ႕ျပန္ႀကည့္ရင္ မေကာင္းတာနဲ႕အသက္ေမြး
မယ္ စီးပြားရွာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခုနေဟာကြက္ထဲပါသြား
နုိင္တယ္ထင္တာဘဲ

ရုိးရုိးသားသားလုပ္စားရင္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးအိမ္
ရွင္အႀကိဳက္ေပါ႕ ဇီဝဆုိတာပါဋိလုိအသက္ကုိေခၚ
တယ္ဆုိရင္ မွန္ကန္တဲ့အလုပ္နဲ႕မိမိကုိယ္ခႏၲာကုိ
မပ်က္စီးေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ခုိင္းတဲ႕သေဘာဘဲ

နယ္ေျမကုိႀကည့္လိုက္ျပန္ရင္လည္း မာနနယ္ေျမ
ကုိယ္တုိင္က ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာနေတြရွိ
ေနျပန္ရင္လည္း ခုနေဟာကြက္ထဲပါသြားနုိင္တာဘဲ

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္နုိင္တဲ႕အခ်ိန္မွာ လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္
ခဲ႕ရင္ ခုနေဟာကြက္ထဲပါသြားမွာပါ သတိ ပညာနဲ႕
ေနသြားတဲ႕ လူ ၂၀ ေလာက္ကဒီသက္ေရာက္ကုိေက်ာ္
သြားတာကုိေတြ႕ရပါတယ္

ယႀတာဆုိတဲ႕ေနရမွာလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
နဲ႕ ကုသျခင္းဆုိတဲ႕ ၂ ပုိင္းမွာ advance ႀကိဳ
တင္တုန္႕ျပန္မွဳစနစ္နဲ႕ ခုိးခံရမယ္ဆုိတာကုိသိေန
ရင္ႀကိဳတင္အခုိးခံလုိက္တာ ပုိေကာင္းပါတယ္
ဥပမာ မိမိပုိင္ပစၥည္း တစ္ခုခုကုိအမ်ားခုိးနုိင္ေလာက္
တဲ႕ေနရာမွသြားထားတာမ်ိဳးေျပာတာ နည္းနည္းခုိးခံ
ရေတာ့ မ်ားမ်ားမထိဘူးေပါ႕

ကုသမွဳပုိင္းေတြကႀကာတယ္လုပ္ရခက္တယ္ ကာ
ကြယ္တာကပုိထိေရာက္တယ္ မျဖစ္ခင္အခ်ိန္ထိေတာ့
ကုိယ္က ဖလမ္းဖလမ္းဘဲ ျဖစ္လာမွ အေမကယ္ပါ
အေဖကယ္ပါ ျဖစ္ႀကတာမ်ားတယ္

Technic ပုိင္းေတြကေတာ့ဒီဘက္ေခတ္မွာပုိမုိ
တုိးတက္လာတာကုိေတြ႕ရပါတယ္ေရွးရုိးစြဲတဲ႕အယူ
နဲ႕ သဘာဝကုိဆန္႕က်င္တဲ႕အယူေတြကေတာ့တခ်ိဳ႕
ကုိပယ္ျပစ္နုိင္ရင္ေကာင္းပါတယ္

လာဦးမယ္ က်ြန္ေတာ္က်ြန္မ ပဌန္းရြတ္ပါတယ္တဲ႕
ပဌန္းရြတ္ေတာ့ကုသုိလ္ရတယ္ေလ ေလာကဓံနဲ႕မဆုိင္
ဘူးေနာ္ သြားမေရာနဲ႕ ႀကာႀကာရြတ္ပါတယ္တဲ႕ ႀကာ
ႀကာရြတ္ေတာ့ဘာျဖစ္လည္း ဗုဒၶအနုႆတိဘာဝနာ
ရျပီး ရြတ္ေနတဲ႕အခ်ိန္မွာလည္းစိတၲဝိသုဒၶိျဖစ္တာေပါ႕
ဒါေတာင္အျပီးစင္ႀကယ္တာမဟုတ္ေသးဘူးရြတ္ေန
တဲ႕အခ်ိန္ပါးစပ္ကရြတ္ရင္းစိတ္က မဲဘုိးေတြလုိက္
ေတာင္းေနတာ ရြတ္ေနရင္မ်က္နွာပ်က္သြားတာက
မဲလိမ္သြားသူကုိသတိရလုိက္တာ

ရြတ္ပါ မရြတ္နဲ႕မေျပာဘူး မုိးရြာေနရင္ထီးေဆာင္း
သြားတာ သဘာဝနဲ႕ကုိက္ညီလိမ္႕မယ္လုိ႕က်ြန္ေတာ္
ထင္တယ္ အဲဒီထီးကုိ ယႀတာလုိ႕မွတ္ခ်င္လည္းမွတ္
ထားမမွားဘူး

မုိးတြင္းေရာက္ျပီဆုိတာနဲ႕ မုိးရြာရြာ မရြာရြာ ထီးေဆာင္
သြားတာေကာင္းမယ္လုိ႕ထင္တယ္ ဒီေန႕ေတာ့မရြာ
ေလာက္ပါဘူးဆုိျပီးထီးမယူခဲ႕ရင္ေတာ့ တကယ္ရြာ
လာမွဝရုံးသုံးပါးနဲ႕ ဟုိအမုိး ဒီအမုိးေအာက္ေျပးဝင္
ရတာ အိေျႏၷပ်က္ပါတယ္ ကုိယ့္မွာထီးပါလာရင္ေတာ့
ဘုရားေရ ဒီေန႕မုိးမရြာပါေစနဲ႕ေတာ္လုိ႕ဆုေတာင္းစ
ရာမလုိဘူး အိေျႏၷရရ ထီးေလးဖြင့္ေဆာင္းျပီးေကာ့
ေကာ့ ေကာ့ေကာ့သြားလုိ႕ရတယ္

ကာကြက္ေလးေတြရွိထားရင္ပုိေကာင္းပါတယ္

က်ြန္ေတာ္တုိ႕ martial arts ကစားခဲ႕စဥ္ကေတာ့
တုိက္စစ္တုိင္းမွာကာကြက္ေတြထည့္ထားတာကုိေတြ႕
ရပါတယ္

စစ္တုရင္ကစားခဲ႕တုန္းကလည္း ေရွ႕ျဖစ္လာမဲ႕ျပိဳင္
ဘက္ရဲ႕စဥ္းစားမဲ႕တုိက္ကြက္ေတြကုိ ၅ ကြက္ေလာက္
ႀကိဳစဥ္းစားထားခဲ႕ရတာကုိေတြ႕ရတယ္ သူတကြက္
တက္လာရင္ကုိယ္ကဒီအကြက္ေရႊ႕လုိက္လုိ႕သူဘယ္
လုိတုန္႕ျပန္မလည္းဆုိတာပါႀကိဳေတြးထားရတယ္

စီးပြားေရး အိမ္ေထာင္ေရး က်မ္းမာေရးေတြမွာလည္း
ဒီလုိ ၅ ကြက္ေလာက္ႀကိဳတြက္ထားနုိင္ရင္ပုိေကာင္း
လိမ္႕မယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္

အားလုံးစိတ္ခ်မ္းသာျပီးေပ်ာ္ရြင္နုိင္ပါေစ

ခ်စ္သူနွင္႕ကြဲေသာမဟာဘူတ္ပုိင္ရွင္မ်ား

တစ္ၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ား
==================
တစ္ၾကြင္းမ်ားသည္ခ်စ္သူနွင္႕ကြဲေသာအခါ ေတြ႕ကရာဆုိင္မ်ားတြင္အစားအေသာက္မ်ားနွင္႕မုန္႕မ်ားကုိ
အသားကုန္စားေလသည္။
မွတ္ခ်က္--  တစ္ၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ေဒါသသမားမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

 နွစ္ၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ား 
=================
နွစ္ၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ခ်စ္သူနွင္႕ကြဲေသာအခါသီလရွင္ေယာဂီတလေလာက္၀တ္ၾကေလသည္။
မွတ္ခ်က္--နွစ္ၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ဘာသာေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

သုံးၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ား
================ 
 သုံးၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ခ်စ္သူနွင္႕ကြဲေသာအခါမိမိတြင္စုထားေသာေငြေၾကးမ်ားနွင္႕ျမန္မာ
ျပည္အနွ႔ံဘုရားဖူးထြက္ၾကေလသည္။
မွတ္ခ်က္--သုံးၾကြင္းမ်ားသည္စိတ္ညစ္မခံတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။

ေလးၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ား
==================
 ေလးၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ခ်စ္သူနွင္႕ကြဲေသာအခါ ကာရာအုိေကဆုိင္တြင္သီခ်င္းသြားဆုိ
ၾကေလသည္ ။
မွတ္ခ်က္--ေလးၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္မခံခ်င္စိတ္ၾကီးမားသူမ်ားျဖစ္ၾကေလသည္ 

ငါးၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ား
=================
ငါးၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ခ်စ္သူနွင္႕ကြဲေသာအခါမိမိတြင္စုထားေသာေငြေၾကးမ်ားကုိ
လူအုိရုံတြင္လွဴလုိက္ေလသည္။
 မွတ္ခ်က္--     ငါးၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ပရဟိတစိတ္ရွိသူျဖစ္သည္။

ေျခာက္ၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ား
===================
ေျခာက္ၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ခ်စ္သူနွင္႔ကြဲေသာအခါေနာက္ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ကုိ
တလအတြင္းထားေလသည္
မွတ္ခ်က္-  -ေျခာက္ၾကြင္းမ်ားသည္အလြန္ရုိးအလြန္းေသာၾကာင္႕လူလိမ္မခံရေအာင္အေဖၚတစ္ေယာက္
အနားမွာရွိေနတာပုိေကာင္းမည္ဟုထင္ေသာေၾကာင္႕ျဖစ္သည္

သုံညၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ား
==================
သုံညၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ခ်စ္သူနွင္႕ကြဲေသာအခါခ်ဳံးပြဲခ်ငုိေလသည္ ငုိ၍၀ေသာအခါ
ဟားတုိက္ျပီးရီသည္
မွတ္ခ်က္--  ၀ၾကြင္းမဟာဘုတ္ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္ ။